Byla 2-1114/2010
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Arbolitas“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės Egivana“, Euler Hermes Kreditversicherung AG Lietuvos filialo, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Arbolitas“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Arbolitas“, civilinėje byloje Nr. B2-1320-253/2010 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Arbolitas“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Egivana“ 2009 m. rugpjūčio 11 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Arbolitas“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas nurodė, kad atsakovas skolingas ieškovui 104 151,82 Lt už atlikus rangos darbus. Ieškovas siūlė administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“.

4Ieškovas VSDFV Šilalės skyrius 2009 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Arbolitas“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas nurodė, kad atsakovas skolingas ieškovui 56 136, 50 Lt įmokų. Ieškovas siūlė administratoriumi paskirti J. Žvirblį.

5Ieškovas Euler Hermes Kreditversicherung AG Lietuvos filialas 2010 m. kovo 1 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Arbolitas“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas nurodė, kad atsakovas skolingas ieškovui 11 143,50 Lt. Ieškovas siūlė administratoriumi paskirti UAB „Bankroto valdymas“.

6Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 10 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovo VSDFV Šilalės skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Arbolitas“ ir civilinę bylą pagal ieškovo Euler Hermes Kreditversicherung AG Lietuvos filialo ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Arbolitas“ sujungė su civiline byla pagal ieškovo UAB „Egivana“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Arbolitas“.

7Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Arbolitas“ bankroto bylą; UAB „Arbolitas“ bankroto administratoriumi paskyrė J. Žvirblį

8Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovo VSDFV Šilalės skyriaus atstovas informavo teismą, kad atsakovas pakeitė buveinės vietą ir dabartiniu metu registruotas adresu Ašigalio g. 47-35, Kaunas. Teismas pažymėjo, kad, paaiškėjus šiai aplinkybei, teismas pasisako dėl bylos teismingumo.

9Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio trečiojoje dalyje numatyta, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo pateikiamas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu CPK nustatyta tvarka.

10Teismas nurodė, kad pareiškimai (ieškiniai) Klaipėdos apygardos teismui dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Arbolitas“ pateikti nuo 2009 m. rugpjūčio 11 d. iki 2010 m. kovo 1 d. pagal tuo metu atsakovo registruotą buveinės adresą Šilalės mieste. Teismas pažymėjo, kad vieši registro duomenys patvirtina, kad atsakovas pakeitė buveinės adresą ir perkėlė įmonę iš Šilalės į Kauną 2010 m. balandžio 6 d. Teismas nurodė, kad CPK 34 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą savo žinion bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus CPK 35 straipsnyje nustatytus atvejus bei pasikeitus rūšiniam teismingumui. Teismo teigimu, ieškovai ieškinius pareiškė nepažeisdami teismingumo taisyklių. Teismo nuomone, aplinkybė, jog bylos nagrinėjimo metu pasikeitė atsakovo buveinės adresas, nekeičia bylos teritorinio teismingumo ir civilinė byla turi būti nagrinėjama tame teisme, kuriame buvo priimta nepažeidžiant teismingumo taisyklių, t. y. Klaipėdos apygardos teisme. Teismas pažymėjo, kad bylos medžiaga patvirtina, jog atsakovui priklausantis turtas yra Šilalėje, t. y. daugumos įrodymų buvimo vieta yra ne Kaune, todėl nėra pagrindo taikyti ir CPK 34 straipsnio antrosios dalies 1 punkto. Teismo nuomone, minėtos aplinkybės patvirtina, kad byla ekonomiškiau ir operatyviau bus išnagrinėta bei galimos bankroto procedūros bus efektyviau taikomos ne Kauno apygardos, o būtent Klaipėdos apygardos teisme. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad nėra pagrindo bylos perduoti Kauno apygardos teismui.

11Teismas nurodė, kad į bylą yra pateikti trys balansai: už 2008 metus, už 2009 m. I pusmetį ir 2009 m. II pusmetį. Teismo teigimu, šių balansų analizė patvirtina, kad 2008 m. gruodžio 31 d. bendrovės turtas buvo 3 970 965 Lt, iš kurio materialus turtas buvo 1 283 841 Lt, trumpalaikis turtas – 2 669 978 Lt. Teismas nurodė, kad pagal šio balanso aiškinamąjį raštą materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį bendrovė valdo ir iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais ir kurio įsigijimo vertė yra didesnė kaip 1 000 Lt; šį turtą sudaro pastatai ir statiniai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai ir įrenginiai, nebaigta statyba. Teismas nurodė, pradelstas įsiskolinimas pagal šį raštą 2008 m. gruodžio 31 d. buvo 2 161 964 Lt. Teismas pažymėjo, kad jau 2008 m. gruodžio 31 d. atsakovui buvo galima taikyti Įmonių bankroto įstatymo nuostatas.

12Teismas nurodė, kad 2009 m. birželio 30 d. balanse bendrovės turtas nurodomas 3 486 204 Lt (sumažėjo 484 761 Lt), pakito jo struktūra – materialusis turtas buvo 2 198 738 Lt (padidėjo 914 897 Lt), trumpalaikis turtas – 1 270 777 Lt (sumažėjo 1 399 201 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 1 654 236 Lt (sumažėjo 507 728 Lt).

13Teismas nurodė, kad 2010 m. kovo 22 d. teismo posėdžio metu bendrovės vadovas pateikė balansą, sudarytą 2009 m. gruodžio 31 d., kuriame nurodoma, jog bendrovės turtas yra 4 053 828 Lt, iš jo materialusis turtas – 1 862 398 Lt, trumpalaikis turtas – 178 234 Lt ir finansinis turtas – 2 000 000 Lt (po vienerių metų gautinos sumos), mokėtinos sumos – 1 946 284 Lt (ši suma yra ir mokėtina per vienerius metus). Teismas pažymėjo, kad atsakovo vadovas 2010 m. kovo 22 d. posėdžio metu logiškai nepaaiškino, kodėl yra taip pakitę įmonės finansiniai rodikliai. Teismas nurodė, kad į 2010 m. balandžio 9 d. paskirtą posėdį atsakovo atstovas neatvyko. Teismas nurodė, kad iki teismo posėdžio pateikti papildomi dokumentai, kurie patvirtina, jog 2010 m. balandžio 1 d. ilgalaikio materialaus turto bendra likutinė vertė tik 1 539 364,80 Lt. Dėl to teismas sutiko su ieškovo UAB „Egivana“ atstovo išsakyta pozicija, kad balanso duomenys pakito dėl turto perkainavimo ir tai akivaizdžiai matyti 2009 m. gruodžio 31 d. balanso eilutėje „Perkainavimo rezervas“, jo nebuvo ankstesniuose balansuose. Teismas nurodė, kad į 2009 m. gruodžio 31 d. balansą yra įtrauktas ir finansinis turtas – 2 000 000 Lt (po vienerių metų gautinos sumos). Teismo teigimu, kadangi atsakovas nepateikė jokių paaiškinimų dėl šios balanso eilutės, 2008 m. ir 2009 m. I pusmečio balanse ši suma nebuvo nurodyta, manytina, jog tai yra grynųjų pinigų likutis, nurodytas UAB „Arbolitas“ grynųjų pinigų kasos žurnale, kurių realiai bendrovėje nebuvo rasta ir kurių buvimo vieta nežinoma, pinigai įtraukti į apskaitą tik buhalteriškai.

14Teismas konstatavo, jog esant tokiems atsakovo pateiktiems duomenims, realų bendrovės turtą sudaro ilgalaikis turtas (materialus ir nematerialus) – 1 539 365 Lt ir debitorinės skolos – 163 540 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 946 284 Lt. Teismas nurodė, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog visas nekilnojamasis turtas ir autoserviso įranga yra įkeisti.

15Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė kreditorių sąrašą, nurodydamas, jog skolų grąžinimo terminas yra 2010 m., tačiau, teismo nuomone, pateiktas kreditorių sąrašas neatitinka realios situacijos. Teismas pažymėjo, kad į teismui pateiktą kreditorių sąrašą nėra įtrauktas ieškovas VSDFV Šilalės skyrius, kurio atstovas nurodė, jog atsakovas yra skolingas „Sodrai“, skola ieškovui UAB „Egivana“ turi būti grąžinta ne 2010 m., tačiau jau 2008 m. balanso aiškinamajame rašte nurodyta, jog UAB „Egivana“ 104 151,82 Lt skola yra pradelsta, analogiškai pasakytina apie kreditorius UAB „Profileksas“, UAB „ERRA“ ir kt.

16Teismas nurodė, kad, analizuojant pelno (nuostolių) ataskaitas, matyti, jog 2008 m. bendrovė dirbo pelningai, tačiau 2009 m. įmonės veikla tapo nuostolinga, nuostoliai yra 912 240 Lt.

17Teismas, nurodė, kad nustačius, jog reali likutinė atsakovui priklausančio ilgalaikio turto vertė yra 1 539 365 Lt, debitorinės skolos – 163 540 Lt, konstatuotina, jog įmonės skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas pažymėjo, kad bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovais net įspėjus apie bankroto bylos kėlimą, einamųjų įmokų nemoka. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad yra pagrindas pripažinti, jos atsakovas yra nemokus, todėl jam iškeltina bankroto byla.

18Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog UAB „Arbolitas“ kreditoriai administratoriumi siūlė paskirti tris juridinius asmenis – UAB „Verslo administravimo kompanija“, UAB „Bankroto administravimas“, UAB „Bankroto valdymas“ ir vieną fizinį asmenį – J. Žvirblį.

19Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos tinklalapio duomenys patvirtina bei bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad UAB „Verslo administravimo kompanija“ dirba 4 darbuotojai, bendrovė vykdo 44 įmonių bankroto procedūras, yra užbaigusi 38 bankroto procedūras, įmonė registruota Klaipėdoje. Teismas nurodė, kad UAB „Bankroto administravimas“ šiuo metu vykdo 21 įmonės bankroto procedūras, yra baigusi 2 įmonių bankroto procedūras, įmonėje dirba 2 darbuotojai, įmonė registruota Vilniuje. Teismas nurodė, kad UAB „Bankroto valdymas“ šiuo metu vykdo 9 įmonių bankroto procedūras, baigtų procedūrų neturi, dirba 2 darbuotojai, įmonė registruota Vilniuje. Teismas nurodė, kad J. Žvirblis dabartiniu metu vykdo 21 įmonės bankroto procedūras, yra baigęs 68 įmonių procedūras, veiklą vykdo Tauragės apskrityje. Teismas pažymėjo, kad visi kandidatai į bankroto administratorius yra pateikę deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams; yra apsidraudę bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, kad visi kandidatai atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus.

20Teismo teigimu, skiriant bankroto administratorių atsižvelgtina į administratorių darbo krūvius, patirtį atstovaujant įmones bankroto procesuose, jų rezidavimo vietą. Teismas nurodė, kad bankrutuojanti įmonė yra 250 km nuo Vilniaus, todėl UAB „Bankroto administravimas“ ir UAB „Bankroto valdymas“, kurios registruotos Vilniuje, ir nesant duomenų, kad jos turi filialus netoli bankrutuojančios įmonės, teismo nuomone, neskirtinos, nes jų paskyrimas padidins įmonės administravimo išlaidas. Teismas nurodė, kad UAB „Verslo administravimo kompanija“ reziduoja Klaipėdoje, atstumas iki Šilalės sudaro apie 90 km, fizinis asmuo J. Žvirblis reziduoja Tauragėje, atstumas iki Šilalės 30 km. Teismo nuomone, atsižvelgiant į atstumą, į tai, kad reikės perimti bankrutuojančios įmonės turtą ir jį administruoti, siekiant sumažinti transporto išlaidas, UAB „Arbolitas“ bankroto administratoriumi skirtinas ieškovo VSDFV Šilalės skyriaus pasiūlytas kandidatas J. Žvirblis. Teismas pažymėjo, kad šio administratoriaus paskyrimas neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės svarstyti bei vertinti paskirto administratoriaus veiklą ir kreiptis į teismą dėl jo pakeitimo, jeigu atsirastų pagrįstų abejonių administratoriaus tinkamumu vykdyti pavestas funkcijas atsakovo bankroto procese.

21Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Egivana“ prašo apeliacinės instancijos teismą pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir UAB „Arbolitas“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“. Ieškovo nuomone, teismas, spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes. Ieškovas pažymi, kad teismas, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, todėl turi atsižvelgti į visus pasiūlymus dėl skirtino administratoriaus ir nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras. Ieškovo nuomone, vertindamas bankroto administratorių kandidatūras, teismas vertinimo prioritetu, turinčiu lemiančią reikšmę, nepagrįstai pasirinko atstumą nuo bankroto administratorių reziduojamos vietos iki Šilalės. Ieškovo nuomone, bankroto administratorius J. Žvirblis, vienas kaip fizinis asmuo administruodamas 25 bankrutuojančias įmones nesugebės tinkamai užtikrinti UAB „Arbolitas“ bankroto procedūrų. Ieškovas pažymi, kad teismo argumentą dėl administratoriaus buveinės vietos įtakos paneigia ta aplinkybė, kad sąlyginai didesnis kiekis atliekamų veiksmų bankroto byloje tenka ne bankrutuojančios įmonės buveinės vietai, o teismui, kuriame yra vedama bankroto procedūra, tuo labiau atstumas iki Šilalės neturi įtakos ir ta prasme, kad nėra aišku kur bus pravedami kreditorių susirinkimai, nes kreditorių faktinės buvimo vietos yra išsidėstę visoje Lietuvos Respublikoje. Ieškovo teigimu, teismas nenurodė jokių svarių argumentų ir duomenų, kodėl siūlomas didelę patirtį turintis juridinis asmuo nėra tinkamas atsakovo administratorius.

22Atskiruoju skundu ieškovas Euler Hermes Kreditversicherung AG Lietuvos filialas prašo apeliacinės instancijos teismą pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir UAB „Arbolitas“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto valdymas“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

231. Teismo nutartimi buvo pažeistos procesinės teisės normos, nes teismas nesivadovavo ir visiškai neanalizavo byloje naujų aplinkybių, t.y. atsakovo buveinės adreso pasikeitimo, o tai reiškia, kad ši teismo sprendimo dalis yra be motyvų.

242. Teismas nepagrįstai paskyrė administratorių atsižvelgdamas tik į jo rezidavimo vietą ir atstumą iki atsakovo buveinės.

25Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Arbolitas“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti bankroto bylą UAB „Arbolitas“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

261. Teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, klaidingai konstatavo, kad atsakovas yra nemokus. 2009 m. gruodžio 31 d. balanse, kaip konstatavo ir teismas, buvo nurodyta, kad įmonė turi turto už 4 053 828 Lt, kurį sudaro materialus turtas – 1 862 398 Lt, trumpalaikis turtas – 178 234 Lt ir finansinis turtas – 2 000 000 Lt. Net jei būtų laikoma, kad ilgalaikio materialaus turto vertė sudarytų tik 1 539 365 Lt, bendra atsakovo turto masė būtų 4 040 632 Lt. Nepaisant to, teismas nepagrįstai nurodė, kad įmonė realiai turi turto tik už 1 539 365 Lt. Teismas neįvertino įmonės turimo trumpalaikio turto (178 234 Lt), taip pat teismas nepagrįstai atmetė atsakovo finansinį turtą 2 000 000 Lt sumai ir nepagrįstai nurodė, kad tai yra grynųjų pinigų likutis, nurodytas UAB „Arbolitas“ grynųjų pinigų kasos žurnale. Be to, teismas nepagrįstai balanso pokyčius aiškino atsiradus dėl perkainojimo rezervo suformavimo ir nelaikė to įmonės turtu.

272. Teismas nenustatė kokie atsakovo įsipareigojimai yra laikytini pradelstais. Net jei turto verte būtų laikoma teismo nurodyta 1 539 365 Lt suma, tam, kad būtų nustatytas įmonės nemokumas, minimali pradelstų įsipareigojimų suma turėtų būti 769 683 Lt. Teismui priėjus prie išvados, jog debitorinės skolos sudaro tik 163 540 Lt, teismas neturėjo pagrindo bankroto bylai iškelti.

28Lietuvos apeliaciniame teisme 2010 m. liepos 14 d. gautas atsakovo UAB „Arbolitas“ prašymas dėl bylos sustabdymo. Atsakovas nurodo, kad 2010 m. birželio 29 d. yra kreiptasi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Arbolitas“ iškėlimo. Atsakovas pažymi, kad, vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsniu, yra pagrindas sustabdyti civilinę bylą dėl bankroto bylos UAB „Arbolitas“ iškėlimo.

29Prašymas dėl bylos sustabdymo atmestinas, atskirieji skundai tenkinti iš dalies, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartis panaikintina ir bankroto bylos iškėlimo UAB „Arbolitas“ klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atsakovo UAB „Arbolitas“ prašymo dėl bylos sustabdymo argumento, jog byla stabdytina Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio pagrindu. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnis numato, kad jeigu pareiškimas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą yra pateikiamas tuo metu, kai teisme nagrinėjamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimas sustabdomas iki tol, kol bus priimta nutartis iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti; jeigu pareiškimas iškelti įmonei bankroto bylą pateikiamas priėmus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas sustabdomas iki tol, kol bus priimta nutartis iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti. Atsakovo UAB „Arbolitas“ su prašymu dėl bylos sustabdymo pateiktas pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nuorašas patvirtina, kad šis pareiškimas Kauno apygardos teisme gautas 2010 m. birželio 29 d., t. y. jau po Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 10 d. nutarties, kuria iškelta UAB „Arbolitas“ bankroto byla, priėmimo. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo UAB „Arbolitas“ prašymo dėl bylos sustabdymo.

31CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. ĮBĮ 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

32Byloje yra sprendžiamas bankroto bylos UAB „Arbolitas“ iškėlimo klausimas. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti skolininko – bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio penktąją dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Pažymėtina, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

33Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas iškėlė atsakovui UAB „Arbolitas“ bankroto bylą, nustatęs atsakovo nemokumo aplinkybę. Atsakovo UAB „Arbolitas“ atskirojo skundo turinys patvirtina, kad apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl UAB „Arbolitas“ nemokumo. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atsakovo UAB „Arbolitas“ atskirojo skundo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo išvadų, kuriomis atsakovas UAB „Arbolitas“ pripažintas nemokiu, nepagrįstumo. Atskiruoju skundu skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinys patvirtina, kad teismas atsakovo UAB „Arbolitas“ nemokumą nustatė remdamasis UAB „Arbolitas“ balansais už 2008 metus, už 2009 m. I ir II pusmečius bei už 2009 metus, balanso už 2008 m. aiškinamuoju raštu bei teismui pateiktu UAB „Arbolitas“ kreditorių sąrašu, konstatuodamas, kad reali likutinė atsakovui priklausančio ilgalaikio turto vertė yra 1 539 365 Lt, debitorinės skolos – 163 540 Lt ir todėl įmonės skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal į bylą pateiktą UAB „Arbolitas“ 2009 m. gruodžio 31 d. balansą UAB „Arbolitas“ turtas yra 4 053 828 Lt vertės, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 946 284 Lt. Pagal į bylą pateiktą debitorių ir kreditorių sąrašą 2010 m. kovo 1 d. UAB „Arbolitas“ kreditoriams skolingas 1 184 274 Lt. Į bylą taip pat pateiktas UAB „Arbolitas“ kreditorių 2010 m. balandžio 1 d. sąrašas, su kuriais atsiskaitytina per 2010 metus. Teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip minėta, įstatymas įmonės nemokumą sieja su įmonės pradelstų įsipareigojimų sumos nustatymu, šią sumą siejant su į įmonės balansą įrašyto turto verte. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad UAB „Arbolitas“ debitorinės skolos yra 163 540 Lt, nenustatė įmonės pradelstų įsipareigojimų sumos. Visų pirma, debitoriniai įsipareigojimai nėra įmonės skola kreditoriams, o yra įmonės turtas. Kita vertus, nepagrįsta ir teismo išvada, jog 163 540 Lt skola viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pirmosios instancijos teismo nutarties turinys patvirtina, jog teismas, spręsdamas dėl įmonės turimo turto, nurodė, kad 2 000 000 Lt vertės finansinio turto, kuris įrašytas į 2009 m. gruodžio 31 d. balansą, 2008 m. ir 2009 m. I pusmečio balansuose nebuvo nurodyta, atsakovas nepateikė jokių paaiškinimų dėl šios balanso eilutės, ir manytina, jog tai yra grynųjų pinigų likutis, nurodytas UAB „Arbolitas“ grynųjų pinigų kasos žurnale, kurių realiai bendrovėje nebuvo rasta ir kurių buvimo vieta nežinoma, pinigai įtraukti į apskaitą tik buhalteriškai, tačiau nurodytos aplinkybės visapusiškai neaiškino bei nenustatė. Be to, teismas įmonės turimo turto vertę nustatė ne pagal teismui pateiktą balansą, o pagal ilgalaikio turto 2010 m. balandžio 1 d. sumą, kuri yra 1 539 364,80 Lt, kurią teismas laikė realia įmonės ilgalaikio turto verte. Taigi pirmosios instancijos teismas įmonės susidariusias skolas siejo ne su į balansą įrašyto turto verte, bet su realia įmonės turto verte. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, nagrinėdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, turi būti aktyvus, todėl, esant įmonės finansinių duomenų neaiškumams ar neatitikimams, teismas turi imtis priemonių šiems duomenims gauti, o pagal ĮBĮ 9 straipsnio pirmosios dalies reikalavimus įmonės vadovo pateikiami teismui dokumentai privalo būti pakankamai aiškūs ir konkretūs, kad teismas galėtų išaiškinti ir nustatyti įmonės pradelstus įsipareigojimus bei tokių įsipareigojimų sumą. Teisėjų kolegijos nuomone, iš į bylą pateiktų UAB „Arbolitas“ finansinių dokumentų negalima spręsti apie įmonės pradelstus įsipareigojimus. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas atsakovo UAB „Arbolitas“ nemokumo aplinkybę, nepagrįstai įmonės nemokumą siejo tik su debitorinėmis skolomis, tačiau ne su įmonės pradelstų įsipareigojimų suma, be to, nevisapusiškai aiškino bei nenustatė į balansą įrašytą UAB „Arbolitas“ turtimo turto vertę. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neaiškino aplinkybių, susijusių su įmonės mokumu, ir pagal pateiktus į bylą įrodymus nurodyto klausimo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir bankroto bylos iškėlimo UAB Arbolitas“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

34Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad bankroto bylos iškėlimo UAB Arbolitas“ klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, sprendžia, kad ieškovų UAB „Egivana“ bei Euler Hermes Kreditversicherung AG Lietuvos filialo atskirieji skundai, kuriais ginčijama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo, tenkintini iš dalies.

35Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirieji skundai tenkintini iš dalies, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartis panaikintina ir bankroto bylos iškėlimo UAB „Arbolitas“ klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

37Atsakovo UAB Arbolitas“ prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

38Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo UAB „Arbolitas“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Egivana“ 2009 m. rugpjūčio 11 d. kreipėsi į teismą su... 4. Ieškovas VSDFV Šilalės skyrius 2009 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į teismą... 5. Ieškovas Euler Hermes Kreditversicherung AG Lietuvos filialas 2010 m. kovo 1... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 10 d. nutartimi civilinę bylą... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė UAB... 8. Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovo VSDFV Šilalės skyriaus... 9. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau... 10. Teismas nurodė, kad pareiškimai (ieškiniai) Klaipėdos apygardos teismui... 11. Teismas nurodė, kad į bylą yra pateikti trys balansai: už 2008 metus, už... 12. Teismas nurodė, kad 2009 m. birželio 30 d. balanse bendrovės turtas... 13. Teismas nurodė, kad 2010 m. kovo 22 d. teismo posėdžio metu bendrovės... 14. Teismas konstatavo, jog esant tokiems atsakovo pateiktiems duomenims, realų... 15. Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė kreditorių sąrašą, nurodydamas, jog... 16. Teismas nurodė, kad, analizuojant pelno (nuostolių) ataskaitas, matyti, jog... 17. Teismas, nurodė, kad nustačius, jog reali likutinė atsakovui priklausančio... 18. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog UAB „Arbolitas“... 19. Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio... 20. Teismo teigimu, skiriant bankroto administratorių atsižvelgtina į... 21. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Egivana“ prašo apeliacinės instancijos... 22. Atskiruoju skundu ieškovas Euler Hermes Kreditversicherung AG Lietuvos... 23. 1. Teismo nutartimi buvo pažeistos procesinės teisės normos, nes teismas... 24. 2. Teismas nepagrįstai paskyrė administratorių atsižvelgdamas tik į jo... 25. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Arbolitas“ prašo apeliacinės instancijos... 26. 1. Teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, klaidingai konstatavo, kad... 27. 2. Teismas nenustatė kokie atsakovo įsipareigojimai yra laikytini... 28. Lietuvos apeliaciniame teisme 2010 m. liepos 14 d. gautas atsakovo UAB... 29. Prašymas dėl bylos sustabdymo atmestinas, atskirieji skundai tenkinti iš... 30. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atsakovo UAB „Arbolitas“... 31. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 32. Byloje yra sprendžiamas bankroto bylos UAB „Arbolitas“ iškėlimo... 33. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas iškėlė... 34. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad bankroto bylos iškėlimo UAB... 35. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirieji skundai... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Atsakovo UAB Arbolitas“ prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.... 38. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartį panaikinti ir...