Byla 1K-18-107/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Stasys Valužis, sekretoriaujant Aušrai Čybienei, dalyvaujant prokurorei J. R. , gynėjui Antanui Jonušui, teismo posėdyje nagrinėdamas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 3-iojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokurorės R. M. skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties, kuria atmestas prokurorės prašymas pratęsti įtariamajam T. T. , gim. ( - ), kardomosios priemonės – suėmimo – terminą,

Nustatė

2T. T. įtariamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d. tuo, kad 2009 m. kovo 3 d., apie 24 val., prie ( - ) viešbučio, esančio( - ), veikdamas bendrininkų grupe su L. G. ir R. D. , panaudodamas fizinį smurtą, pasikėsino pagrobti svetimą turtą. Eidami su nukentėjusiuoju A. H. C., iš už nugaros visi trys apie dešimt kartų spyrė nukentėjusiajam į kojas. Kai nukentėjusysis pargriuvo ant žemės, pareikalavo, kad jis atiduotų pinigus, spardydami nukentėjusįjį į įvairias kūno vietas, taip suduodami ne mažiau kaip 20 smūgių, bandė iš nukentėjusiojo rankų atimti 100 litų vertės piniginę, kurioje buvo 950 Danijos kronų, kurios pagal buhalterinį kursą prilyginamos 4398,50 Lt (viena krona atitinka 4,63 Lt), ir 330 litų. Kai nukentėjusysis atsistojo, apmėtė jį akmenimis, du kartus pataikė į nukentėjusiojo ranką ir du kartus į galvą. Nusikaltimo nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo įtariamojo valios, nutariamąjį ir bendrininkus sulaikė policijos pareigūnai. Iš viso įtariamasis veikdamas bendrininkų grupe pasikėsino pagrobti svetimo turto už 4728,50 Lt.

3T. T. sulaikytas 2009-03-04, kardomoji priemonė – suėmimas – penkioms dienoms T. T. paskirta 2009-03-05. 2009-03-09 prokurorė prašė įtariamojo T. T. suėmimo terminą pratęsti 2 mėnesiams, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismas skundžiama nutartimi prokurorės prašymą atmetė.

4Skunde dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties prokurorė nurodė, kad 2009 m. vasario 6 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu T. T. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. ir nuteistas 1 metams laisvės atėmimo, pritaikius BK 92 str., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, jam paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės, įpareigotas būti namuose nuo 22 val. iki 7 val. 2007 m. gruodžio 21 d. ikiteisminis tyrimas dėl T. T. pagal LR BK 189 str. 1 d. buvo nutrauktas, nes įtariamasis nebuvo sukakęs amžiaus, nuo kurio už tą veiką traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Skunde rašoma, kad T. T. nedirba ir nesimoko, legalaus pragyvenimo šaltinio neturi, ne kartą buvo pabėgęs iš namų, į motino ir socialinių darbuotojų raginimus lankyti mokyklą nereaguoja. Prokurorės nuomone, yra pagrindo manyti, kad, būdamas laisvėje, T. T. ir toliau darys naujus nusikaltimus, numatytus BPK 122 str. 2 d., bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo. Skunde prokurorė nurodo, kad atlikti išsamesnį bylos tyrimą nuo 2009 m. kovo 4 d. iki 7 d. nebuvo laiko. Prokurorė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartį dėl T. T. panaikinti, paskirti T. T. kardomąją priemonę – suėmimą – vienam mėnesiui.

5Teismo posėdyje prokurorė prašė skundą tenkinti, įtariamojo T. T. gynėjas prašė skundą atmesti.

6Skundas atmetamas.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas, atmesdamas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 3-iojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokurorės R. M. prašymą pratęsti T. T. kardomosios priemonės – suėmimo – terminą dviem mėnesiams, savo sprendimą motyvavo tuo, kad įtariamasis anksčiau neteistas (nuosprendis neįsiteisėjęs), yra labai jauno amžiaus, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, gyvena su motina, įtariamojo vaidmuo nusikaltimo padaryme – antraeilis. Skundžiamoje nutartyje rašoma, kad 2009-03-05 nutartimi apylinkės teismas atkreipė ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro dėmesį, kad byloje surinkti tik minimalūs T. T. kaltę patvirtinantys faktiniai duomenys, o po 2009-03-05 nė vienas iš teismo nutartyje nurodytų veiksmų atliktas nebuvo, papildomi įrodymai nesurinkti. Remdamasis tokiomis aplinkybėmis, apylinkės teismas priėjo išvadą, jog nėra pagrindo manyti, kad įtariamasis T. T. , siekdamas išvengti griežtos laisvės atėmimo bausmės, bandys bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo ar darys naujas nusikalstamas veikas, numatytas BPK 122 str. 4 d., todėl suėmimo termino BPK 122 str. 1 d. 1 p., 3 p. numatytais pagrindais nepratęsė, išsakė nuomonę, kad BPK 119 straipsnyje numatyti tikslai gali būti pasiekti ir švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis, pavyzdžiui namų areštu.

82009-03-05, skirdamas T. T. kardomąją priemonę – suėmimą, teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad T. T. , nors ir būdamas gana jauno amžiaus, turintis nuolatinę gyvenamąją vietą, 2009-02-06 buvo teistas už analogišką nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 str. 1 d., nuosprendžiui nespėjus įsiteisėti, įtariamas kito tyčinio apysunkio nusikaltimo, numatyto BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d., kuris paminėtas šalia kitų BPK 122 str. 4 d. išvardytų veikų, padarymu, už šios veikos padarymą numatyta griežta iki 6 metų laisvės atėmimo bausmė, be to, įtariamasis niekur nedirba ir nesimoko. Paminėdamas tokias aplinkybes, ikiteisminio tyrimo teisėjas padarė išvadą, jog yra pagrindo manyti, kad įtariamasis T. T. , siekdamas išvengti griežtos laisvės atėmimo bausmės, bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo, gali daryti naujas nusikalstamas veikas, numatytas LR BPK 122 str. 4 d., kad švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis, nepaskyrus suėmimo, tikslų, numatytų BPK 119 straipsnyje, pasiekti neįmanoma. Minimalų 5 dienų trukmės suėmimo terminą ikiteisminio tyrimo teisėjas skyrė atsižvelgdamas į tai, kad byloje apie padarytą veiką surinkti tik minimalūs duomenys ir nutartyje išvardijo, kokius ikiteisminio tyrimo veiksmus reikėtų dar atlikti.

9Viena ir kita teisėjo nutartys priimtų sprendimų motyvacija prieštarauja viena kitai. Skirtingų teismo išvadų priėmimą dėl to paties dalyko per trumpą penkių dienų laiko tarpą sąlygojo tik tai, kad teismui apie T. T. padarytą veiką buvo pateikti duomenys, kurie pakankamais BPK 121 straipsnio 2 dalies prasme nelaikytini. Skirdamas penkių dienų suėmimo terminą, ikiteisminio tyrimo teisėjas vadovavosi BPK 123 str. 4 d., 5 d. nuostatomis. Teisėjo nurodymai ar bent jų dalis įvykdyti nebuvo, todėl prokurorės prašymas dėl suėmimo termino pratęsimo atmestas pagrįstai. Pasiteisinti, kad išsamesnis ikiteisminis tyrimas nebuvo atliktas dėl darbo laiko trūkumo, tokiu pasiteisinimu sunkinti įtariamojo padėtį ir varžyti ikiteisminio tyrimo teisėjo apsisprendimą dėl įtariamojo laisvės suvaržymo, negalima. Skundžiama ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl nenaikintina.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 131 str., teisėjas

Nutarė

11Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 3-iojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokurorės R. M. skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties, kuria atmestas prokurorės prašymas pratęsti suėmimo terminą įtariamajam T. T. , atmesti.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai