Byla AS-143-145-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prekybos namai ,,Klėtis“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prekybos namai ,,Klėtis“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Prekybos namai ,,Klėtis“ (toliau – pareiškėjas) 2007 m. sausio 15 d. skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) įpareigoti atsakovą valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą (toliau – atsakovas) išduoti jam išrašą iš nekilnojamojo turto duomenų bazės apie jo nekilnojamojo turto, esančio Klaipėdoje, Kretingos g. 52, unikalus Nr. 21/963-0031-01-8:0023, mokestinę vertę; 2) pripažinti, kad jo nekilnojamojo turto, esančio Klaipėdoje, Kretingos g. 52, unikalus

5Nr. 21/963-0031-01-8:0023, 2006 m. mokestinė vertė yra ne didesnė kaip 837 307 Lt.

6Pareiškėjas nurodė, kad 2006 m. birželio 9 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti raštišką išrašą apie bendrovei priklausančio turto mokestinę vertę, tačiau 2006 m. gruodžio 15 d. gavo atsakovo 2006 m. birželio 12 d. raštą Nr. 2050/05-3156, kuriuo nepagrįstai atsisakyta išduoti prašomą išrašą, be to, nepaaiškinta, kodėl jame nekilnojamojo turto mokestinė vertė nurodyta 902 666 Lt, nors internete paskelbta 837 307 Lt mokestinė vertė.

7II.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 18 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 3 p.).

9Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 18 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (2003 m. gegužės 27 d. įstatymo Nr. IX-1582 redakcija) 6 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 15 straipsnio 1 dalimi, Nekilnojamojo turto registro įstatymo (2001 m. birželio 21 d. redakcija Nr. IX-391) 30 straipsnio 1, 2 dalimis, konstatavo, kad pareiškėjas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu dėl mokestinės turto vertės, turėtų kreiptis

10į Centrinį registratorių, kurio sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka šiam teismui. Teismas padarė išvadą, kad skundą atsisakoma priimti, nes pareiškėjas nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.).

11III.

12Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 18 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas nepagrįstai pritaikė ABTĮ 18 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 1 dalį.

142. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka taikytina tik šio įstatymo 29 straipsnyje nurodytiems sprendimams (atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus). Šiam ginčui dėl teritorinio registratoriaus atsisakymo pateikti išrašą nurodytoje teisės normoje nustatyta apskundimo tvarka neturi būti taikoma.

153. Jam nepateiktas oficialus išrašas apie turto mokestinę vertę, todėl apskritai nežino, kokie duomenys apie mokestinę vertę įrašyti nekilnojamojo turto kadastre, dėl to negali tvirtinti, kad tie duomenys yra netikslūs.

164. Jo nuomone, atsakovo interneto tinklapyje nurodyti duomenys apie turto vertę yra teisingi, todėl skundėsi teismui, kad teritorinis registratorius sprendime nurodė turto vertę, kuri skiriasi nuo internete paskelbtos vertės. Toks skundas nepatenka į Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytą skundų kategoriją, todėl jam negali būti taikoma šio straipsnio 1 dalyje numatyta apskundimo tvarka.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Pareiškėjas į atsakovą iš esmės kreipėsi siekdamas gauti duomenis apie jo nekilnojamojo turto mokestinę vertę, reikalingus nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti. Tokie duomenys yra nurodyti atsakovo 2006 m. birželio 12 d. rašte Nr. 2050/05-3156 ,,Dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės“, t. y. pažymėta, kad patalpų mokestinė vertė, apskaičiuota 2006 m. birželio 12 d., yra 902 666 Lt (b. l. 10). Pareiškėjas nesutinka su tokia nekilnojamojo turto mokestine verte (b. l. 3 – 5).

21Taigi pareiškėjas iš esmės kelia ginčą dėl nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Tokio ginčo nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnis.

22Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų skundai dėl nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir prašymai dėl individualiu vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto vertės naudojimo apskaičiuojant mokestinę vertę pateikiami turto vertintojui per tris mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo (išskyrus 2006 metų mokestinį laikotarpį, kai skundai ir prašymai turto vertintojui pateikiami per šešis mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo). Šiuos skundus ir prašymus turto vertintojas išnagrinėja per du mėnesius nuo skundo ar prašymo gavimo dienos ir priima sprendimą. Sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka.

23Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 11 dalis turto vertintoją apibrėžia kaip turtą vertinančią įmonę, tvarkančią Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Tai yra valstybės įmonė Registrų centras (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 742 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 279 redakcija) ,,Dėl valstybės įmonės Registrų centro įsteigimo“).

24Pareiškėjas, nesutikdamas su nustatyta nekilnojamojo turto mokestine verte, nesikreipė į valstybės įmonę Registrų centrą, t. y. nepasinaudojo Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnyje numatyta ginčų dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo nagrinėjimo tvarka.

25Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškėjo skundą iš esmės atsisakė priimti pagrįstai.

26ABTĮ 37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nutartyje atsisakyti priimti skundą (prašymą) turi būti nurodymas grąžinti žyminį mokestį tais atvejais, kai paduodant skundą (prašymą) toks mokestis buvo sumokėtas.

27Byloje esantis kvitas (b. l. 6) patvirtina, kad pareiškėjas, paduodamas skundą, sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį. Pirmosios instancijos teismas neišsprendė žyminio mokesčio grąžinimo klausimo.

28Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, grąžinant pareiškėjui sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu,

3037 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prekybos namai ,,Klėtis“ atskirąjį skundą atmesti.

32Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 18 d. nutartį pakeisti.

33Grąžinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei ,,Prekybos namai ,,Klėtis“ 2007 m. sausio 15 d. sumokėtą 100 Lt (šimtą litų) žyminį mokestį.

34Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Prekybos namai ,,Klėtis“ (toliau... 5. Nr. 21/963-0031-01-8:0023, 2006 m. mokestinė vertė yra ne didesnė kaip 837... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2006 m. birželio 9 d. kreipėsi į atsakovą,... 7. II.... 8. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 18 d. nutartimi... 9. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 18 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi,... 10. į Centrinį registratorių, kurio sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ... 11. III.... 12. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 13. 1. Teismas nepagrįstai pritaikė ABTĮ 18 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 1... 14. 2. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta... 15. 3. Jam nepateiktas oficialus išrašas apie turto mokestinę vertę, todėl... 16. 4. Jo nuomone, atsakovo interneto tinklapyje nurodyti duomenys apie turto... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Pareiškėjas į atsakovą iš esmės kreipėsi siekdamas gauti duomenis apie... 21. Taigi pareiškėjas iš esmės kelia ginčą dėl nustatytos nekilnojamojo... 22. Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį,... 23. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 11 dalis turto vertintoją... 24. Pareiškėjas, nesutikdamas su nustatyta nekilnojamojo turto mokestine verte,... 25. Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 26. ABTĮ 37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nutartyje atsisakyti priimti... 27. Byloje esantis kvitas (b. l. 6) patvirtina, kad pareiškėjas, paduodamas... 28. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina,... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 30. 37 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija... 31. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prekybos namai ,,Klėtis“... 32. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 18 d. nutartį... 33. Grąžinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei ,,Prekybos namai... 34. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 35. Nutartis neskundžiama....