Byla 2S-333-544/2017
Dėl VŠĮ „(duomenys neskelbtini)“ vadovui V. B. baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, skolininkas – V. B., išieškotoja – uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „(duomenys neskelbtini)“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Čeknienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto VŠĮ „( - )“ vadovo V. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-976-223/2017 pagal pareiškėjo antstolio A. B. pareiškimą dėl VŠĮ „( - )“ vadovui V. B. baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, skolininkas – V. B., išieškotoja – uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „( - )“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. 2017 m. sausio 5 d. Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo gautas antstolio A. B. pareiškimas, kuriuo prašoma dėl antstolio veiksmų nevykdymo skirti VŠĮ „( - )“ vadovui baudą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalies pagrindu.
 2. Nurodė, kad antstolio kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) remiantis Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 29 d. išduotu vykdomuoju raštu Nr. L2-3844-412 dėl 1896,15 Eur skolos išieškojimo iš skolininko V. B.. Skolininkui nemokant skolų, buvo pradėtas priverstinis vykdymo procesas. 2013 m. sausio 18 d. vykdomojoje byloje buvo priimtas patvarkymas Nr. ( - ) nukreipti skolos išieškojimą į skolininko V. B. darbo užmokestį, gaunamą VŠĮ „( - )“. Nustačius, kad išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio nėra atliekamos, 2016 m. rugsėjo 19 d. antstolis A. B. priėmė patvarkymą dėl informacijos per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo pateikimo, kuriuo VŠĮ „( - )“ kartu buvo įspėta dėl galinčių kilti neigiamų pasekmių už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nustatytu terminu atsakymas negautas.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5

 1. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas antstolio A. B. pareiškimą tenkino ir už jo 2013 m. sausio 18 d. patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą VšĮ „( - )“ vadovui V. B. skyrė 5 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, skaičiuojant baudą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.
 2. Teismas sprendė, kad byloje nenustatyta jokių objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių skolininko darbdaviui įvykdyti antstolio patvarkymą. Spręsdamas baudos dydžio klausimą, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad antstoliui nebuvo pranešta apie priežastis, sutrukdžiusias įvykdyti patvarkymą bei kad buvo vilkinimas išieškojimas. Kartu pirmosios instancijos teismas įvertino ir padaryto pažeidimo pobūdį, tęstinumą, pažeidimo laiką bei vadovavosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

6III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu VŠĮ „( - )“ vadovas V. B. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartimi jam skirtą baudą arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
 2. Nurodo, kad teismo pranešimą apie pirmosios instancijos teisme vykstantį posėdį savo pašto dėžutėje rado dieną vėliau, nei vyko teismo posėdis, dėl ko neturėjo galimybės teismui pateikti jokių duomenų bei ginti savo poziciją. Nepaisant to, apeliacinės instancijos teismui pateikia duomenis, patvirtinančius, jog VŠĮ „( - )“ laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 18 d. iki šiol jam nei karto neišmokėjo atlyginimo, dėl ko neturėjo pagrindo išskaičiuoti atlyginimo dalies antstolio naudai pagal vykdomąjį raštą. Be to, nuo 2015 m. lapkričio 20 d. įmonės sąskaitai taikyti areštas ir kiti apribojimai, įmonė ilgą laiką negauna pajamų, todėl negalima pervesti lėšų, likutis yra neigiamas.
 3. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.
Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o klausimas perduodamas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
 2. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.
 3. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, antstolis A. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu VŠĮ „( - )“ vadovui skirti baudą CPK 585 straipsnio pagrindu už tai, kad įmonė nevykdo jo 2013 m. sausio 18 d. patvarkymo dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas sprendė, jog byloje nenustatyta jokių objektyvių priežasčių, trukdžiusių įmonei įvykdyti antstolio patvarkymą, dėl ko įmonės vadovui yra pagrindas skirti baudą. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, atskirąjį skundą ir byloje esančius duomenis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai taikė CPK 585 straipsnio nuostatas bei konstatavo, jog yra pagrindas baudos skyrimui, tačiau netinkamai taikė procesinės teisės nuostatas ir netinkamai įvertino įrodymus, dėl ko netinkamai nustatė aplinkybes, reikšmingas nustatant baudos skaičiavimo pradžią, terminą bei pobūdį.
 4. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog antstolis A. B. vykdo išieškojimą pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 29 d. vykdomąjį raštą Nr. L2-3844-412 dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. B. išieškotojos UAB „( - )“ naudai. Nustačius, jog skolininkas dirba VŠĮ „( - )“, 2013 m. sausio 18 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. ( - ) nukreipti išieškojimą į skolininko V. B. darbo užmokestį, gaunamą VšĮ „( - )“ (vykdomosios bylos Nr. ( - ) 27, 30 lapai). Be to, antstolis A. B. 2014 m. balandžio 30 d. bei 2016 m. rugsėjo 19 d. priėmė patvarkymus dėl informacijos pateikimo, kuriais VŠĮ „( - )“ ne tik nurodė nustatytu terminu pateikti duomenis, kodėl nėra vykdomos išskaitos iš skolininko V. B. darbo užmokesčio, tačiau ir nurodė, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą kalti asmenys gali būti baudžiami (vykdomosios bylos Nr. ( - ) 27, 34, 41 lapai).
 5. Pažymėtina, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis).CPK 585 straipsnyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo vykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Baudos pagrįstumo ir teisėtumo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į antstolio kreipimosi į teismą dieną įstatymo nustatytas sąlygas ir pagrindus. Sprendžiant klausimą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, būtina nustatyti, kokius antstolio reikalavimus asmuo privalėjo įvykdyti ir neįvykdė.
 6. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išdėstytomis aplinkybėmis ir išvadomis, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog 2013 m. sausio 18 d. antstolio patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio buvo nevykdytas dėl objektyvių priežasčių. Vykdomosios bylos Nr. ( - ) (39 – 40 lapai) duomenys patvirtina, kad 2014 metais iš skolininko buvo išieškoti 245,72 Eur, kurie paskirstyti išieškotojams ir vykdymo išlaidoms apmokėti. Iš Sodros pažymos apie skolininko V. B. užmokesčio sumas ir įmokas už 2013 m. sausio 1 d. – 2017 m. balandžio 30 d. laikotarpį duomenų nustatyta, kad skolininkas ir VŠĮ „( - )“ vadovas V. B., priešingai nei tvirtina atskirajame skunde, visu šiuo laikotarpiu kaip darbuotojas iš darbovietės VŠĮ „( - )“ gavo darbo užmokestį, kurio dydis atitinkamais laikotarpiais kito nuo kelių šimtų iki keleto eurų (b. l.67-73). Taigi atskirojo skundo argumentai, jog 2013 m. sausio 18 d. antstolio patvarkymas buvo nevykdomas dėl objektyvių priežasčių, t. y. dėl to, kad skolininkui V. B. šiuo laikotarpiu nebuvo mokamas darbo užmokestis, yra paneigti ir atmetami kaip nepagrįsti.
 7. Kadangi 13 punkte nurodyti duomenys patvirtina faktą, jog VŠĮ „( - )“ vadovas nevykdė antstolio patvarkymo išieškoti skolą iš skolininko darbo užmokesčio, buvo pagrindas taikyti CPK 585 straipsnio nuostatas ir jam skirti baudą. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, baudos skyrimas nuo skundžiamos nutarties įsiteisėjimo dienos, kai byloje esantys duomenys patvirtina aplinkybę, jog įmonės vadovas V. B. nevykdė antstolio patvarkymo pakankamai ilgą laiką praeityje (nuo 2014 m., kuomet buvo atlikti mokėjimai), nors visą šį laikotarpį skolininkui buvo mokamas darbo užmokestis, neatitinka baudos skyrimo tikslų, nes bauda atlieka nubaudimo už padarytą procesinį pažeidimą (antstolio reikalavimo neįvykdymą) funkciją ir skiriama už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną nuo tokios pareigos atsiradimo dienos. Tokiu atveju kaip šis, paskyrus baudą nuo skundžiamos nutarties įsiteisėjimo dienos, bet asmeniui antstolio reikalavimą pradėjus vykdyti, jis išvengtų atsakomybės už antstolio reikalavimų nevykdymą per praėjusį laikotarpį, o tai prieštarautų baudos skyrimo paskirčiai (CPK 585 straipsnio 2 dalis).
 8. Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir pritaikė procesines teisės normas, klausimai dėl baudos skaičiavimo pradžios, termino ir pobūdžio buvo išspręsti neteisingai (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Kadangi apeliacinės instancijos teismas šių pažeidimų negali ištaisyti, nutartis naikinama, o byla perduodama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 313 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
 9. Kartu su atskiruoju skundu VŠĮ „( - )“ direktorius pateikė naujus įrodymus – VŠĮ „( - )“ banko sąskaitos išrašų kopijas. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs tai, kad šie rašytiniai įrodymai yra susiję su nagrinėjama byla, o jų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, priima apeliacinės instancijos teisme pateikiamus naujus rašytinius įrodymus.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

11panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartį ir perduoti klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai