Byla 2S-234-450/2016
Dėl antstolės Ingos Karalienės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos L. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų L. M. ir V. M. skundą dėl antstolės Ingos Karalienės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymo, civilinėje byloje pagal pareiškėjų L. M. ir V. M. skundą suinteresuotam asmeniui antstolei Ingai Karalienei dėl antstolės Ingos Karalienės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymo, ir

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Pareiškėjai L. M. ir V. M. pateikė skundą dėl antstolės Ingos Karalienės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymo dėl atsisakymo atlikti naują areštuoto turto vertinimą, kuriuo atsisakyta skirti žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių ( - ), ir buto, esančio ( - ), papildomą ar pakartotinę turto vertinimo ekspertizę, kadangi vykdymo procese nekilnojamojo turto vertės pokyčiai nenustatyti. Nurodė, jog minėto turto vertinimas buvo atliktas 2014 m. gegužės 20 d., o šiai dienai nekilnojamojo turto vertė yra ženkliai pasikeitusi, todėl būtina atlikti turto vertės nustatymo ekspertizę iš naujo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų L. M. ir V. M. skundą dėl antstolės Ingos Karalienės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymo.

7Teismas nustatė, kad LR CPK 510 str. 2 d. numato, jog skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti per CPK 512 str. nustatytą terminą pateikiamas antstoliui. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui. Ši nuostata nustato išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarką, nagrinėjant bylas dėl antstolio veiksmų, kurios pareiškėjai nesilaikė. Atsižvelgiant į tai, teismas pateiktą skundą dėl antstolės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymo atsisakė priimti pareiškėjams nesilaikius bylų dėl antstolių veiksmų CPK 510 str. 2 d. nustatytos išankstinės ginčų ne teisme tvarkos (CPK 443 str. 1 d., 137 str. 2 d. 3 p.) ir pareiškėjams išaiškino, kad tokį skundą jie gali teikti antstolei Ingai Karalienei CPK 510-512 str. nustatyta tvarka.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėja L. M. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti pareiškėjų L. M. ir V. M. skundą dėl antstolės Ingos Karalienės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymo ir perduoti jį nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui iš esmės; priteisti iš antstolės bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas ir apeliaciniame procese; išreikalauti iš antstolės vykdomosios bylos Nr. 139/09/02254 medžiagą.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111) Pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta, neteisėta ir naikintina, nes pareiškėjai teismo prašo panaikinti antstolės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymą, kuriuo buvo atsisakyta skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turto vertei nustatyti, todėl teismas neteisingai aiškino ir netinkamai taikė civilinio proceso įstatymo normą (CPK 510 str. 2 d.). Teismas turėjo taikyti specialiąją normą (CPK 682 str. 3 d.), kur nustatyta, kad antstolio patvarkymas atsisakyti skirti ekspertizę turto vertei nustatyti yra skundžiama tiesiogiai teismui, o ne per antstolį.

12Suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Medicinos bankas“ su atskiruoju skundu nesutinka, prašė jį atmesti.

13Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

141) Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi teisingai nutarė atsisakyti priimti pareiškėjų skundą dėl antstolės veiksmų, kadangi pareiškėjai nesilaikė CPK nustatyto reglamentavimo dėl antstolio veiksmų apskundimo, t. y. nesilaikė nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir todėl netinkamai kreipėsi tiesiogiai į teismą. Šiuo atveju pareiškėjai turėjo skundą teikti tiesiogiai ne teismui, bet antstolei, kurios veiksmus skundė.

152) Pareiškėja 2015 m. lapkričio 26 d. be atskirojo skundo teismui pateikė skundą ir antstolės kontorai, prašydama paskirti naują turto vertinimą. Analogiškas pareiškėjos skundas buvo gautas ir 2015 m. gruodžio 4 d. Antstolė 2015 m. gruodžio 4 d. patvarkyme pažymėjo, kad antstolės kontoroje yra gauti du analogiško turinio skundai dėl antstolio veiksmų, išnagrinėjusi skundus, antstolė jų netenkino ir atsisakė skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę vertei nustatyti, todėl pareiškėjos skundas nenagrinėtinas ir dėl to, kad skundžiamas veiksmas buvo išnagrinėtas antstolės patvarkymu ir neturėjo būti teikiamas teismui.

163) 2015 m. spalio 20 d. skolininkams buvo pasiūlyta apmokėti ekspertizės išlaidas, tačiau skolininkai šios sumos nesumokėjo. CPK 682 str. 3 d. nustato, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, t. y. šis straipsnis leidžia, tačiau neįpareigoja antstolio paskirti naują ekspertizę, jeigu skolininkai nesumoka ekspertizės išlaidų, todėl antstolės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymas dėl atsisakymo atlikti naują areštuoto turto įvertinimą yra pagrįstas.

174) Pareiškėja kartu su solidariu skolininku V. M. skundžia visus antstolės veiksmus, nepateikdami jokių svarių argumentų, taip vilkindami skolos išieškojimo procesą ir piktnaudžiaudami savo teisėmis. Skolininkai taip pat pažeidžia LR CPK 644 str. 1 d., todėl jų teisės neturi būti ginamos.

18Suinteresuoti asmenys antstolė Inga Karalienė, pareiškėjas V. M. atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) pateikė naujus įrodymus, susijusius su byloje sprendžiamu klausimu dėl atsisakymo priimti skundą dėl antstolės patvarkymo. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.). Visgi nurodytas draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pateikti nauji įrodymai gali turėti įtakos vertinant suinteresuoto asmens įrodinėjamas aplinkybes, todėl jie prijungtini prie bylos.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

23Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 str.).

24Nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjų L. M. ir V. M. skundą dėl antstolės Ingos Karalienės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymo.

25Veiksmingas ir operatyvus teismo sprendimo vykdymas – būtina teisės į teismą įgyvendinimo sąlyga. Šiais principais inter alia grindžiamas ir CPK XXXI skyriuje įtvirtintas privalomo išankstinio skundų dėl antstolio veiksmų sprendimo ne teisme institutas. CPK 510 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas juos atlikti. Šioje normoje nurodyti antstolio procesiniai veiksmai – tai antstolio veikla atliekant vykdymo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka ir naudojantis juose suteiktais įgalinimais. Paprastai vykdymo procese kylančius klausimus antstolis išsprendžia patvarkymu (CPK 613 str. 1 d.). Ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad vykdymo procesas vyktų racionaliai ir sklandžiai; išankstinis skundo nagrinėjimas suteikia galimybę pačiam antstoliui ištaisyti vykdymo trūkumus, taip išvengiant nereikalingo bylinėjimosi teisme ir su tuo susijusio vykdymo proceso vilkinimo, be to, išankstinio skundo nagrinėjimo metu išaiškinamos reikšmingos aplinkybės, surenkami aktualūs bylai duomenys, tai palengvina ir pagreitina ginčo nagrinėjimą teisme.

26Išankstinė skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka reglamentuojama CPK 510 straipsnyje. Pagal CPK 510 str. 2 d. skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 str. nustatytą terminą (ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo). Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą; jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, išskyrus CPK 510 str. 5 d. nurodytą atvejį, kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 3 d.). Pagal CPK 510 str. 4 d. jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per šio straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą arba patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

27Iš pareiškėjų pirmosios instancijos teismui pateikto skundo turinio matyti, kad jie skundžia antstolės veiksmus, t. y. L. M. ir V. M. pateikė skundą dėl antstolės Ingos Karalienės 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymo dėl atsisakymo atlikti naują areštuoto turto vertinimą, kuriuo atsisakyta skirti žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių ( - ), ir buto, esančio ( - ), papildomą ar pakartotinę turto vertinimo ekspertizę, kadangi vykdymo procese nekilnojamojo turto vertės pokyčiai nenustatyti. Tai reiškia, kad siekdami skųsti antstolės veiksmus, pareiškėjai turėjo laikytis CPK 510 str. 2 d. nustatytos tvarkos ir visų pirma kreiptis tiesiogiai į antstolę, bet ne į teismą. Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos nesilaikymą, pagrįstai atsisakė priimti pareiškimą CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu.

28Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad byloje pateikto 2015 m. gruodžio 4 d. antstolės Ingos Karalienės patvarkymo dėl skundo netenkinimo, 2015 m. lapkričio 26 d. ir 2015 m. gruodžio 4 d. skundų bei Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, jog antstolės kontoroje 2015 m. lapkričio 26 d. ir 2015 m. gruodžio 4 d. buvo gauti analogiško turinio skolininkų L. M. ir V. M. skundai dėl antstolės veiksmų, kuriuose prašoma panaikinti 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymą dėl atsisakymo atlikti naują areštuoto turto įvertinimą. Antstolė, netenkinusi pareiškėjų skundų, CPK 510 str. 3 d. nustatyta tvarka persiuntė skundus teismui, kurie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4130-994/2016 buvo išnagrinėti, juos atmetant. Taip pat pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. sausio 26 d. civilinėje byloje Nr. 2YT-8761-779/2016 buvo gautas V. M. ir L. M. skundas dėl antstolės Ingos Karalienės veiksmų ir 2015 m. lapkričio 11 d. patvarkymo Nr. 139/09/02254 panaikinimo, kuris 2016 m. sausio 27 d. nutartimi buvo atsisakytas priimti, kadangi teisme jau iškelta civilinė byla dėl to paties dalyko, tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 str. 2 d. 5 p.).

29Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti skundą dėl antstolio veiksmų, tinkamai taikė procesines teisės normas, todėl nėra teisinio pagrindo pirmosios instancijos teismo ginčijamą nutartį panaikinti atskirajame skunde nurodytų motyvų pagrindu. Remiantis išdėstytais argumentais, atskirasis skundas atmetamas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 - 339 str., teismas

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I.Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai L. M. ir V. M. pateikė skundą dėl antstolės Ingos Karalienės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi atsisakė... 7. Teismas nustatė, kad LR CPK 510 str. 2 d. numato, jog skundas dėl antstolio... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėja L. M. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1) Pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta, neteisėta ir... 12. Suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Medicinos bankas“ su atskiruoju... 13. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:... 14. 1) Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 15. 2) Pareiškėja 2015 m. lapkričio 26 d. be atskirojo skundo teismui pateikė... 16. 3) 2015 m. spalio 20 d. skolininkams buvo pasiūlyta apmokėti ekspertizės... 17. 4) Pareiškėja kartu su solidariu skolininku V. M. skundžia visus antstolės... 18. Suinteresuoti asmenys antstolė Inga Karalienė, pareiškėjas V. M.... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) pateikė naujus įrodymus, susijusius su... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 24. Nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo... 25. Veiksmingas ir operatyvus teismo sprendimo vykdymas – būtina teisės į... 26. Išankstinė skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka reglamentuojama... 27. Iš pareiškėjų pirmosios instancijos teismui pateikto skundo turinio matyti,... 28. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad byloje pateikto 2015... 29. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 - 339 str.,... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti...