Byla 1A-102/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Jono Algimanto Venckaus (pranešėjas), teisėjų: Svajūno Knizlerio, Lino Šiukštos, sekretoriaujant Ingai Jurgaitienei, dalyvaujant prokurorui Sergejui Stulginskiui, gynėjui advokatui Gyčiui Mekioniui, nuteistajam Ž. A.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo Ž. A. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nuosprendžio, kuriuo Ž. A. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 184 straipsnio 2 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimo bausme vieneriems metams. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.

3Ž. A. dėl kaltinimo pagal BK 186 straipsnio 1 dalį buvo išteisintas jam nepadarius veikos, turinčios inkriminuoto nusikaltimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

4Iš nuteistojo Ž. A. priteista 65 litus 48 ct. proceso išlaidoms valstybei atlyginti.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Ž. A. nuteistas už tai, kad būdamas UAB “duomenys neskelbtini”, įregistruotos ( - ) , direktoriumi, tyčia, žinodamas, kad UAB „duomenys neskelbtini“ 2008-01-01 dienai buvo nemoki, jos pradelsti įsipareigojimai (905.452 Lt) viršijo pusę balanse įrašyto turto vertės (1.029.524 Lt), o UAB „duomenys neskelbtini“ įsiskolinimas už prekes UAB „duomenys neskelbtini“ 2008-06-27 sudarė 914 411,35 lito ir UAB „duomenys neskelbtini“ neturi pakankamai nuosavų lėšų pirkti žemės sklypus už 600 000 litų, 2008-06-27 Klaipėdoje UAB „duomenys neskelbtini“ vardu sudarė su V. K. ir V. K. preliminarią pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „duomenys neskelbtini“ vardu įsipareigojo už 600 000 litų nupirkti iš V. K. ir V. K. du žemės sklypus ( - ) , sudarant pirkimo - pardavimo sutartį ne vėliau kaip iki 2008-07-31, bei įsipareigojo iki 2008-07-15 sumokėti avansą, kuris sutarties sąlygų neįvykdymo iš pirkėjo pusės atveju atitektų pardavėjams kaip netesybos. Pagal šią sutartį kaltinamojo Ž. A. nurodymu iš UAB „duomenys neskelbtini“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB bankas „Snoras“, 2008-07-09 mokėjimo pavedimu Nr. 07092147 į V. K. sąskaitą Nr. ( - ), esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, buvo pervesta 50 000 Lt, 2008-07-10 tarptautiniu nurodymu Nr. 69 į V. K. sąskaitą Nr. ( - ), esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, buvo pervesta 39 000 eurų (134 659,20 litų), bei iš UAB „duomenys neskelbtini“ kasos V. K. 2008-07-10 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 24 buvo išmokėta grynais 3 190,40 lito ir 2008-07-10 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 23 18 000 eurų (62 150,40 litų), iš viso V. K. buvo sumokėta 250 000 litų avanso. Dėl piniginių lėšų trūkumo Ž. A. iki 2008-07-31 žemės sklypų ( - ) , pirkimo - pardavimo sutarties UAB „duomenys neskelbtini“ vardu nepasirašė, 2008-08-13 raštu V. K. ir V. K. informavo apie sutikimą nutraukti 2008-06-27 preliminarią pirkimo - pardavimo sutartį ir sutikimą sumokėti netesybas 250 000 litų, užskaitant jas iš sumokėto avanso, bei šiame sutikime nurodytomis sąlygomis 2008-08-14 susitarimu su V. K. ir V. K. 2008-06-27 preliminarią pirkimo - pardavimo sutartį nutraukė. Taip Ž. A. iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą - UAB „duomenys neskelbtini“ priklausančius pinigus - 250 000 litų.

7Apeliaciniu skundu nuteistasis Ž. A. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nuosprendžio dalį, kurioje jis pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą numatytą BK 184 straipsnio 2 dalyje, panaikinti ir šioje dalyje priimti išteisinamąjį nuosprendį. Kitą Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

8Apeliantas skunde nurodo, kad teismas apkaltinamajame nuosprendyje padarė nepagrįsta išvadą, jog iš UAB „duomenys neskelbtini“ vardu sudaryto sandorio (2008-06-27 preliminarios žemės sklypų, esančių ( - ) , turinčių po 0,08 ha ploto (toliau - žemės sklypai), pirkimo-pardavimo sutarties) su V. K. ir V. K. kilusios pasekmės (avansu sumokėti 250 000 Lt užskaityti kaip netesybos) yra neteisėtos ir nusikalstamos. Visų pirma, pirmosios instancijos teismas tik formaliai nustatė, kad UAB „duomenys neskelbtini“ akcininkai nebuvo priėmę raštiško sprendimo, dėl ko turtas buvo perleistas tretiesiems asmenims pažeidžiant UAB „duomenys neskelbtini“ įstatų 64 p. ir 113 p. reikalavimus. Teismas visiškai neatsižvelgė į liudytojo D. M. (UAB „duomenys neskelbtini“ 50 % akcijų savininko) parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu ir teismo posėdyje. Ikiteisminio tyrimo metu D. M. parodė, kad „2008 m. pavasarį pradėjome (UAB „duomenys neskelbtini“) su A. S. rimtai kurti bendrus verslo planus. Tuo metu Lietuvoje nebuvo gilios ekonominės krizės ir nekilnojamojo turto verslas bei statybų verslas neblogai klestėjo. A. S. norėjo Lietuvoje pasistatyti gyvenamąsias ir verslo patalpas, todėl pradėjome ieškoti žemės sklypų su galimybe juose statyti nedidelius pastatus. Aš ir UAB „duomenys neskelbtini“ direktorius Ž. A. atradome (apie 2008 m. gegužės mėnesį) parduodamus du žemės sklypus Palangoje (nepamenu, koks plotas buvo žemės sklypų), kuriuos buvo įgaliotas parduoti V. K. (aš jį pažinojau anksčiau).<...> A. S. aš parodžiau tuos žemės sklypus Palangoje, jam patiko šis variantas ir ten buvo planuojami statyti kotedžus. <...> Buvo planuojama, kad pastačius du kotedžus (planavome, kad statyba užsiims „duomenys neskelbtini“) „duomenys neskelbtini“ uždirbs apie milijoną litų (t. 3, b.l. 46-49, 50-53). 2010 m. rugpjūčio 4 d. teisiamojo posėdžio metu liudytojas D. M. parodė, kad ,,iš seniau buvau pažįstamas su islandu A. S., buvo iš policinės sistemos perėjęs į verslą, domėjosi galimybe pradėti verslą Lietuvoje. Mūsų mintys sutapo, kad reikia pradėti nuo nedidelio verslo, pažiūrėti 1-2 sklypelius. Jis buvo įsitikinęs, kad ras klientų, be to, jam taip pat ofiso reikėjo. Sutarėm, kad ieškom sklypo, jis patikino, kad nesijaudinčiau, kad jis prisidės, tos kainos, kurios buvo Lietuvoje, jį tenkino.<...> Suradom sklypus. „duomenys neskelbtini“ buvo pelningai veikianti įmonė, galvojau, kad „duomenys neskelbtini“ nekels problemų, negalvojau, kad jie pareikš, jog ta 700 000 Lt skola yra ( - ) problema, nes niekada taip nebuvo. Verslui vystyti man reikėjo įmonės, nes negalvojau vystyti kaip fizinis asmuo (t. 3, b.l. 148-152). Iš šių liudytojo D. M. parodymų akivaizdu, kad sprendimą UAB „duomenys neskelbtini“ imtis naujo statybų verslo bei įmonės vardu pirkti žemės sklypus priėmė pats įmonės akcininkas D. M.. Be to, kitas UAB „duomenys neskelbtini“ 50 % akcijų savininkas, Rusijos pilietis I. D. (t. 1, b.l. 67), įmonės veikloje niekada nedalyvavo, buvo tik formalus jos akcininkas. Šias aplinkybes patvirtina to paties liudytojo D. M. bei apelianto parodymai. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas išvadą apie tai, kad apeliantas, UAB „duomenys neskelbtini“ vardu sudarydamas 2008-06-27 preliminarią žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, veikė be akcininkų pritarimo, padarė neįvertinęs visų byloje esančių įrodymų.

9Ūkinėje veikloje atlikto sandorio neteisėtumas identifikuojamas ne pagal formalią teisę atlikti vieną ar kitą sandorį, bet pagal tai, kiek šie sandoriai atitinka patikėtojo valią ir interesus. Iššvaistymo normos taikymas turi būti grindžiamas akivaizdžiu veikos žalingumu savininko interesams, o esant abejonėms, prioritetas suteiktinas ne baudžiamosioms, bet civilinėms pažeistų teisių atstatymo priemonėms. Tai ypač aktualu, kai nagrinėjamas įmonės administracijos vadovo, siejamo su įmone pasitikėjimo (fiduciariniais) santykiais, sudarytas sandoris. Tokio sandorio teisėtumas ar neteisėtumas dažnai nustatinėjamas pagal vadinamą rūpestingo šeimos galvos (bonus pater familias) elgesio standartą suponuojantį pareigą elgtis apdairiai ir protingai. Šis kriterijus ne kartą pabrėžtas ir teismų praktikoje (pvz., kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Taigi pirmosios instancijos teismas, apelianto manymu, vertindamas 2008-06-27 sandorio teisėtumą ir tirdamas su tuo susijusias aplinkybes, turėjo atsižvelgti ne tik į formalius turto perleidimo tvarkos kriterijus, bet apskritai, kiek šis sandoris atitiko UAB „duomenys neskelbtini“ interesus.

10Iš liudytojų D. M. (t. 3, b.l. 46-49, 50-53, 148-152), A. K. (t. 3, b.l. 24-27, 28-29, 142-144), L. V. (t. 3, b.l. 33) parodymų akivaizdu, kad 2007-01-02 sutartis (t. 1, b.l. 2-3), sudaryta tarp UAB „duomenys neskelbtini“ ir UAB „duomenys neskelbtini“, buvo vienintelis UAB „duomenys neskelbtini“ pajamų (užsakymų) šaltinis, leidęs bendrovei faktiškai gyvuoti. Kaip žinia, UAB „duomenys neskelbtini“ 2008 m. pavasarį be jokio įspėjimo 2007-01-02 sutartį nutraukė ir nuo tų pačių metų birželio mėnesio pradėjo analogiškai bendradarbiauti (tarpininkauti) su specialiai tam įkurta naująja įmone UAB ( - ) (beje, pagrindinis įmonės akcininkas K. S. tuo metu buvo taip pat ir UAB „duomenys neskelbtini“ valdybos narys, o kita akcininke ir įmonės vadovė V. Ž. - UAB „duomenys neskelbtini“ komercijos direktoriaus L. V. žmonos sesuo (liudytojos V. Ž. parodymai (t. 3, b.l. 36-38)).

11Nepaisant šių aplinkybių, UAB „duomenys neskelbtini“ akcininko D. M. pastangomis ir iniciatyva atsirado galimybė UAB „duomenys neskelbtini“ pradėti naują verslą, nesusijusį su ankstesne įmonės tarpininkavimo veikla. Šiuo tikslu, kaip jau minėta, buvo surasti du žemės sklypai ir pasirašyta 2008-06-27 preliminarioji šių sklypų pirkimo-pardavimo sutartis. Pastarieji žemės sklypai buvo parduodami su jau suprojektuotais dviem dvibučiais namais ir iki 2008-08-31 turėjusiais būti išduotais statybos leidimais, dėl ko juose būtų buvę galima greitai pradėti statybas.

12Liudytojas V. K. savo parodymų metu paaiškino, kad sutiko kainą sumažinti beveik perpus (nuo 1 mln. Lt iki 600 000 Lt) su sąlyga, kad bus sumokėtas 250 000 Lt avansas dėl to, kad jam skubiai reikėjo lėšų padengti ankstesnius turimus finansinius įsipareigojimus bankui ir S. P. (t. 3, b.l. 146-147).

13Tad vertinant, ar toks sandoris atitiko UAB „duomenys neskelbtini“ interesus, akivaizdu, kad sudarius ir įvykdžius pagrindinę žemės sklypų sutartį bei įgyvendinus numatytą statybos projektą įmonei šis sandoris būtų buvęs naudingas.

14Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ir D. M., inicijuodamas sprendimą pirkti žemės sklypus, ir apeliantas kaip įmonės vadovas, įgyvendinantis akcininko pavedimą UAB „duomenys neskelbtini“ vardu sudaryti sandorį, veikė pastarosios įmonės naudai ir interesais.

15Pirmosios instancijos teismas padarė visiškai nepagrįstą ir tik prielaidomis paremtą išvadą jog akcininko D. M. ketinimai dalyvauti projekte asmeninėmis lėšomis buvo deklaratyvūs, ir Ž. A. tai buvo žinoma. <...> Tiek Ž. A., tiek pačiam D. M. buvo suprantama, kad A. S. atvykimas nagrinėjamoje situacijoje nieko nepakeis - neatleis D. M. nuo prievolės sumokėti pusę žemės kainos, todėl Ž. A. veiksmai - avanso sumokėjimas UAB „duomenys neskelbtini“ lėšomis - tik patvirtina D. M. ketinimų panaudoti projektui asmenines lėšas deklaratyvumą ir kaltinamojo informuotumą apie šią aplinkybę. Šiuo atveju teismas, darydamas išvadą apie D. M. ketinimų panaudoti projektui asmenines lėšas deklaratyvumą visiškai neatsižvelgė į faktines aplinkybes, dėl kurių apskritai nutrūko ketinimai vystyti projektą.

16Teismas nevertino tai, kad pati UAB „duomenys neskelbtini“ 2008-07-14 pateikė teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo priteisti 914 411,35 Lt skolos ir bylinėjimosi išlaidas išdavimo (t. 1, b.l. 107), kurio pagrindu Klaipėdos apygardos teismas priėmė 2008-07-15 nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo visą UAB „duomenys neskelbtini“ turtą įskaitant ir įmonės sąskaitose esančias lėšas (t. 1, b.l. 108-109, 110-117); pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 926 103,15 Lt sumai reiškė ne tik tai, kad paralyžiuota UAB „duomenys neskelbtini" veikla, bet ir tai, kad bet kokios įplaukos (tame tarpe D. M. ir A. S. įnašai) į įmonės sąskaitas bus įšaldytos nenuspėjamam laikotarpiui; sužinojęs apie prasidėjusius teisminius ginčus ir UAB „duomenys neskelbtini“ turto areštą A. S. taip pat nutraukė ketinimus investuoti „Tada pasakiau, kad nenoriu į tai veltis ir atsitraukiau. <...> Aš pasitraukiau dėl dviejų priežasčių. Pirma, kaip galima daryti verslą su tuo, kas negali disponuoti savo turtu - tai neįmanoma. Antra, <...> nenorėjau veltis į veiksmus, kurie gali turėti kriminalinį pobūdį. (liudytojo A. A. S. parodymai (t. 4, b.l. 16-18)); iškilę teisminiai ginčai taip pat buvo kliūtis vesti derybas su bankais dėl projekto finansavimo; dėl išvardintų aplinkybių nebuvo galimybės laikytis 2008-06-27 preliminarios sutarties sąlygų, todėl teko ją nutraukti.

17Šiuo atveju, teismas nevisapusiškai ištyrė ir vertino bylos aplinkybes, todėl apsiribojo tik prielaidomis apie D. M. ir/ar A. S. ketinimų investuoti asmenines lėšas deklaratyvumą.

18Beje, teismas neskundžiamos (apeliantą išteisinančiosios) Nuosprendžio dalies aprašomojoje dalyje nurodė, kad lieka iki galo nepaneigta kaltinamojo versija, jog pavykus iki galo užbaigti įsigijimo sandori, su UAB „duomenys neskelbtini“ už 250 000 litų būtu atsiskaityta, priklausomai nuo aplinkybių, arba tuojau po sandorio užbaigimo, arba gavus numatoma pelną iš nekilnojamojo turto statybos įsigytoje žemėje. Sugretinus nuosprendžio apkaltinamojoje ir išteisinamojoje dalyse padarytas išvadas, akivaizdu, kad jos prieštarauja viena kitai.

19Teismas nepagrįstai padarė išvadą kad nuteistojo paaiškinimą apie tai, kad jis pasikliovė žodiniu vieno iš bendrovės akcininkų D. M. patikinimu, jog dėl UAB „duomenys neskelbtini“ skirtų lėšų panaudojimo kitiems tikslams keblumų su UAB „duomenys neskelbtini“ nekils, ir kad ne pagal paskirtį panaudoti pinigai artimiausiu metu bus grąžinti bendrovei iš asmeninių D. M. ir A. S. lėšų, paneigia tai, kad nebuvo sudarytas Joks rašytinis projektas ar sutartis dėl bendros veiklos, kuriuose būtų užfiksuotas šalių dalyvavimo projekte pobūdis, tarpusavio įsipareigojimai ir atsakomybė, ir kurie galėtų logiškai ir juridiškai pagrįsti Ž. A. UAB „duomenys neskelbtini“ vardu sudarytą sandėrį su K..

20Pažymėtina, kad sutartys gali būti sudaromos ne tik raštu, bet ir žodžiu bei konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 str, 6.192 str. 1 d.), todėl teismas visiškai nepagrįstai nurodė, kad apelianto paaiškinimus paneigia byloje surinkti įrodymai. Priešingai, jo paaiškinimus patvirtina nuoseklūs, išsamūs ir vieni kitiems neprieštaraujantys liudytojų D. M., A. S., V. K. (t. 3, b. l. 146-147), J. L. parodymai. Šie parodymai akivaizdžiai patvirtina, kad tarp D. M. ir A. S. buvo ir susitarimas dėl investicinio projekto, ir su tuo susiję įsipareigojimai UAB „duomenys neskelbtini“. Dėl priežasčių, nepriklausančių nei nuo apelianto, nei nuo D. M. ir/ar A. S., susitarimo vykdymas buvo laikinai sustabdytas, o vėliau - visai nutrauktas.

21Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje Nuosprendžio dalyje išskirtinai rėmėsi tik tomis aplinkybėmis, kurios tariamai patvirtino kaltinamajame akte nurodytus nuteistojo nusikalstamus veiksmus. Teismas visiškai neatsižvelgė į nuteistojo bei liudytojų D. M., A. S., J. L., V. K. parodymus ir veiksmus bei kitas byloje nustatytas aplinkybes.

22Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais (LR CK 6.70 str. 1 d.). Netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (LR CK 6.71 str. 1 d.). Sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas (LR CK 6.221 str. 1 ir 2 d.). Sudarydami 2008-06-27 preliminarią žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, jos 4 punkte numatant 250 000 Lt avanso sumokėjimą o 7 ir 8 punktuose - šio avanso pasekmes, priklausomai nuo sutartį pažeidusios šalies, UAB „duomenys neskelbtini" ir V. K. bei V. K. vadovavosi būtent minėtomis civilinės teisės normomis.

23Ar avanso suma nėra per didelė, ar netesybų dydžio nereikėjo ginčyti teisme, ar imtis kitų civilinės teisės ir proceso priemonių - tai yra ne baudžiamosios teisės dalykas, sprendžiant, ar inkriminuota veika atitinka vieno ar kito nusikaltimo požymius. Šiuo atveju teismas nuosprendžio dalį grindžia prielaidomis, kad būtent nuteistasis galėjo imtis minėtųjų veiksmų, siekiant apsaugoti UAB „duomenys neskelbtini" interesus ir galbūt išvengti arba sumažinti netesybų sumokėjimą. Tačiau vėlgi teismas nevertino byloje nustatytų aplinkybių, kad toks avanso dydis ir sumokėjimo tvarka buvo sutarta dėl to, kad galutinė žemės sklypų pirkimo-pardavimo kaina buvo sumažinta net trečdaliu (nuo 900 000 Lt iki 600 000 Lt), avanso netekimo rizika buvo adekvati sumažintos kainos dydžiui, net ir po to, kai 2008-08-13 UAB „duomenys neskelbtini“ pranešimu pranešė apie sutarties nutraukimą ir 2008-08-14 sudarė susitarimą dėl nutraukimo, kuriuo avansas buvo užskaitytas kaip netesybos, realiai UAB „duomenys neskelbtini“ vis dar turėjo galimybę ateityje šį sandorį atnaujinti, žemės sklypų pardavėjas V. K. – advokatas, viskas buvo vykdoma tariantis su įmonės akcininku D. M. arba jo pavedimu.

24Dėl šių priežasčių laikytina, kad apelianto veiksmuose, kuriais UAB „duomenys neskelbtini“ vardu buvo sudaryta 2008-06-27 preliminarioji žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis, V. K. sumokėtas 250 000 Lt avansas, o vėliau ši suma, neįvykdžius preliminarios sutarties sąlygų, užskaityta kaip netesybos, nebuvo nustatytas nusikaltimui, numatytam BK 184 straipsnio 2 dalyje, būtinas veikos - neteisėto ir neatlygintino kaltininkui patikėto ar jo žinioje esančio turto perdavimo tretiesiems asmenims - požymis.

25Apeliantas nurodo, kad tariamai jo nusikalstamais veiksmais padaryta žala - 250 000 Lt paties V. K. buvo grąžinti, dėl to negalima laikyti, kad UAB „duomenys neskelbtini" turtas buvo iššvaistytas, nes taip pat nėra būtinojo nusikalstamos veikos, numatytos BK 184 straipsnio 2 dalyje, objektyvaus požymio - žalos padarymo.

26Sumokėtas 250 000 Lt avansas iš esmės buvo prarastas dėl trečiojo asmens UAB „duomenys neskelbtini“, o ne dėl apelianto veiksmų. Kaip jau minėta, UAB „duomenys neskelbtini“ iniciatyva buvo areštuoti UAB „duomenys neskelbtini“ kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai bei piniginės lėšos sąskaitose, dėl ko nebuvo galima laiku įvykdyti 2008-06-27 preliminarios sutarties sąlygų tarp UAB „duomenys neskelbtini“ ir V. K. bei V. K., t. y. sumokėti likusią kainos dalį ir iki 2008-07-31 sudaryti pagrindinę žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį. Taigi dėl UAB „duomenys neskelbtini“ 2008-07-14 prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir tuo pagrindu priimtos Klaipėdos apygardos teismo 2008-07-15 nutarties UAB „duomenys neskelbtini“ buvo patyrusi 250 000 Lt nuostolius, kurie atsirado nutraukus 2008-06-27 preliminarią žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį ir pagal šios sutarties 8 punktą sumokėtą 250 000 Lt avansą užskaičius kaip netesybas.

27Vadinasi, UAB „duomenys neskelbtini“ preliminarią žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį pažeidė ne dėl to, kad šios sutarties sudarymo metu neturėjo nuosavų lėšų ir/ar, nebuvo rašytinio akcininkų pritarimo ir/ar, nebuvo teigiamo atsakymo iš banko dėl kredito suteikimo ir/ar, nebuvo rašytinio susitarimo tarp D. M. ir A. S. dėl įsipareigojimų įgyvendinti projektą ir/ar, dėl to apskritai neketino jos vykdyti ir/ar,preliminarios sutarties 8 punkte buvo įrašyta sąlyga dėl avanso užskaitymo kaip netesybų.

28Šias išvadas patvirtina ir išteisinamosios nuosprendžio dalies aprašomojoje dalyje esantis teismo teiginys, kad „nenustačius, jog preliminari pirkimo-pardavimo sutartis nuo pat jos sudarymo momento buvo fiktyvi t. y. jog ja realiai buvo siekiama tik neatlygintinai perleisti tretiesiems asmenims UAB „duomenys neskelbtini“ lėšas ir nebuvo siekiama įsigyti žemė sklypus, lieka iki galo nepaneigta kaltinamojo versija, jog pavykus iki galo užbaigti įsigijimo sandori, su UAB „duomenys neskelbtini“ 250 000 litų būtu atsiskaityta, priklausomai nuo aplinkybių, arba tuojau po sandorio užbaigimo, arba gavus numatomą pelną iš nekilnojamojo turto statybos 'įsigytoje žemėje.

29Teismas nurodė, kad turtą apeliantas iššvaistė, veikdamas netiesiogine tyčia, kadangi „byloje nėra surinkta įrodymų, kurie galėtų patikimai ir neginčijamai patvirtinti, kad sudarydamas preliminarią žemės pirkimo-pardavimo sutartį, Ž. A. jau tuo metu, galimai susitaręs su D. M. ir V. K., iš anksto būtų ketinęs nevykdyti tolesnių atsiskaitymų pagal šią sutartį ir tokiu būdu iš anksto būtų ketinęs neatlygintinai perleisti V. K. sumokėtą avansą kaip netesybas. Su tokia teismo išvada taip pat negalima sutikti, kadangi veikdamas UAB „duomenys neskelbtini“ akcininko pavedimu, žinia ir patikinimu, apeliantas negalėjo net suvokti, kad jo veiksmai neva vertintini kaip netinkamas elgesys su jam patikėtu turtu ir turi nusikalstamą pobūdį, o galimų padarinių net negalėjo numatyti, juo labiau jų siekti ar sąmoningai leisti jiems kilti.

30Akivaizdu, kad apeliantas negalėjo numatyti ir nuspėti, kad UAB „duomenys neskelbtini“ imsis nepagrįstų veiksmų dėl visos „popierinės“ skolos („nors realiai ta skola buvo 200 000 Lt (liudytojo A. K. parodymai (t. 3, b. l. 142-143)) priteisimo (dėl kurios niekada nebuvo pareiškusi pretenzijų, nes puikiai suprato, kad kol su UAB „duomenys neskelbtini" neatsiskaitys danai, tol nebus galimybės jai atsiskaityti su UAB „duomenys neskelbtini" („teoriškai skola yra apie 900 000 Lt, bet likusios sumos, apelianto supratimu, „duomenys neskelbtini“ nėra gavusi.

31Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad apelianto veiksmuose (kurie, visų pirma nelaikytini nusikalstamais dėl aukščiau šiame skunde nurodytų motyvų) nebuvo būtino subjektyviosios pusės požymio - kaltės.

32Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti. Prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

33Apeliacinis skundas atmetamas.

34Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio reikalavimų įvertino įrodymus ir, remdamasis BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Ž. A. kaltė padarius BK 184 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais. Teismas, remdamasis BPK 20 straipsniu, įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Nuteistasis apeliaciniame skunde iš esmės neginčija faktinių bylos aplinkybių, o nesutinka su byloje esančių duomenų įvertinimu, todėl nuosprendis peržiūrimas neperžengiant apeliacinio skundo ribų (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

35Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais dėl to, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendyje padarė nepagrįsta išvadą, jog iš UAB „duomenys neskelbtini“ vardu sudaryto sandorio (2008-06-27 preliminarios žemės sklypų, esančių Aušros g. 33 ir 35, Palangoje, turinčių po 0,08 ha ploto (toliau - žemės sklypai), pirkimo-pardavimo sutarties) su V. K. ir V. K. kilusios pasekmės (avansu sumokėti 250 000 Lt užskaityti kaip netesybos) yra neteisėtos ir nusikalstamos. Nuteistasis šį savo teiginį grindžia tuo, kad sprendimą UAB „duomenys neskelbtini“ imtis naujo statybų verslo bei įmonės vardu pirkti žemės sklypus priėmė pats įmonės akcininkas D. M.. Be to, kitas UAB „duomenys neskelbtini“ 50 % akcijų savininkas, Rusijos pilietis I. D., įmonės veikloje niekada nedalyvavo, buvo tik formalus jos akcininkas. Apeliantas taip pat teigia, kad sandoris atitiko UAB „duomenys neskelbtini“ interesus, akivaizdu, kad sudarius ir įvykdžius pagrindinę žemės sklypų sutartį bei įgyvendinus numatytą statybos projektą įmonei šis sandoris būtų buvęs naudingas. D. M., inicijuodamas sprendimą pirkti žemės sklypus, ir nuteistasis kaip įmonės vadovas, įgyvendinantis akcininko pavedimą UAB „duomenys neskelbtini“ vardu sudaryti sandorį, veikė pastarosios įmonės naudai ir interesais. Į šiuos nuteistojo argumentus jau iš esmės atsakė pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, todėl apeliacinės instancijos teismas nemato prasmės dar kartą tirti byloje esančiu duomenų, be to, kaip paminėta aukščiau, apeliantas iš esmės neginčija bylos aplinkybių.

36BK 184 straipsnio 2 dalyje turto iššvaistymas yra apibrėžtas kaip neteisėtas ir neatlygintinas kaltininko žinioje esančio labai didelės vertės turto perleidimas tretiesiems asmenims. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog Ž. A. būdamas UAB „duomenys neskelbtini“ direktoriumi, pasinaudodamas užimamomis pareigomis, iššvaistė užimamų pareigų pagrindu jo žinioje buvusius svetimus, UAB „duomenys neskelbtini“ priklausančius 250 000 litų. Baudžiamojoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad Ž. A., būdamas bendrovės vadovu, pagal UAB „duomenys neskelbtini“ įstatų 64 p. ir 106 p. privalėjo veikti bendrovės ir akcininkų naudai vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais. Taip pat baudžiamosios bylos duomenys patvirtina, kad bendrovė „duomenys neskelbtini“ iki sudarant preliminarią 2008-06-27 žemės pirkimo-pardavimo sutartį buvo nemoki ir neturėjo nuosavų lėšų žemei pirkti – buvo įsiskolinusi UAB „duomenys neskelbtini“ ir pagal sutartį su UAB „duomenys neskelbtini“ privalėjo perduoti šiai bendrovei lėšas, pervedamas atsiskaitymui už UAB „duomenys neskelbtini“ iš UAB „duomenys neskelbtini“ Danijos partnerių. Ž. A. tai žinojo ir neneigia to, be to, jis kaip bendrovės direktorius šias aplinkybes privalėjo žinoti, nepaisant to, jis neturėdamas tam visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo ir jokio pamatuoto juridinio pagrindo, UAB „duomenys neskelbtini“ vardu sudarė minėta aukščiau sutartį, kurios vykdymui panaudojo UAB „duomenys neskelbtini“ sąskaitoje buvusius 250000 litų, skirtų atsiskaitymui su UAB „duomenys neskelbtini“. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nors apeliantas teigia, kad preliminarią sutartį sudarė suderinęs ir pritarus šiam sandoriui UAB „duomenys neskelbtini“ akcininkui D. M., tačiau, kaip pripažįsta ir pats apeliantas, nesuderinęs ir negavęs pritarimo 50% įmonės akcijų turėtojo I. D., o to jis negalėjo padaryt pagal aukščiau minėtų bendrovės įstatų nuostatas. Be to, Ž. A. kaip bendrovės direktorius yra atsakingas už visą bendrovės veiklą ir jo sprendimai negali visiškai priklausyti nuo bendrovės akcininkų nuomonės ar pageidavimų, jei tokie sprendimai gali pakenkti bendrovės veiklai ar prieštarauja įstatymams. Taigi, minėta sutartimi Ž. A. UAB „duomenys neskelbtini“ vardu įsipareigojo iki 2008-07-31 sumokėti likusią žemės kainos dalį - 350 000 litų bei UAB „duomenys neskelbtini“ vardu įsipareigojo sutarties neįvykdymo iš UAB „duomenys neskelbtini“ pusės atveju sumokėtą avansą neatlygintinai perduoti kitos sutarties šalies nuosavybėn, žinodamas apie UAB „duomenys neskelbtini“ nemokumą ir neturėdamas jokių juridiškai pagrįstų garantijų, jog atsakomybę už UAB „duomenys neskelbtini“ prievolių įvykdymą prisiima tretieji asmenys (akcininkas D. M., jo verslo partneris A. S. ar kiti asmenys). Vėliau, 2008 m. rugpjūčio 13 d., Ž. A. UAB „duomenys neskelbtini“, kuri neturėjo lėšų atsiskaityti pagal sutartį, vardu raštu informavo V. K. ir V. K. apie sutikimą nutraukti 2008-06-27 preliminarią pirkimo - pardavimo sutartį ir sutiko sumokėti netesybas - 250 000 litų, užskaitant jas iš sumokėto tokios pat sumos avanso, bei 2008-08-14 susitarimu su V. K. ir V. K. nutraukė sudarytą preliminarią 2008-06-27 pirkimo - pardavimo sutartį nurodyto sutikimo nurodytomis sąlygomis. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą pagrįstai konstatavo, kad byloje nėra surinkta įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad sudarydamas preliminarią žemės pirkimo-pardavimo sutartį, Ž. A. jau tuo metu, galimai susitaręs su D. M. ir V. K., iš anksto būtų ketinęs nevykdyti tolesnių atsiskaitymų pagal šią sutartį ir tokiu būdu iš anksto būtų ketinęs neatlygintinai perleisti V. K. sumokėtą avansą kaip netesybas, todėl pagrįstai nustatė, kad Ž. A. iššvaistė turtą, veikdamas netiesiogine tyčia, t. y. suvokė pavojingą savo nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikos gali atsirasti atitinkami baudžiamajame įstatyme numatyti padariniai ir, nors jų tiesiogiai nesiekė, tačiau sąmoningai leido šiems padariniams kilti. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Ž. A. padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota kaip nusikaltimas, numatytas BK 184 straipsnio 2 dalyje.

37Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

38Klaipėdos apygardos teismas, skirdamas Ž. A. bausmę, atsižvelgė į tai, kad nuteistasis padarė sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5 dalis), nusikaltimas yra baigtas, tyčinis, iššvaistyto svetimo turto vertė yra labai didelė, keletą kartų viršija baudžiamojo įstatymo nustatytą minimalią didelės vertės turto ribą. Skirdamas bausmę pirmosios instancijos teismas įvertino Ž. A. asmenybę, o būtent tai, kad jis anksčiau neteistas ir administracine tvarka nebaustas, turi šeimą, dirba, jį neigiamai charakterizuojančių duomenų byloje nėra. Be to, skiriant bausmę buvo atsižvelgta ir į tai, kad byloje nenustatyta, kad Ž. A. padarė nusikaltimą iš savanaudiškų paskatų, ar gavo kokios nors materialinės naudos. Ž. A. nusikaltimas nesukėlė sunkių pasekmių, jo iššvaistytas turtas buvo grąžintas iš trečiųjų asmenų, kuriems buvo perleistas nusikaltimo padarymo metu. Be to, Ž. A. padarytas nusikaltimas tiesiogiai neturėjo įtakos UAB „duomenys neskelbtini“ bankrotui. Ž. A. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta. Pirmosios instancijos teismas įvertino visas bausmei skirti svarbias aplinkybes ir paskyrė Ž. A. už BK 184 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą laisvės atėmimo bausmę artimą minimaliai bausmei įstatyme numatytai už šio nusikaltimo padarymą. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos apygardos teismas, taikydamas baudžiamojo įstatymo nuostatas dėl bausmių skyrimo, nepadarė esminių baudžiamojo įstatymo pažeidimų, Ž. A. paskirta bausmė nėra aiškiai per griežta ar per švelni, užtikrina teisingumo principo įgyvendinimą, BK 41 straipsnyje nurodytų bausmės tikslų pasiekimą ir nepažeidžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 23 „Dėl teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis“ reikalavimų.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40nuteistojo Ž. A. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Ž. A. dėl kaltinimo pagal BK 186 straipsnio 1 dalį buvo išteisintas jam... 4. Iš nuteistojo Ž. A. priteista 65 litus 48 ct. proceso išlaidoms valstybei... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. Ž. A. nuteistas už tai, kad būdamas UAB “duomenys neskelbtini”,... 7. Apeliaciniu skundu nuteistasis Ž. A. prašo Klaipėdos apygardos teismo... 8. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas apkaltinamajame nuosprendyje padarė... 9. Ūkinėje veikloje atlikto sandorio neteisėtumas identifikuojamas ne pagal... 10. Iš liudytojų D. M. (t. 3, b.l. 46-49, 50-53, 148-152), A. K. (t. 3, b.l.... 11. Nepaisant šių aplinkybių, UAB „duomenys neskelbtini“ akcininko D. M.... 12. Liudytojas V. K. savo parodymų metu paaiškino, kad sutiko kainą sumažinti... 13. Tad vertinant, ar toks sandoris atitiko UAB „duomenys neskelbtini“... 14. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ir D. M., inicijuodamas sprendimą... 15. Pirmosios instancijos teismas padarė visiškai nepagrįstą ir tik... 16. Teismas nevertino tai, kad pati UAB „duomenys neskelbtini“ 2008-07-14... 17. Šiuo atveju, teismas nevisapusiškai ištyrė ir vertino bylos aplinkybes,... 18. Beje, teismas neskundžiamos (apeliantą išteisinančiosios) Nuosprendžio... 19. Teismas nepagrįstai padarė išvadą kad nuteistojo paaiškinimą apie tai,... 20. Pažymėtina, kad sutartys gali būti sudaromos ne tik raštu, bet ir žodžiu... 21. Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje Nuosprendžio dalyje išskirtinai... 22. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus... 23. Ar avanso suma nėra per didelė, ar netesybų dydžio nereikėjo ginčyti... 24. Dėl šių priežasčių laikytina, kad apelianto veiksmuose, kuriais UAB... 25. Apeliantas nurodo, kad tariamai jo nusikalstamais veiksmais padaryta žala -... 26. Sumokėtas 250 000 Lt avansas iš esmės buvo prarastas dėl trečiojo asmens... 27. Vadinasi, UAB „duomenys neskelbtini“ preliminarią žemės sklypų... 28. Šias išvadas patvirtina ir išteisinamosios nuosprendžio dalies... 29. Teismas nurodė, kad turtą apeliantas iššvaistė, veikdamas netiesiogine... 30. Akivaizdu, kad apeliantas negalėjo numatyti ir nuspėti, kad UAB „duomenys... 31. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad apelianto veiksmuose (kurie, visų... 32. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir nuteistojo gynėjas... 33. Apeliacinis skundas atmetamas.... 34. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas... 35. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais dėl to,... 36. BK 184 straipsnio 2 dalyje turto iššvaistymas yra apibrėžtas kaip... 37. Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio... 38. Klaipėdos apygardos teismas, skirdamas Ž. A. bausmę, atsižvelgė į tai,... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 40. nuteistojo Ž. A. apeliacinį skundą atmesti....