Byla I-364-244/2009
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Broniaus Januškos ir Halinos Zaikauskaitei, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Justui Viliui, atsakovės atstovei Linai Lukoševičiūtei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Birutei Rutkauskienei, viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „PRPC“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja skundu prašė panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007-11-19 įsakymą Nr. 4-478 „Dėl pagalbos teikimo sutarties Nr. S-BPD04-ERPF-3.1.6-02-04/0057 nutraukimo ir lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą“. Pareiškėjos atstovas per teismo posėdį pateikė atsisakymą nuo skundo ir prašė bylą nutraukti. Paaiškino, kad ginčą išspendė taikiai, pareiškėja sutinka atlyginti trečiajam suinteresuotam asmeniui 767 Lt atstovavimo išlaidų.

3Atsakovės atstovė su prašymu nutraukti bylą sutinka.

4Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė priteisti 767 Lt atstovavimo išlaidų.

5Kadangi pareiškėja atsisakė skundo, bylą nutrauktina (LR ABTĮ 101 str. 3 p.).

6Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR ABTĮ) 44 straipsnio 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas LR civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą (LR ABTĮ 44 str. 5 d.). LR civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 7 p. nurodoma, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA). Pagal LR Vyriausybės 2007-12-17 nutarimą Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008-01-01 nustatyta 800 Lt dydžio minimali mėnesinė alga. Atsižvelgiant į tai, užmokesčio už teisines paslaugas dydžiai skaičiuotini taikant 800 Lt koeficientą.

7Pagal teismui pateiktas sąskaitą, vietinio mokėjimo nurodymą ir ataskaitą Nr. 1 Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra sumokėjo advokatei B. Rutkauskienei 1534 Lt atstovavimo išlaidų.

8Atsižvelgdamas į Rekomendacijų 8 p. nustatytus maksimalius dydžius bei 2 p. nurodytus kriterijus (bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą bei kitas svarbias aplinkybes), trečiojo suinteresuoto asmens naudai priteistina iš pareiškėjos 767 Lt atstovavimo išlaidų.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44, 101 str. 3 p., 105, 106 str., 149 str.,

Nutarė

10administracinę bylą Nr. 1-364-244-2009 nutraukti.

11Iš pareiškėjos UAB „PRPC“ priteisti 767 Lt (septynis šimtus šešiasdešimt septynis litus) VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai atstovavimo išlaidoms atlyginti.

12Nutartis per 7 dienas gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai