Byla A2.13.-959-344/2011

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė, išnagrinėjusi A. K. administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2antstolis V. Drungilas teikimu prašo pažeidėjui A. K. Telšių rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu paskirtą ir nesumokėtą 300 Lt baudą pakeisti viešaisiais darbais arba administraciniu areštu.

3Teikimas atmestinas ir vykdymo veiksmai nutrauktini.

4Iš vykdomosios bylos Nr. 0020/05/01104 matyti, kad Telšių rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas pateiktas vykdymui ir antstolės D. S. kontoroje gautas 2005 m. rugsėjo 29 d. (vykd. b. l. 1 ), t. y. nepraleidus LR ATPK 308 str. 1 d. nustatyto termino.

5Šis nutarimas turi būti vykdomas vadovaujantis LR ATPK 312-316 str., reglamentuojančiais nutarimų skirti baudą vykdymo procesą, tačiau administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už padėtį asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje. Kadangi LR ATPK nenustato administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminų, išskyrus atvejį, kai buvo paskirtas administracinis areštas, administracinių teisės pažeidimų bylose pagal analogiją gali būti vadovaujamasi LR Baudžiamajame kodekse (toliau – LR BK) numatytomis taisyklėmis. LR BK 96 str. 1 d. nurodyta, kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo įvykdytas per dvejus metus, kai paskirta bausmė už baudžiamąjį nusižengimą. Analogiškų taisyklių turi būti laikomasi ir vykdant nutarimą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N1-1126/2007).

6Iš vykdomosios bylos matyti, kad baudą išieškoti iš A. K. nebuvo galimybės dėl to, kad jis nedirbo, pajamų turto į kuriuos būtų galima nukreipti išieškojimą, antstolis nerado (b.l. 1). Iš vykdomosios bylos matyti, kad vykdymo laikotarpyje nėra 2 metų laikotarpio, kai antstolis dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko nedarė, kad nuobauda būtų įvykdyta (vykd. byla Nr. 0020/05/01104).

7Įvertinus bylos aplinkybes bei administracinėje ir vykdomojoje bylose esančius įrodymus, atsižvelgiant į tai, kad praėjus daugiau kaip dvejiems metams nutarimas nebuvo įvykdytas, o teikimas dėl šiuo nutarimu paskirtos 300 Lt baudos pakeitimo į areštą ar viešuosius darbus buvo pateiktas jau pasibaigus nutarimo vykdymo senaties terminui, teikimas atmestinas ir vykdymo veiksmai nutrauktini (LR ATPK 308 str., 309 str., redakcija, galiojusi iki 2011 m. sausio 1 d. ).

8Teisėja, vadovaudamasi LR ATPK 308 str., 309 str., 291-293 str., (redakcija, galiojusi iki 2011 m. sausio 1 d.),

Nutarė

9antstolio Vaido Drungilo teikimą dėl pažeidėjui A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Telšių rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu paskirtos ir nesumokėtos 300 Lt baudos pakeitimo viešaisiais darbais arba administraciniu areštu atmesti.

10Vykdymo veiksmu vykdomojoje byloje Nr. 0020/05/01104, nutraukti.

11Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

12Skundas paduodamas Vyriausiajam administraciniam teismui arba siunčiamas jam per šį nutarimą priėmusį Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai