Byla I-2718-208/2013
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. K. skundu dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2013-03-12 gautas A. K. skundas, kuriame prašoma panaikinti 2013-01-28 įsakymą Nr. 1V-71 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę“.

3Paduotas skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2013-03-13 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2013-03-27 pašalinti skundo trūkumus.

4Teisme 2013-03-27 gautas mokėjimo dokumentas, patvirtinantis žyminio mokesčio sumokėjimą, tačiau visi kiti 2013-03-13 nutartyje nustatyti skundo trūkumai liko nepašalinti.

5Pareiškėjas nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnį, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

7Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

8Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 str. 1 d. 3 p., pareiškėjui grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 42 str. 1 d. 3 p., teisėjas

Nutarė

10A. K. skundą laikyti nepaduotu.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2013-03-26 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti A. K..

12Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai