Byla 2-600-1/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Vyto Miliaus (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Dagyta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta užtikrinti atsakovo nuostolius, galimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1658-436/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės Maxima LT ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Dagyta“ dėl netesybų ir užstato priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Dagyta“ priešieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Maxima LT dėl netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB Maxima LT ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Dagyta“ 250 000 Lt užstatą, 2 000 000 Lt netesybas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir nutarė areštuoti atsakovui UAB „Dagyta“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, neviršijant ieškinio sumos, t.y. 2 250 000 Lt. Tuo atveju, jei neužtektų kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, teismas leido areštuoti atsakovo pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Teismas taip pat leido iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei ir privalomas socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu.

5Atsakovas UAB „Dagyta“ teismui pateikė prašymą įpareigoti ieškovą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 1 003 818,70 Lt atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimui užtikrinti arba pateikti teismui Lietuvos Respublikoje registruoto banko garantiją.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 7 d. nutartimi atsakovo prašymą atmetė.

7Teismas nutartyje nurodė, jog viena iš būtinų nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo sąlygų yra teismo pagrįstas įsitikinimas, kad ieškovas ieškinio atmetimo atveju negalėtų atlyginti atsakovo nuostolių, patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas konstatavo, jog į bylą pateikti ieškovo metinės finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, jog ieškovo UAB Maxima finansinė padėtis yra labai gera ir to pilnai užtenka įsitikinti, kad ieškovas ieškinio atmetimo bei priešieškinio patenkinimo atveju bus pajėgus atlyginti atsakovui nuostolius, atsiradusius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas suabejojo, ar atsakovo nurodyta suma, kurią jis gautų pagal 2007 m. rugsėjo 11 d. sutartį dėl nekilnojamojo daikto sukūrimo ir pirkimo-pardavimo, t.y. 12 167 500 Lt, galėtų būti grynasis atsakovo pelnas, kadangi atsakovas įsipareigojo pastatyti prekybos paskirties statinį savo lėšomis. Teismas nusprendė, jog atsakovui reiktų atsiskaityti su rangovais, statybinių medžiagų tiekėjais ir kt., todėl atsakovas kartu patirtų dideles išlaidas tokio pastato statybai ir negalėtų nurodytos 12 167 500 Lt sumos įdėti į banko indėlį, bei gauti apskaičiuotas 1 003 818,70 Lt palūkanas. Be to, teismas pažymėjo, jog šalys bylinėjasi dėl minėtos sutarties vykdymo, todėl tolesnis sutarties tęsimas su ieškovu, kaip pirkėju, yra abejotinas, o atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad būtų susitaręs minėtą žemės sklypą bei statomą prekybos paskirties pastatą perleisti tretiesiems asmenims už tą pačią kainą. Todėl teismas padarė išvadą, jog atsakovas neįrodė galimų nuostolių atsiradimo.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Dagyta“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti ieškovą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 1 003 818,7 Lt atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui.

9Apeliantas nurodo, jog dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Dagyta“ patiria neproporcingus suvaržymus bei jai iškyla reali nuostolių atsiradimo grėsmė. Atsakovui apribota disponavimo teisė itin didelės vertės turtu ir atsakovas neturi galimybės įgyvendinti 12 167 500 Lt sumos projekto pagal šalių sudarytą 2007 m. rugsėjo 11 d. sutartį dėl nekilnojamojo daikto sukūrimo ir pirkimo-pardavimo. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas negali gauti 12 167 500 Lt, kuriuos gavęs būtų įgyvendinęs visą projektą ir pardavęs nekilnojamąjį turtą. Sprendžiant klausimą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, visiškai nesvarbu, ar atsakovo grynasis pelnas siektų 12 167 500 Lt, svarbu, kad atsakovas būtų šią sumą realiai gavęs. Jei teismo procesas pirmoje ir apeliacinėje instancijoje užtruktų bent vienerius metus, vien tik atsakovo už indėlį negautos pajamos sudarytų 1 003 818,70 Lt. Tvirtina, jog nepagrįstas yra ir teismo motyvas, jog atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad ketintų perleisti statomą pastatą ir sklypą, nes pats teismas tokias atsakovo galimybes apribojo. Be to, projekto įgyvendinimo laikotarpis savaime nusikelia tam laikotarpiui, kol galios laikinosios apsaugos priemonės, taigi atsakovas patirs realius nuostolius. Teismas atsisakydamas įpareigoti ieškovą užtikrinti galimus atsakovo nuostolius, pažeidė šalių interesų pusiausvyrą bei šalių lygiateisiškumo principą, o kartu teismų formuojamą praktiką, nagrinėjamu klausimu.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Maxima LT ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 7 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog teismas įvertinęs visas aplinkybės ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Kadangi atsakovas neįrodė, jog gali patirti nuostolių, teismas turėjo teisę atsisakyti tenkinti atsakovo prašymą. Tvirtina, jog pats disponavimo turtu suvaržymas savaime nesukelia žalos bylos šaliai, kurios nuosavybės teisės yra ribojamos. Nuosavybės teisių apribojimas jokiu būdu neriboja areštuoto žemės sklypo savininko teisės vykdyti statybos darbus žemės sklype. Ieškovas atkreipia dėmesį, jog atsakovas viso vykdomo projekto vertę apskaičiuoja ginčo šalių sudarytos sutarties pagrindu, nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių žemės sklypo ir jame statomo pastato būsimos vertės, tokio sandorio pelningumo. Be to, ekonominės recesijos laikmečiu būtų sunku rasti klientą, kuris už atsakovo minimą projekto kainą įsigytų minėtą sklypą ir pastatą. Atsakovas neturi lėšų žemės sklypo statybai, o bankų finansavimo sąlygos tokio pobūdžio projektams yra itin sugriežtintos, todėl abejotina ar netaikant laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas sėkmingai užbaigtų įgyvendinti projektą. Ieškovas tvirtina, jog atsakovas sutartimi buvo įsipareigojęs atlikti statybos darbus savo lėšomis, todėl projekto sąmata negali būti vertinama, kaip atsakovo gausimos pajamos, taigi neegzistuoja ir galimybė, jog būtent 12 167 500 Lt sumą atsakovas padėtų į banką ir galėtų gauti indėlio palūkanas. Pastatas nėra baigtas statyti, todėl per anksti kalbėti apie jo pardavimą ir gautų lėšų padėjimą į banką. Teigia, jog nuostolių atlyginimo institutas taikomas tada, kai ieškovas gali būti finansiškai nepajėgus atlyginti būsimus nuostolius, tačiau ieškovas yra itin didelė (įstatinis kapitalas duomenys neskelbtini), sėkmingai veikianti įmonė (2006 metų grynasis pelnas duomenys neskelbtini, 2007 metų – duomenys neskelbtini), todėl tokia rizika neegzistuoja.

11Atskirasis skundas atmetamas.

12Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, užtikrinant ieškinį, susijęs su tam tikru asmens (atsakovo), kurio atžvilgiu jos pritaikomos, teisių ribojimu. Todėl pagal CPK 147 straipsnio nuostatas teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar pareiškėjas, kurio prašymu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pateiktų asmens, kurio atžvilgiu nustatytos šios priemonės, galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, kuriuo gali būti ir banko garantija (CPK 2 str., 17 str., 147 str. 1 d.).

13Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą 2 250 000 Lt. Nuo šio momento atsakovas įgijo teisę motyvuotai prašyti teismo pareikalauti iš ieškovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.).

14Teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis aiškiai galima prognozuoti nuostolių atsiradimo galimybę, kai yra žinių, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, kai atsakovas, prašantis galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikia informaciją apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (CPK 147 str. 1 d.). Tačiau įstatymas teismo neįpareigoja, atsakovui pareikalavus, visais atvejais imtis priemonių, galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimui. Galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo teismas gali pareikalauti tik tuomet, kai kyla grėsmė, jog atsakovo nuostoliai, galimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali būti neatlyginti. Pagal civilinio proceso taisykles civiliniame procese taikomi šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai, kurie lemia, jog prašymą pateikęs asmuo turi pateikti įrodymus apie aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12 str., 111 str. 2 d. 4 p., 178 str.).

15Atsakovas nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo būtinybę grindžia tuo, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovui apribota disponavimo teisė itin didelės vertės turtu, dėl ko atsakovas neturi galimybės įgyvendinti 12 167 500 Lt sumos projekto ir gautų pajamų padėti į banką, kaip indėlį, ir gauti palūkanas. Ginčų sprendimas teisme visada susijęs su tam tikrų suvaržymų asmenims, kuriems taikomos laikinosios apsaugos priemonės, atsiradimu. Tačiau nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą bei atsižvelgdama į nurodytą šalių įrodinėjimo pareigą, sprendžia, jog apeliantas nepagrindė aplinkybių, kuriomis ginčija atsisakymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 185 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog atsakovo pateikti duomenys neįrodo reikalaujamos 1 003 818,7 Lt nuostolių atsiradimo tikimybės ateityje, kadangi atsakovo įgyvendinamas projektas šiuo metu nėra baigtas, taigi pajamos, kurias atsakovas ketina ateityje gauti ir padėti į banką kaip indėlį, nėra realios. Be to, nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą apribojimas savaime nesustabdo atsakovo vykdomų statybų areštuotame sklype, todėl nepagrįstas apelianto teiginys, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jis negalės užbaigti įgyvendinti prekybos centro statybos projekto.

16Kita vertus, atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas taikomas tuomet, kai asmuo, kurio iniciatyva taikomos laikinosios apsaugos priemonės, gali būti finansiškai nepajėgus atlyginti galimus atsakovo nuostolius. Tačiau iš bylos duomenų matyti, jog ieškovas UAB Maxima LT yra moki, itin sėkmingai veikianti įmonė, kurios kapitalas yra duomenys neskelbtini, grynasis pelnas 2006 metais buvo duomenys neskelbtini, 2007 metais – duomenys neskelbtini , ilgalaikis turtas – duomenys neskelbtini, nuosavybės teise priklauso daugiau nei 250 nekilnojamųjų daiktų (b.l. 48-74), todėl negalima daryti išvados, jog ieškovas, teismui priėmus jam nepalankų sprendimą, negalėtų atlyginti atsakovo nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo.

17Teisėjų kolegija atkreipia atsakovo dėmesį, jog nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas skirtas užtikrinti atsakovo galimų nuostolių atlyginimą, tačiau jis nėra gynimosi priemonė nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl negali paneigti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės. Pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, nurodyti konkretų turtą, kurį areštuoti, teismas taip pat gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių ar jų dalies, jeigu už atsakovą yra laiduojama (CPK 146 str. 2 d.). Taigi atsakovas ir šiuo konkrečiu atveju turi keletą procesinių galimybių išvengti arba maksimaliai sumažinti nuostolius, galinčius kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms ir pateikus naujus įrodymus, atsakovas UAB ,,Dagyta“ turi teisę reikšti prašymą dėl galimų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str.).

18Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 7 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB Maxima LT ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą,... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Atsakovas UAB „Dagyta“ teismui pateikė prašymą įpareigoti ieškovą... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 7 d. nutartimi atsakovo prašymą... 7. Teismas nutartyje nurodė, jog viena iš būtinų nuostolių atlyginimo... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Dagyta“ prašo panaikinti Vilniaus... 9. Apeliantas nurodo, jog dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių UAB... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Maxima LT ginčija atskirojo... 11. Atskirasis skundas atmetamas.... 12. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, užtikrinant ieškinį, susijęs su... 13. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi pritaikė... 14. Teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų... 15. Atsakovas nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo būtinybę... 16. Kita vertus, atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Teisėjų kolegija atkreipia atsakovo dėmesį, jog nuostolių atlyginimo... 18. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 7 d. nutartį nepakeistą....