Byla 2-12698-255/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Regina Bertašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo R. B. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei A. R. Žičkuvienei, K. B., UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė antstoliui skundą, prašydamas skirti papildomą ekspertizę, ekspertu paskiriant VĮ „Registrų centras“ ir nutraukti prasidėjusį varžytinių procesą. Nurodė, kad antstolė 2012-08-13 patvarkymu Nr. 8961 „Dėl skolininko prieštaravimų“ atsisakė skirti dar vieną papildomą ir pakartotinę ekspertizę, o tai pažeidžia jo kaip skolininko teises. Nesutikdamas su antstolės 2012-06-28 patvarkymu Nr. S-6850 dėl areštuoto turto įkainojimo, 2012-07-19 pateikė prieštaravimus motyvuodamas tuo, kad antstolės paskirtas turto vertintojas UAB „Ober Haus“ įvertino 0,200 ha žemės sklypą , esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 35000 Lt, 0,2000 ha žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 35000 Lt. Šis vertinimas prieštarauja rinkos kainoms, nes VĮ Registrų centro atlikti vertinimai pagal 2011-08-01 rinkos būklę nurodo, kad sklypų kainos po 140000 Lt. VĮ Registrų centro duomenys yra vieši ir teisingi, reikia vadovautis jų pateikiama turto rinkos verte. Antstolė pažeidinėja vykdymo proceso teisės normas, atimdama galimybę nušalinti ekspertą, pareikšti prieštaravimus.

3Suinteresuotas asmuo antstolė A. R. Žičkuvienė 2012-08-30 patvarkymu Nr. S-9730 atsisakė patenkinti pareiškėjo skundą motyvuodama tuo, kad nėra teisinio pagrindo (v. b. l. 35-36).

4Skundas netenkintinas.

5Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko teisių bei teisėtų interesų. Dėl to teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams.

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolės A. R. Žičkuvienės žinioje yra vykdomoji byla Nr. 75-00989/2010 dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytinių pagal išieškotojo UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ pateiktą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-28 nutartį dėl skolininkų R. B. ir K. B. turto pardavimo iš varžytinių išieškotojo UAB „Žvilgsnis iš arčiau“ naudai (1 T, v.b.l. 4). Vykdant išieškojimą, 2010-10-20 turto arešto aktu Nr. 10-2N/2010 areštuotas žemės sklypas, kurio bendras plotas 0,2000 ha., unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir žemės sklypas, kurio bendras plotas 0,2000 ha., unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), priklausantis skolininkams R. B. ir K. B. (1 T, v.b.l. 10-11).

7CPK 681 str. 1 d. numatyta, jog areštuodamas skolininko turtą antstolis jį įkainuoja rinkos kainomis atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad ginčas dėl turto įkainojimo buvo sprendžiamas teismuose. Visų pirma, Palangos miesto apylinkės teismas 2011-10-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-924-890/2011 atsisakė pripažinti neteisėtais ir panaikinti antstolės 2010-11-12 patvarkymą Nr. 75-00989/10 dėl ekspertizės turto vertei nustatyti ir 2010-12-08 patvarkymą Nr. 75-00989/10 dėl areštuoto turto įkainojimo, kurią atliko UAB „Aidila“ (2 T, v.b.l. 126-129). Klaipėdos apygardos teismas 2012-03-01 nutartimi pirmos instancijos teismo 2011-10-28 nutartį paliko nepakeistą (2 T, v.b.l. 46).

82012-03-19 pareiškėjas kreipėsi į antstolę dėl papildomos/pakartotinės ekspertizės ir prašė ekspertu paskirti VĮ Registrų centrą (2 T, v.b.l. 60). Antstolė nustatė pareiškėjui terminą iki 2012-04-06 sumokėti išlaidas ekspertui atlikti (2 T, v.b.l. 71). Antstolė siekdama išsklaidyti skolininko nepagrįstas abejones ir užkirsti kelią beprasmiams ginčams, 2012-04-17 priėmė patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti ir ekspertizę įpareigojo padaryti UAB „Ober Haus“ (2 T, v.b.l. 79). Jame buvo išaiškinta skolininko teisė per 3 dienas pareikšti nušalinimą ekspertui. Patvarkymas išsiųstas registruotu laišku (2 T, v.b.l. 80). Pareiškėjas šia teise nepasinaudojo.

92012-06-28 priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto įkainojimo (2 T, v.b.l. 86). 2012-07-05 priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytinių (2 T, v.b.l. 93). 2012-07-24 pareiškėjas pateikė prieštaravimus (2 T, v.b.l. 98). 2012-08-13 antstolė patvarkymu netenkino skolininko prieštaravimų motyvuodama tuo, kad UAB „Ober Haus“ atlikta pakartotinė ekspertizė pagrindė UAB „Aidila“ padarytas vertinimo išvadas ir abiejų ekspertų nustatyta panašia kaina nėra jokio pagrindo abejoti (2 T, v.b.l. 104). Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys į tai, kad pagal VĮ Registrų centro ataskaitą Nr. 2010-25-9 žemės sklypų ( - ), vertė, t. y. 151000 Lt, nurodyta bendrai su kitais sklypais, o ne tik vieno (1 T, v.b.l. 74-79). Bendriausia prasme, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Šiuo atveju pareiškėjas teismui nepateikė duomenų, kurie pagrįstų ekspertizę atlikusio turto vertintojo UAB „Ober Haus“ nekompetentingumą ar šališkumą. UAB „Ober Haus“ yra žinomas nekilnojamojo turto rinkos dalyvis, todėl nėra pagrindo manyti, kad antstolė ir profesionalus turto vertintojas nežino, kokią areštuoto turto vertę reikia nustatyti. Pagrindas turto vertintoją apkaltinti šališkumu vien dėl to, kad turtas įvertintas ne tokia kaina kokia norėjo skolininkas, nepagrįstas. Be to, pareiškėjas nepareiškė ekspertui nušalinimo. Pagrindo pripažinti, kad antstolė pažeidė skolininko interesus atsisakydama skirti dar vieną papildomą ekspertizę nėra įstatyminio ir faktinio pagrindo, todėl pareiškėjo R. B. skundas dėl antstolio veiksmų netenkintinas.

10Antstolė A. R. Žičkuvienė prašė pareiškėjui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti CPK 95 str. numatytas pasekmes. Bendriausia prasme, kiekvienas asmuo turi teisę ginti savo pažeistas ar ginčijamas teises. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas skundžia antstolio veiksmus dėl turto vertės nustatymo ne pirmą kartą, tačiau teismas atsižvelgia į tai, kad ekspertizę atliko skirtingi ekspertai, skundžia skirtingais motyvais, skundai, prašymai paduoti per protingą terminą, todėl pagrindo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nėra pagrindo.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

12pareiškėjo R. B. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

13Antstolės A. R. Žičkuvienės prašymą dėl baudos skyrimo pareiškėjui netenkinti.

14Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei A. R. Žičkuvienei vykdomąją bylą Nr. 75-00989/2010.

15Nutartis per septynias dienas nuo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai