Byla AS-63-585-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Stasio Gagio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Judex“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Judex“ skundą atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. R. , R. R. , uždarajai akcinei bendrovei „Autoirvis“, A. R. įmonei „Arnelita“, individualiai įmonei „Karmelita“, K. G. individualiai konsultacinei-inovacinei įmonei, uždarajai akcinei bendrovei „Deilena“, uždarajai akcinei bendrovei „Haidaja“, uždarajai akcinei bendrovei „Transridva“, uždarajai akcinei bendrovei „Naujoji švara“ dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Judex“ (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m. rugsėjo 8 d. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, ginčydamas Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 02-01-773 „Dėl valstybinės žemės sklypo (Kauno mieste)“. Pareiškėjas prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.

5Pareiškėjas nurodė, kad Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 „Dėl valstybės žemės sklypo (Kauno mieste)“ buvo nustatytas 490 kv. m kelio servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą ( - ). Apie šį įsakymą jam nebuvo žinoma. Paaiškino, kad Kauno apskrities viršininkas 2007 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 4-1669 informavo jį apie Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 02-01-773 „Dėl valstybinės žemės sklypo (Kauno mieste)“, tačiau nepateikė nei paties įsakymo, nei kitų su minėtu servitutu susijusių dokumentų. Pažymėjo, kad 2007 m. spalio 11 d. ir papildomai 2007 m. lapkričio 7 d. kreipėsi į Kauno apskrities viršininką, prašydamas pateikti suformuoto servituto išvadas, nurodyti, kieno prašymu ir kokiais motyvais buvo suformuotas šis servitutas bei pateikti visus su servituto nustatymu susijusius dokumentus. Nurodė, jog atsakydama į jo prašymą, Kauno apskrities viršininko administracija 2007 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. 4-2094 dar kartą patvirtino, kad Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 iki statinių 4Hlp, 6G2p, 8P2p, 10G2p, HF1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g, 17H1p nustatytas 490 kv. m kelio servitutas per žemės sklypą ( - ), Kaune, tačiau minėto įsakymo nepateikė, nurodydama, kad apie teritorijų planavimo dokumentus, susijusius su šios teritorijos sprendiniais, gali informuoti Kauno miesto savivaldybės administracija. Pažymėjo, kad 2007 m. lapkričio 22 d. kartu su raštu Nr. 82‑3488(1.7) Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos skyrius jam pateikė žemės sklypo ( - ) plano kopiją bei Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. A‑1622 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“, tačiau nei Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01-773, nei kitų su minėtu servitutu susijusių dokumentų vėl nepateikė, todėl jam nebuvo žinomas Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01-773 turinys, ir jis galėjo tik spėti, kad šis įsakymas nustato teisę važiuoti visoms transporto priemonėms pro ( - ) sklypą ir tuo pačiu pro pareiškėjo pastatų rytinę pusę. Paaiškino, kad pareiškėjas pateikė skundą Kauno apygardos administraciniam teismui dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A-I622 ir Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01-773 panaikinimo, tačiau skundas dalyje dėl Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01-773 panaikinimo atsisakytas priimti, nurodant, kad pareiškėjas praleido įstatymų nustatytą terminą skundui paduoti. Skundas dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 06 d. įsakymo Nr. A-1622 neišnagrinėtas. Teigė, kad ginčijamo Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01-773 ir jo priedo patvirtintą kopiją jis gavo tik 2008 m. kovo 15 d. Nurodė, kad būtent tada, kai gavo advokato D. M. patvirtintą ginčijamo administracinio akto ir jo priedo kopiją, jis faktiškai suvokė, kad jo teisės ir įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Nepaisant to, Kauno apygardos administracinio teismas 2008 m. balandžio 18 d. nutartyje nustatė, kad skundą dėl Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01-773 pareiškėjas turėjo teisę paduoti iki 2007 m. spalio 26 d., tačiau padavė tik 2008 m. balandžio 14 d., t. y. praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Pažymėjo, kad ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta praleisto termino atnaujinimo galimybė, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Teigė, kad žinodamas tik patį faktą, kad yra priimtas toks Kauno apskrities viršininko įsakymas, tačiau nežinodamas jo turinio, t. y. kokia apimtimi minėtas įsakymas pažeidžia pareiškėjo teises bei teisėtus interesus, ir ar iš viso pažeidžia, jis buvo aktyvus ir siekė visais galimais būdais išsiaiškinti minėto įsakymo turinį. Nurodė, kad visi pareiškėjo prašymai Kauno apskrities viršininko administracijai pateikti patį Kauno apskrities viršininko įsakymą bei kitus su minėtu servitutu susijusius dokumentus nebuvo minėtos institucijos įvykdyti. Manė, kad nežinojimas apie Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01- 773 „Dėl valstybinės žemės sklypo (Kauno mieste)“ turinį ar kitas reikšmingas aplinkybes, pripažintina svarbia priežastimi, nes, kaip matyti, tam turėjo įtakos ne jo veika (neveikimas), o kitos objektyvios priežastys (kliūtys), realiai trukdžiusios jam žinoti apie tokio įsakymo turinį ir jo pažeidžiamų teisių apimtį. Akcentavo, kad nežinodamas apie šio administracinio akto turinį, jis tik galėjo spėti apie galimą savo teisių pažeidimą, o spėjimo pagrindu pateikti skundą teismui negalima, todėl terminas skundui paduoti turėtų būti atnaujintas.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir skundą atsisakė priimti.

8Teismas nurodė, jog kadangi byloje nėra duomenų, kad pagal teisinį ginčo reguliavimą pareiškėjui skundžiamas aktas turėjo būti įteiktas, terminas apskųsti teismui Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 02-01-773 skaičiuotinas nuo šio akto paskelbimo dienos. Skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužino, kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys. Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusiomis Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartimi (administracinėje byloje Nr. 1‑351-414/08) bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartimi (administracinėje byloje Nr. AS-261-213/08) nustatyta, kad UAB „Judex“ apie skundžiamą Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 02-01-773 (jo datą, priėmusią instituciją, turinį ir pagrindą) sužinojo (ar turėjo sužinoti) gavęs Kauno apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. 4-1669 (ABTĮ 58 str. 2 d.). Minėtos aplinkybės buvo išdėstytos pareiškėjui ir Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 18 d. nutartyje. Atkreipė dėmesį, kad administracinėje byloje Nr. 1-351-414/08 esančiame UAB „Judex“ 2007 m. spalio 5 d. pranešime, adresuotame Kauno apskrities viršininko pavaduotojui V. V. , pareiškėjas nurodo, kad Kauno apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. 4-1669 jis gavo 2007 m. rugsėjo 26 d., todėl nuo šios datos skaičiuotinas skundo dėl ginčo įsakymo padavimo teismui terminas. Pabrėžė, kad skundą Kauno apygardos administraciniam teismui pareiškėjas turėjo teisę paduoti iki 2007 m. spalio 26 d., tačiau skundą Kauno apygardos administraciniam teismui UAB „Judex“ padavė tik 2008 m. rugsėjo 8 d., t. y. akivaizdžiai praleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas prašyme nurodo, jog tik 2008 m. kovo 15 d. jis faktiškai suvokė, jog jo teisės pažeistos, tačiau ir šiuo atveju terminas būtų praleistas akivaizdžiai, nes jokių tokį ilgą delsimą patvirtinančių įrodymų pareiškėjas nėra pateikęs. Teismas padarė išvadą, kad kreipimasis į kitas institucijas ir kitos nurodytos aplinkybės nėra pagrindas atnaujinti terminą skundui paduoti. Kitų priežasčių, sutrukdžiusių įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą dėl ginčijamo įsakymo panaikinimo, pareiškėjas nenurodė. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas teisės kreiptis į teismą tinkamai nerealizavo dėl subjektyvių priežasčių, kurios nelaikytinos svarbiomis ir nesudaro pagrindo atnaujinti skundo padavimo termino. Kadangi UAB „Judex“ praleido skundo dėl Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01-773 panaikinimo padavimo teismui terminą, teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai padarė išvadą, kad terminas skundui paduoti skaičiuotinas ne nuo 2008 m. kovo 15 d., kada pareiškėjas gavo advokato D. M. patvirtintą ginčijamo įsakymo ir jo priedo kopijas ir kada jis faktiškai suvokė apie savo teisių pažeidimą, o nuo 2007 m. rugsėjo 26 d., kada pareiškėjas gavo Kauno apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. 4-1669, kuriame minimas Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. priimtas įsakymas Nr. 02-01-773. Pats faktas, jog Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 02-01-773 pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus pareiškėjui tapo aiškus tik susipažinusi su minėto administracinio teisės akto turiniu.

122. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai svarbia įstatymų nustatyto termino praleidimo priežastimi nelaikė valstybės institucijų tarnautojų neveikimo, t. y. nepagrįsto atsisakymo pateikti pareiškėjui jo prašomą administracinį teisės aktą – Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 02-01-773, kuris įtakoja pareiškėjo teises ir teisėtus interesus. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad Kauno apskrities viršininkas 2007 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 4-1669 tik informavo pareiškėją apie Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 02-01-773 „Dėl valstybinės žemės sklypo (Kauno mieste)“, kurio pagrindu per žemės sklypą ( - ), Kaune, nustatytas 490 kv. m kelio servitutas, tačiau nepateikė nei paties įsakymo, nei kitų su minėtu servitutu susijusių dokumentų.

133. Terminas buvo praleistas ne dėl pareiškėjo kaltės, t. y. jo veikos ar neveikimo, o dėl kitų objektyvių priežasčių (kliūčių), kurios realiai trukdė pareiškėjui žinoti apie šio įsakymo turinį ir pareiškėjo pažeidžiamų teisių apimtį. Valstybės institucijų tarnautojų netinkamas pareigų vykdymas yra pripažintinas svarbia priežastimi, lėmusia termino teismui paduoti skundą dėl Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01-773 panaikinimo praleidimą.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalį, tais atvejais, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

18Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 14 d. nutarties dalimi atsisakė priimti pareiškėjo skundo reikalavimą dėl Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01-773 „Dėl valstybinės žemės sklypo (Kauno mieste)“ panaikinimo, kadangi skundas šioje dalyje paduotas praleidus įstatymo nustatytus terminus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 8 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartį paliko nepakeistą. Konstatuota, jog terminas skundui paduoti skaičiuotinas nuo paskelbimo apie įsakymą pareiškėjui Kauno apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 4-1669. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog nutartis nekliudo pareiškėjui, remiantis ABTĮ 34 straipsniu, teikti prašymą dėl termino atnaujinimo skundui dėl Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 02-01-773 „Dėl valstybinės žemės sklypo (Kauno mieste)“ paduoti.

19Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui ir atskirojo skundo turinio matyti, kad pareiškėjas iš esmės prašo atnaujinti praleistą terminą tuo pagrindu, kad jis keletą kartų kreipėsi į Kauno apskrities viršininko administraciją, siekdamas sužinoti apie skundžiamo įsakymo turinį ir pareiškėjo pažeidžiamų teisių apimtį.

20Paminėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. birželio 28 d. nutartyje yra nurodęs (administracinė byla Nr. A-10-1098-06), kad ta aplinkybė, jog pareiškėjas susirašinėjo su įvairiomis institucijomis, negali būti pripažinta, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

21Įvertinus bylos aplinkybes, darytina išvada, kad minėti pareiškėjo veiksmai yra jo valia pasirinktas jo teisių gynybos būdas, kuris negali būti vertinamas kaip objektyvi termino skundui paduoti praleidimo priežastis. Pažymėtina, ir tai, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2008 m. balandžio 8 d. nutartimi nurodžius, jog pareiškėjas gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, šia savo teise pareiškėjas pasinaudojo tik 2008 m. rugsėjo 8 d., t. y. po penkių mėnesių. Ši aplinkybė rodo, kad pareiškėjas savo teises siekė apginti nepakankamai operatyviai.

22Pažymėtina ir tai, kad ABTĮ suteikia teismui teisę išreikalauti dokumentus, kurių šalys negali gauti (ABTĮ 57 str. 4 d., 68 str. 1 d. 4 p.), todėl atmestini pareiškėjo argumentai dėl negalėjimo tinkamai realizuoti savo teisę kreiptis teisminės gynybos, kol nebuvo gauti skundžiami dokumentai.

23Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodomas aplinkybes dėl termino skundui paduoti atnaujinimo, sprendžia, kad jos negali būti pripažintos svarbiomis, iš esmės yra subjektyvaus pobūdžio.

24ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, kad teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti arba teismas atmeta tokį prašymą.

25Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė atmesti prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti skundą, todėl skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir jos panaikinti nėra pagrindo.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Judex“ atskirąjį skundą atmesti.

28Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Judex“ (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m. rugsėjo 8... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d.... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, jog kadangi byloje nėra duomenų, kad pagal teisinį ginčo... 9. III.... 10. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 11. 1. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai padarė išvadą, kad terminas skundui... 12. 2. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai svarbia įstatymų... 13. 3. Terminas buvo praleistas ne dėl pareiškėjo kaltės, t. y. jo veikos ar... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 18. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario... 19. Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui ir atskirojo skundo... 20. Paminėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m.... 21. Įvertinus bylos aplinkybes, darytina išvada, kad minėti pareiškėjo... 22. Pažymėtina ir tai, kad ABTĮ suteikia teismui teisę išreikalauti... 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodomas aplinkybes dėl termino... 24. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, kad teismas motyvuota nutartimi... 25. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 27. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Judex“ atskirąjį skundą... 28. Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti... 29. Nutartis neskundžiama....