Byla 2-2826-911/2014
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį atsakovui A. U. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 344 Lt skolą, 340 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2014-04-23 viešo paskelbimo būdu (b. l. 26). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atsakovo piniginę prievolę ieškovui patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2005-12-14 ieškovas ir atsakovas sudarė nuomos - pardavimo sutartį Nr. 12489, pagal kurią atsakovas įsigijo 517 Lt vertės telefoną „Nokia 3120“ (b. l. 8, 9). Atsakovas įsipareigojo apmokėti už prekę pagal sutarties 5 punkte numatytą mokėjimo grafiką, t.y. iki 2006 m. gruodžio 19 d. mokėdamas ne mažiau kaip po 43 Lt per mėnesį, tačiau šios savo prievolės neįvykdė ir liko skolingas ieškovui 344 Lt (b. l. 8, 6). 2009-02-27 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 108 UAB „Buities rojus“ ieškovui perleido reikalavimo teises į atsakovą (b.l. 7).

7Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti sutartyje numatytus delspinigius. Remiantis sutarties 3.4 punktu, atsakovas, praleidęs periodinių įmokų mokėjimo terminą, turi mokėti 10 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl už laikotarpį nuo 2006-05-19 iki 2006-12-19 delspinigių sumą sudaro 7361,60 Lt, kurią ieškovas sumažino iki 340 Lt (b. l. 6).

8Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kurią kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (LR CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str. 1 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (LR CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Teismas mano, kad ieškovo reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo yra aiškiai nepagrįsta ir neatitinkanti protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų, prašoma priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė, todėl ji mažintina iki 0,3 procento, kas sudaro 220,85 Lt (344 Lt x 0,3 proc./100 x 214 d. = 220,85 Lt).

9CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2014-03-26, todėl nuo minėtos dienos iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl skolos ir delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies (83 %) (LR CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.71, 6.101, 6.200, 6.210, 6.256, 6.350 straipsniai). Iš atsakovo priteistina 344 Lt skola, 220,85 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo 2014-03-26 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.). Iš atsakovo ieškovui priteistinas 59,76 Lt dydžio žyminis mokestis (72 Lt x 83% / 100 = 59,76 Lt).

12Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo A. U., asmens kodas ( - ) 344 Lt (trijų šimtų keturiasdešimt keturių litų) skolą, 220,85 Lt (dviejų šimtų dvidešimties litų 85 centų) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 564,85 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 59,76 Lt (penkiasdešimt devynių litų 76 centų) žyminį mokestį – ieškovui UAB „Buities rojus“ ir partneriai, įmonės kodas 301521589.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16A. U. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas UAB „Buities rojus“ ir partneriai per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai