Byla 2-678-206/2013
Dėl jų sutarties patvirtinimo dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, institucija byloje teikianti išvadą- Kretingos rajono Savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų L. K. ir E. N. pareiškimą dėl jų sutarties patvirtinimo dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, institucija byloje teikianti išvadą- Kretingos rajono Savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir

Nustatė

3Pareiškėjai prašo tvirtinti pareiškimą dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo priteisimo. Sutarties forma ir turinys atitinka taikos sutarčiai keliamus reikalavimus, neprieštarauja įstatymams, šalių bei nepilnamečio vaiko interesams, pateiktai medžiagai (CK 6.983 str., 6.985 str.), todėl tvirtintina.

4Vadovaudamasis Civilinio Proceso Kodekso 582 str. 1 d., 6 d., teismas

Nutarė

5Patvirtinti 2013-04-25 pareiškėjų sudarytą sutartį:

  1. Sūnaus A. N., a.k( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su jo motina L. K., a.k( - ) jos gyvenamojoje vietoje.
  2. E. N., a.k( - ) įsipareigoja mokėti nepilnamečio sūnaus A. N., a.k( - ) išlaikymą 500,00 Lt (penkis šimtus Lt 00 ct) per mėnesį mokamomis periodinėmis iki vaiko pilnametystės. Išlaikymo vaikui lėšos pervedamos iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 dienos į L. K. nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke arba sumokamos grynais pinigais.
  1. Motina L. K. skiriama nepilnamečio vaiko A. N. išlaikymo lėšų tvarkytoja ir įsipareigoja šias lėšas skirti išimtinai nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti.
  2. Šalys susitaria, kad nepilnametis sūnus A. N. bus auklėjamas bendru tėvų sutarimu, prisilaikant bendrų moralės normų. Motina L. K. įsipareigoja nekliudyti tėvui E. N. bendrauti su sūnumi ir dalyvauti jį auklėjant.
  3. Šalys žino, kad vaiko išlaikymo periodinėmis išmokomis suma kasmet indeksuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.
  4. Šalys žino, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis.
  5. Šalys žino, kad jeigu vienas iš tėvų nevykdo teismo patvirtintos jų sutarties dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo, kitas iš tėvų įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo.
  6. Sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties dėl sutarties patvirtinimo įsigaliojimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
  7. Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių skiriamą A. N. motinai L. K., tėvui E. N. ir Vaikų teisių apsaugos skyriui.

6Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai