Byla 2-4043-122/2011
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovo Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, atstovui advokato padėjėjui Laurynui Staniuliui, atsakovų A. P. ir V. P. (V. P.) atstovei advokatei Giedrei Striaukienei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, ieškinį atsakovams I. K. (I. K.), A. P., V. P. (V. P.) dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams I. K., A. P., V. P., prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 10670,51 EUR (36843,14 Lt) skolos, 16 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuotinų nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų sumos, t. y. 10588,07 EUR (36558,49 Lt), nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog šalys 2010-03-02 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. VK 10/03/01MN, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 11584,80 EUR kreditą, o atsakovai įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti sutartyje numatyta tvarka ir terminais bei mokėti palūkanas. Tačiau atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, nors buvo raginami tiek žodžiu, tiek raštu padengti susidariusius įsiskolinimus. Ieškovas, vadovaudamasis sutarties nuostatomis, kredito sutartį vienašališkai nutraukė, atsakovams nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, ir kreipėsi į teismą teisminės gynybos. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus palaikė. Teigė, jog atsakovas savo sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, pavėluotai atliko kelis mokėjimus, o po to mokėjimus nutraukė. Atsakovai buvo kelis kartus raginami sumokėti įsiskolinimą, buvo įspėti dėl sutarties nutraukimo, tačiau jokių veiksmų nesiėmė, dėl to kredito sutartis buvo vienašališkai nutraukta. Pažymėjo, jog atsakovai, sudarydami sutartį, veikė savo rizika, sutiko su visomis sutarties nuostatomis, todėl ieškovo veiksmai, nutraukiant sutartį, yra teisėti.

3Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, jog sutinka su tuo, kad yra skolingi ieškovui, tačiau pažymėjo, kad su ieškovo surodyta skolos suma nesutinka. Teigė, kad nesutinka su vienašališku sutarties nutraukimu, kadangi pranešimo apie nutraukimą siuntimo dieną atliko ieškovui 500,00 Lt dydžio mokėjimą. Aiškino, jog ieškovui teikė prašymus, pareiškimus, pretenzijas, tačiau ieškovas nebendradarbiavo ir į atsakovų laiškus neatsakė. Teigė, kad bankas 2011-03-01 sprendimu pakeitė kredito sutarties sąlygas, tačiau nustatė 1000,00 Lt dydžio mėnesinę įmoką, o atsakovai prašė nustatyti 500,00 Lt dydžio mokėjimus kas mėnesį. Nesupranta, kodėl bankas neleido atsakovams mokėti po 500,00 Lt kas mėnesį. Teigė, kad turėjo galimybes mokėti tokią sumą, tačiau bankas į tai visiškai neatsižvelgė. Prašė ieškinį atmesti ir nustatyti atsakovų pareigą mokėti po 500,00 Lt mėnesinių įmokų. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovė pažymėjo, jog atsakovai su skolos suma sutinka. Teigė, kad kreditas buvo paimtas žemės sklypo pirkimui, nuo ko prasidėjo visos atsakovų problemos. Pažymėjo, kad atsakovų galimybės grąžinti kreditą sumažėjo iki minimumo. Atsakovė A. P. turėjo įmonę, tačiau verslas buvo nuostolingas. Moteris neturi darbo, neįgaliai dukrai tapus pilnamete, nebegauna globos išmokų. Minėjo, jog atsakovė dukros priežiūrai skiria visą dieną, todėl negali įsidarbinti. Nurodė, jog atsakovai visais įmanomais būdais stengėsi susitarti su banku, tačiau bankas į jų prašymus nereagavo. Teigė, kad teismas galėtų sumažinti priteistas palūkanas iki 5 proc. dydžio, nes sutartimi nustatytos yra aiškiai per didelės. Taip pat prašė sprendimo vykdymą išdėstyti trims metams.

4Ieškinys visiškai tenkintinas.

5Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-03-02 ieškovas ir atsakovai I. K., A. P. bei V. P. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. VK 10/03/01 MN, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 11584,80 EUR dydžio kreditą (b. l. 6-19). Kreditas atsakovams buvo suteiktas iki 2014-02-05, mokant 241,35 EUR dydžio įmokas kas mėnesį (b. l. 7). Atsakovai sutartimi įsipareigojo mokėti ieškovui įmokas sutartyje numatytais terminais ir tvarka, taip pat mokėti sutartines įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, įsipareigojimų netinkamo vykdymo atveju (b. l. 9). Atsakovai sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl 2011-01-17 ieškovas išsiuntė atsakovams pranešimą apie sutarties nutraukimą, nurodydamas, jog atsakovai vėluoja mokėti įmokas bankui ir jog bankas pagal sutarties nuostatas turi teisę nutraukti sutartį bei pareikalauti grąžinti visas pagal sutartį bankui priklausančias pinigines lėšas; bankas pažymėjo, jog, nesumokėjus įmokų, sutartis vienašališkai bus laikoma nutraukta nuo 2011-02-05 (b. l. 20). Atsakovams toliau nemokėjus įmokų bankui, 2011-02-17 ieškovas išsiuntė atsakovams pažymą apie jų skolą, kurią 2011-02-17-ai dienai sudarė 10352,40 EUR panaudoto ir negrąžinto kredito, 235,67 EUR nesumokėtų palūkanų, 82,44 EUR nesumokėtų įsipareigojimų nevykdymo palūkanų (b. l. 21).

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.886 straipsnio 1 dalies 1 punktą vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu. Byloje esantys duomenys pagrindžia, jog ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus pagal šalių sudarytą sutartį atliko tinkamai – suteikė atsakovams sutartyje numatyto dydžio kreditą, tačiau atsakovai savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį tinkamai nevykdė (atsakovai pripažįsta skolos ieškovui faktą (Civilinio proceso kodekso 187 str.)). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.889 straipsnio nuostatos nurodo, jog kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu mokėjimas yra uždelstas daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų bendros kredito sumos bei nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui.

7Ieškovas 2011-02-05 vartojimo kredito sutartį vienašališkai nutraukė, kadangi atsakovai buvo pradelsę mokėti įmokas bankui ir nesumokėtos sumos buvo didesnės nei 10 procentų nuo bendros kredito sumos (b. l. 20). Šalių sudarytos sutarties 8.1 punkte buvo numatyta, jog, kredito gavėjui laiku nemokant bet kokios pagal sutartį mokėtinos sumos ilgiau kaip vieną mėnesį, bankas turi teisę nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti kreditą, sumokėti priskaičiuotas palūkanas ir kitas mokėtinas sumas pagal sutartį, pranešdamas apie tai kredito gavėjui raštu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas (b. l. 12). Byloje esantys duomenys pagrindžia, kad atsakovai tinkamai savo prievolių nevykdė, o ieškovas pagal sutarties nuostatas išsiuntė atsakovams pranešimą dėl galimo sutarties nutraukimo, susidariusio įsiskolinimo nesumokėjimo atveju (b. l. 20). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, turi būti atsižvelgiama į tai, ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; ar prievolė neįvykdyta tyčia, ar dėl didelio neatsargumo; ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar įvykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta (Civilinio kodekso 6.217 str. 2 d.). Kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą; vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (Civilinio kodekso 6.217 str. 3, 5 d.). Pažymėtina, jog šalių sudarytos sutarties 8.3 punkte buvo nustatyta, jog sutarties 8.1 – 8.2 punktuose nurodyti sutarties nutraukimo pagrindai yra laikomi esminiais sutarties pažeidimais.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei nurodytą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, jog ieškovas teisėtai bei pagrįstai vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį, sudarytą su atsakovais, kadangi jie nemokėjo bankui įmokų ir įsiskolinimas buvo ne mažesnis nei 10 procentų bendros kredito sumos (b. l. 20-21, Sutarties 8.1 p.). Kadangi ieškovai laiku ir tinkamai nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tai pripažintina esminiu sutarties pažeidimu (Civilinio kodekso 6.217 str., sutarties 8.1 p.). Pažymėtina, jog, sudarydamos sutartį, šalys laisva valia nusistatė tarpusavio teises ir pareigas, atsakovai neprieštaravo vartojimo kredito sutarties 8.1 punkto nuostatoms dėl vienašališko sutarties nutraukimo, vėluojant atlikti mokėjimus, ir reikalavimo grąžinti visą kredito sumą, sutikimą su vartojimo kredito sutarties sąlygomis patvirtino parašais, todėl 2010-03-02 teisėtai sudaryta ir galiojanti vartojimo kredito sutartis (visos jos nuostatos) šalims turi įstatymo galią (Civilinio kodekso 6.189 str. 1 d.).

9Pažymėtina, jog ieškovas yra finansų įstaiga, kurios verslo rizika yra kreditų teikimas. Sudarydamas sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo ir investuodamas lėšas, ieškovas turi veikti saugiai bei patikimai, laiku pastebėti iš sudaromų sandorių kylančią galimą riziką, tinkamai ją įvertinti bei sumažinti, nuolat ją stebėti bei valdyti (Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 str. 1 d.). Sudarydamas su klientu sandorį, turintį galimos rizikos požymių, ieškovas turi reikalauti, kad sutartyje būtų aiškiai nurodytos sutartį sudarančių šalių teisės, įsipareigojimai, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės, jeigu jos yra. Ieškovas turi teisę, jeigu klientas nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai juos vykdo, prieš terminą nutraukti sutartį arba pareikalauti iš kliento arba trečiojo asmens, prisiimančio įsipareigojimus už klientą, įvykdyti įsipareigojimus prieš terminą, arba pareikalauti suteikti papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 str. 7 d.). Tai reiškia, kad ieškovas turi įvertinti suteikto kredito negrąžinimo riziką. Atsakovai, prisiimdami sutartyje nustatyto dydžio finansinius įsipareigojimus, turėjo įvertinti prisiimamo kredito grąžinimo riziką. Šalys vartojimo kredito sutartyje aptarė kredito grąžinimo sąlygas, pasekmes, kylančias dėl prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo.

10Byloje nustatyta, kad šalių pasirašytos vartojimo kredito sutarties bendrosios sąlygos atitinka sutarčių standartines sąlygas (Civilinio kodekso 6.185 str.). Nors atsakovai nurodė, kad pasaulinė ekonominė krizė turėjo neigiamos įtakos jų finansinei padėčiai ir finansinių įsipareigojimų vykdymui, tačiau šiuos argumentus teismas atmeta kaip neįrodytus (Civilinio proceso kodekso 178 str.). Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 straipsniu ir 6.200 straipsniu, sutartis jos šalims yra privaloma ir turi būti vykdoma. Pasaulio ekonomikos svyravimai negali būti pripažinti aplinkybe, atleidžiančia nuo tinkamo ir savalaikio sutarties vykdymo.

11Ištyrus šalių sudarytą vartojimo kredito sutartį, darytina išvada, kad tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.1 - 6.4, 6.886 str.). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovams sutartyje nurodyto dydžio vartojimo kreditą, tačiau atsakovai savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindami gauto kredito sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Kaip minėta, nors vartojimo kredito sutarties terminas nėra pasibaigęs, tačiau, kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusioji šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą arba sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais, arba esant esminiam sutarties pažeidimui (Civilinio kodekso 6.217 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Civilinio kodekso 6.38, 6.59 str.), todėl atsakovai laikomi pažeidusiais prievolę, nes neįvykdė sutarties (praleido iš sutarties kilusios prievolės įvykdymo terminą) ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (Civilinio kodekso 6.37, 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.70-6.73, 6.200, 6.205 str., 6.258 str.). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimai kaip pagrįsti tenkintini, iš atsakovų solidariai priteistina 10670,51 EUR (36843,14 Lt) skola pagal 2010-03-02 vartojimo kredito sutartį Nr. VK 10/03/01 MN ir 16,00 procentų dydžio metinės palūkanos nuo negrąžinto 10588,07 EUR (36558,49 Lt) dydžio kredito nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.256 str., 6.258 str.). Atsakovų argumentai dėl per didelio dydžio metinių palūkanų mokėjimo yra atmestini kaip nepagrįsti, kadangi atsakovai patys laisva valia sutiko su sutarties nuostatomis dėl konkretaus dydžio metinių palūkanų mokėjimo, netinkamai vykdant prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovai atsikirtimuose nurodė, jog nesutinka su ieškovo paskaičiuota skolos suma, kadangi 2010-11-22 atliko 500,00 Lt dydžio mokėjimą bankui. Iš bylos duomenų matyti, jog ieškovas atsakovų įmokėtą sumą panaudojo palūkanų dengimui (b. l. 81), todėl atsakovų argumentas dėl neteisingo skolos paskaičiavimo atmestinas kaip nepagrįstas (Civilinio proceso kodekso 178 str.). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovai nepateikė jokių kitų priešpriešinių įrodymų ieškovo paskaičiuotai įsiskolinimo sumai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

12Iš atsakovų ieškovui priteistinas 1156,76 Lt žyminio mokesčio (b. l. 5) ir 6128,65 Lt teisinės pagalbos išlaidų (b. l. 78-79, 105-108, 125-128) (Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d. 88 str. 1 d. 6 p.).

13Atsakovai atsiliepime į ieškinį prašė leisti mokėti ieškovui po 500,00 Lt mėnesinių įmokų kredito dengimui (b. l. 30-32). Atsižvelgiant į atsakovų prašymo turinį ir bylos aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovai išreiškė norą, kad būtų išdėstytas teismo sprendimo įvykdymas. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovė prašė išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 3 metų laikotarpiui.

14Pažymėtina, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (Civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d.). Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovei A. P., kuri yra santuokoje su atsakovui V. P. (b. l. 65-66), yra skiriamos socialinės pašalpos (b. l. 34). Atsakovė turi tris vaikus, du iš jų pilnamečiai, tačiau yra moksleiviai, dukrai K. K. nustatytas sunkus neįgalumo lygis (b. l. 35-39, 75-77). Atsakovas V. P. yra bedarbis (b. l. 40). Atsakovas I. K. įmonėje „Albravis“ uždirba vidutiniškai apie 600,00 Lt per mėnesį (b. l. 42). Vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą apie atsakovų finansinę padėtį, teismui yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad atsakovų turtinė padėtis šiuo metu yra ypač bloga. Atsakovai nurodo, jog yra pajėgūs ieškovui mokėti po 500,00 Lt įmokų kas mėnesį skolos dengimui. Tačiau, atsižvelgiant į bylos duomenis, jog ieškovui solidariai yra atsakingi trys darbingo amžiaus atsakovai, savo laisva valia prisiėmę finansinius įsipareigojimus bankui ir tvirtinantys, jog turi, nors ir labai ribotas, finansines galimybes grąžinti skolą bankui, teismui yra pagrindas manyti, kad, išdėsčius sprendimo įvykdymą, jis bus vykdomas. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad priteistinos skolos suma yra pakankamai didelė, o sprendimo nukreipimas priverstinai vykdyti iš karto po jo įsiteisėjimo neabejotinai dar labiau pasunkintų atsakovų padėtį, siekiant abiejų šalių interesų pusiausvyros, yra tikslinga atsakovų prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkinti iš dalies ir išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 36 mėnesiams, mokant po 1000,00 Lt mėnesinių įmokų. Juolab, kad iš atsakovų yra priteistinos ir 16 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų sumos, t. y. nuo 10588,07 EUR (36558,49 Lt), nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios visiškai kompensuos ieškovo nuostolius dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

15Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, įvertinant ir ieškovo interesus, sprendimo įvykdymas išdėstytinas 36 mėnesių laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 92, 93, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti solidariai iš atsakovų I. K. (I. K.), A. P. ir V. P. (V. P.) 10670,51 EUR (36843,14 Lt) skolos, 16 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuotinų nuo 10588,07 EUR (36558,49 Lt) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2011-02-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus.

19Išdėstyti priteistos sumos – 10670,51 EUR (36843,14 Lt) - išieškojimą 36 mėnesių laikotarpiui, išieškant po 1000,00 Lt kiekvieną mėnesį (paskutinį mėnesį 843,14 Lt), iki visiško skolos išieškojimo.

20Priteisti iš atsakovo I. K. (I. K.) 2428,47 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus.

21Priteisti iš atsakovės A. P. 2428,47 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus.

22Priteisti iš atsakovo V. P. (V. P.) 2428,47 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus.

23Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą šiame Apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams I.... 3. Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, jog sutinka su tuo, kad yra... 4. Ieškinys visiškai tenkintinas.... 5. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.886 straipsnio 1 dalies 1... 7. Ieškovas 2011-02-05 vartojimo kredito sutartį vienašališkai nutraukė,... 8. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei nurodytą teisinį... 9. Pažymėtina, jog ieškovas yra finansų įstaiga, kurios verslo rizika yra... 10. Byloje nustatyta, kad šalių pasirašytos vartojimo kredito sutarties... 11. Ištyrus šalių sudarytą vartojimo kredito sutartį, darytina išvada, kad... 12. Iš atsakovų ieškovui priteistinas 1156,76 Lt žyminio mokesčio (b. l. 5) ir... 13. Atsakovai atsiliepime į ieškinį prašė leisti mokėti ieškovui po 500,00... 14. Pažymėtina, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu... 15. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, įvertinant ir ieškovo interesus,... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 92, 93, 270,... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti solidariai iš atsakovų I. K. ( 19. Išdėstyti priteistos sumos – 10670,51 EUR (36843,14 Lt) - išieškojimą 36... 20. Priteisti iš atsakovo I. K. (I. K.)... 21. Priteisti iš atsakovės A. P. 2428,47 Lt bylinėjimosi... 22. Priteisti iš atsakovo V. P. (V. P.)... 23. Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...