Byla e2-51897-734/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ainava“ ieškinį atsakovui UAB „VIPsupply“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 2084,23 Eur skolą, 82,85 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2016 m. sausio 26 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 10936 bei jos 2017 m. gegužės 22 d. pakeitimą Nr. 10936-1 dėl valymo paslaugų. Ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo administracinių, sandėliavimo ir wc patalpų, esančių Brastos g. 13, Kaune, valymo paslaugas, o Atsakovas už suteiktas paslaugas atsisakityti. Atsakovas paslaugas priėmė, dėl suteiktų paslaugų prieštaravimų nepareiškė, tačiau už paslaugas neatsiskaitė. Kadangi ieškovas savo sutartines prievoles įvykdė tinkamai, o atsakovas nesumokėjo už jam suteiktas paslaugas, todėl susidarė 2084,23 Eur įsiskolininimas. Už netinkamai vykdomas prievoles, ieškovas atsakovui priskaičiavo 82,85 Eur sumą (delspinigius).

4Ieškovo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, atsižvelgiant į ieškovo prašymą, byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovas su atsakovu 2016 m. sausio 26 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 10936 bei jos 2017 m. gegužės 22 d. pakeitimą Nr. 10936-1 dėl valymo paslaugų. Sutarties pagrindu ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo administracinių, sandėliavimo ir wc patalpų, esančių Brastos g. 13, Kaune, valymo paslaugas, o Atsakovas už suteiktas paslaugas atsisakityti. Už suteiktas paslaugas ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitas – faktūras: Nr. AKA0024148, Nr. AKA0024455, Nr. AKA0024763, Nr. AKA0025081, Nr. AKA0025664, Nr. AKA0025990, Nr. AKA0026316, už bendrą 2084,23 Eur sumą.

7Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad atsakovas pagal PVM sąskaitas – faktūras: Nr. AKA0024148, Nr. AKA0024455, Nr. AKA0024763, Nr. AKA0025081, Nr. AKA0025664, Nr. AKA0025990, Nr. AKA0026316, su ieškovu būtų atsiskaitęs (CPK 178 str., 185 str.).

8Lietuvos Respublikos civilinis kodekso (toliau – CK) 6.189 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. CK 6. 200 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, todėl ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 2084,23 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Ieškovas prašo teismo priteisti 82,85 Eur delspinigius, remiantis tarp šalių sudarytos 2016 m. sausio 26 d. Sutarties 3.5 punktu, ši suma yra pagrįsta ir priteistina iš atsakovo (CK 6.71 str. 1 d.).

10CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už suteiktas prekes, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

11Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 24 Eur žyminis mokestis, 272,25 Eur advokato teisinės paslaugos, iš viso – 296,25 Eur, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 7 d., 93 str. 1 d., 425 str. 3 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 427 straipsniu, 428 strapsniu,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Ainava“, į. k. 123875414, iš atsakovo UAB „VIPsupply“, į. k. 302583533, 2084,23 Eur skolą, 82,85 Eur delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (2167,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gruodžio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 296,25 Eur bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti preliminarųjį sprendimą arba pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

16Jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas nei kasacine, nei apeliacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai