Byla 2S-1437-232/2016
Dėl dienpinigių, turtinės žalos, skolos pagal avansines apyskaitas, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (ieškovės) R. R. – J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla pagal ieškovės R. R. – J. ieškinį atsakovui UAB „MEGATOMAS“ dėl dienpinigių, turtinės žalos, skolos pagal avansines apyskaitas, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-07-03 sprendimu atmetė ieškovės R. R. – J. ieškinį atsakovui UAB „MEGATOMAS“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, su darbo santykiais susijusių išmokų ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, DGK sprendimo panaikinimo. Vilniaus apygardos teismas 2015-12-17 sprendimu minėto sprendimo dalį dėl dienpinigių, turtinės žalos, skolos pagal avansines apyskaitas, taip pat dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo panaikino ir bylą dėl šios dalies perdavė nagrinėti iš naujo Vilniaus miesto apylinkės teismui. Ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovo 403,16 Eur komandiruočių dienpinigių, 2 327,21 Eur skolą – ieškovės sumokėtus pinigus atsakovo tiekėjams, 1 176,39 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2013 m. liepos mėn. iki 2016-01-18 ir toliau 0,07 proc. dydžio delspinigius nuo neišmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną iki pilno atsiskaitymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 30 d. nutartimi nagrinėjamą civilinę bylą pagal ieškovės Renatos R. J. ieškinį atsakovui UAB „MEGATOMAS“ dėl dienpinigių, turtinės žalos, skolos pagal avansines apyskaitas, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo sustabdė iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-4097-996/2016 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-43198-2015-2).

6Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-4097-996/2016 pagal ieškovo UAB „MEGATOMAS“ ieškinį atsakovei R. R.–J., kuriuo buvo prašoma panaikinti DGK 2015-11-09 sprendimą Nr. DGKS-4811 darbo byloje Nr. APS-36-16436, priteisti jam iš atsakovės 7 462,31 Eur nepagrįstai išmokėto darbo užmokesčio ir kitų, su darbo santykiais susijusių, mokėjimų, tame tarpe ir nepagrįstai išmokėtų komandiruotpinigių, 622,92 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ir 2016-03-04 sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies: panaikino DGK 2015-11-09 sprendimą Nr. DGKS-4811 darbo byloje Nr. APS-36-16436 dalyje, kuria buvo atmestas UAB „MEGATOMAS“ prašymas dėl nepagrįstai sumokėtų komandiruotpinigių išieškojimo, priteisė UAB „MEGATOMAS“ naudai iš R. R.–J. 830,92 Eur nepagrįstai sumokėtų komandiruotpinigių, 69,41 Eur palūkanų ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitoje dalyje ieškinį atmetė (sprendimas neįsiteisėjęs). Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamoje byloje pagal aptariamą reikalavimo poziciją remiamasi tomis pačiomis aplinkybėmis, įrodymais, kurie teismo buvo vertinti ir dėl kurių buvo pasisakyta išnagrinėtoje byloje. Ši aplinkybė taip pat buvo pagrindu anksčiau bylą nagrinėjusiai teisėjai nusišalinti nuo tolimesnio jos nagrinėjimo. Teismas konstatavo, kad abejose bylose reikalavimo/nesutikimo (pagal aptariamą reikalavimo poziciją dėl komandiruočių dienpinigių priteisimo) pagrindu esančios nurodomos aplinkybės labai panašios, iš dalies remiamasi tais pačiais rašytiniais įrodymais, tų pačių liudytojų paaiškinimais, kurie teismo buvo aptarti priimant sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-4097-996/2016, nagrinėjamoje byloje pagal virš aptartą reikalavimo poziciją bus nustatinėjami tie patys faktai ir aplinkybės. Akivaizdu, kad civilinėje byloje Nr. 2-4097-996/2016 priimtas sprendimas gali turėti tiesioginės reikšmės nagrinėjamos bylos rezultatui, t.y. pripažinus, jog ieškovė nebuvo siunčiama ir nevyko į komandiruotes ir galiojant principui, kad teisė iš ne teisės neatsiranda, savaime nebūtų pagrindo teisėtu laikyti ir nagrinėjamoje byloje pareikštą reikalavimą dėl komandiruočių dienpinigių išieškojimo. Teismas sprendė, kad civilinėje byloje Nr. 2-4097-996/2016 nustatyti faktai bei priimtas sprendimas turės įtakos teisingam šios civilinės bylos išnagrinėjimui.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8I. R. R. – J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-30 nutartį, kuria nutarta civilinę bylą Nr.2-4896-727/2016 sustabdyti iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2-4097-996/2016 ir atnaujinti Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr.2-4896-727/2016; bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; priteisti iš atsakovo UAB „Megatomas“ apeliantės naudai visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Apeliantės manymu teismas neturėjo pagrindo sustabdyti nagrinėjamos civilinės bylos. Nurodė, jog priimant skundžiamą nutartį buvo pažeisti šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principai, įtvirtinti CPK 12 str. ir 17 str., nes pirmosios instancijos teismas vertino vienašališkai tik atsakovo UAB „Megatomas“ suformuluotą nepagrįstą prašymą dėl bylos sustabdymo, nesuteikdamas galimybės pateikti atsiliepimą į tokį prašymą ieškovei. Teismas nesiekė bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai, ignoravo suformuotą teismų praktiką dėl darbo ginčų operatyvaus nagrinėjimo ir šios kategorijos bylų sustabdymo, bylą nepagrįstai vilkindamas, kartu pažeisdamas CPK 7 str. nustatytus koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Teismo išvados padarytos akivaizdžiai neanalizuojant byloje surinktų įrodymų, taip pat bylų ieškinių dalykų, pagrindų ir reikalavimų bei atsakovo pateiktų argumentų. Teismas priimdamas skundžiamą nutartį nevertino abiejų bylų įrodymų, nematė kitoje byloje, kurioje pateiktas apeliacinis skundas pateiktų įrodymų, todėl teigti, kad nagrinėjamos tos pačios aplinkybės negalima. Pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje ieškovės vienas iš materialinių reikalavimų yra priteisti iš atsakovo UAB „Megatomas“ nesumokėtus 403,16 Eur komandiruočių dienpinigius už 2014 metus. Ieškovė savo reikalavimus šioje dalyje grindžia visais galimais įrodymais, taip pat UAB „Megatomas“ buhalterinės apskaitos dokumentais už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-05-31. Nurodyti rašytiniai įrodymai yra tik šioje byloje, o civilinėje byloje Nr.2-4097-996/2016 jų nebuvo, teismas jų nevertino ir netyrė. Visas su komandiruočių dienpinigių už 2014 m. sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesius priteisimo iš atsakovo UAB „Megatomas“ susijusias aplinkybės teismas galės nustatyti tik šioje nagrinėjamoje civilinė byloje, tuo tarpu kitoje civilinėje byloje Nr.2-4097-996/2016 UAB „Megatomas“ prašė priteisti nepagrįstai sumokėtus komandiruotpinigius už 2013 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius, kurie visiškai nėra šios bylos dalykas ir reikalavimas. Pažymėjo, jog komandiruotės buvo skirtingo laikotarpio, skirtingų trukmių bei vadovaujant skirtingiems vadovams. Apeliantės teigimu nėra jokio ryšio tarp bylų nustatinėjamų ir vertinamų aplinkybių ir dokumentų, nagrinėjamos bylos visiškai nėra susijusios, tarp bylų nėra prejudicinio ar kitokio teisinio ryšio, todėl teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetenciją perkelti kitam teismui ar kitai institucijai.

10Atsakovas UAB „Megatomas“ atsiliepimu prašo atmesti apeliantės R. R. – J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-30 nutarties kaip nepagrįstą; palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-30 nutartį kaip teisingą, teisėtą ir motyvuotą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog atsakovas prašymo dėl šios bylos sustabdymo niekada nebuvo ir nėra pateikęs. Todėl teismas negalėjo sudaryti galimybės apeliantei atsiliepti į realiai neegzistuojantį UAB „Megatomas“ prašymą. Abejose bylose šalys kelia klausimus dėl tų pačių apeliantės komandiruočių, kurių realumą, pagrįstumą grindžia tais pačiais įrodymais, tų pačių liudytojų parodymais. Pažymėjo, jog teismas susipažinęs su priimtu sprendimu kitoje byloje, kuris yra reikšmingas ir aktualus šioje byloje galėjo nustatyti, jog duomenys ir įrodymai, kurie buvo tiriami išnagrinėtoje byloje yra tapatūs duomenims ir apeliantės teiktiems dokumentams šioje byloje. Pažymėjo, jog teismai turi galimybę informacinėje teismų sistemoje susipažinti su sprendimais, priimtais kitose bylose, be kita ko, ši byla teisėjai N. D. buvo paskirta po to, kai teisėja N. D. susipažinusi su duomenimis esamais šioje byloje nustatė bylų sąsajumą, visapusiškai ištyrė ir objektyviai įvertino esamus duomenis, ko pasekoje priėmė teisėtą ir motyvuotą sprendimą. Apeliantė absoliučiai nenurodė ir nepagrindė, jog išnagrinėtoje byloje buvo spręsti visiškai kiti klausimai, nesusiję su šioje byloje nagrinėjamais faktais. Netikslinga teismui šioje byloje nagrinėti, spręsti ir vertinti tuos pačius įrodymus, tuos pačius tarp šalių kilusius ginčus, tuos pačius teisinius santykius, kurie jau buvo išnagrinėti kitoje byloje. Pati apeliantė vilkina bylų nagrinėjimus, nesiekia teisminių ginčų išspręsti ekonomiškai, koncentruotai, kas nėra ir negali būti niekaip pateisinama. Apeliantės atskirasis skundas yra nepagrįstas, grindžiamas melagingais, subjektyviais, deklaratyviais teiginiais, todėl atmestinas.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

12Apeliacinis procesas pagal ieškovės R. R. – J. atskirąjį skundą nutrauktinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo sustabdytas bylos nagrinėjimas, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiama 2016-03-30 nutartimi sustabdė civilinę bylą pagal ieškovės R. R. – J. ieškinį atsakovui UAB „MEGATOMAS“ dėl dienpinigių, turtinės žalos, skolos pagal avansines apyskaitas, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-4097-996/2016 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-43198-2015-2).

16Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog civilinė byla Nr. 2-4097-996/2016 (pagal UAB „MEGATOMAS“ ieškinį atsakovei R. R. – J. dėl sprendimo panaikinimo, nepagrįstai išmokėto darbo užmokesčio ir kitų, su darbo santykiais susijusių, mokėjimų, palūkanų priteisimo) išnagrinėta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, Vilniaus apygardos teismas 2016-08-29 nutartimi išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantės R. R.-J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-04 sprendimo.

17Atsižvelgiant į tai, kad išnyko pagrindas (įsiteisėjo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-4097-996/2016) dėl kurios buvo sustabdyta civilinė byla Nr. 2-4896-727/2016, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo nagrinėjimas, esant aukščiau nurodytai aplinkybei, neteko prasmės, nes neliko apskundimo objekto ir tokios teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas nesukels jokių teisinių padarinių, todėl apeliacinį procesą tikslinga nutraukti (CPK 302 str., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.). Esant nurodytam, prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka prarado prasmę. Išnykus bylos sustabdymo pagrindui pirmosios instancijos teisme spręstinas bylos atnaujinimo klausimas.

18Vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.,

Nutarė

19apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės R. R.-J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai