Byla N2-2905-826/2012
Dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, lėšų vaikui išlaikyti priteisimo priėmimo klausimą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išsprendęs ieškovės S. Š. ieškinio atsakovui A. Š., išvadą teikiančiai institucijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, lėšų vaikui išlaikyti priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas ieškovės S. Š. ieškinys atsakovui A. Š., išvadą teikiančiai institucijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, lėšų vaikui išlaikyti priteisimo.

3Atsisakytina priimti ieškinį.

4Teismas užsienio elementą turinčioje byloje pirmiausia turi išspręsti, ar jis yra kompetentingas nagrinėti konkrečią bylą. Jurisdikcijos nustatymo taisyklės ir pagrindai bet kokio pobūdžio civilinėse bylose, susijusioms su santuokos nutraukimu, gyvenimu skyrium (separacija) ar santuokos pripažinimu negaliojančia atėmimu (1 straipsnio 1 dalies a punktas) su tėvų pareigų skyrimu, naudojimusi jomis, perdavimu, apribojimu ar atėmimu (1 straipsnio 1 dalies b punktas), konkrečiai susijusioms su globos ir bendravimo teisėmis (1 straipsnio 2 dalies a punktas), yra įtvirtintos 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000.

5Pagal Reglamento 3 straipsnį jurisdikcija dėl santuokos nutraukimo priklauso tiek Lietuvos Respublikos kompetentingam teismui (šiuo atveju Kaišiadorių rajono apylinkės teismui, nes atsakovo gyvenamoji vieta yra Pravieniškių II pataisos namuose Kaišiadorių rajone), tiek Vokietijos kompetentingam teismui, o pagal Reglamento 8 straipsnį jurisdikcija priklauso Vokietijos kompetentingam teismui.

6Jurisdikcijos pagrindai, susiję su tėvų pareigų įgyvendinimu, nustatyti šiame Reglamente, yra suformuluoti kuo labiausiai atsižvelgiant į vaiko interesus, ypač į artumo kriterijų, kuris reiškia tai, kad jurisdikcija turėtų pirmiausia priklausyti vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybei narei, išskyrus tam tikrus vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo atvejus arba pagal tėvų pareigų turėtojų susitarimą (Reglamento preambulės 12 punktas, 8 straipsnis). Taigi pagrindinis šios kategorijos bylų teismingumą nusakantis kriterijus yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta. Pažymėtina, kad Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal EB steigimo sutarties 110 straipsnio 2 dalį; nacionaliniai teismai negali pakeisti Reglamente įtvirtintų teismingumo taisyklių ar atsisakyti jas taikyti (2007-06-19 Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje 3K-3-254/2007).

7Pažymėtina, kad Reglamentas neapibrėžia, kas turėtų būti pripažįstama nuolatine gyvenamąja vieta. Nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymas yra fakto klausimas. Iškovė nurodė, kad nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta yra Vokietijoje, todėl atsižvelgiant į ieškovės nurodytas faktines aplinkybes, yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vokietijoje, todėl byla dėl ieškovės pareikštų reikalavimų yra teisminga Vokietijos teismams.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės pateiktas ieškinys neteismingas Klaipėdos miesto apylinkės teismui (LR CPK 29 straipsnis, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

9Ieškovė su ieškiniu turi kreiptis į Vokietijos kompetentingą teismą.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137, 290, 291 straipsniais, teismas,

Nutarė

11atsisakyti priimti ieškovės S. Š. ieškinį atsakovui A. Š., išvadą teikiančiai institucijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, lėšų vaikui išlaikyti priteisimo ir kartu su priedais grąžinti ieškinį padavusiam asmeniui.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai