Byla 2-966-721/2012
Dėl globėjo (rūpintojo) ir turto administratoriaus, globos ( rūpybos) vietos pakeitimo nepilnametei V. P

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Nadeždai Kiubienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei S. D., dalyvaujant pareiškėjo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vladui Narmontui, Ž. š., kurią rekomenduojama skirti globėja (rūpintoja) ir turto administratore dalyviams T. Š., A. Š., nepilnametei V. P., suinteresuotam asmeniui G. L.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Ž. š., G. L. dėl globėjo (rūpintojo) ir turto administratoriaus, globos ( rūpybos) vietos pakeitimo nepilnametei V. P..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pareiškime teismui nurodo, jog V. P., gimusi 1996-07-12, yra netekusi tėvų globos. 2004-03-01 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu jai nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) bei paskirta globėja (rūpintoja) G. L., kurios gyvenamojoje vietoje buvo nustatyta ir vaiko gyvenamoji vieta.

5V. P. iki 2012-03-06 gyveno su nuolatine globėja G. L. jos namuose. 2012-03-06 V. P. informavo Vaiko teisių apsaugos skyrių, kad 2012-03-05 ji už tai, kad pabėgo iš dviejų pamokų mokykloje bei grįžo į namus vėliau, nei buvo nustatyta rūpintojos, rūpintoja G. L. ant jos šaukė, ją barė, o dėdė, t.y. rūpintojos sūnus Marius, ją sumušė, todėl ji norėtų apsigyventi kitur atskirai nuo rūpintojos. Atlikęs patikrinimą pareiškėjas nustatė, kad iš teisų mergaitei buvo padarytas neigiamas poveikis globėjos namuose, ji buvo sumušta ir dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Mažeikių rajono PK, todėl nepilnametė buvo 2012-03-06 pareiškėjo sprendimu perduota prižiūrėti Ž. š. G. L. pripažino, kad iš tiesu mergaitei bus geriau gyventi ten kur ji pageidauja gyventi, t. y. Ž. š., ir ji sutiko perleisti jai rūpintojos pareigas.

62012-03-13 teismo nutartimi buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė ir G. L. buvo nušalinta nuo V. P. globėjos (rūpintojos) pareigų. Nepilnametės V. P. laikinąja globėja (rūpintoja) skirta Žemynos šeimyna ir mergaitė ten apgyvendinta.

7Pareiškėjas prašo teismo palikti galioti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2004 m. kovo 01 d. sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo V. P.; atleisti G. L., gyv.( duomenys neskelbtini), nuo V. P. globėjos (rūpintojos) pareigų ir paskirti V. P. rūpintoją Ž. š., esančią ( duomenys neskelbtini).; pakeisti globotinės gyvenamąją vietą ir nustatyti nuolatinės rūpintojos Žemynos šeimynos buvimo vietoje; paskirti V. P. turto administratore Ž. š.

8Pareiškėjo atstovas savo pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti.

9Suinteresuoto asmens Ž. š. dalyviai T. Š. ir A. Š. su pareiškimu sutiko. Patvirtino, kad V. P. jau gyvena šeimynoje, su kitais šeimynos vaikais bei su jais sutaria, prašė Ž. š. paskirti atsakingą už nepilnametę.

10Nepilnametė V. P., dalyvavusi teismo posėdyje, paaiškino, kad ji nuo 2012-03-06 gyvena Ž. š. Šioje šeimynoje ja rūpinasi ir ji nori ten gyventi. Jos gyvenamosios sąlygos geros, ji sutaria su kitomis šeimynoje gyvenančiomis mergaitėmis.

11Suinteresuotas asmuo G. L. paaiškino teisme, kad jai pasidarė sunku rūpintis paaugle anūke, kuri nori visiškos laisvės, neklauso jos nurodymu, ir ji neprieštarauja, kad anūke rūpintųsi Ž. š., kurioje gyventi išreiškė norą pati V. P. .

12Pareiškimas tenkintinas pilnai.

13Globėjas (rūpintojas) gali būti teismo nutartimi atleistas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių (LR CK 3.246 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 494 str. numato, kad pagal globos ir rūpybos institucijos pareiškimą globėjas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų.

14Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, pareiškėjo atstovo, suinteresuotų asmenų, globotinės V. P. paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2004-03-01 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-192-04/2004 jos motinai S. P. ir tėvui L. P. apribota neterminuotai tėvo valdžia dukters atžvilgiu ir V. nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) bei paskirta globėja (rūpintoja) G. L. ( b. l. 3-5). Tačiau nuo 2012-03-06 G. L. neužtikrina vaiko saugumo ( b. l. 15, 17) ir nuo tos dienos mergaitė gyvena Ž. š. G. L. atsisakanti nuo V. P. globos (rūpybos), šiai nenorint grįžti į močiutės namus. V. P. pareiškia norą gyventi Ž. š., dėl šio pageidavimo G. L. neprieštarauja ( b.l. 8, 13, 31). Ž. š. dalyviai T. Š. ir A. Š. sutinka būti V. P. rūpintojais (b. l. 11, 12, 32), šeimyna turinti pakankamai galimybių rūpintis mergaite, gyvenanti tvarkingame name, su visais šeimynos nariais tarpusavio santykiai geri, todėl pagrįstai manytina, jog Ž. š., tapusi V. P. rūpintoja, užtikrins nepilnamečio vaiko teises ir teisėtus interesus.

15Vaiko interesų pirmumas yra pagrindinis ir svarbiausias globos (rūpybos) nustatymo principas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.249 str. 1 d.). Įvertinęs byloje dalyvavusių asmenų paaiškinimus, išnagrinėjęs pateiktus rašytinius duomenis, teismas sprendžia, jog G. L. nesant galimybės tinkamai atlikti globėjos (rūpintojos) pareigų pareiškėjo prašymas atleisti ją nuo V. P. globėjos (rūpintojos) pareigų ir paskirti V. P. nuolatinį rūpintoją Ž. š. atitinka V. P. interesus: Ž. š. yra reikiamos tinkamos gyvenimo sąlygos, šeimynos nariai artimai bendrauja su V. P., kuri nori gyventi šioje šeimynoje. Jokių neigiamai charakterizuojančių duomenų Ž. š. nepateikta. Esant išdėstytoms aplinkybėms, V. P. globėja (rūpintoja) keistina, jos rūpintoja skirtina Ž. š. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.238, 3.239 str., 3.246 str. 2 d., 3.249, 3.264 str. 3 d., 3.265 str.), jos buvimo vietoje nustatant ir V. P. gyvenamąją vietą. Kadangi nepilnametė V. P. gaus jos skirtas išlaikymui pinigines lėšas Ž. š. taip pat skirtina nepilnametės V. P. turto administratore (LR CPK 504 str.).

16Ž. š. dalyviams išaiškintinos jų teisės ir pareigos, t.y. išaiškintina, kad globėjas (rūpintojas) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina ribotai veiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo, turi teisę sudaryti neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius, taip pat padeda ribotai veiksniam asmeniui įgyvendinti kitas jo teises ar vykdyti pareigas, saugo jo teises ir teisėtus interesus nuo trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo (Civilinio kodekso 3.240 str.). Globėjų (rūpintojų) veiklą prižiūri globos ir rūpybos institucijos (Civilinio kodekso 3.241 str. 1d.). Nepilnamečio globėjas ar rūpintojas gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu nepilnametis grąžinamas tėvams arba įtėviams; jeigu globėjo (rūpintojo) pareigų negali atlikti dėl savo artimųjų giminaičių ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių; taip pat globėjas (rūpintojas) gali būti nušalintas nuo pareigų, jei jis netinkamai atlieka šias pareigas, neužtikrina globotinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais (Civilinio kodekso 3.246 str.). Nepilnamečių asmenų globėjai ir rūpintojai turi gyventi kartu su nepilnamečiu. Globėjas (rūpintojas) privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie gyvenamosios vietos pasikeitimą (Civilinio kodekso 3.243 str. 5d.). Nepilnamečio vaiko globėjas (rūpintojas) turi taip pat teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.271 str., 3.273 str., 3.276 str.

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 494 str., 502 str., 503 str., 504 str., 290 str., 291 str.,

Nutarė

18palikti galioti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2004 m. kovo 01 d. sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo V. P., a. k. ( - )

19atleisti G. L., a. k. ( - ) gyv. ( duomenys neskelbtini), nuo V. P. globėjos (rūpintojos) pareigų;

20paskirti V. P. nuolatinę rūpintoją Ž. š., kodas ( duomenys neskelbtini), buv. adresas ( duomenys neskelbtini);

21pakeisti globotinės gyvenamąją vietą ir nustatyti V. P. gyvenamąją vietą nuolatinės rūpintojos Ž. š. buveinės vietoje;

22paskirti V. P. turto administratorę Ž. š., kodas ( duomenys neskelbtini), buv. adresas ( duomenys neskelbtini).

23Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos paskelbimo Šiaulių apygardos teismui per šį teismą .

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Nadeždai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Mažeikių rajono... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 5. V. P. iki 2012-03-06 gyveno su nuolatine globėja G. L. jos namuose. 2012-03-06... 6. 2012-03-13 teismo nutartimi buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė ir G. L.... 7. Pareiškėjas prašo teismo palikti galioti Mažeikių rajono apylinkės teismo... 8. Pareiškėjo atstovas savo pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti.... 9. Suinteresuoto asmens Ž. š. dalyviai T. Š. ir A. Š. su pareiškimu sutiko.... 10. Nepilnametė V. P., dalyvavusi teismo posėdyje, paaiškino, kad ji nuo... 11. Suinteresuotas asmuo G. L. paaiškino teisme, kad jai pasidarė sunku rūpintis... 12. Pareiškimas tenkintinas pilnai.... 13. Globėjas (rūpintojas) gali būti teismo nutartimi atleistas nuo globėjo... 14. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, pareiškėjo atstovo,... 15. Vaiko interesų pirmumas yra pagrindinis ir svarbiausias globos (rūpybos)... 16. Ž. š. dalyviams išaiškintinos jų teisės ir pareigos, t.y. išaiškintina,... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 494 str., 502 str., 503 str., 504 str., 290... 18. palikti galioti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2004 m. kovo 01 d.... 19. atleisti G. L., a. k. ( - ) gyv. ( duomenys neskelbtini), nuo V. P. globėjos... 20. paskirti V. P. nuolatinę rūpintoją Ž. š., kodas ( duomenys neskelbtini),... 21. pakeisti globotinės gyvenamąją vietą ir nustatyti V. P. gyvenamąją vietą... 22. paskirti V. P. turto administratorę Ž. š., kodas ( duomenys neskelbtini),... 23. Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos...