Byla 2SA-245-464/2012
Dėl antstolės V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. M., Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdyba bei Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekciją

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės V. M. ir pareiškėjo A. B. atskiruosius skundus dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolės V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. M., Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdyba bei Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekciją, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4pareiškėjas A. B. 2011-07-07 su skundu kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą, kurį 2011-08-01 patikslinęs (b.l. 1-2, 10-12), prašė įpareigoti antstolę V. M. nutraukti vykdomąsias bylas Nr. 0015/07/04879, Nr. 0015/06/02494, Nr. 0015/04/01771 bei Nr. 0015/04/01587, suėjus senaties terminui dėl priverstinio vykdymo. Nurodė, jog administracinės baudos jam buvo paskirtos dar 2004 bei 2006 metais ir dėl senaties termino priverstinis šių baudų išieškojimas nebegali būti vykdomas. Nesumokėta ir priverstinai neišieškota per du metus bauda turėjo būti pakeista viešaisiais darbais arba administraciniu areštu, bet to nepadaryta, nors pareiškėjas niekur nesislapstė, nuolat gyveno nurodytu adresu.

5Antstolė V. M. atsiliepimu (b.l. 33-36) prašė pareiškėjo skundo netenkinti. Nurodė, jog nutarimai dėl baudų skyrimo buvo pateikti vykdymui nepraleidus 3 mėnesių vykdomojo dokumento pateikimo termino, o vykdomojoje byloje atliekami veiksmai nuo vykdomųjų dokumentų gavimo dienos buvo nuoseklūs, t. y. vykdymo laikotarpyje nėra dviejų metų laikotarpio, kai valdžios institucijos dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko dėl nuobaudų įvykdymo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2012-03-14 nutartimi (b.l. 83-85) pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolės V. M. veiksmų patenkino iš dalies ir įpareigojo antstolę V. M. nutraukti vykdomąsias bylas Nr. 0003/04/00812, Nr. 0015/06/02494 bei Nr. 0015/04/01587.

8Iš vykdomosios bylos Nr. 0015/04/01771 medžiagos turinio teismas nustatė, jog antstolė V. M. atliko vykdymo veiksmus nuosekliai, t. y. laikotarpiu nuo 2004-08-04 iki 2011-09-06 tikrino skolininko turtinę padėtį bei atliko kitus vykdymo veiksmus. Iš vykdomosios bylos Nr. 0015/06/02494 medžiagos turinio teismas nustatė, kad antstolė nuo 2006-10-04 dienos iki šiol jokių veiksmų šioje konkrečioje vykdomojoje byloje neatliko. Vykdomojoje byloje Nr. 0003/04/00812 antstolė nuo 2006-05-24 dienos iki šiol jokių veiksmų joje daugiau neatliko. Vykdomojoje byloje Nr. 0015/04/01587 antstolė nuo 2004-10-05 dienos iki šiol taip pat jokių veiksmų neatliko. Todėl teismas pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, nurodydamas, jog vykdomosiose bylose Nr. 0015/06/02494, Nr. 0003/04/00812, Nr. 0015/04/01587 yra duomenų apie tai, jog vykdomieji dokumentai antstolės V. M. žinioje buvo gauti laikotarpyje nuo 2004-02-25 iki 2006-10-03 (imtinai) ir yra daugiau nei dviejų metų laikotarpis, kai jokie veiksmai šiose vykdomosiose byloje nebuvo atliekami, kad paskirtos nuobaudos būtų įvykdytos. Teismas pažymėjo, jog tik vienoje vykdomojoje byloje Nr. 0015/04/01771 antstolė atliko nuoseklius ir nepertraukiamus vykdymo veiksmus, t. y. laikotarpiu nuo 2004-07-30 iki 2011-09-06 tikrino skolininko turtinę padėtį bei atliko kitus vykdymo veiksmus, tačiau šioje konkrečioje vykdomojoje byloje atlikti visi vykdymo veiksmai nelaikytini vykdymo veiksmais, tinkamai atliktais kitose analogiškose vykdomosiose bylose.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu (b.l. 97-98) prašo teismo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012-03-14 nutartį ir įpareigoti antstolę V. M. nutraukti visas keturias vykdomąsias bylas, t.y. Nr. 0015/07/04879, Nr. 0015/06/02494, Nr. 0015/04/01771 bei Nr. 0015/04/01587, kadangi suėjo senaties terminas priverstiniam vykdymui.

11Teismo argumentai, jog antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0015/04/01771 nuosekliai atliko vykdymo veiksmus laikotarpiu nuo 2004-08-04 iki 2011-09-06 yra nesuprantami, kadangi antstolei atlikus bet kokį išieškojimo veiksmą, pavyzdžiui užklausus SODRĄ ar banką, baudos išieškojimas gali vykti neribotą laiką, kas prieštarautų įstatymams bei teismų praktikai. Vykdymo veiksmų atlikimas nesustabdo išieškojimo senaties termino, jeigu vykdomoji byla nebuvo sustabdyta. Antstolė 7 metus nieko neveikė, o tik beprasmiškai užklausinėjo bankus ir SODRĄ. Teismų praktikoje yra pripažįstama, jog administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už to, kurio atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Vykdymo senaties terminas negali būti ilgesnis nei 2 metai. Kadangi antstolė nesugebėjo išieškoti baudų per 7 metus, tai vykdymą turi nutraukti dėl visų pareiškėjo bylų.

12Antstolė V. M. atskiruoju skundu (b.l. 111-112) prašo teismo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012-03-14 nutartį dalyje dėl vykdomųjų bylų: Nr. 0003/04/00812, Nr. 0015/06/02494 bei Nr. 0015/04/01587 nutraukimo.

13Nurodo, jog vykdomoji byla Nr. 0015/04/01771 yra pagrindinė, prie kurios prijungtos kitos vykdomosios bylos. Visi procesiniai veiksmai buvo atliekami nuosekliai ir nepertraukiamai pagrindinėje byloje – buvo daromos užklausos apie skolininko turtinę padėtį. Atsižvelgiant į protingumo bei proceso ekonomiškumo principus visos vykdomosios bylos yra prijungiamos prie pagrindinės bylos, kurioje ir atliekami visi vykdymo veiksmai. Tokia nuostata yra įtvirtinta ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Tokiu atveju būtų nelogiška užklausas daryti kiekvienoje vykdomojoje byloje. Jeigu pagrindinei vykdomajai bylai Nr. 0015/04/01771 netaikomas senaties terminas, jis negali būti taikomas ir kitoms, prie jos prijungtoms vykdomosioms byloms.

14Pareiškėjas A. B. atsiliepimu į antstolės V. M. atskirąjį skundą (b.l. 120-121) prašo skundą atmesti, panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012-03-14 nutartį ir įpareigoti antstolę V. M. nutraukti vykdomąsias bylas Nr. 0015/07/04879, Nr. 0015/06/02494, Nr. 0015/04/01771 bei Nr. 0015/04/01587, nurodydamas tuos pačius argumentus, susijusius su pasibaigusia senatimi administracinių baudų išieškojimui.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pareiškėjo A. B. atskirasis skundas atmestinas.

17Antstolės V. M. atskirasis skundas tenkintinas.

18Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 320 str.). Šioje byloje kilo ginčas dėl administracinių nuobaudų (baudos) išieškojimo senaties terminų taikymo ir vykdomųjų bylų nutraukimo šiuo pagrindu (CPK 629 str. 1 d. 4 p.), dėl antstolės vykdomosiose bylose atliktų/neatliktų veiksmų interpretavimo ir jų reikšmės pareiškėjo teisinei padėčiai. Dėl to apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.

19Byloje nustatyta, antstolė V. M. nuo 2004 m. ir 2006 m. išieško iš pareiškėjo A. B. keturias jam paskirtas administracines baudas. Pareiškėjas, manydamas, kad išieškojimo procesas yra nepagrįstai ilgai užsitęsęs ne dėl jo kurių nors veiksmų, prašo taikyti išieškojimo senaties institutą ir vykdomąsias bylas nutraukti. Todėl vertinant, ar šis jo siekis yra teisėtas, būtina išanalizuoti teisės aktus bei teismų praktiką, reglamentuojančią išieškojimo senatį. ATPK 312 str. nustatyta, kad nutarimą skirti baudą vykdo antstolis šio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Remiantis CPK 584 str. 2 d., nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais, vykdomi pagal CPK VI dalyje įtvirtintas taisykles. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 1 d. formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus, pasisakydamas dėl administracinių nuobaudų – baudų – vykdymo senaties terminų, yra nurodęs, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už padėtį asmens, dėl kurio buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje. Todėl nors nei CPK, nei ATPK nenustato administracinės nuobaudos – baudos – vykdymo senaties terminų, pagal analogiją reikia vadovautis BK 96 str. 1 d. nustatyta apkaltinamojo nuosprendžio, kai paskirta bausmė už baudžiamąjį nusižengimą, vykdymo dvejų metų senatimi. BK 96 str. 3 d. nurodyta, kad jeigu nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę, senaties eiga sustoja. Šiuo atveju senaties eiga atsinaujina nuo tos dienos, kurią nuteistasis pats atvyko atlikti bausmės ar buvo sulaikytas. Analogiškų taisyklių turi būti laikomasi ir vykdant nutarimą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo. Taigi sprendžiant, ar nėra pasibaigęs nutarimo skirti administracinę nuobaudą – baudą – vykdymo senaties terminas (pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų faktinis pagrindas), turi būti nustatyta, ar nepraleistas trijų mėnesių vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą arba kitų valdžios institucijų (ATPK 308 str. 1 d.), bei ar vykdymo laikotarpiu nėra dvejų metų laikotarpio, kai valdžios institucijos dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko dėl nuobaudos įvykdymo. Būtina išsiaiškinti, ar asmuo nevengė atlikti jam paskirtą nuobaudą, t. y. ar nėra pagrindo pripažinti, kad baudos vykdymo senaties eiga buvo sustojusi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-10-12 nutartis administracinėje byloje Nr. N3-904-04; 2009-09-18 nutartis administracinėje byloje Nr. N-261-7199/2009; 2007-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. N(9)-1105/2007; 2007-11-15 nutartis administracinėje byloje Nr. N3-1859/2007; 2009-12-22 nutartis administracinėje byloje Nr. N575-4150/2009; 2007-10-04 nutartis administracinėje byloje Nr. N18-1653/2007). Jei per dvejus metus nuo nutarimo dėl baudos paskyrimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo bauda nėra išieškoma ir jei negali būti konstatuota, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ėmėsi kokių nors veiksmų, siekdamas išvengti baudos mokėjimo, vykdymo procesas administracinio teisės pažeidimo byloje turi būti nutrauktas dėl senaties termino suėjimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. N(9)-1105/2007).

20Atsižvelgiant į paminėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kuria, beje, remiasi ir pats pareiškėjas, būtina nustatyti, ar vykdymo laikotarpiu nėra dvejų metų laikotarpio, kai dėl antstolio aplaidumo ar kitų priežasčių nebuvo atlikta veiksmų dėl nuobaudos įvykdymo.

21Kaip matyti iš vykdomųjų bylų, nutarimai skirti baudas buvo pateikti antstoliui vykdyti nepažeidus ATPK 308 str. 1 d. įtvirtintų terminų: 1) 2003-12-10 išduotas nutarimas Nr. D232094/03 dėl 150 Lt baudos išieškojimo pateiktas vykdyti 2004-03-10; 2) 2004-05-11 išduotas nutarimas Nr. 4-5570 dėl 100 Lt baudos išieškojimo pateiktas vykdyti 2004-08-04; 3) 2004-05-12 išduotas nutarimas Nr. 1-8722 dėl 100 Lt baudos išieškojimo pateiktas vykdyti 2004-07-13; 4) 2006-07-22 išduotas nutarimas Nr. E226477 dėl 140 Lt baudos išieškojimo pateiktas vykdyti 2006-10-04. Vykdomosiose bylose buvo atliekami sistemingi vykdymo veiksmai – antstolė periodiškai tikrino skolininko turtinę padėtį, tikrino ar skolininkas turi darbo santykių bei skolininko šeimyninę padėtį, užklausinėjo kredito įstaigas (v.b. Nr. 0015/04/01771). Vykdomosios bylos Nr. 0015/04/01771 duomenys paneigia apelianto A. B. argumentą, kad antstolė nesiėmė jokių aktyvių veiksmų vykdomiesiems dokumentams įvykdyti, todėl yra pasibaigęs nuobaudos vykdymo senaties terminas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ilgą išieškojimo trukmę iš dalies lėmė ir paties apelianto A. B. pasyvumas. Nors vykdomosiose byloje tiesioginių duomenų apie jo vengimą vykdyti nuobaudas nėra, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog pastarasis jau ilgą laiką nesiima jokių veiksmų dėl savo finansinės padėties pagerinimo ir nors jam paskirtų baudų sumos nėra ženklios, antstolei nepavyko išieškoti net dalies paskirtų baudų. Todėl nėra prielaidų sutikti su pareiškėjo interpretacija, kad vien pats baudų neišieškojimo per dvejus metus faktas, kurios, kaip minėta, neišieškotos nesant jokių duomenų apie pareiškėjo gaunamas su darbu susijusiais ar kitas pajamas, jau pats savaime suponuoja vykdomųjų bylų pabaigą.

22Vertinant pirmosios instancijos teismo išvadų dėl to, kad 2 metų administracinės baudos išieškojimo senaties terminas yra nesusėjęs tik vienoje iš keturių vykdomųjų bylų, pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su antstolės atskirojo skundo argumentais ir pažymi, jog nors vykdomosiose bylose Nr. 0003/04/00812, Nr. 0015/06/02494 bei Nr. 0015/04/01587 vykdymo veiksmai buvo atliekami tik nuo vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti, atsižvelgtina į tą aplinkybę, jog ši antstolė iš to paties skolininko, tuo pačiu metu vykdė priverstinius išieškojimus keturiose vykdomosiose bylose. Todėl vienoje vykdomojoje byloje atlikti procesiniai veiksmai (pavyzdžiui, užklausos į įvairias institucijas apie skolininko turimą turtą ar pinigines lėšas) laikytini veiksmais, atliktais ir kitose vykdomosiose bylose. Priešingas tokių veiksmų vertinimas ir reikalavimas, kad antstolis tuos pačius vykdymo veiksmus atliktų visuose bylose, prieštarautų vykdymo proceso ekonomiškumo principui, nes tik didintų vykdymo išlaidas, bet neprisidėtų prie greito ir realaus sprendimų įvykdymo. Remdamasi šiais argumentais, apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog vykdomojoje byloje Nr. 0015/04/01771 esantys duomenys patvirtina, kad antstolė atliko vykdymo veiksmus, tarp kurių nėra 2 metų laikotarpio, kuriais antstolis nebūtų atlikęs kokių nors vykdymo veiksmų, siekdamas išieškoti administracines baudas iš skolininko, visose vykdomosiose bylose.

23Apibendrinant pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo antstolę V. M. nutraukti vykdomąsias bylas Nr. 0003/04/00812, Nr. 0015/06/02494 bei Nr. 0015/04/01587 dėl išieškojimo senaties (CPK 629 str. 1 d. 4 p.), todėl ši nutarties dalis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės: apelianto A. B. skundas dėl antstolės V. M. veiksmų atmestinas (CPK 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

24Iš informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų bei nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, jog skundžiamojoje nutartyje neteisingai įrašyta jos priėmimo data – 2011 m. kovo 14 d. (b.l. 83-85). Pagal CPK 276 str. 2 d. teismas savo iniciatyva ar šalies prašymu gali ištaisyti rašymo apsirikimus, todėl šis akivaizdus rašymo apsirikimai ištaisytinas, įrašant tikrąją nutarties priėmimo bei paskelbimo datą – 2012 m. kovo 14 d.

25Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą (b.l. 127), todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

26Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

27ištaisyti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės nutarties, apskųstos antstolės V. M. ir pareiškėjo A. B. atskiraisiais skundais, datą iš „2011 m. kovo 14 d.” į „2012 m. kovo 14 d.”.

28Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės V. M. ir pareiškėjo A. B.... 3. I. Ginčo esmė... 4. pareiškėjas A. B. 2011-07-07 su skundu kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį... 5. Antstolė V. M. atsiliepimu (b.l. 33-36) prašė pareiškėjo skundo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2012-03-14 nutartimi (b.l. 83-85)... 8. Iš vykdomosios bylos Nr. 0015/04/01771 medžiagos turinio teismas nustatė,... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu (b.l. 97-98) prašo teismo panaikinti... 11. Teismo argumentai, jog antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0015/04/01771... 12. Antstolė V. M. atskiruoju skundu (b.l. 111-112) prašo teismo panaikinti... 13. Nurodo, jog vykdomoji byla Nr. 0015/04/01771 yra pagrindinė, prie kurios... 14. Pareiškėjas A. B. atsiliepimu į antstolės V. M. atskirąjį skundą (b.l.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Pareiškėjo A. B. atskirasis skundas atmestinas.... 17. Antstolės V. M. atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 19. Byloje nustatyta, antstolė V. M. nuo 2004 m. ir 2006 m. išieško iš... 20. Atsižvelgiant į paminėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 21. Kaip matyti iš vykdomųjų bylų, nutarimai skirti baudas buvo pateikti... 22. Vertinant pirmosios instancijos teismo išvadų dėl to, kad 2 metų... 23. Apibendrinant pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 24. Iš informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų bei nagrinėjamos bylos... 25. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 26. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p.,... 27. ištaisyti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės nutarties, apskųstos antstolės V. M.... 28. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti ir...