Byla 2-16017-848/2015
Dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus

1Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovėms V. D. ir R. P., tretieji asmenys UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakoves įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui; nurodyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo bei nustatyti 100 Eur baudą už kiekvieną mėnesį, iki teismo sprendimo įvykdymo; atsakovėms gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą, esantį adresu ( - ), gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbų atlikimui per teismo nustatytą laikotarpį, sprendime nurodyti, kad ieškovės AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į butą, esantį adresu ( - ), ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovių ir (arba) bute gyvenančių asmenų sutikimo.

3Ieškovė nurodė, kad tiekia dujas butui, adresu ( - ). Tačiau atsakovės už tiekiamas dujas neatsiskaito (2015-05-29 dienai skola sudarė 629,22 Eur), ieškovės darbuotojai negali patikrinti dujų apskaitos priemonės, esančios adresu ( - ), nes atsakovės ieškovės darbuotojų neįsileidžia į butą. Atsakovės suvartotų gamtinių dujų kiekio kas mėnesį nedeklaruoja ir už jas nemoka, į ieškovės ir trečiojo asmens raginimus ir pranešimus nereaguoja. Ieškovės darbuotojai laikotarpiu nuo 2015-03-24 – 2015-03-27 vyko į minėtą butą, tačiau patekti į jį ir nutraukti gamtinių dujų tiekimo nepavyko. Ieškovė pažymi, kad dėl atsakovių veiksmų negali užtikrinti saugaus ir patikimo gamtinių dujų tiekimo kad nekiltų pavojus aplinkiniams gyventojams.

4Atsakovėms teismo procesiniai dokumentai įteikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 130 str. įteikiant procesinius dokumentus atsakovėms viešo paskelbimo būdu. Atsakovės per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovės nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovėms be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 4 b. l.).

5Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka.

6Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų - išrašo iš Gyventojų registro tarnybos, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, vartotojų objektų sąrašo, į kuriuos prašoma fiziškai atjungti vartotojo dujų sistemą, gamtinių dujų tiekimo nutraukimo akto, pranešimų vertinimą bei atsakovėms nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jų prievolės įvykdymą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Nustatyta, kad ieškovė tiekia gamtines dujas buitinėms reikmėms į atsakovių butą, esantį adresu ( - ). Ieškovė privalo užtikrinti patikimą gamtinių dujų tiekimą, o atsakovės privalo leisti tiekėjo darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, tikrinti dujotiekių, skaitiklių, buitinių dujinių prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, apmokėjimų už dujas teisingumą, atlikti skaitiklių keitimą, patikrinimą ir iškėlimą bei vykdyti kitus įsipareigojimus, prisiimtus sutartimi, sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Atsakovės įsipareigojimų nevykdo.

10Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d. numatyta šalių pareiga sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Lietuvos Respublikos CK 6.383 str. nurodyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (CK 4.75 str. 1 d.). Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms (CK 4.76 str.).

11Lietuvos Respublikos CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų (CPK 273 str. 3 d.). Lietuvos Respublikos CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymą. Atsakovėms neįvykdžius įpareigojimo per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įleisti ieškovės darbuotojus į butą ir sudaryti sąlygas gamtinių dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimo darbų atlikimui, atsakovėms skirtina po 100 Eur bauda (CPK 273 str. 3 d., 771 str. 2 d.).

12Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies ir atsakovių atžvilgiu priimamas sprendimas už akių (CPK 285, 286 straipsniai).

13Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Ieškinio dalis dėl pagrindinio reikalavimo – įpareigojimų atlikti tam tikrus veiksmus nevykdymo - patenkinta visiškai, ieškinys teismui pateiktas dėl to, kad atsakovės nevykdo sutartinių prievolių, todėl iš atsakovių ieškovui priteistina ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma – 41 Eur (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 93 str. 1 d.).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovių valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Įpareigoti atsakoves V. D., a. k. ( - ) ir R. P., a. k. ( - ) įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui.

18Šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, per nustatytą 1 (vieno) mėnesio terminą neįvykdžius įpareigojimo, atsakovėms V. D., a. k. ( - ) ir R. P., a. k. ( - ) skirti po 100 Eur (vieno šimto eurų 00 ct) baudą.

19Išaiškinti atsakovėms V. D., a. k. ( - ) ir R. P., a. k. ( - ) kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti ieškovės AB „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523) darbuotojus į butą, esantį ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą terminą, ieškovės AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

20Priteisti iš atsakovių V. D., a. k. ( - ) ir R. P., a. k. ( - ) po 20,50 Eur (dvidešimt eurų 50 ct) žyminio mokesčio ieškovės AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, naudai.

21Atsakovės, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jos turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, rašytinio proceso... 2. ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakoves... 3. Ieškovė nurodė, kad tiekia dujas butui, adresu ( - ). Tačiau atsakovės už... 4. Atsakovėms teismo procesiniai dokumentai įteikti vadovaujantis Lietuvos... 5. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė atsiliepimą,... 6. Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų - išrašo iš... 9. Nustatyta, kad ieškovė tiekia gamtines dujas buitinėms reikmėms į... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d. numatyta šalių pareiga sutartis... 11. Lietuvos Respublikos CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas... 12. Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies... 13. Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio.... 14. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovių valstybei... 15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Įpareigoti atsakoves V. D., a. k. ( - ) ir R. P., a. k. ( - ) įsileisti AB... 18. Šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo... 19. Išaiškinti atsakovėms V. D., a. k. ( - ) ir R. P., a. k. ( - ) kad gera... 20. Priteisti iš atsakovių V. D., a. k. ( - ) ir R. P., a. k. ( - ) po 20,50 Eur... 21. Atsakovės, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...