Byla e2-17721-599/2020
Dėl skolos už parduotas prekes priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Onninen“ ieškinį atsakovui UAB „Launeva“ dėl skolos už parduotas prekes priteisimo.

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2019-02-15 ieškovas ir atsakovas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1048523-190215, sutinkamai su kurios nuostatomis ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui šio užsakytas prekes, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, t.y. atsakovas įsipareigojo atsiskaityti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos (Sutarties 4.3 p.). Sutarties pagrindu ieškovas pardavė atsakovui prekes bei išrašė PVM sąskaitas faktūras: 2020-01-21 Nr. ONN67248985 - 3990,58 Eur, kurios apmokėjimo terminas iki 2020-02-20 (skolos likutis 709,19 Eur), 2020-01-30 Nr. ONN67250586 – 276,74, apmokėjimo terminas iki 2020-02-29, 2020-01-31 Nr. ONN67251316 – 55,66 Eur, apmokėjimo terminas iki 2020-03-01. Ieškovas nurodė, jog, nors sąskaitų apmokėjimo terminai yra suėję, atsakovas tik iš dalies atsiskaitė su ieškovu, t.y. sumokėjo 3281,39 Eur, todėl atsakovo skolos likutis ieškovui yra 1041,59 Eur. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1041,59 EUR skolą, 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 23,00 EUR žyminį mokestį bei 350,00 EUR išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti ir prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks teismui parengiamųjų procesinių dokumentų.

3Atsakovui LR CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka buvo įteikti ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas priima sprendimą atsakovui už akių.

4Ieškinys tenkintinas pilnai.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2019-02-15 buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1048523-190215 (toliau – Sutartis), sutinkamai su kurios nuostatomis ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui šio užsakytas prekes, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos (Sutarties 4.3 p.). Ieškovas pardavė atsakovui prekes bei išrašė PVM sąskaitas faktūras: 2020-01-21 Nr. ONN67248985 - 3990,58 Eur, kurios apmokėjimo terminas iki 2020-02-20, 2020-01-30 Nr. ONN67250586 – 276,74, apmokėjimo terminas iki 2020-02-29, 2020-01-31 Nr. ONN67251316 – 55,66 Eur, apmokėjimo terminas iki 2020-03-01. Ieškovas nurodė, kad atsakovas liko skolingas ieškovui 1041,59 Eur.. Byloje įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas sumokėjo ieškovui skolą, nėra (LR CPK 176 str. – 179 str.).

7Sutinkamai su LR CK 6.305 str. 1 d. nuostatomis, pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Sutinkamai su LR CK 6.38 str. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais, be to, LR CK 6.63 str. 2 p. skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. LR CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas prievolės neįvykdė, sutartais terminais ir tvarka su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovui šiuo atveju kyla pareiga sumokėti 1041,59 Eur skolą. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl darytina išvada, kad prieštaravimų dėl ieškinio pagrįstumo šioje dalyje neišreiškė. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas šioje dalyje yra laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas visiškai ir iš atsakovo ieškovo naudai yra priteistina 1041,59 Eur skola.

9Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 ir 2 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamas šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

10Sutinkamai su LR CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., iš atsakovo ieškovo naudai yra priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1041,59 EUR) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020-05-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., 98 str. nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 23,00 EUR žyminis mokestis.

12Sutinkamai su LR CPK 93 str., 98 str. nuostatomis bei LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis „Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nuostatomis ir atsižvelgiant į šios konkrečios civilinės bylos sudėtingumą, jos apimtį bei į sugaišto advokato laiko sąnaudas ir vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, iš atsakovo ieškovo naudai yra priteistinos 350 EUR išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

13Sutinkamai su LR CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2020 m. sausio 13 d. Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, šios bylos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, apmokėtos iš valstybės lėšų, sudaro 1,86 Eur, teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 5 Eur, todėl iš atsakovo procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteisiamos.

14Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str. teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti pilnai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Launeva“, į. k. 304244898, ieškovo UAB „Onninen“, į. k. 111520640, naudai 1041,59 EUR skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1041,59 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020-05-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 373 EUR bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d. 3 p. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas, nuo sprendimo priėmimo dienos per 20 dienų apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai