Byla 2-21-765/2009

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Stankevičiūtė, sekretoriaujant Žydrei Kabelienei, dalyvaujant ieškovei, pareiškėjai R. D., jos atstovui advokatui Nerijui Ulčinui, atsakovui, pareiškėjui R. D., jo atstovui advokatui Rolandui Vaitekūnui, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėję civilinę bylą pagal ieškovės R. D. ieškinį atsakovui R. D. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, išlaikymo nepilnamečiams vaikams ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, santuokoje įgyto turto padalijimo,

Nustatė

2ieškovė R. D. ieškinį palaiko, bet prašo santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, po santuokos nutraukimo palikti jai iki santuokos sudarymo turėtą pavardę – K., patvirtinti pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių; prašo grąžinti sumokėtą žyminį mokestį.

3Atsakovas R. D. su ieškiniu sutinka iš dalies, prašo santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Pasirašė ir teismui pateikė prašymą dėl santuokos nutraukimo, sudarė santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kurią prašo patvirtinti.

4Ieškovės ir atsakovo atstovai prašo tenkinti atstovaujamųjų prašymus, iš ginčo teisenos pereiti į ypatingąją teiseną, nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinti sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

5Tretieji asmenys: ( - ) lizingas – yra informuotas apie bylą, prieštaravimų nereiškia, bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant (T. 2, b. l. 15, 17, 22-23); ( - ) bankas atsiliepime nurodė pageidaująs, kad sutuoktinių atsakomybė kreditoriui išliktų solidari iki bus įvykdyti visi skoliniai įsipareigojimai pagal sutartį, išsprendžiant klausimą kieno sąskaita ir kokiomis dalimis bus vykdoma bendra solidari prievolė pagal kredito sutartį; bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant (T. 2, b. l. 15, 19-21). Byla nagrinėtina trečiųjų asmenų atstovams nedalyvaujant T. 2, b. l. 42-43, CPK 247 str.).

6Pareiškėjų pateiktas prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu yra pagrįstas ir tenkintinas.

7Nustatyta, kad sąlygos santuokai nutraukti yra. Santuoka sudaryta ( - ) (T. 1, b. l. 14) ( - ) civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ). Sūnus K. D. gimė ( - ), duktė G. D. gimė ( - ) (T. 1, b. l. 15-17). Abu sutuoktiniai yra sudarę ir teismui pateikė tvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje aptarė nepilnamečių vaikų išlaikymo, dalyvavimo juos auklėjant, vaikų gyvenamosios vietos klausimus, savo turtines teises ir pareigas. Nėra duomenų, kad pareiškėjų veiksnumas būtų apribotas (Lietuvos Respublikos CK 3.51 str. 1 d.). Santuoka nutrauktina supaprastinto proceso tvarka (Lietuvos Respublikos CK 3.51 str. 2 d.).

8Posėdžio metu įsitikinta, jog negalima tikėtis, kad sutuoktiniai vėl pradės gyventi kartu santuokinį gyvenimą bei tvarkyti bendrą ūkį, įsitikinta, kad šeimą išsaugoti nebeįmanoma (Lietuvos Respublikos CPK 384 str. 6 d.) – sutuoktiniai daugiau nei vienerius metus santuokinio gyvenimo nebegyvena, bendro ūkio nebeveda, buitinius reikalus tvarko atskirai. Sutuoktiniai neprašo nustatyti termino susitaikymui, prašo bylą nagrinėti iš esmės, santuoką nutraukti, todėl terminas susitaikyti nenustatytinas (Lietuvos Respublikos CK 3.64 str. 3 d., Lietuvos Respublikos CPK 384 str. 3 d., T. 2, b. l. 47-48).

9Tvirtintina sutuoktinių pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, nes ji atitinka įstatymų reikalavimus bei neprieštarauja viešajai tvarkai ir iš esmės nepažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos CK 3.53 str. 3 d., 4 d., 3.64 str. 2 d.).

10Iš šalių valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

11R. D. grąžintinas jos sumokėtas žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 12 p., T. 2, b. l. 2).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 – 265 str., 268 str., 541 str., teismas

Nutarė

13pareiškėjų prašymą tenkinti.

14Santuoką, įregistruotą ( - ) tarp R. D., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) ir R. D., gimusios ( - ), asmens kodas ( - ), nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

15Po santuokos nutraukimo R. D. pasilieka iki santuokos sudarymo turėtą pavardę, R. D. pavardės nekeičia. Po santuokos nutraukimo pavardės turi būti: R. K. ir R. D..

16Patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, pagal kurią:

171. R. D. ir R. D. sutarė, kad nepilnametis sūnus K. D., gimęs ( - ) po santuokos nutraukimo lieka gyventi kartu su motina R. D., asmens kodas ( - ), su motina, pagal motinos gyvenamąją vietą, nustatoma jo gyvenamoji vieta; nepilnametė dukra G. D., gimusi ( - ) po santuokos nutraukimo lieka gyventi kartu su tėvu R. D., asmens kodas ( - ), su tėvu, pagal tėvo gyvenamąją vietą, nustatoma jos gyvenamoji vieta.

182. Po santuokos nutraukimo R. D. ir R. D. turi lygias teises ir pareigas bendrauti su nepilnamečiais vaikais ir dalyvauti juos auklėjant. Visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio sutarimu; tėvams nesusitarus, ginčijami klausimai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Būdami su vaikais, dalyvaudami jų auklėjime, mokyme bei visais kitais atvejais, R. D. ir R. D. įsipareigoja savo teisėmis nepiktnaudžiauti, jomis naudotis sąžiningai, nenaudoti tėvų valdžios priešingai vaikų interesams, tinkamai vykdyti savo pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, sudaryti jiems palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis.

193. R. D. įsipareigoja nepilnamečiam sūnui K. D., gimusiam ( - ) nuo 2009-02-27 teikti išlaikymą po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš savo uždarbio, taip pat iš visų kitų pajamų rūšių iki sūnaus pilnametystės, šią išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, pastarąsias vaiko išlaikymui skirtas pinigų sumas mokėdamas vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytojai R. D., tvar­ky­sian­čiai vai­kui iš­lai­ky­ti skir­tas lė­šas uzuf­ruk­to tei­sė­mis iš­im­ti­nai vai­ko in­te­re­sais.

204. R. D. įsipareigoja nepilnametei dukrai G. D., gimusiai ( - ) nuo 2009-02-27 teikti išlaikymą po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš savo uždarbio, taip pat iš visų kitų pajamų rūšių iki dukters pilnametystės, šią išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, pastarąsias vaiko išlaikymui skirtas pinigų sumas mokėdama vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytojui R. D., tvar­ky­sian­čiam vai­kui iš­lai­ky­ti skir­tas lė­šas uzuf­ruk­to tei­sė­mis iš­im­ti­nai vai­ko in­te­re­sais.

215. R. D. ir R. D. sutarė, kad jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė yra: - 0,0907 ha ploto namų valdos paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 50000 Lt; - pastatas - gyvenamasis namas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane ( - ), šalių sutarta vertė - 123000 Lt, su ten pat esančiais priklausiniais: pagalbinio ūkio pastatu - ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane- ( - ), šalių sutarta vertė - 5000 Lt; pagalbinio ūkio pastatu - ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane - ( - ), šalių sutarta vertė - 1000 Lt; - 229/965 dalys 0,0965 ha ploto kitos (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 13000 Lt; - 9,2400 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 63000 Lt; - 1,4700 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 6000 Lt; - 3,2900 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 32000 Lt; - keleivinis automobilis OPEL ASTRA, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 300 Lt.

226. R. D. ir R. D. sutaria, kad šioje sutartyje nurodyta visa jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė po santuokos nutraukimo padalijama taip:

236.1. R. D., asmens kodas ( - ) asmeninėn nuosavybėn atitenka: - 9,2400 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 63000 Lt; - 1,4700 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 6000 Lt; - 3,2900 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 32000 Lt.

246.2. R. D., asmens kodas ( - ) asmeninėn nuosavybėn atitenka: - 0,0907 ha ploto namų valdos paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 50000 Lt; - pastatas - gyvenamasis namas, esantis ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane ( - ), šalių sutarta vertė - 123000 Lt, su ten pat esančiais priklausiniais: pagalbinio ūkio pastatu - ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane- ( - ), šalių sutarta vertė - 5000 Lt; pagalbinio ūkio pastatu - ūkiniu pastatu, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane - ( - ), šalių sutarta vertė - 1000 Lt; - 229/965 dalys 0,0965 ha ploto kitos (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 13000 Lt; - keleivinis automobilis OPEL ASTRA, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ), kurio šalių sutarta vertė - 300 Lt.

257. R. D. ir R. D. pareiškia, kad nurodytas turtas neareštuotas, niekam neparduotas ir, išskyrus šioje sutartyje nurodytam kreditoriui, niekam neįkeistas; teisme ginčų dėl jo nėra.

268. R. D. ir R. D. sutaria, kad jų kreditorius yra ( - ) Bankas juridinio asmens kodas ( - ), buveinė ( - ). AB ( - ), kuris 2000-12-21 suteikė R. D. ir R. D. paskolą (sutarties Nr. ( - )) gyvenamojo namo su namų valda pirkimui; 2008-04-09 negrąžinto kredito likutis buvo 1650 JAV dolerių dydžio; R. D. ir R. D. susitarė, kad nurodytos sutarties sąlygos po santuokos nutraukimo nesikeičia, o dalis solidariojoje prievolėje R. D. nustatoma 99,99 %, R. D. dalis solidariojoje prievolėje nustatoma 0,01 %.

279. R. D. ir R. D. pareiškia, kad daugiau asmeniškai jie niekam neskolingi, kitų kreditorių nėra ir jokie kiti tretieji asmenys jiems nėra pareiškę jokių turtinių pretenzijų.

2810. R. D. ir R. D. pareiškia, kad kiekvienas jų kito dalintino turto, tame tarpe - vertybinių popierių, suteiktų ir negrąžintų paskolų (išskyrus AB ( - ) banką), jų atžvilgiu trečiųjų asmenų neįvykdytų piniginių prievolių ar kitokių turtinių teisių prieš trečiuosius asmenis neturi.

2911. R. D. ir R. D. sutarė, kad vienas kitam jokių turtinių pretenzijų neturi, jokių turtinių pretenzijų vienas kitam nereiškia ir ateityje jų nereikš.

3012. R. D. ir R. D. sutarė, kad asmeninio naudojimo daiktai, asmeninis turtas yra nedalintinas ir po santuokos nutraukimo lieka šalims.

3113. R. D. ir R. D. sutarė, kad dėl dovanų vienas kitam pretenzijų neturi ir neturės ateityje.

3214. R. D. ir R. D. vienas kitam reikalavimų dėl išlaikymo nereiškia; atsiradus išlaikymo poreikiui, šis klausimas sprendžiamas šalių susitarimu, o iškilus ginčui – teisme;

3315. R. D. ir R. D. pareiškė, kad jiems abiem yra žinoma, kad, iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno sutuoktinio liga, nedarbingumas ir pan.), buvę sutuoktiniai gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

34Valstybei iš R. D., asmens kodas ( - ), priteisti 30 (trisdešimt) litų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

35Grąžinti R. D., asmens kodas ( - ), žyminį mokestį – 1000 (vieną tūkstantį) litų, sumokėtą 2008-05-22 įmokos mokėjimo kvitu.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Pasvalio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. ieškovė R. D. ieškinį palaiko, bet prašo santuoką... 3. Atsakovas R. D. su ieškiniu sutinka... 4. Ieškovės ir atsakovo atstovai prašo tenkinti atstovaujamųjų prašymus, iš... 5. Tretieji asmenys: ( - ) lizingas –... 6. Pareiškėjų pateiktas prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų... 7. Nustatyta, kad sąlygos santuokai nutraukti yra. Santuoka sudaryta 8. Posėdžio metu įsitikinta, jog negalima tikėtis, kad sutuoktiniai vėl... 9. Tvirtintina sutuoktinių pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių,... 10. Iš šalių valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu... 11. R. D. grąžintinas jos sumokėtas žyminis mokestis... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 – 265 str., 268 str.,... 13. pareiškėjų prašymą tenkinti.... 14. Santuoką, įregistruotą ( - ) tarp... 15. Po santuokos nutraukimo R. D. pasilieka iki santuokos... 16. Patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių abiejų sutuoktinių... 17. 1. R. D. ir R. D.... 18. 2. Po santuokos nutraukimo R. D. ir... 19. 3. R. D. įsipareigoja nepilnamečiam... 20. 4. R. D. įsipareigoja nepilnametei dukrai 21. 5. R. D. ir R. D.... 22. 6. R. D. ir R. D.... 23. 6.1. R. D., asmens kodas 24. 6.2. R. D., asmens kodas 25. 7. R. D. ir R. D.... 26. 8. R. D. 27. 9. R. D. ir R. D.... 28. 10. R. D. ir R. D.... 29. 11. R. D. ir R. D.... 30. 12. R. D. ir R. D.... 31. 13. R. D. ir R. D.... 32. 14. R. D. ir R. D.... 33. 15. R. D. ir R. D.... 34. Valstybei iš R. D., asmens kodas 35. Grąžinti 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...