Byla e2S-702-372/2017
Dėl skolos priteisimo. Teismas

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Šiaulių būstas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovams D. S. ir D. S. dėl skolos priteisimo. Teismas

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovų D. S. ir D. S. 182,40 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Nurodė, kad UAB „Šiaulių būstas“ suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name ( - ), kuriame atsakovai nuosavybės teise turi butą ( - ) ir jiems taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ( - ), namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Teigė, jog atsakovų įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovams nuosavybės teise priklausančiam butui yra 182,40 Eur.
 1. Atsakovė D. S. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė su ieškiniu sutinkanti iš dalies.
 1. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi nutarta civilinę bylą skirti nagrinėti viešame teismo posėdyje 2017 m. birželio 21 d. 14 val. 00 min. Šiaulių apylinkės teisme. Taip pat nutarta išsiųsti šalims gauto atsiliepimo kopijas bei į teismo posėdį šaukti šalis, jų atstovus.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

55. Atsižvelgdamas į tai, jog ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ buvo tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą, iš jos iki teismo posėdžio pradžios negauta prašymų atidėti bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių ir tas priežastis patvirtinančių įrodymų, neatvykus ieškovės atstovui į posėdį, teismas 2017 m. birželio 21 d. nutartimi ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovams D. S. ir D. S. dėl skolos priteisimo paliko nenagrinėtu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 230 str. 2 ir 3 d.).

6III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

76.

8Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 21 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ atstovas advokatas H. O. apie 2017-06-21 d. 14 val. vykstantį šioje byloje teismo posėdį nebuvo informuotas jokia forma nei šaukimu, nei pranešimu, nei per elektroninių paslaugų portalą (EPP), nes neprijungtas prie elektroninės bylos.
  2. Teismas turėjo civilinės bylos nagrinėjimą atidėti, o nepalikti ieškinį nenagrinėtu.
  3. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovės atstovas būtų buvęs informuotas apie teismo posėdį.
Teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.
 1. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškinys ir patikslintas ieškinys palikti nenagrinėtini, teisėtumo ir pagrįstumo, ieškovės atstovui neatvykus į teismo posėdį.
 1. Pagal CPK 246 straipsnyje yra įtvirtintos šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Vadovaujantis CPK 246 straipsnio 1 dalimi, teismas atideda bylos nagrinėjimą tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas bei jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta ieškovo atstovui. Be to, bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ir tuo atveju, jei ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia prašymą ir dokumentus, pateisinančius jų neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą.
 1. Šių teisinių pasekmių taikymas yra susijęs su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, kurie apima šalių pareigą sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, įgyvendinimu (CPK 7 straipsnio 2 dalis). CPK 246 straipsnio taikymui būtina nustatyti, jog ieškovui ir jo atstovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą bei ar nepareiškė kitokių prašymų.
 1. Iš bylos duomenų matyti, kad Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. kovo 22 d. nutartimi civilinę bylą paskyrė nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2017 m. balandžio 5 d. 14.00 val. Teismo šaukimas į paskirtą parengiamąjį teismo posėdį ieškovei UAB „Šiaulių būstas“ įteiktas per elektroninių paslaugų portalą (EPP). 2017-04-05 ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ atstovė K. K. pateikė teismui prašymą dėl posėdžio atidėjimo. Prašymą grindė aplinkybėmis, jog dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, t.y., kad 2017-01-19 Lietuvos Respublikai buvo išduotas palikimo perėjimo valstybei liudijimas Nr. 339, pagal kurį valstybė paveldėjo 8/10 palikėjo V. S. buto, esančio ( - ), dalis, ieškovė teiks teismui patikslintą ieškinį nagrinėjamoje civilinėje byloje. Taip pat nurodė, kad ieškovės atstovė negalės dalyvauti paskirtame teismo posėdyje, kadangi tuo metu dalyvaus kitos civilinės bylos nagrinėjime. Pirmosios instancijos teismas nutarė skirti kitą parengiamąjį teismo posėdį 2017-05-03, 10.00 val. Teismo šaukimas į paskirtą parengiamąjį teismo posėdį ieškovei UAB „Šiaulių būstas“ įteiktas per EPP, o atsakovas D. S. buvo informuotas pasirašytinai. 2017-04-28 Šiaulių apylinkės teismui pateiktas patikslintas ieškinys, pasirašytas ieškovės įgalioto asmens – K. K.. Iš bylos duomenų taip pat matyti, jog teismui buvo pateikta atstovavimo sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ir advokato H. O.. 2017 m. gegužės 29 d nutartimi nutarta civilinę bylą skirti nagrinėti viešame teismo posėdyje 2017 m. birželio 21 d. 14.00 val., ir į teismo posėdį šaukti šalis bei jų atstovus. Į minėtą teismo posėdį neatvykus ieškovei UAB „Šiaulių būstas“, jos atstovui, bei nustačius, jog ieškovė yra EPP vartotoja ir apie posėdžio datą, laiką bei vietą yra informuota teismo šaukimu, išsiųstu per EPP, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nėra gauta prašymų atidėti bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių ir tas priežastis patvirtinančių įrodymų, teismas sprendė ieškinį palikti nenagrinėtu CPK 230 str. 2 ir 3 d. pagrindu. Ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ nesutikdama su minėta 2017 m. birželio 21 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.
 1. Atskirajame skunde ieškovė teigia, jog ieškovę nagrinėjamojoje byloje atstovaujančiam advokatui H. O. nebuvo tinkamai pranešta apie 2017-06-21 vykusio teismo posėdžio laiką ir vietą. Pirmosios instancijos teismas turėjo civilinės bylos nagrinėjimą atidėti, o nepalikti ieškinį nenagrinėtu. Susipažinęs su atskirojo skundo motyvais ir civilinės bylos medžiaga, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis procesinių dokumentų įteikimo ieškovės atstovui aplinkybėmis bei pripažįsta, kad ieškovės atstovui nebuvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimą, kadangi byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovės atstovas advokatas H. O. būtų buvęs informuotas apie 2017-06-21 teismo posėdį. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovės atstovui nebuvo tinkamai pranešta apie pirmosios instancijos teismo 2017-06-21 posėdžio laiką ir vietą, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 329 str. 3 d. 1 punktu (CPK 338 str.), nutartį panaikina ir grąžina bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog, pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą ir pagal byloje esančius duomenis konstatavęs akivaizdų byloje dalyvaujančio asmens neinformavimo apie teismo posėdį faktą, turėjo galimybę pats pasinaikinti skundžiamą nutartį (CPK 334 str. 2 d. 1 p.).

10Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

11Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

12Ši Šiaulių apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai