Byla II-116-386/2007
Dėl 2006-11-30 Klaipėdos m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus pareigūno nutarimo, kuriuo jam pagal LR ATPK 124 straipsnio 3 dalį paskirta 150 Lt bauda, pažeidimą įvertinant 4 balais pagal 1302 straipsnio pastabą, pakeitimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant Ramutei Klinkovienei, dalyvaujant asmeniui patrauktam administracinėn atsakomybėn V. G., 2007 m. sausio 12 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal V. G. skundą dėl 2006-11-30 Klaipėdos m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus pareigūno nutarimo, kuriuo jam pagal LR ATPK 124 straipsnio 3 dalį paskirta 150 Lt bauda, pažeidimą įvertinant 4 balais pagal 1302 straipsnio pastabą, pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

32006 m. spalio 30 d. Kauno m. VPK VP Eismo priežiūros tarnybos magistralinių kelių priežiūros būrio pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, kad V. G. 2006 m. spalio 30 d. 08 val. 35 min. Kauno raj., kelio Klaipėda – Vilnius 207 km, vairuodamas automobilį “Citroen Xsana“, valstybinis Nr. ( - ) viršijo leistiną greitį 31 km/h, tai yra leistinas greitis 80 km/h, o jis važiavo 111 km/h greičiu. Tuo V. G. pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau–KET) 174 punkto reikalavimą. Veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau -LR ATPK) 124 straipsnio 3 dalį (toliau – str., d.), 1302 straipsnio dalį „Pastaba“.

42006 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus pareigūnas (toliau – Institucija) nutarimu Nr. E 449774 V. G., vadovaujantis LR ATPK 124 str. 3 d. paskyrė 150 litų baudą, pažeidimą įvertino 4 balais.

5Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. G. skundu kreipėsi į teismą ir prašo pakeisti Institucijos nutarimą, paskirti švelnesnę nuobaudą. Reikalavimą grindžia tuo kad anksčiau už kelių eismo taisyklių pažeidimus nebaustas, nuoširdžiai gailisi. Mano, kad policijos pareigūnas, nagrinėjęs administracinę bylą, į nurodytas aplinkybes neatsižvelgė, todėl 150 litų nuobauda paskirta nepagrįstai.

6Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. G. skunde išdėstytais motyvais prašo taikyti ATPK 301 str. nuostatas ir paskirti švelnesnę nuobaudą nei piniginė bauda.

7Institucija apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką painformuota tinkamai. Atsiliepime į skundą nurodo, jog prašo skundo netenkinti, bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b. l. 18).

8Byla nagrinėjama Institucijos atstovui nedalyvaujant (LR ABTĮ 123 str. 1d.).

9Teismas konstatuoja:

10skundas netenkintinas.

11Įrodymai, kuriais grindžiamas teisės pažeidimas, yra administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga ( b.l.10-12). 2006-10-30 administracinio teisės pažeidimo protokole, 2006-11-30 Institucijos nutarime, policijos pareigūno tarnybiniame pranešime užfiksuotais duomenimis nustatyta ir įrodyta, jog V. G. 2006 m. spalio 30 d. 08 val. 35 min. Kauno raj., kelio Klaipėda – Vilnius 207 km, vairuodamas automobilį “Citroen Xsana“, valstybinis Nr. ( - ) viršijo leistiną greitį 31 km/h, - leistinas greitis 80 km/h, o jis važiavo 111 km/h greičiu, todėl viršytas važiavimo greitis 31 km/h. Tuo jis pažeidė Kelių eismo taisyklių 174 punkto reikalavimą. Veika teisingai kvalifikuota pagal LR ATPK 124 straipsnio 3 dalį, 1302 straipsnio pastabą.

12LR ATPK 20 straipsnyje nurodyta, jog administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

13LR ATPK 124 straipsnio 3 dalies sankcija numato baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų. Pažeidimas kartu įvertinamas 4 baudos balais, tai numatyta LR ATPK 1302 straipsnio pastaboje.

14LR ATPK 30 straipsnis numato, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Kaip matyti iš ginčijamo nutarimo, skiriant nuobaudą įvertinta, jog V. G. pripažino padaręs teisės pažeidimą, nuoširdžiai gailėjosi, anksčiau už kelių eismo taisyklių pažeidimus nebaustas. Nustačius V. G. atsakomybę lengvinančią aplinkybę (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p), jam skirta minimali administracinė nuobauda numatyta LR ATPK 124 str. 3 d. sankcijoje.

15Pažeidėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kodėl turėtų būti švelninama administracinė atsakomybė.

16ATPK 301 straipsnio 1 dalyje nurodyta galimybė skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali sietina tik su išskirtinių aplinkybių, ypatingai švelninančių administracinėn atsakomybės traukiamo asmens atsakomybę, konstatavimu. Tokių ypatingų aplinkybių byloje nėra nustatyta. Teismas vertinamuoju kriterijumi pripažindamas vien administracinėn atsakomybėn patraukto asmens asmeninius interesus, pažeistų Konstitucijoje įtvirtintą nediskriminavimo ir asmenų lygybės prieš įstatymą principą, suteiktų atskirai asmenų kategorijai išskirtinį statusą. Asmens asmeniniai interesai ir dėl paties kaltės padaryto teisės pažeidimo sukeltos pasekmės nesuteikia jokio prioriteto administracinei atsakomybei švelninti.

17Administracinės nuobaudos tikslas būtent ir yra sukelti tam tikrų neigiamų pasekmių atsiradimą asmeniui, kuriam taikoma sankcija už teisės pažeidimo įvykdymą, tuo siekiama prevencijos tikslų. Tuo pačiu įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, siekiant per prevencinių priemonių taikymą užtikrinti saugų eismą, visuomenės saugumą, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninius interesus. V. G. važiavimo greitį viršijo tokioje vietovėje ir tokiu paros metu, kai eismas kelyje intensyvus, todėl sukėlė realų pavojų savo ir aplinkinių saugumui. Šiuo atveju jam skirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta įstatymo prieštarautų ne tik teisingumo, bet ir protingumo kriterijams.

18Skiriant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. G. nuobaudą, laikytasi administracinių nuobaudų skyrimo tvarkos, numatytos ATPK ketvirtajame skirsnyje, nuobauda paskirta pagal įstatymą, nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas (ATPK 297 str. 2d.), todėl panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutarimą nėra įstatymu numatytų pagrindų.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 1d. 1 p., 128 str.,

Nutarė

20skundo netenkinti, palikti nepakeistą 2006-11-30 Klaipėdos m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus pareigūno nutarimą, kuriuo V. G. pagal LR ATPK 124 straipsnio 3 dalį paskirta 150 Lt bauda, pažeidimą įvertinant 4 balais pagal 1302 straipsnio pastabą.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant apeliacinės instancijos teismui arba per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. 2006 m. spalio 30 d. Kauno m. VPK VP Eismo priežiūros tarnybos magistralinių... 4. 2006 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos m. VPK VP Eismo priežiūros skyriaus... 5. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. G. skundu kreipėsi į... 6. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. G. skunde išdėstytais... 7. Institucija apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką painformuota tinkamai.... 8. Byla nagrinėjama Institucijos atstovui nedalyvaujant (LR ABTĮ 123 str. 1d.).... 9. Teismas konstatuoja:... 10. skundas netenkintinas.... 11. Įrodymai, kuriais grindžiamas teisės pažeidimas, yra administracinio... 12. LR ATPK 20 straipsnyje nurodyta, jog administracinė nuobauda yra atsakomybės... 13. LR ATPK 124 straipsnio 3 dalies sankcija numato baudą vairuotojams nuo vieno... 14. LR ATPK 30 straipsnis numato, kad nuobauda už administracinį teisės... 15. Pažeidėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kodėl turėtų būti... 16. ATPK 301 straipsnio 1 dalyje nurodyta galimybė skirti mažesnę nuobaudą nei... 17. Administracinės nuobaudos tikslas būtent ir yra sukelti tam tikrų neigiamų... 18. Skiriant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. G. nuobaudą,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. skundo netenkinti, palikti nepakeistą 2006-11-30 Klaipėdos m. VPK VP Eismo... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...