Byla A15-43-389/2018

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Gražina Kazilionienė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam T. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo T. P., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), Panevėžyje, Lietuvos Respublikos piliečio, lietuvio, gyvenančio ( - ), bedarbio, pagrindinio išsilavinimo, nevedusio, nebausto administracine tvarka, administracinio nusižengimo bylą.

2Teismas

Nustatė

3T. P. 2017 m. lapkričio 20 d., 22.00 val., Panevėžio r. sav., rajoninio kelio Sidabravas-Birželės-Naujamiestis 7,00 km, vairavo automobilį „Renault Megane Scienic“, valstybinis Nr. ( - ), būdamas neblaivus (nustatytas 0,62 promilės girtumas), neturėdamas teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonės (teisės vairuoti nėra įgijęs) ir pakartotinai, kai turi galiojančią administracinę nuobaudą už analogiško nusižengimo padarymą. Taip pat nustatyta, kad minimas automobilis neįregistruotas nustatyta tvarka ir neapdraustas privalomuoju transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. Tokiu būdu T. P. pažeidė Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (toliau–KET), 14 ir 226 punktų reikalavimus ir padarė administracinius nusižengimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau–ANK) 427 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas T. P. teismo posėdyje pripažino, padaręs administracinius nusižengimus, patvirtino administracinio nusižengimo protokole nurodytas aplinkybes, dėl nusižengimų nuoširdžiai gailėjosi. Atkreipė teismo dėmesį į tai, kad jo girtumas buvo nustatytas ne tos pačios dienos vakare, kaip nurodoma protokole, tačiau jau kitos dienos ryte, nors ir sutinka, kad aptariamo įvykio metu buvo išgėręs litrą alaus. Parodė, jog automobilis „Renault Megane Scienic“ priklauso jam.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamo T. P. kaltė dėl administracinių nusižengimų, numatytų ANK 427 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse, padarymo įrodyta jo prisipažinimu teismo posėdyje ir byloje esančiais įrodymais: 2017 m. lapkričio 21 d. administracinio nusižengimo protokolu Nr. 50ANP-130154970-17 (b. l. 4-5), administracinių nusižengimų registro išrašu (b. l. 6-8), policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais (b. l. 12-13), asmens blaivumo testu (b. l. 14), T. P. rašytiniu paaiškinimu (b. l. 15), išrašu iš vairuotojų registro (b. l. 18), VĮ „Regitra“ išrašu apie automobilį „Renault Megane Scienic“, valstybinis Nr. ( - ) (b. l. 21), ir kitais bylos duomenimis.

6Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad T. P. administracinio nusižengimo protokole nurodytu metu ir nurodytoje vietoje vairavo minėtą automobilį, būdamas neblaivus (nustatytas 0,62 promilės girtumas), ir neturėdamas teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonės (teisės vairuoti nėra įgijęs). Taip iš administracinių nusižengimų registro išrašo matyti, kad nėra praėjęs vienerių metų terminas nuo nuobaudos įvykdymo (nuobauda įvykdyta 2017 m. lapkričio 13 d.), kuri buvo paskirta Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu už pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 129 straipsnyje ir 1241 straipsnio 8 dalyje, padarymą, t. y. už tai, kad jis vairavo automobilį, būdamas neblaivus, ir neturėdamas teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonės (teisės vairuoti nėra įgijęs) (b. l. 7), kas atitinka šiuo metu galiojančio ANK 424 straipsnio 4 dalyje numatyto nusižengimo sudėtį. Todėl darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nusižengimas padarytas pakartotinai, kas atitinka ANK 427 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo sudėtį. Remiantis tuo, kad T. P. neteisėtų veiksmų teisinė kvalifikacija visiškai atitinka ANK 427 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo sudėtį, 2017 m. lapkričio 21 d. administracinio nusižengimo protokole Nr. 50ANP-130154970-17 nepagrįstai nurodyta T. P. neteisėtų veiksmų teisinė kvalifikacija ir pagal ANK 424 straipsnio 4 dalį, todėl ši aplinkybė tikslintina, šalinant iš protokolo kaltinimo nuorodą į ANK 424 straipsnio 4 dalyje numatyto nusižengimo padarymą (ANK 635 straipsnio 3 dalis). Taip pat nustatyta, kad T. P. valdytas automobilis neįregistruotas nustatyta tvarka (automatiškai išregistruotas) ir neapdraustas privalomuoju transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, kas atitinka ANK 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų nusižengimų sudėtis. Todėl T. P. administracinio nusižengimo protokolas pagal minėtas įstatymo normas surašytas pagrįstai.

7Nusižengusiojo T. P. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino, padaręs administracinius nusižengimus ir nuoširdžiai gailėjosi dėl jų (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nusižengusiojo atsakomybę dėl administracinių nusižengimų, numatytų ANK 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse, padarymą sunkina tai, kad jie padaryti pakartotinai ir neblaivaus asmens, kas turėjo įtakos šių nusižengimų padarymui (ANK 36 straipsnio 1 dalies 8 ir 12 punktai).

8Skirdamas administracinę nuobaudą T. P., teismas atsižvelgia į padarytų nusižengimų pobūdį bei pavojingumą, į nusižengimo padarymo aplinkybes, į asmenybę–T. P. anksčiau teistas (b. l. 9-11), administracine tvarka baustas keletą kartų, taip pat ir už analogiškų nagrinėjamiems nusižengimų padarymą ir turi galiojančių neįvykdytų administracinių nuobaudų, taip pat įvertinus vieną jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir dvi jo atsakomybę sunkinančias aplinkybes dėl atitinkamų administracinių nusižengimų padarymo, ir visas kitas bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ANK 22 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti, T. P. už nusižengimų, numatytų ANK 427 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse, padarymą, paskyrus straipsnių sankcijose numatytas nuobaudas – baudas, kurių dydžiai parinktini mažesni nei nuobaudų vidurkiai, o už ANK 427 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo padarymą–skirtina minimali bauda. ANK 38 straipsnio pagrindu paskirtos administracinės nuobaudos subendrintinos.

9Pažymėtina, kad asmuo, kuriam paskirtas specialiosios teisės atėmimas, šios teisės atėmimo metu negali ja naudotis ir (ar) jos įgyti (ANK 28 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teisė vairuoti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas nesuteikiama, jei nėra pasibaigęs šios teisės atėmimo įstatymų nustatyta tvarka paskirto asmeniui už KET pažeidimus, tarp jų ir už transporto priemonės vairavimą, neturint tam teisės, terminas. Iš šių teisės normų akivaizdu, kad administracinio poveikio priemonė–specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones) atėmimas gali, o už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 427 straipsnio 1 dalyje, ir privalo būti skiriamas ir asmeniui, neturinčiam šios teisės (ANK 427 straipsnio 2 dalis). Remiantis tuo ir, atsižvelgus į prieš tai nustatytas aplinkybes, T. P. už ANK 427 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą skirtina administracinio poveikio priemonė–specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimas minimaliam šio straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.

10Taip pat ANK 427 straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 427 straipsnio 1 dalyje, padarymą privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą. Tačiau ANK 29 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. Kaip matyti iš byloje esančių 2017 m. lapkričio 13 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčių (b. l. 24, 28), automobilis „Renault Megane Scienic“, valstybinis Nr. ( - ), kurį vairuodamas T. P. padarė minėtus administracinius nusižengimus, priklauso jam pačiam, 2017 m. lapkričio 13 d., 12.10 val., automobilį jam įsigijus iš UAB „( - )“, ką patvirtino ir šios įmonės atstovė, raštiškai teismui išdėsčiusi, kad įmonė jokio intereso šioje byloje neturi (b. l. 29). Tuo tarpu VĮ „Regitra“ duomenų bazėje šis sandoris neregistruotas ir minimas automobilis automatiškai išregistruotas iš viešo registro (b. l. 21). Įvertinus tai, kad ANK 427 straipsnio 3 dalyje numatyta administracinio poveikio priemonė–transporto priemonės konfiskavimas, yra privalomai taikytina priemonė bei įvertinus paties administracinėn atsakomybėn traukiamo T. P. paaiškinimus teismo posėdžio metu, jo neatsakingą pasikartojantį pavojingą elgesį, padarytų nusižengimų pobūdį, teismas priima sprendimą konfiskuoti automobilį „Renault Megane Scienic“, valstybinis Nr. ( - ), valstybės nuosavybėn.

11Teismas, vadovaudamasis ANK 630 straipsnio 2 dalimi, 635-637 straipsniais,

Nutarė

12T. P. pripažinti kaltu dėl administracinių nusižengimų, numatytų ANK 427 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse, padarymo ir paskirti nuobaudas:

13- už nusižengimą pagal ANK 427 straipsnio 1 dalį paskirti administracinę nuobaudą – 1 200 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 3 (trejiems) metams ir automobilio „Renault Megane Scienic“, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimu valstybės nuosavybėn.

14- už nusižengimą pagal ANK 415 straipsnio 1 dalį paskirti administracinę nuobaudą – 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) baudą;

15- už nusižengimą pagal ANK 415 straipsnio 2 dalį paskirti administracinę nuobaudą – 35 Eur (trisdešimt penkių eurų) baudą.

16Vadovaujantis ANK 38 straipsniu, paskirtas nuobaudas subendrinti ir T. P. paskirti galutinę subendrintą nuobaudą – 1 200 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 3 (trejiems) metams ir automobilio „Renault Megane Scienic“, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimu valstybės nuosavybėn.

17Bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų vieną iš surenkamųjų sąskaitų: LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ bankas, LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filialas, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB Medicinos bankas (įmokos kodas 1001). Mokėjimo pavedime (unikalaus mokėjimo kodo laukelyje) nurodyti administracinį nusižengimą identifikuojantį numerį ROIK: 17075099774, taip pat nurodyti įmokos kodą.

18Nesumokėjus baudos, ji išieškoma priverstinai ANK 676 straipsnio nustatyta tvarka.

19Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka (ANK 675 straipsnis).

20Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams.

Proceso dalyviai