Byla 2-3456-292/2012
Dėl prievolės įvykdymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Litesko“ ieškinį atsakovui M. J. dėl prievolės įvykdymo ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo M. J. 1524,51 Lt už šilumos energiją ir kitas paslaugas, 46,73 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas – 71,00 Lt žyminį mokestį.

3Ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Pagal byloje esančius įrodymus – 2009-05-27 atsakovui išsiųstą ofertą (pasiūlymą) dėl šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 09079557 pasirašymo, 2012-08-01 UAB „Litesko“ įsiskolinimo už buto šildymą ir karštą vandenį paskaičiavimą, 2012-07-09 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą - nustatyta, kad yra pagrindas ieškinį dalyje dėl 1524,51 Lt skolos priteisimo tenkinti.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas M. J. yra gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), savininkas. Ieškovė tiekia šiam gyvenamajam būstui šilumos energiją ir karštą vandenį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 1.71 str., sandoriai gali būti sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais. Pagal CK 6.384 str., jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai energijos pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Tuo vadovaujantis konstatuotina, kad tarp ieškovės ir atsakovo konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta neterminuota energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Atsakovas naudojosi tiekiama šilumos energija, tačiau už ją neatsiskaitė, tai yra neįvykdė savo prievolės. Pagal bendrus prievolių vykdymo principus atsakovas privalėjo sumokėti už gyvenamosios patalpos, kurios savininkas jis yra, tiektą šilumos energiją šildymui ir karštą vandenį. Įsiskolinimas susidarė už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-07-01. Šiuo metu terminas prievolei įvykdyti yra pasibaigęs, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina reikalaujama 1524,51 Lt skola už šilumos energiją ir kitas paslaugas (CK 1.71 str., 6.1 str., 6.38 str. 1 d., 6.383 str., 6.388 str.).

6Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

7Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 46,73 Lt delspinigių. Pagal CK 6.71 str. 1 d. netesybas gali nustatyti įstatymas, sutartis ar teismo sprendimas. CK 1.3 str. 4 d. nustato, kad Vyriausybės nutarimai ir kitų valstybės institucijų teisės aktai civilinius santykius gali reglamentuoti tik tiek, kiek įstatymų nustatyta. 1995-01-26 įstatymo Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 1 str. apibrėžia ratą asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi reikalavimo teisę skaičiuoti 0,04 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Pagal šį įstatymą gali būti skaičiuojami LR Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio delspinigiai ir valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigiai. Ieškovė nėra nei valstybės, nei savivaldybės įmonė, teikianti komunalines paslaugas, todėl šiuo atveju taikytinos bendros įstatymo nuostatos – dėl netesybų ir jų dydžio turi būti susitarta raštu (CK 6.72 str.). Įrodymų apie tokį susitarimą su atsakovu byloje nėra. Esant šioms aplinkybėms, ieškinys dalyje dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8CPK 93 str. 1 d. įtvirtintas pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas, pagal kurį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys tenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. CPK 93 str. 4 d. nustato, kad teismas gali nukrypti nuo įstatymo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. CPK 80 str. 1 d. 1 p. numato, kad turtiniuose ginčuose, kurių ieškinio suma neviršija vieno šimto tūkstančio litų, žyminio mokesčio dydis 3 procentai, bet ne mažiau kaip penkiasdešimt litų. Be to, CPK 82 str. numato, kad žemutinė žyminio mokesčio suma yra indeksuojama. Ieškovė už ieškinį, kurio suma 1571,24 Lt, sumokėjo 71,00 Lt žyminį mokestį. Jeigu ieškovė būtų reiškusi tik tą ieškinio reikalavimą, kuris tenkintinas visiškai, tai yra dėl 1524,51 Lt skolos priteisimo, ieškovė vis tiek būtų mokėjusi 71,00 Lt žyminį mokestį, todėl įvertinus šias aplinkybes bei vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, ieškovei iš atsakovo priteistinas visas jos sumokėtas žyminis mokestis, kadangi atmestina ieškinio dalis sumokėto žyminio mokesčio dydžiui įtakos neturėjo.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268-270 str., 441 str., teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti iš dalies.

11Priteisti iš atsakovo M. J. ieškovei UAB „Litesko“ 1524,51 Lt už šilumos energiją ir kitas paslaugas, 71,00 Lt žyminį mokestį, iš viso – 1595,51 Lt.

12Priteisti iš atsakovo M. J. ieškovei UAB „Litesko“ 5 procentus metinių palūkanų nuo 1524,51 Lt sumos, skaičiuojant jas nuo 2012-08-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškinį dalyje dėl 46,73 Lt delspinigių priteisimo atmesti.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai