Byla A-1332-822/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo I. Staponienės įmonės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo I. Staponienės įmonės skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Valeresta“, dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas I. Staponienės įmonė kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. T2-198 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo I. Staponienės įmonei“; 2) priteisti pareiškėjui dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T2-198 patirtos žalos kompensaciją: 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėjas 2014 m. lapkričio 4 d. prašymu atsisakė skundo dalies dėl reikalavimo priteisti patirtos žalos kompensaciją (b. l. 148).

6Prašydamas panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimą Nr. T2-198, nurodė, jog Palangos miesto savivaldybės taryba 2014 m. liepos 3 d. spendimu Nr. T2-198 apribojo mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 24 val. iki 8 val. I. Staponienės įmonei priklausančioje kavinėje „Luiza“, esančioje ( - ), Palanga. Mano, jog sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes nemotyvuotas, neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Sprendime nėra pateikiamos nuorodos į teisės aktus, neaptariamos faktinės aplinkybės. Be to, nepateikiami motyvai dėl taikomos poveikio priemonės apimties ir būtinumo. Pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog motyvacijos nebuvimas sprendime bei nepasisakymas kodėl prekybos alkoholiniais gėrimais laikas apribojamas konkrečiai jame nurodytomis valandomis, sudaro esminius individualaus administracinio akto trūkumus, dėl kurių toks sprendimas turi būti naikinamas. Taip pat mano, kad skundžiamas sprendimas yra neobjektyvus bei pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą objektyvumo principą, nes priimant skundžiamą sprendimą, nebuvo nustatytos, ištirtos ir įvertinos visos bylai reikšmingos faktinės aplinkybės, nebuvo išsamiai įvertinti visi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje įtvirtinti apribojimo taikymo kriterijai, be to, neįtvirtintas objektyvaus skundžiamo sprendimo priėmimo pagrindas. Pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatytos poveikio priemonės taikymui ir objektyvaus sprendimo priėmimui nepakanka atitinkančių gyventojų nuomonių (prašymų) ir policijos komisariato pažymų pateikimo, tam reikalingas ir išsamus faktinių aplinkybių tyrimas bei nustatymas, jog neigiamos pasekmės kyla būtent dėl asmens, kurio atžvilgiu vykdoma administracinė procedūra, vykdomos prekybos alkoholiniais gėrimais. Teigė, jog atsakovas neištyrė 2014 m. vasario 17 d. UAB „Valeresta“ prašymo „Dėl kavinės-baro „Luiza“ veiklos pažeidimų“ ir jame pateiktų argumentų: nenurodomi atsakovo, tiriant prašymą atlikti veiksmai, padarytos išvados, nėra pasisakoma dėl prašymo pagrįstumo. Pažymėjo, kad 2013 m. lapkričio 4 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato (toliau – ir KAVPK Palangos miesto policijos komisariatas) raštas Nr. 30-60-S-8025 „Dėl viešosios tvarkos užtikrinimo“ savivaldybei nebuvo privalomas. Teigia, jog savivaldybė remdamasi minėtu raštu, privalėjo įvertinti rašte nurodytas aplinkybes. Be to, raštas surašytas 2013 m. lapkričio 4 d., t. y. daugiau nei 8 mėnesiai prieš 2014 m. liepos 3 d. skundžiamo sprendimo priėmimą. Teigia, jog atsakovas neobjektyviai naudojosi pasenusia informacija apie viešosios tvarkos pažeidimus ir neobjektyviai siekė apriboti pareiškėjo teisę prekiauti alkoholiniais gėrimais. Nurodė, jog nuo minėto rašto surašymo dienos, pareiškėjas ėmėsi priemonių kavinės-baro „Luiza“ saugumui užtikrinti: 2014 m. sausio 7 d. buvo pasamdytas apsaugos darbuotojas M. M., kurio darbas rūpintis, kad kavinėje-bare nekiltų muštynės, nebūtų triukšmaujama ar kitaip pažeidinėjama viešoji tvarka bei į įstaigą nebūtų įleidžiami neblaivūs asmenys, kurių elgesys potencialiai kelia riziką tiek pareiškėjo klientams, tiek aplinkiniams gyventojams bei įstaigoms. Priimant sprendimą ši aplinkybė nebuvo įvertinta.

7Pažymi, jog Palangos miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 2014 m. birželio 16 d. posėdžio protokolo išraše Nr. TK7-8 užfiksuota, kad klausimas dėl pareiškėjo licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais apribojimo buvo teiktas 3 kartus. Nė vieną ankstesnių kartų pareiškėjo licencija nebuvo apribota, tačiau nei sprendime, nei jo lydimojoje medžiagoje nėra paaiškinama, kokiomis naujoms aplinkybėms atsiradus sprendimo priėmimas tapo būtinas. Mano, jog skundžiamu sprendimu neteisėtai sukuriamos skirtingos konkurencinės sąlygos, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Palangos miesto savivaldybės tarybos Statybos ir miesto ūkio komiteto 2014 m. birželio 16 d. posėdžio protokolo išraše Nr. TK5-21 užfiksuota, kad komiteto narys A. J. teigė, jog atsakovui pritarus sprendimo projektui, bus sudarytos nevienodos konkurencijos sąlygos. Be kita ko, šis komitetas nepritarė sprendimo projektui, tačiau projektą patvirtinus kitiems atsakovo struktūriniams padaliniams, sprendimas buvo priimtas. Net vykdant sprendimo priėmimo procedūrą, atsakovo darbuotojas iškėlė klausimą dėl galimų konkurencijos sąlygų iškraipymų, nors nei 2014 m. birželio 29 d. teikime „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo I. Straponienės įmonei“ projekto“, nei kitoje sprendimo lydimojoje medžiagoje šis klausimas nėra aptariamas, analizuojamas. Tai laikytina pagrindinių procedūrų, turinčių užtikrinti sprendimo objektyvumą, pažeidimu, kas sudaro savarankišką sprendimo negaliojimo pagrindą.

8Sprendimas yra priimtas pagal 2014 m. vasario 17 d. UAB „Valeresta“ prašymą, kuri yra šalia pareiškėjui priklausančios kavinės-baro „Luiza“ įsikūrusio viešbučio „Palangos Juzė“, kuriame įsikūręs restoranas, savininkas. Sprendimo priėmimas šiai įmonei suteikia konkurencinį pranašumą prieš pareiškėją. Pareiškėjo kavinė-baras „Luiza“ yra įsikūręs netoli J. Basanavičiaus g., kurioje yra didelė koncentracija ilgiau nei iki 24 val. veikiančių ir alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įstaigų, dėl to kiti konkurentai įgis didžiulį konkurencinį pranašumą prieš pareiškėją. Teigė, jog skundžiamu sprendimu buvo ženkliai apribotas pareiškėjo konkurencingumas, buvo pažeistas konstitucinis proporcingumo principas.

9Atsakovas Palangos miesto savivaldybės taryba atsiliepime (b. l. 80–84) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Mano, jog skundžiamas 2014 m. liepos 3 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-198 priimtas nepažeidžiant nei materialinių, nei procesinių teisės normų bei įvertinus faktines aplinkybes. Nurodė, jog I. Staponienės įmonei priklauso kavinė „Luiza“, esanti ( - ), Palangoje. Palangos miesto valdyba 2002 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 103 I. Staponienės įmonei išdavė neterminuotą licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje „Luiza“, esančioje ( - ), Palanga. Palangos miesto savivaldybės taryba, siekdama viešosios tvarkos ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų sumažėjimo bei išvengti nesaugios ir triukšmingos aplinkos, trikdančios miesto gyventojus ir svečius, 2014 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T2-198 apribojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 24 val. iki 8 val. I. Staponienės įmonei priklausančioje kavinėje „Luiza“. Teigia, kad priimtas sprendimas teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti. 2014 m. birželio 29 d. teikimas „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo I. Staponienės įmonei“ projekto nebuvo netikėtas, nes buvo gautas ne vieno gyventojo nusiskundimas, be to, pateikta KAVPK Palangos miesto policijos komisariato informacija apie I. Staponienės įmonės kavinėje „Luiza“ užfiksuotus teisės pažeidimus, todėl buvo rimtas ir pakankamas pagrindas tokiam apribojimui.

11Pažymėjo, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatyta savivaldybės diskrecijos teisė riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, apibrėžiama tomis pačiomis sąlygomis, kurios vienodai reikšmingos ir priimant sprendimą neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Alkoholio kontrolės įstatyme įtvirtintų sąlygų visetas – prekybos alkoholiniais gėrimais vietos pobūdis, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikšta nuomonė, policijos komisariatų pasiūlymai – reiškia būtent viešojo intereso, visuomenės apsaugą nuo galimų neigiamų prekybos alkoholiu ir jo vartojimo padarinių. Nurodo, jog savivaldybės taryba, atsižvelgdama į tai, kad didžioji dalis teisės pažeidimų įvykdoma nakties metu, į tai, kad kavinė yra viešoji vieta, skirta laisvalaikiui leisti bei į tai, kad dienos darbo laiko pradžia yra laikoma nuo 8 val., priėmė sprendimą apriboti prekybą alkoholiniais gėrimais I. Staponienės įmonei priklausančioje kavinėje „Luiza“ nuo 24 vai. iki 8 val. Teigė, jog atsakovas diskrecijos teisę, kurią numato įstatymas, pasinaudojo siekdamas apsaugoti viešąjį interesą ir visuomenę nuo neigiamų prekybos alkoholiu ir jo vartojimo padarinių. Pabrėžia, jog nuo 2006 m. iki pat atsiliepimo pateikimo dienos nesiliauja skundai, prašymai bei siūlymai imtis priemonių dėl viešosios tvarkos užtikrinimo iš nuolatinių miesto gyventojų ir miesto svečių.

12Pabrėžė, jog KAVPK Palangos miesto policijos komisariato 2014 m. rugpjūčio 19 d. rašte Nr. 30-60-S-5745 „Dėl I. Staponienės įmonės kavinėje „Luiza“ užfiksuotų teisės pažeidimų 2009-2014 metais“ buvo pateikta informacija apie ne vieną teisės aktų pažeidimą, taip pat ir galbūt įvykdytas nuskalstamas veikas, būtent dėl kavinės „Luiza“ veiklos, t. y. dėl alkoholinių gėrimų pardavinėjimo. Kavinėje „Luiza“ ir gretimybėje nėra užtikrinta saugi aplinka, dėl to skundžiamas sprendimas buvo būtinas.

13Atsakovas su tuo nesutinka su skundo argumentu, kad sprendime visiškai neaptariamos faktinės aplinkybės, nepateikiami motyvai dėl taikomos poveikio priemonės apimties ir būtinumo, ir teigia, jog savivaldybių tarybų sprendimai yra teisės aktai, į kurių turinį nėra galimybės ir poreikio sudėti visų motyvų. Tarybos sprendimai rengiami, nurodant teisinį pagrindą, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas.

14Atsakydamas į pareiškėjo argumentą, kad priimant skundžiamą sprendimą buvo remiamasi 8 mėnesių senumo duomenimis, pažymi, kad į UAB „Valeresta“ eilinį skundą bei Palangos miesto policijos komisariato siūlymą Palangos miesto savivaldybės administracija sureagavo dar 2013 m. lapkričio mėnesį, kai dėl tokio tarybos sprendimo projekto pradėta svarstyti komitetuose. 2013 m. lapkričio 4 d. KAVPK Palangos miesto policijos komisariato rašte Nr. 30-60-S-8025 nurodoma: „Siekiant tinkamai užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką Palangos mieste, policijai daugiausiai rūpesčių kelia savaitgaliais iki ankstaus ryto dirbantis ir alkoholiniais gėrimais prekiaujantis baras „Luiza“. Dėl neblaivių asmenų kaltės kyla didžioji dalis viešosios tvarkos ir kitų teisės pažeidimų“. Nusiskundimai tęsiasi iki šios dienos. UAB „Valeresta“ (kuriai priklauso prie pat kavinės esantis viešbutis „Palangos Juzė“) 2014 m. vasario 17 d. prašymą pasirašė ir ( - ) gyventojai.

15Atsakovas pažymėjo, kad apriboti prekybos alkoholiu laiką buvo bandytą dar 2007 m., tačiau nesant pakankamai duomenų apie faktines aplinkybes taryba nepritarė tokiam sprendimui. Vadovaudamasi bendrais nuolatinių gyventojų viešaisiais poreikiais ir interesais, savivaldybės taryba privalėjo sureaguoti į nuo 2006 m. besitęsiančiuose skunduose pateikiamas aplinkybes ir taikyti ginčijamą poveikio priemonę.

16Taip pat pažymima, jog I. Staponienės įmonė vykdo komercinę veiklą normaliomis sąžiningos konkurencijos sąlygomis, tačiau kaip verslo subjektas pareiškėjas privalo žinoti, kad jo vykdoma veikla negali būti kliūtis kitų verslo subjektų vykdomai veiklai bei tretiesiems asmenims. Skundžiamu sprendimu pareiškėjui nėra sukuriamos skirtingos konkurencijos sąlygos ir pats pareiškėjas nėra diskriminuojamas.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Valeresta“ atsiliepime (b. l. 124–125) su skundu nesutiko ir prašė atmesti.

18UAB „Valeresta“ nurodė, kad skundžiamame sprendime yra nurodytas jo priėmimo teisinis pagrindas. Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, atsižvelgdamas į alkoholio produktų, kaip specifinių civilinės apyvartos objektų, darančių neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, pobūdį, savo praktikoje yra nurodęs, kad valstybė gali nustatyti specialų, būtent šio produkto apyvartai skirtą teisinį reguliavimą. Minėtasis ypatingas valstybinio reglamentavimo režimas, inter alia tai, kad didmeninė bei mažmeninė prekyba alkoholio produktais yra licencijuojama veikla, taip pat tai, kad už šio ypatingos valstybinio reglamentavimo režimo pažeidimus gali ir turi būti nustatytos sankcijos, yra pagrįstas, konstituciškai pateisinamas dalykas, dėl inter alia visiems žinomų neigiamų padarinių, kuriuos žmonių sveikatai, viešajai tvarkai ir visuomenės narių saugumui, kitoms teisės saugomoms ir ginamoms vertybėms gali sukelti alkoholio vartojimas. Mano, kad atsakovas tinkamai vadovavosi Konstitucinio Teismo išaiškinimais. Pabrėžia, jog tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

19Teigė, jog nepagrįsti pareiškėjo skundo argumentai ir dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų. Manydamas, kad yra Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimai, pareiškėjas turėjo teisę kreiptis į Konkurencijos tarybą.

20II.

21Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu pareiškėjo I. Staponienės įmonės skundą atmetė kaip nepagrįstą, o administracinės bylos dalį dėl skundo reikalavimo priteisti patirtos žalos kompensaciją nutraukė.

22Remdamasis skundžiamo sprendimo priėmimo aplinkybėmis, teismas nusprendė, kad byloje nustatytos aplinkybės leidžia teigti, jog dėl kavinės-baro „Luiza“, esančio ( - ), Palanga, nuo 24 val. iki 8 val. vykdomos prekybos alkoholiniais gėrimais, kyla įvairaus pobūdžio viešosios tvarkos pažeidimų. Šiuo atveju atsakovas, remdamasis minėtais duomenimis bei priimdamas skundžiamą sprendimą, nepažeidė objektyvumo principo, nes šios aplinkybės buvo įvertintos Palangos miesto savivaldybės administracijos teikime „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo I. Staponienės įmonei“ projekto“. Svarstant minėtą teikimą komitetuose niekas nekėlė klausimo dėl objektyvių įrodymų trūkumų, iš esmės buvo ginčijamasi tik dėl to, kad priėmus skundžiamą sprendimą, gali būti sudarytos nevienodos konkurencijos sąlygos, todėl skundžiamo sprendimo projektui nepritarė tik Statybos ir miesto ūkio komitetas. Vertinant tai, akivaizdu, jog buvo pakankamai objektyvių duomenų, tam, kad Palangos miesto savivaldybės taryba priimtų skundžiamą sprendimą.

23Teismas, įvertinęs KAVPK Palangos miesto policijos komisariato raštus ir KAVPK Palangos miesto policijos komisariato 2013 m. lapkričio 4 d. raštą Nr. 30-60-S-8025, KAVPK Palangos miesto policijos komisariato 2014 m. rugpjūčio 19 d. raštą Nr. 30-60-S-5745 bei 2014 m. vasario 17 d. UAB „Valeresta“ prašymą „Dėl kavinės-baro „Luiza“ veiklos pažeidimų“, konstatavo, kad įrodymų (policijos raštų) bei nusiskundimų kiekvienais metais dėl kavinės-baro „Luiza“ veiklos (prekybos alkoholiniais gėrimais naktį) nemažėja, o tik daugėja, dėl to akivaizdu, jog atsiranda vis nauji įrodymai (policijos raštai), kurie patvirtina duomenis apie daromus įvairius teisės pažeidimus nakties metu, susijusius su kavinės-baro „Luiza“ veikla. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo argumentas, kad skundžiamas sprendimas priimtas nesivadovaujant naujomis aplinkybėmis, laikytinas nepagrįstu. Teismas sprendė, jog byloje esantys įrodymai patvirtina neabejotiną sąsają tarp pareiškėjo prekybos alkoholiniais gėrimais nakties metu ir šioje vietovėje daromų viešojo intereso gynimo prasme netoleruotinų teisės pažeidimų, t. y. sukeliamo triukšmo, muštynių bei kitų viešosios tvarkos pažeidimų.

24Teismas, vertindamas skundžiamo sprendimo atitikimą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, nustatė, kad sprendime nurodytas teisės aktas, kuriuo remiantis jis buvo priimtas, tačiau nenurodytos faktinės aplinkybės, nulėmusios šio sprendimo priėmimą. Priimant šį sprendimą, buvo parengtas sprendimo projektas su jame nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių šis sprendimo projektas parengtas, ir kuris buvo svarstomas Palangos miesto savivaldybės tarybos komitetuose. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas skunde nurodė, kad 2014 m. liepos 7 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti visus dokumentus, kuriais remtasi priimant skundžiamą sprendimą, o atsakovas šiuos dokumentus pateikė. Taigi, pareiškėjas iš atsakovo pateiktų dokumentų turėjo suprasti ir suprato skundžiamo sprendimo faktines aplinkybes, tai patvirtina ir pareiškėjo skundo argumentacija. Tai įvertinus, darytina išvada, kad skundžiamo sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija buvo žinoma bei suprantama pareiškėjui ir tokiu būdu nebuvo esmingai suvaržyta jo teisė pateikti skundą ir ginti savo interesus teisme. Nors skundžiamame sprendime ir nepateikiami motyvai dėl taikomos poveikio priemonės apimties bei būtinumo, tačiau sprendimą lydimuose dokumentuose aiškiai nurodoma, kad daugiausia viešosios tvarkos pažeidimų įvyksta nakties metu būtent dėl I. Staponienės įmonei priklausančios kavinės-baro „Luiza“ veiklos – alkoholinių gėrimų pardavinėjimo nakties metu.

25Pasisakydamas dėl pareiškėjo nurodytų argumentų dėl jam pritaikytos priemonės neproporcingumo bei galimybės konkuruoti rinkoje vienodomis sąlygomis su kitais subjektais nepagrįsto ribojimo, teismas pažymėjo, kad kiekvieno ūkio subjekto veikla, jam taikytini (ar ne) ribojimai vertintini individualiai, todėl šioje byloje negali būti svarstoma, kodėl kitam ūkio subjektui prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimai nebuvo pritaikyti. Be to, byloje nėra ir pareiškėjas teismui nenurodė duomenų (įrodymų), patvirtinančių, kad panašią neigiamą įtaką daro UAB „Valeresta“, kuriai priklauso prie pat kavinės esantis viešbutis „Palangos Juzė“ ar kiti ūkio subjektai, kurie prekiauja alkoholiniais gėrimais.

26Apibendrinęs, teismas padarė išvadą, jog Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. T2-198 iš esmės teisėtas ir pagrįstas, todėl vien tik dėl formalių Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio pažeidimų, nėra pagrindo jo panaikinti.

27Pareiškėjas buvo pareiškęs prašymą priteisti patirtos žalos kompensaciją, tačiau 2014 m. lapkričio 4 d. prašymu atsisakė šio reikalavimo ir nurodė, jog tokio atsisakymo teisinės pasekmės žinomos. Kadangi nustatyta, jog atsisakymas nuo skundo dalies dėl reikalavimo įstatymui neprieštarauja, kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų nepažeidžia, jis priimtas.

28Atsižvelgiant į tai, jog sprendimas priimtas ne pareiškėjo naudai, konstatuota, kad bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

29III.

30Pareiškėjas I. Staponienės įmonė pateikė apeliacinį skundą, prašydamas teismo sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo skundas, panaikinti, ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti ir panaikinti skundžiamą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimą (b. l. 164–171).

31Apeliaciniame skunde pažymi, kad tiek atsakovas, tiek teismas, faktiškai netyrė policijos komisariato raštuose nurodytų aplinkybių, kiek atitinkami pranešimai apie teisės pažeidimus susiję su kavine „Luiza“, o iš byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad remiantis šiais raštais konstatuoti pareiškėjo kaltės nebuvo pagrindo. Ši vietovė (( - ), Palanga) apima didžiulę teritoriją, joje ar šalia yra ir kitų kavinių, šalia turgus, mokyklos parkelis, netoli prekybos centras.

32Ginčijamas sprendimas priimtas 2014 m. liepos 3 d., o sprendžiant iš 2014 m. rugpjūčio 25 d. atsiliepimo duomenų, situacija nesikeičia, kas patvirtina ne tik tai, kad pritaikyta poveikio priemonė neturėjo jokios įtakos, bet ir tai, kad tarp kavinės „Luiza“ veiklos ir registruojamų įvykių nėra priežastinio ryšio. Pažymėtina, kad per visą laikotarpį kavinės savininkė tik kartą buvo bausta dėl nežymaus leistino garso viršijimo, daugiau jokių nuobaudų nei įmonei nei jos savininkei paskirta nebuvo. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad raštus, kuriais remiamasi byloje, pasirašę ir tiesioginiai pareiškėjo konkurentai UAB „Valeresta“ ir V. S., kurie toje pačioje vietovėje vykdo kavinių veiklą, taigi minėti raštai turėtų būti vertinami kritiškai, nes minėti asmenys finansiškai suinteresuoti kavinės „Luiza“ veiklos ribojimu. Pateiktose nuotraukose daugiausia užfiksuota ne kavinės „Luiza“, bet šalia esančios kavinės „Volungė“ teritorija (fasadai). Tuo tarpu pateiktų komentarų autoriai yra išvis nežinomi, todėl tokie duomenys negali būti vertinami kaip objektyvūs įrodymai.

33Pareiškėjas pakartoja skundo argumentus dėl skundžiamo akto neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams, pažymi, kad teismo motyvas, jog iš po sprendimo priėmimo pareiškėjo prašymu jam pateiktų dokumentų galima buvo suprati skundžiamo sprendimo faktines aplinkybes nepagrįstas ir dėl to, kad priimant ginčijamą sprendimą didžioji dalis dokumentų nebuvo pateikta tarybos nariams, dalį jų atsakovas pateikė tik teismui.

34Be to, pareiškėjo nuomone, teismas turėjo ištirti skundžiamo atsakovo sprendimo atitikimą Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai, tačiau to nepadarė, todėl toks teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

35Atsakovas Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir teismo sprendimą palikti nepakeistą (b. l. 178–180). Atsakovas remiasi savo atsiliepime į pareiškėjo skundą, pateiktame pirmosios instancijos teismui, nurodytais argumentais.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T2-198, kuriuo vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi apribotas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 24 val. iki 8 val. I. Staponienės įmonei priklausančioje kavinėje „Luiza“, esančioje ( - ) 3, Palangoje.

39Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl kilusio ginčo pažymi, kad alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba yra ūkinė veikla, kuri patenka į Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalimi ginamą ūkinės veiklos laisvės sritį. Kita vertus, atsižvelgiant į alkoholio produktų, kaip specifinių civilinės apyvartos objektų, darančių neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, pobūdį, valstybė gali nustatyti specialų, būtent šio produkto apyvartai skirtą, teisinį reguliavimą (žr. Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimą). Konstitucinis Teismas taip pat yra nurodęs, kad įstatymų leidėjas turi nustatyti ne tik būtinus reikalavimus, kuriuos turi atitikti ūkio subjektai, siekiantys gauti licencijas užsiimti didmenine ar mažmenine prekyba alkoholio produktais (kaip ir bet kuria kita licencijuojama veikla), bet ir reikalavimus, kurių turi laikytis tokias licencijas gavę asmenys (žr. Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimą). Toks reguliavimas ir yra numatytas inter alia Alkoholio kontrolės įstatyme, kuris reguliuoja teisinius santykius, priskirtinus viešajai teisei. Šiame įstatyme nustatytomis administracinėmis priemonėmis yra varžoma asmens ūkinės veiklos laisvė alkoholio gamybos, prekybos ir vartojimo srityje, tačiau tuo yra siekiama pozityvių Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų, taip numatant ir įtvirtinant atitinkamus reikalavimus vertimuisi ūkine veikla (Alkoholio kontrolės įstatymo 1 str. 2 d., 4 str. 1 d.).

40Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Alkoholio kontrolės įstatymo (2004 m. kovo 9 d. įstatymo Nr. IX-2052 redakcija) 18 straipsnio nuostatos. Šio straipsnio 9 dalyje (2010 m. birželio 17 d. įstatymo Nr. XI-909 redakcija) nustatyta, kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

41Taigi minėtoje nuostatoje numatyta savivaldybės diskrecijos teisė riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, apibrėžiama tomis pačiomis sąlygomis, kurios vienodai reikšmingos ir priimant sprendimą neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Alkoholio kontrolės įstatyme įtvirtintų sąlygų visetas – prekybos alkoholiniais gėrimais vietos pobūdis, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikšta nuomonė, policijos komisariatų pasiūlymai – reiškia būtent viešojo intereso, visuomenės apsaugą nuo galimų neigiamų prekybos alkoholiu ir jo vartojimo padarinių. Savo paskirtimi tai – priemonė atkurti (nustatyti) tinkamą visuomenės ir verslo interesų pusiausvyrą. AKĮ 18 straipsnio 9 dalyje numatytomis sąlygomis suteikiant savivaldos institucijai teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, sudaroma galimybė apginti viešąjį interesą, pašalinti jo pažeidimus, kai išduodant licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais lieka neįvertintos reikšmingos aplinkybės, vėliau nulėmusios visuomenės interesų pažeidimą (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2144/2014; 2015 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1698-624/2015).

42Pažymėtina, kad remiantis teismų praktika, Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje minima informacija dar nėra besąlyginis pagrindas savivaldybių taryboms priimti sprendimą dėl apribojimo alkoholiniais gėrimais prekybos laiko ar atsisakymo išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Tai ne imperatyvi norma, o savivaldybės diskrecija, todėl kiekvienu atskiru atveju savivaldybės tarybos sprendimas dėl apribojimo alkoholiniais gėrimais prekybos laiko ar atsisakymo išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turi būti motyvuotas. Adresatas, į kurį nukreiptas tokio pobūdžio teisės aktas, turi aiškiai suprasti, kodėl priimamas toks sprendimas. Kitaip tariant, savivaldybės taryba privalo aptariamo pobūdžio sprendimą motyvuoti, išdėstant, kodėl apskritai atsisakoma išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais arba priimamas sprendimas dėl prekybos laiko apribojimo. Visada privalo būti aptarta faktinė nagrinėjama situacija tuo aspektu, ar yra (nėra) pagrindas apriboti prekybos laiką bei kokie argumentai suponuoja prekybos laiko susiaurinimą vienu ar kitu paros metu. Ši prievolė sietina su Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1674/2013; 2015 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1698-624/2015).

43Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, įrodinėjimo dalykas dažnai lemia ir įrodinėjimo priemones, kuriomis vienos ar kitos aplinkybės byloje gali būti nustatytos; skirtingų faktų bylose nustatymui taikomi nevienodo įrodytumo laipsnio ir įrodymų pakankamumo kriterijai. Jei prekybos alkoholiniais gėrimais subjekto padarytam teisės normų pažeidimui pagrįsti keliami santykinai aukšti įrodinėjimo reikalavimai, dažniausiai turi būti įrodytas ne tik konkretus pažeidimas, objektyvioji jo pusė, bet ir pažeidėjo kaltė, kiti subjektyviosios pusės elementai, tai viešojo intereso pažeidimas gali būti nustatomas remiantis faktiniais duomenimis, kuriems daugiau taikytinas tikėtinumo kriterijus esant juos buvus, negu priešingai (prekybos vieta, gyventojų nuomonė, policijos pasiūlymai). Subjektyvusis nustatomų aplinkybių aspektas dažniausiai pasireiškia kaip tam tikri visuomenės vertybiniai kriterijai (viešoji rimtis, saugi, kultūringa aplinka, kt.) (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2814/2011, 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2284/2013, 2014 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-967/2014).

44Byloje nustatyta, kad Palangos miesto savivaldybės taryba klausimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo pareiškėjai I. Staponienės įmonės kavinėje „Luiza“, esančioje ( - ), Palanga, svarstė ir sprendimą priėmė atsižvelgusi į 2014 m. vasario 17 d. UAB „Valeresta“ prašymą „Dėl kavinės-baro „Luiza“ veiklos pažeidimų“, po kuriuo pasirašė ir ( - ) gyventojai, prašydami imtis priemonių dėl kavinės veiklos, užtikrinant saugią aplinką (b. l. 88–96) ir į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato 2013 m. lapkričio 4 d. raštą Nr. 30-60-S-8025 „Dėl viešosios tvarkos užtikrinimo“, kuriame pateikiama informacija apie gautus pranešimus dėl įvairių teisės pažeidimų, susijusių su kavinės „Luiza“ veikla (b. l. 97). 2014 m. vasario 17 d. UAB „Valeresta“ prašyme „Dėl kavinės-baro „Luiza“ veiklos pažeidimų“ nurodyta, jog kavinė „Luiza“ veikia kaip naktinis baras, į kurį neblaivūs lankytojai pradeda rinktis apie 24 val. Teigiama, jog čia yra priversti nuolat patruliuoti policijos ekipažai, tramdantys muštynių dalyvius, kurie kelia pavojų praeiviams ar gatvės gyventojams. Baras veikia iki paryčių, iš jo per naktį sklinda tranki muzika, prieš rytą trankomos automobilių durelės, taip trikdoma viešbutyje besiilsinčių Palangos miesto svečių ir ( - ) gyventojų rimtis. Prie prašymo pridėti UAB „Valeresta“ viešbučio „Palangos Juzė“ klientų atsiliepimai, kuriuose teigiama, jog iš šalia esančios kavinės sklinda didelis triukšmas. KAVPK Palangos miesto policijos komisariato rašte nurodyta, kad KAVPK Palangos miesto policijos komisariate 2013 m. gauti 43 pranešimai apie įvairius teisės pažeidimus, susijusius su baro „Luiza“, esančio Palangoje, ( - ), klientais. Visi pranešimai gauti apie savaitgaliais (penktadienį, šeštadienį, sekmadienį) nakties metu įvykdytus teisės pažeidimus. Gauti 6 pranešimai apie galimai įvykdytas nusikalstamas veikas, pagal juos pradėtas 1 ikiteisminis tyrimas, dėl 5 pranešimų priimti procesiniai sprendimai nepradėti ikiteisminio tyrimo. Kiti pranešimai dėl administracinių teisės pažeidimų: nedidelis chuliganizmas, viešosios rimties trikdymas ir t. t. 2012 m. policija gavo 45 pranešimus, susijusių su baro „Luiza“ klientais, iš jų 9 apie galimai įvykdytas nusikalstamas veikas, pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai. 2011 m. gautas 41 pranešimas, iš jų 7 apie galimai įvykdytas nusikalstamas veikas, pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai; 2010 m. gauti 43 pranešimai, pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai.

45Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija atsižvelgdama į paminėtą tokio pobūdžio byloms reikšmingų aplinkybių įrodinėjimo specifiką, nagrinėjamoje byloje sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad byloje pateikti rašytiniai įrodymai, juose pateikta informacija, vietos bendruomenių (jų atstovų) pareikšta nuomonė ir policijos siūlymai leidžia daryti neabejotiną išvadą apie pareiškėjui priklausančioje prekybos vietoje, kavinėje „Luiza“ ir prie jos, adresu ( - ), Palangoje, naktinės prekybos alkoholiniais gėrimais metu užfiksuotus teisės pažeidimus, trikdančius viešąją rimtį ir tvarką bei turinčius tiesioginę įtaką nesaugios gyventojams aplinkos sukūrimui. Teisėjų kolegijos vertinimu, administracinėje byloje pateiktų įrodymų visuma patvirtina sąsają tarp pareiškėjo prekybos alkoholiniais gėrimais nakties metu kavinėje „Luiza“, ( - ), Palangoje, bei prie jos, užfiksuotais su viešojo intereso apsauga nesiderinančiais teisės pažeidimais, dalis kurių yra tiesiogiai susiję su naktine prekyba alkoholiniais gėrimais ar padaryti neblaivių asmenų. Taigi, ginčijamas atsakovo sprendimas priimtas atsižvelgus į Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nurodytą Palangos miesto bendruomenės atstovų (UAB „Valeresta 2014 m. vasario 17 d. raštas su ( - ) gyventojų parašais) nuomonę ir KAVPK Palangos miesto policijos komisariato pasiūlymus. Minėtas ginčijamo sprendimo priėmimo faktinis pagrindas, įvertinus Palangos miesto savivaldybės administracijos 2014 m. birželio 9 d. teikime dėl sprendimo projekto (b. l. 15–16) įvardytą prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo tikslą (siekiamus rezultatus) – siekti, kad sumažėtų viešosios tvarkos, alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų, saugios ir netriukšmingos aplinkos sukūrimas, teisėjų kolegijos vertinimu, sudarė teisėtą pagrindą priimti ginčijamą sprendimą.

46Pasisakydama dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su ginčijamo administracinio akto atitikimu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, teisėjų kolegija pažymi, jog, įvertinus šios administracinės bylos faktines aplinkybes, minėtą tokio pobūdžio byloms reikšmingų aplinkybių įrodinėjimo specifiką, pritartina pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad visuma į bylą pateiktų sprendimą lydinčių dokumentų (Palangos miesto policijos komisariato raštai, UAB „Valeresta“ prašymas Palangos miesto merui, pasirašytas ir ( - ) gyventojų, Palangos miesto savivaldybės tarybos komitetų posėdžių protokolų išrašai ir kt. sprendimo projekto rengimo medžiaga) leidžia suprasti ginčijamo sprendimo priėmimo motyvus ir poveikio priemonių taikymo priežastis, todėl motyvų nenurodymas pačiame sprendime šiuo konkrečiu atveju nesudaro pagrindo vien dėl formos trūkumo naikinti šį sprendimą, kuris savo turiniu yra teisėtas ir pagrįstas. Iš sprendimo įžanginės dalies bei 2014 m. birželio 9 d. teikimo dėl sprendimo projekto matyti, kokiomis teisės aktų normomis bei kokiais įrodymais remdamasis atsakovas nusprendė taikyti pareiškėjui priklausančioje kavinėje prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimą nuo 24 val. iki 8 val.

47Pasisakydama dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su skirtingų konkurencijos sąlygų sudarymu ir I. Staponienės įmonės diskriminavimu kitų verslo subjektų atžvilgiu, teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas, palaipsniui įgyvendindamas Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 dalies tikslus (mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui), veikdamas Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalies numatytomis sąlygomis, ir atsižvelgęs į nustatytų aplinkybių visumą, turėjo diskrecijos teisę veikti numatytu būdu ir apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką būtent pareiškėjui priklausančioje kavinėje. Pažymėtina, kad tokie veiksmai neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatai, kuri įtvirtina draudimą viešojo administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

48Remdamasi išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamas Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimas, kuriuo paliktas galioti pareiškėjo šioje byloje skundžiamas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. T2-198 dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo, priimtas teisingai įvertinus bylos faktines aplinkybes, tinkamai aiškinant ir taikant teisės normas bei teismų praktiką, todėl paliktinas galioti kaip teisėtas ir pagrįstas. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą remiantis jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

49Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

50Pareiškėjo I. Staponienės įmonės apeliacinį skundą atmesti.

51Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

52Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas I. Staponienės įmonė kreipėsi į teismą, prašydama: 1)... 5. Pareiškėjas 2014 m. lapkričio 4 d. prašymu atsisakė skundo dalies dėl... 6. Prašydamas panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3... 7. Pažymi, jog Palangos miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir... 8. Sprendimas yra priimtas pagal 2014 m. vasario 17 d. UAB „Valeresta“... 9. Atsakovas Palangos miesto savivaldybės taryba atsiliepime (b. l. 80–84)... 10. Mano, jog skundžiamas 2014 m. liepos 3 d. Palangos miesto savivaldybės... 11. Pažymėjo, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatyta... 12. Pabrėžė, jog KAVPK Palangos miesto policijos komisariato 2014 m. rugpjūčio... 13. Atsakovas su tuo nesutinka su skundo argumentu, kad sprendime visiškai... 14. Atsakydamas į pareiškėjo argumentą, kad priimant skundžiamą sprendimą... 15. Atsakovas pažymėjo, kad apriboti prekybos alkoholiu laiką buvo bandytą dar... 16. Taip pat pažymima, jog I. Staponienės įmonė vykdo komercinę veiklą... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Valeresta“ atsiliepime (b. l.... 18. UAB „Valeresta“ nurodė, kad skundžiamame sprendime yra nurodytas jo... 19. Teigė, jog nepagrįsti pareiškėjo skundo argumentai ir dėl Konkurencijos... 20. II.... 21. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu... 22. Remdamasis skundžiamo sprendimo priėmimo aplinkybėmis, teismas nusprendė,... 23. Teismas, įvertinęs KAVPK Palangos miesto policijos komisariato raštus ir... 24. Teismas, vertindamas skundžiamo sprendimo atitikimą Viešojo administravimo... 25. Pasisakydamas dėl pareiškėjo nurodytų argumentų dėl jam pritaikytos... 26. Apibendrinęs, teismas padarė išvadą, jog Palangos miesto savivaldybės... 27. Pareiškėjas buvo pareiškęs prašymą priteisti patirtos žalos... 28. Atsižvelgiant į tai, jog sprendimas priimtas ne pareiškėjo naudai,... 29. III.... 30. Pareiškėjas I. Staponienės įmonė pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 31. Apeliaciniame skunde pažymi, kad tiek atsakovas, tiek teismas, faktiškai... 32. Ginčijamas sprendimas priimtas 2014 m. liepos 3 d., o sprendžiant iš 2014 m.... 33. Pareiškėjas pakartoja skundo argumentus dėl skundžiamo akto neatitikimo... 34. Be to, pareiškėjo nuomone, teismas turėjo ištirti skundžiamo atsakovo... 35. Atsakovas Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV.... 38. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos... 39. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl kilusio ginčo pažymi, kad alkoholinių... 40. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Alkoholio kontrolės įstatymo (2004... 41. Taigi minėtoje nuostatoje numatyta savivaldybės diskrecijos teisė riboti... 42. Pažymėtina, kad remiantis teismų praktika, Alkoholio kontrolės įstatymo 18... 43. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, įrodinėjimo... 44. Byloje nustatyta, kad Palangos miesto savivaldybės taryba klausimą dėl... 45. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija atsižvelgdama į paminėtą tokio... 46. Pasisakydama dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su ginčijamo... 47. Pasisakydama dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su skirtingų... 48. Remdamasi išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 49. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 50. Pareiškėjo I. Staponienės įmonės apeliacinį skundą atmesti.... 51. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą... 52. Nutartis neskundžiama....