Byla 2-1821-641/2012
Dėl žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui J. M. dėl žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo 457,88 Lt žalai atlyginti. Ieškovas nurodė, kad atsakovo skolą įrodo su ieškiniu pateikiami dokumentai: nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-06-25 nutartis, žalos privalomojo sveikatos draudimo fondui atlyginimo sutartis, išlaidų dėl gydymo sąmata, pažyma dėl žalos valstybinei ligonių kasai atlyginimo.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Priimtinas preliminarus sprendimas, nes sprendimo priėmimas atitinka CPK 424 str. 1 d. numatytus leistinumo reikalavimus, yra ieškovo prašymas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir yra pateikta pakankamai leistinų rašytinių įrodymų tokio sprendimo priėmimui.

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktas įrodymais nustatyta, kad 2012-01-02 Šiaulių apskrities VPK Šiaulių rajono PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 41-1-018-12 pagal nusikaltimo, numatyto BK 138 str. 2 d. 3 p., dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, kurio metu buvo sužalota J. B. sveikata. Šiaulių rajono apylinkės prokuratūros 2012-06-12 nutarimu ir Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-06-25 nutartimi nustatyta, kad J. M. įvykdė minėtą nusikaltimą, t. y. nesunkai sutrikdė J. B. sveikatą, tačiau ikiteisminis tyrimas nutrauktas BK 38 str. pagrindu, t. y. nukentėjusiajai susitaikius su kaltinamuoju (4-5, 6-8 b.l.). Iš pateikto gydymo paslaugų apskaičiavimo išrašo matyti, kad dėl patirtų sužalojimų J. B. laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-02-05 VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės buvo suteikta asmens sveikatos priežiūros paslaugų už 457,88 Lt (3 b.l.). 2012-05-31 atsakovas pasirašė Žalos privalomojo sveikatos draudimo fondui atlyginimo sutartį, kuria įsipareigojo ieškovui nuo 2012-06-01 kasmenėsinėmis įmokomis atlyginti padarytą žalą (9-10 b.l.), tačiau savo sutartinių prievolių tinkamai nevykdė. PSFD biudžetą vykdo, naudoja jo lėšas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri iš PSDF biudžeto lėšų apmokėjo sveikatos priežiūros įstaigai – VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei už J. B. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 str. 5 p., LR Sveikatos draudimo įstatymo 9 str. 3 d. 1 p., 30 str. 1 p., 31 str. 1 p., 33 str. 1 d.). Tarp atsakovo veiksmų ir PSDF biudžeto patirtų išlaidų yra tiesioginis priežastinis ryšys, nes atsakovas nesilaikė CK 6.263 str. numatytos pareigos laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Atsakovas dėl savo kaltų veiksmų sutrikdęs J. B. sveikatą, privalo atlyginti ieškovui 457,88 Lt turtinę žalą. Kadangi su sveikatos grąžinimu susijusias išlaidas padengė ieškovas, o ne pats žalą sukėlęs asmuo, todėl ieškovas turi atgręžtinio reikalavimo teisę į padariusį žalą asmenį. Byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, atsakovas J. M. ieškovo buvo raginamas atlyginti žalą ieškovui (11 b.l.), tačiau įrodymų, jog sprendimo priėmimo dienai atsakovas būtų atlyginęs žalą ieškovui, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 457,88 Lt žalos atlyginimo.

6Kadangi ieškinys tekintinas visiškai, o ieškovas byloje yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), iš atsakovo priteistinas 29,00 Lt žyminis mokestis valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1, 7 p., 88 str., 96 str. 1 d.).

73,30 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (LR CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

8Teismas, vadovaudamasis LR CPK 424 - 428 str.,

Nutarė

9ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovo J. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 191351679, buveinė - Europos a. 1, 03505 Vilnius, A/s Nr. ( - ), Swedbank AB, banko kodas 73000, 457,88 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt septynis litus 88 ct) žalos atlyginimo.

11Priteisti iš atsakovo J. M., asmens kodas ( - ) valstybės naudai - 29,00 Lt (dvidešimt devynis litus 00 ct) žyminio mokesčio.

12Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siutimo išlaidų valstybei.

13Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba raštu pateikti sprendimą priėmusiam teismui motyvuotus prieštaravimus.

14Jeigu per 20 dienų prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Sprendimo nuorašą kartus su ieškiniu bei jo priedų nuorašais ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo priėmimo išsiųsti atsakovui.

16Sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai