Byla 2-44/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Konstantino Gurino (pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo P. F. M. V. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutarties, kuria nutarta bylą perduoti pagal teismingumą kitam teismui, civilinėje byloje Nr. 2-455-278/2008 pagal ieškovės G. A. ieškinį atsakovui P. F. M. V. V. , tretiesiems asmenims E. K. , A. K. , UAB „Silberauto“ dėl pinigų dovanojimo su sąlyga sutarties pripažinimo galiojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė G. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti galiojančia 143 300 Lt dovanojimo su sąlyga sutartį, sudarytą P. F. M. V. V. ir G. A. bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad nuo 2007 m. gegužės mėn. gyvenant kartu su atsakovu, šalys nusprendė įsigyti automobilį, kurio markę išsirinkusi ieškovė. Automobilio Chrysler 300C Touring įsigijimui iš UAB „Silberauto“ atsakovas G. A. padovanojo 143 300Lt, kurių dalį 13 300 Lt atsakovas pervedė kaip avansą į UAB „Silberauto“ sąskaitą, o 130 000 Lt sumą 2007 m. spalio 2 d. - į ieškovės sąskaitą. Įsigydama automobilį savo vardu ieškovė dovaną priėmė, tuo įvykdydama sąlygą, kuri buvo nustatyta atsakovui dovanojant turtą. Nurodė, kad atsakovo avansinis mokėjimas už automobilį, lėšų pervedimas į ieškovės sąskaitą, sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, ieškovės naudojimasis, valdymas ir disponavimas automobiliu, atsakovo neprieštaravimas nurodytiems ieškovės veiksmams, šalių tarpusavio santykiai automobilio pirkimo metu patvirtina, kad šalys pareiškė vieningą valią - atsakovas - padovanoti 143 300 Lt, o ieškovė - priimti dovanojamus pinigus ir panaudoti juos dovanotojo nurodytam tikslui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Nurodė, kad atsakovas žadėjo tinkamai įforminti dovanojimo sutartį, tačiau delsė, o vėliau jų santykiams pablogėjus, pareiškė ieškinį teisme, kuriuo prašoma pakeisti 2007 m. rugsėjo 26 d. pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, visas pirkėjo G. A. teises ir pareigas pagal pirkimo-pardavimo sutartį perkeliant atsakovui. Atsakovo atsisakymas įforminti dovanojimo su sąlyga sutartį pažeidžia ieškovės teises - jos, kaip buvusios automobilio Chrysler 300C savininkės padėtis yra teisiškai neapibrėžta, pažeidžiami jos teisėti lūkesčiai, o jos teisių pažeidimai yra akivaizdūs įvertinus aplinkybę, kad už atsakovo dovanotus pinigus įsigytas automobilis yra parduotas trečiajam asmeniui E. K. .

42008 m. lapkričio 17 d. Panevėžio apygardos teisme gautas ieškovės prašymas dėl bylos perdavimo kitam teismui, kuriame nurodyta, kad pagal atsakovo gyvenamąją vietą ieškinys nagrinėtinas Šiaulių apygardos teisme, tačiau per klaidą buvo paduotas Panevėžio apygardos teismui.

52008 m. lapkričio 17 d. teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pateikė prašymą ieškinį palikti nenagrinėtą, nes į teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyko ieškovė ir jos atstovas.

6Panevėžio apygardos teismas 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl bylos perdavimo kitam teismui patenkino, perdavė pagal teismingumą civilinę bylą nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, o atsakovo prašymą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu atmetė. Nurodė, kad iš teismui pateiktų duomenų matyti, jog atsakovo, Olandijos piliečio P. F. M. V. V. gyvenamoji vieta yra Mažeikių m., todėl byla pagal rūšinio teismingumo kriterijus yra teisminga Šiaulių apygardos teismui (CPK 29, 783, 787 str.), o ieškovės pareikštas reikalavimas atsakovui nesuteikia ieškovei teisės kreiptis į teismą pagal ieškovės pasirinkimą (CPK 27, 29, 30, 787 str.). Kadangi atsakovo gyvenamoji vieta yra žinoma, o ieškovė nepateikė teismui duomenų, kad šalys tarpusavio susitarimu yra susitarusios dėl ginčų sprendimo teismingumo, teismas sprendė, kad byla neteisminga Panevėžio apygardos teismui. Teismas nurodė, jog ta aplinkybė, kad Panevėžio apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal atsakovo ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais taip pat nesudaro pagrindo G. A. ieškinį nagrinėti šiame teisme. Teismas atmetė atsakovo prašymą palikti ieškinį nenagrinėtu ir nurodė, kad iš ieškovės pateikto prašymo perduoti bylą nagrinėti pagal teismingumą matyti, kad ieškovė nepiktnaudžiauja savo teisėmis, yra suinteresuota bylos eiga ir jos bei atstovo neatvykimas į teismo posėdį, kuriame iš esmės svarstomas klausimas dėl bylos teismingumo, nesudaro pakankamo pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtu. Be to, klausimą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu galėtų spręsti tik teismas, kuriam byla yra teisminga.

7Atsakovas P. F. M. V. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismo nustatytu terminu atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškovo ieškinį, teismas nepriėmė sprendimo už akių, bet priėmė nutartį paskirti teismo posėdį ir pranešė apie posėdžio datą šalims. Pagal CPK 246 str. 1 d., 4 d., į teismo posėdį neatvykus ieškovui ar jo atstovui, kuriems buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį, teismas atsakovo prašymu priima sprendimą už akių, o atsakovui to neprašant, palieka ieškinį nenagrinėtu. Šiuo atveju teismas nesilaikė minėtos normos nuostatų ir į bylos nagrinėjimą neatvykus ieškovui ar jo atstovui bei nesant prašymo nagrinėti bylą teismo posėdyje jiems nedalyvaujant ar pranešimo apie pateisinamas neatvykimo priežastis, perėjo prie ginčo šalių prašymų sprendimo procedūros, t. y. nagrinėjo bylą iš esmės. Apelianto manymu, nesant ieškovo ar jo atstovo, teismas gali spręsti jų prašymus tik dėl dalyvavimo procese, bet ne dėl bylos esmės bei teismingumo, todėl priimta nutartis neteisėta.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė G. A. prašo palikti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. lapkričio 17 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad iš ieškovės iki teismo posėdžio pateikto prašymo perduoti bylą pagal teismingumą Šiaulių apygardos teismui aiškiai matyti ieškovės ir jos atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys – t. y. byla negali būti nagrinėjama Panevėžio apygardos teisme, nes ji teisminga kitam teismui, o ieškinys Panevėžio apygardos teismui paduotas dėl apsirikimo. Atitinkamai ieškovė ir jos atstovas neturėjo teisinio pagrindo prašyti teismo nagrinėti bylą teismo posėdyje jiems nedalyvaujant, nes byla Panevėžio apygardos teisme yra apskritai nenagrinėtina, kaip priimta pažeidžiant teismingumo taisykles. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad nesant ieškovės ar jos atstovo, teismas negalėjo spręsti bylos teismingumo klausimo. Pagal CPK normas, teismas privalo perduoti bylą nagrinėti kitam teismui pagal teismingumo taisykles, jeigu iškėlus bylą paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles. Įstatymas nenumato, kad bylos perdavimo pagal teismingumą klausimas turi būti sprendžiamas privalomai dalyvaujant ieškovui ar jo atstovui. Naikinti skundžiamos nutarties nėra pagrindo.

9Apeliacinis procesas dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutarties dalies, kuria atmestas atsakovo prašymas palikti ieškinį nenagrinėtą, nutrauktinas.

10Atskirasis skundas dėl kitos nutarties dalies atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas civilinę bylą pagal ieškovės G. A. ieškinį atsakovui P. F. M. V. V. dėl pinigų dovanojimo su sąlyga sutarties pripažinimo galiojančia perdavė pagal teismingumą nagrinėti Šiaulių apygardos teismui. Ta pačia nutartimi teismas atmetė atsakovo prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą. Apeliantas, nesutikdamas su šia nutartimi, prašo ją panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tačiau iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas nesutinka tik su ta skundžiamos nutarties dalimi, kuria teismas atmetė jo prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą.

13Teismo nutartys atskiraisiais skundais gali būti skundžiamos tik CPK numatytais atvejais bei tuo atveju, kai skundžiama teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 str.). CPK 298 straipsnis numato, kad dėl teismo nutarties palikti pareiškimą nenagrinėtą gali būti duodamas atskirasis skundas. Tačiau civilinio proceso įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria atmestas prašymas palikti pareiškimą nenagrinėtą. Tokia teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutarties dalis, kuria teismas atmetė atsakovo prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą, negalėjo būti skundžiama atskiruoju skundu. Todėl apeliacinis procesas dėl šios skundžiamos pirmosios instancijos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutarties dalies turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d.3 p., 5 d., 338 str.).

14Apeliantas, atskiruoju skundu prašydamas panaikinti visą Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį, kaip minėta, nenurodė argumentų, kuriais jis ginčytų civilinės bylos perdavimą pagal teismingumą nagrinėti Šiaulių apygardos teismui. Priešingai, kaip matyti iš 2008 m. lapkričio 17 d. teismo posėdžio protokolo, atsakovo atstovas sutiko, kad byla yra teisminga Šiaulių apygardos teismui ir turi būti nagrinėjama minėtame teisme (b. l. 78). Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija skundžiamos nutarties dalį, kuria civilinė byla perduota pagal teismingumą nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, palieka nepakeistą.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

16Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo P. F. M. V. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutarties dalies, kuria atmestas atsakovo prašymas palikti ieškinį nenagrinėtą.

17Panevėžio apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutarties dalį, kuria civilinė byla pagal G. A. ieškinį atsakovui P. F. M. V. V. , tretiesiems asmenims E. K. , A. K. , UAB „Silberauto“ dėl pinigų dovanojimo su sąlyga sutarties pripažinimo galiojančia, perduota pagal teismingumą nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai