Byla 2-1406-721/2012
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nepilnamečiam vaikui nustatymo, globėjo skyrimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Jūratei Svobutienei, dalyvaujant ieškovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vladui Narmontui, atsakovei J. J., trečiojo asmens Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų atstovei A. V.,

2žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, ieškinį atsakovei J. J., trečiajam asmeniui Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nepilnamečiam vaikui nustatymo, globėjo skyrimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

32012 m. balandžio 18 d. Mažeikių rajono apylinkės teisme gautas ieškovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, ieškinys, kuriame nurodoma, jog atsakovė J. J., a. k. ( - ) yra trijų vaikų motina, tačiau šiuo metu pati ji neaugina nė vieno savo vaiko. Šeima stebima nuo 2004 m. dėl dažno atsakovės alkoholio vartojimo, vaikų nepriežiūros, pašalinių asmenų lankymosi namuose, neracionalaus pajamų paskirstymo. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A1-1602 jos šeima įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl girtavimo ir dėl vaikų nepriežiūros. Vaikų tėvas A. J., gim. 1967-10-26, mirė 2007-06-02. Nuo 2007 m. šeimai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos. 2008 m. Židikų seniūnijos socialinis darbuotojas atlikto darbo su šeima išvadoje informuoja, kad J. J. negali savarankiškai funkcionuoti socialinėje aplinkoje. Šeimos didžiausia problema yra socialinių įgūdžių stoka ir girtavimas, gaunamų pajamų naudojimas netinkamai, svetimų asmenų apsilankymas namuose. Moteris kiek sugeba rūpinasi savo dukra, turi maistelio ir reikiamų priemonių kūdikiui, tačiau dažnai randama neblaivi. J. J. gyvena daugiabutyje, gyvenimo sąlygos netinkamos. Namui reikalingas remontas. Du kambariai ir virtuvė apstatyti reikalingiausiais baldais, aplinka skurdi, tvarka ir švara minimali. S. J. gimė neišnešiota, jai nustatyti kompleksiniai raidos sutrikimai, reikalinga logopedo pagalba, masažai, mankšta. Komplaksinės pagalbos teikimui ir ugdymui mažametei mergaitei buvo sudarytos sąlygos lankyti savaitinį lopšelį-darželį „Bitutė". Mergaite buvo visapusiškai pasirūpinta, savaitės eigoje vaikas gavo specialistų pagalbą, savaitgalius leido su mama. J. J. seniūnijos darbuotojų pagalba kurį laiką bandė susitvarkyti savo gyvenimą, klausė patarimų, pagerino buitį, rečiau buvo pastebėta išgėrusi. 2011 m. pradžioje J. J. grįžo prie įprasto gyvenimo būdo, lengvabūdiškumas, nenoras dirbti, alkoholio vartojimas nebegalėjo užtikrinti saugaus bendravimo su dukra. Namuose moteris nesitvarko, rūbai neskalbti, vaiko rūbeliai lankyti ugdymo įstaigą nesuruošti. J. J. nepripažino turinti problemų dėl alkoholio, gydytis atsisakė, gyveno pažadais. Dėl mažametės saugumo Židikų seniūnijos darbuotojai pasiūlė vaiką lai

4kinai apgyvendinti vaikų globos namuose. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-28 įsakymu Nr.Al-361 buvo nustatyta vaiko laikinoji globa (rūpyba), skiriant vaiko globėju (rūpintoju) Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus, adresu: Mažeikiai, Laisvės g. 83. 2011-03-23 komisija vaiko globos klausimams rajone spręsti nutarė tęsti S. J., gyv. Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose, laikinąją globą (rūpybą). 2011-04-13 vykdant smurto socialinės rizikos šeimose prevenciją J. J. šeimoje lankėsi Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė, policijos pareigūnas, socialinė darbuotoja. Namuose buvo pakankamai tvarkinga ir švaru, tačiau moteris buvo neblaivi. Pravedus pokalbį dėl girtavimo ir nesugebėjimo savarankiškai tvarkytis buityje J. J. buvo įspėta dėl galimo dukters negrąžinimo į šeimą, jei nekeis gyvenimo būdo. 2011 m. rugsėjo mėn. Židikų seniūnijos socialinė darbuotoja pateikė išvadą dėl situacijos J. J. šeimoje. J. J. lanko dukrą vaikų globos namuose, pergyvena dėl jos, palaiko tvarką namuose, tačiau išlieka alkoholio vartojimo rizika. Rekomenduojama tęsti S. J. laikinąją globą. 2011-09-30 J. J. šeimoje lankėsi Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistės dėl šeimos patikrinimo, sprendžiant galimą grąžinimą S. J. į šeimą. Moteris buvo neblaivi, agresyviai nusiteikusi, namai apleisti, sklido nemalonus kvapas. 2011-10-06 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje buvo svarstomas S. J. grąžinimo į šeimą arba laikinosios globos (rūpybos) tęsimo klausimas. Komisija vaiko globos klausimams rajone spręsti nutarė tęsti S. J. laikinąją globą (rūpybą) ir kreiptis į teismą dėl motinos valdžios apribojimo. J. J. posėdyje nedalyvavo. J. J. pajamos buvo socialinės išmokos, 2011 m. darbo biržos rekomenduota moteris dirbo viešuosius darbus Židikų seniūnijoje. Pasibaigus darbo sutarčiai J. J. nenuvyko į darbo biržą, todėl buvo išbraukta be teisės registruotis 6 mėnesius. Atsakovė realių pajamų neturi. Savo dukrą lanko pagal galimybes, namų aplinka skurdi, skolos už elektros tiekimą. Pokyčių J. J. šeimoje nėra, mama nedaro jokių pastangų, kad vaikas galėtų augti namuose. Atsakovė nevykdo savo pareigos dorai auklėti ir prižiūrėti savo dukters, rūpintis jos sveikata, išlaikyti ją, atsižvelgiant į jos fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Savo dukters S. J. J. J. neaugina, neprisideda prie dukters ugdymo ir auklėjimo, neskiria lėšų jos išlaikymui, todėl S. J., likusiai be motinos globos, reikalinga nustatyti nuolatinę globą (rūpybą), nuolatiniu globėju (rūpintoju) paskiriant Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus, adresu: Laisvės g.83, Mažeikiuose, bei nustatyti vaiko gyvenamąją vietą globos namuose.

5Ieškovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas, dalyvavęs teismo posėdyje, paaiškino, jog vaiko motina J. J. dėl žalingo potraukio alkoholiui nepajėgė pasirūpinti savo dukra bei tinkamai vykdyti motinos pareigų. Atsakovė savo dukrą nors retkarčiais ir lanko, nedalyvauja mergaitės auklėjime ir išlaikyme. Mergaitė yra silpnos silpnos sveikatos, jai reikalinga speciali priežiūra, o atsakovė neturi sąlygų tokią priežiūra jai suteikti. Prašo neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei J. J., dukters S. J. atžvilgiu. Priteisti iš atsakovės išlaikymą S. J. periodinėmis išmokomis po 135,00 Lt kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, nustatyti jai nuolatinę globą. Skirti nepilnametės globėju Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus, nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą pas globėją bei skirti S. J. turto administratoriumi jos globėją Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus.

6Atsakovė J. J. atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą nepateikė, teismo posėdyje iš esmes su ieškiniu sutiko visiškai, prašė jį tenkinti .

7Trečiojo asmens, Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų, atstovės nuomone ieškinys tenkintinas.

8Ieškinys tenkintinas .

9Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma. Nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą, fizinę ir psichinę raidą, parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

10Paaiškinimais, duotais teismo posėdžio metu ir byloje esančia rašytine medžiaga: ieškiniu (b. l. 1-3); šeimos aplankymo, tikrinimo aktais, pakartotinio šeimos aplankymo aktais (b. l. 7, 9, 10, 12, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39); Mažeikių r. vaiko teisių apsaugos skyriaus tikrinimo aktais (b. l. 4, 9, 12); Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais (b. l. 17, 40, 41); Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Židikų seniūnijos išvadomis ( b. l. 6, 10, 14, 18, 19, 27, 35), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus komisijos, globos klausimams rajone spręsti protokolais (b. l. 8, 13); Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų direktorės įsakymu (b. l. 16) nustatyta, jog mažamečio vaiko S. J. mama J. J. nevykdo savo pareigų ir neužtikrina mažametės dukters teises ir teisėtus interesus. Atsakovė savo veiksmais parodo, kad nesiekia taisyti susiklosčiusios nepalankios jos vaikui gyvenimo padėties, nebando aktyviais veiksmais gerinti šeimos gyvenimo sąlygų, neatsisako žalingų ir destruktyvių įpročių. Dažnas girtavimas, kenksmingų bei žalingų mažamečiam vaikui gyvenimo sąlygų sudarymas, pažeidžia jo žmogaus teisę ir pirmiausia vaiko teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose bei tarptautinėse sutartyse. J. J. su dukra bendrauja retai ir labai trumpą laiką, jokios materialinės paramos jai neteikia. Toks atsakovės elgesys rodo, jog jai svarbesnis yra alkoholio vartojimas, negu buvimas ir bendravimas su savo dukra, rūpinimas ja. Akivaizdu, kad atsakovė nusišalino nuo vaiko auklėjimo ir išlaikymo, todėl motinos valdžia atsakovei J. J. turėtų būti apribota neterminuotai (CK 3.180 str.).

11Apribojus J. J. motinos valdžią, jos dukrai, įstatymų nustatyta tvarka atskirtai nuo tėvų, skirtina nuolatinė globa, nes ji esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą (CK 3.251 str.1 d., 3.256 str., 3.257 str. 3 p.). Nepilnametės globėju ir jos turto administratoriumi skirtini Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių golos namai (CK 3.261 str.). S. J. gyvenamoji vieta nustatytina pas globėją (CK 3.265 str.3 p.).

12Tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą auklėti savo vaikus, būti atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymą. Kas pasireiškia ir turtine pareiga – privalėjimu materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią. Tenkintinas ieškinio reikalavimas dėl 135 Lt išlaikymo kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteisimo iš atsakovės vaikui, nes nėra įrodymų, kad atsakovė teikia išlaikymą dukrai ar negalėtų tokio išlaikymo teikti (CK 3.196 str.1 d.1 p.).

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovės J. J. priteisiamas 190,60 Lt žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas paduodamas ieškinį buvo atleistas įstatymo, 11,62 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 80 str.1 d. 1 p., 2 p., 83 str.1 d. 2 p., 85 str.1 d.3 p., 96 str.1 d.).

14Sprendimas išlaikymo priteisimo, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d.1 p., 496 str.).

15Atsakovei išaiškintina, jog apribojus neterminuotai tėvų valdžią, tėvams yra sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Taip pat išaiškintina, jog nustačius neterminuota tėvų valdžios apribojimą be atskiro tėvų sutikimo vaikai gali būti įvaikinti.

16Globėjui (rūpintojui) išaiškintina jų teisės ir pareigos: globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina nepilnamečio teises ir interesus be specialaus pavedimo; globėjas turi teisę sudaryti atstovaujamo asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius; globėjas, kuris yra globotinio tėvas, motina ar kitas artimasis giminaitis, pareigas atlieka neatlygintinai; nepilnamečių asmenų globėjai ir rūpintojai turi gyventi kartu su nepilnamečiu; globėjai privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą; atstovaudami savo globotinę, globėjai privalo veikti išvien globotinės interesais (LR CPK 494 str., LR CK 3.243 str., 3.271 str., 3.273 str., 3.276 str.).

17Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 406-407 straipsniais, 496 straipsniu, teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti visiškai.

19Neterminuotai apriboti J. J., a. k. ( - ), motinos valdžią nepilnametės dukters S. J., a. k ( - ) atžvilgiu.

20Panaikinti laikinąją globą (rūpybą) S. J., a. k. ( - ).

21Nustatyti nepilnametei S. J., a. k. ( - ), nuolatinę globą ( rūpybą).

22Paskirti nepilnametės S. J., a. k. ( - ), nuolatiniu globėju ( rūpintoju) Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus.

23Nustatyti nepilnametės S. J., a. k ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose.

24Priteisti iš J. J., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnametei dukrai S. J., a. k. ( - ) po 135 Lt (vieną šimtą trisdešimt penkis litus ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kol dukra sulauks pilnametystės.

25Paskirti nepilnametės S. J., a. k ( - ) turto administratoriumi iki vaiko pilnametystės Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus.

26Priteisti iš J. J., a. k. ( - ), 190,60 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt litų 60 ct) žyminį mokestį ir 11,62 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

27Sprendimą išlaikymo priteisimo, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.

28Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

29Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda... 2. žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę... 3. 2012 m. balandžio 18 d. Mažeikių rajono apylinkės teisme gautas ieškovės... 4. kinai apgyvendinti vaikų globos namuose. Mažeikių rajono savivaldybės... 5. Ieškovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 6. Atsakovė J. J. atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą nepateikė,... 7. Trečiojo asmens, Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos... 8. Ieškinys tenkintinas .... 9. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma. Nei vienas iš... 10. Paaiškinimais, duotais teismo posėdžio metu ir byloje esančia rašytine... 11. Apribojus J. J. motinos valdžią, jos dukrai, įstatymų nustatyta tvarka... 12. Tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą auklėti savo vaikus, būti... 13. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės J. J. priteisiamas 190,60 Lt žyminis... 14. Sprendimas išlaikymo priteisimo, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo dalyje... 15. Atsakovei išaiškintina, jog apribojus neterminuotai tėvų valdžią, tėvams... 16. Globėjui (rūpintojui) išaiškintina jų teisės ir pareigos: globėjas yra... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios... 18. Ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Neterminuotai apriboti J. J., a. k. ( - ), motinos valdžią nepilnametės... 20. Panaikinti laikinąją globą (rūpybą) S. J., a. k. ( - ).... 21. Nustatyti nepilnametei S. J., a. k. ( - ), nuolatinę globą ( rūpybą).... 22. Paskirti nepilnametės S. J., a. k. ( - ), nuolatiniu globėju ( rūpintoju)... 23. Nustatyti nepilnametės S. J., a. k ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą... 24. Priteisti iš J. J., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnametei dukrai S. J., a. k.... 25. Paskirti nepilnametės S. J., a. k ( - ) turto administratoriumi iki vaiko... 26. Priteisti iš J. J., a. k. ( - ), 190,60 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt... 27. Sprendimą išlaikymo priteisimo, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo dalyje... 28. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 29. Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti valstybinei vaiko teisių...