Byla 2-268-939/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant pareiškėjos A. A. atstovui advokatui A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos A. A. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po tetos D. Ž. mirties priėmė jos palikimą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti. Nurodo, kad šio fakto nustatymas reikalingas dėl mirusiosios tetos turto paveldėjimo. Pareiškėja nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjos teta, D. Ž., po kurios mirties liko terminuotas indelis, laikomas Lietuvos kredito Unijos KU Prienų taupa, bei 0,55 ha žemės sklypas, esantis ( - ) ir 1,09 ha žemės sklypas, esantis ( - ). D. Ž. nebuvo susituokusi ir vaikų neturėjo. Palikėja D. Ž. paliko 2012-06-22 surašytą testamentą, kuriuo visą savo turtą, iš ko jis besusidėtų, paliko A. V.. Pareiškėjos ir jos tetos santykiai visada buvo geri, glaudūs, jas siejo artimi dvasiniai ryšiai. Pareiškėja organizavo laidotuvių apeigas, tvarkė dokumentus dėl laidojimo pašalpų, rūpinosi likusiais jos daiktais ir kitu turtu, tame tarpe ir žemės sklypais. Pareiškėja praleido trijų mėnesių terminą nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, tačiau palikimą priėmė faktiškai pradėdama jį valdyti. Ji rūpinosi tetos likusiais daiktais, prižiūrėjo žemės sklypus.

3Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyrius pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog neprieštaraus juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui pareiškėjai įrodžius turto valdymo faktą, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b. l. 34-36). Byla išnagrinėta suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 443 straipsnio 5 dalis).

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog neprieštaraus juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui pareiškėjai įrodžius turto valdymo faktą, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b. l. 16). Byla išnagrinėta suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 443 straipsnio 5 dalis).

5Teismo posėdžio metu liudytojas A. A. paaiškino, jog jis pareiškėjos brolis, žino, kad pareiškėjai jų abiejų teta D. Ž. paliko visą savo turtą. Pareiškėja prižiūrėjo tetą. Po tetos mirties pareiškėja pradėjo naudotis mirusios tetos paliktais buitiniais daiktais bei žeme – sodino daržoves, kasė bulves, rūpinosi pievų šienavimu.

6Teismo posėdžio metu liudytojas J. A. paaiškino, jog jis pareiškėjos pusbrolis. Jam žinoma, kad pareiškėjai liko mirusios tetos turtas – du žemės sklypai, piniginis indėlis ir namų apyvokos daiktai – šaldytuvas, televizorius, lova. Jis dalyvavo ligoninėje, kuomet buvo surašytas testamentas, kuriuo D. Ž. savo turtą paliko pareiškėjai.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Pareiškėjos, liudytojų paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjos teta D. Ž. mirė 2012 m. birželio 26 d. (b.l. 6). Po D. Ž. mirties liko jos asmeniniai daiktai, terminuotas indėlis, laikomas Lietuvos kredito Unijos KU Prienų taupa (b.l.10), 1,09 ha žemės sklypas, esantis ( - ) (b.l. 12,43), 0,56 ha žemės sklypas, esantis ( - ) (b.l. 13,40). 2012 m. birželio 22 d. testamentu (b.l.77) D. Ž. visą savo turtą, kuris mirties dieną jai priklauso ir kuris priklausys arba į kurį ateityje turės teises paliko A. V. (asmens kodas ( - )). Paveldėjimo byla į D. Ž. palikimą nepradėta (b. l. 9). A. V. po ištuokos pakeitė savo pavardę iš V. į A.. Ištuokos liudijime AA Nr. 351543 išduotame 2012 m., gruodžio 10 d. matyti, kad A. V. asmens kodas ( - ) pavardė po ištuokos A. (b.l. 46). Asmens tapatybės kortelė 2013-01-28 išduota A. A. asmens kodas ( - ) (b.l.47). Iš pareiškėjos pareiškimo (b.l.2,3), jos atstovo paaiškinimų matyti, kad ji po tetos D. mirties rūpinosi likusiu tetos turtu, juo naudojosi. Visu tetos turtu naudojosi kaip teisėta savininkė. Pareiškėjos paaiškinimus patvirtina liudytojų A. A. ir J. A. paaiškinimai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.51 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Kadangi pareiškėja negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių faktą, kad ji priėmė tetos D. Ž. palikimą, todėl prašomas faktas nustatytinas teismine tvarka (CPK 444 str. 1 d., 2 d. 8 p., 445 str.).

9Iš pareiškėjos priteistinos išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu, 448 straipsniu,

Nutarė

11pareiškimą tenkinti.

12Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą palikimo priėmimo tikslu, kad A. A. asmens kodas ( - ) po tetos D. Ž., asmens kodas ( - ) mirties ( - ) priėmė palikimą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

13Priteisti iš pareiškėjos A. A. 15.00 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą. Šios išlaidas sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Prienų rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę

14Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai