Byla 1A-423-417-2007

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Valentino Janonio, teisėjų Eduardo Maškevičiaus, Remigijaus Preikšaičio, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorei Vaidai Pužauskienei, gynėjui advokatui Ričardui Noreikai, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Ančiukaičio apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nuosprendžio, kuriuo A. O. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiajam asmeniui susitaikius.

2Iš A. O. priteista 35, 40 Lt Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos SAM nukentėjusiojo B. B. gydymo išlaidoms atlyginti.

3Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

4A. O. pagal BK 140 str. 1 d., 2 d. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už tai, kad 2007 m. birželio 3 d., apie 15.00 val., bute, esančiame ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, diržu sudavė mažamečiam B. B., gim. ( - ), vieną smūgį į kairįjį šoną, sudavė vieną smūgį diržu į dešinę ranką, o B. B. bandant išbėgti iš namų A. O. sudavė jam diržu per nugarą, padarydamas B. B. įstrižo brūkšnio pavidalo poodinę kraujosruvą kairiame pilvo šone tarp kairės priekinės pažastinės ir kairės vidurio pažastinės linijų, taip jį sužalodamas, padarė B. B. nežymų sveikatos sutrikdymą. L. O., bandant ginti sūnų, A. O. sudavė diržu du kartus per rankas, padarydamas jai netaisyklingos formos poodines kraujosruvas dešinio žasto apatinio trečdalio priekiniame-išoriniame paviršiuje, smulkias apvalios formos poodines kraujosruvas dešinės plaštakos užpakaliniame paviršiuje, taip ją sužalodamas, padarė L. O. nežymų sveikatos sutrikdymą.

5Prokuroras apeliaciniame skunde prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nuosprendį dėl netinkamai išspręstų kitų nuosprendžio klausimų. Nurodo, kad teismas nutraukdamas baudžiamąją bylą nepagrįstai patenkino Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros pareikštą civilinį ieškinį ir priteisė iš A. O. 35, 40 Lt nukentėjusiojo B. B. gydymo išlaidoms atlyginti. Teismui nutraukus baudžiamąją bylą civilinis ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtas.

6Prokurorė prašo skundą tenkinti.

7Asmens, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės, gynėjas prašo skundą atmesti.

8Skundas tenkintinas.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2003 m. birželio 20 d. nutarime „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ išaiškino Lietuvos Respublikos BPK 302- 307 str. reglamentuojančius nuosprendžio turinio reikalavimus. Šio nutarimo I dalies 4.5. punkte nurodyta:„Nuosprendžio, kuriuo asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės ir nutraukiama baudžiamoji byla, rezoliucinėje dalyje teismas kaltinamąjį atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės, sprendime nurodo baudžiamąjį įstatymą, pagal kurį kvalifikavo padarytą veiką, atleidimo pagrindą ir nutraukia baudžiamąją bylą, nurodo skiriamas baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemones, panaikina procesines prievartos priemones. Nutraukiant baudžiamąją bylą, sprendimas kaltinamąjį pripažinti kaltu nepriimamas. Kai teismas nutraukia bylą, civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtas.“ Baudžiamojo proceso įstatymas nereglamentuoja, koks sprendimas turi būti priimamas nuosprendžio atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės priėmimo atveju.

10Atsižvelgdama į tokią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priimdamas nuosprendį, kuriuo atleido A. O. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 str., civilinį ieškinį patenkino, tačiau klausimą dėl civilinio ieškinio privalėjo palikti nenagrinėtą. Esant tokioms aplinkybėms, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai išspręsto civilinio ieškinio klausimo(BPK 328 str. 4 d.).

11Vadovaudamasi LR BPK 326 str. 1 d. 3 p. teisėjų kolegija

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nuosprendį pakeisti:

13Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros pareikštą civilinį ieškinį, ginant viešąjį Valstybinės ligoninių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interesą, palikti nenagrinėtą.

14Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai