Byla 2-603-810/2012
Dėl juridinę reikšmę turinio fakto nustatymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, sekretoriaujant Rasai Dženkaitienei, dalyvaujant pareiškėjui B. J., jo atstovei adv. Jurgitai Lučinskaitei, suinteresuotam asmeniui N. P., suinteresuotiems asmenims Z. J., Kauno apskrities mokesčių inspekcijos atstovui nedalyvaujant

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo B. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims N. P., Z. J., Kauno apskrities mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinio fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėjas B. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po brolio J. J. mirties palikimą priėmė jis, faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti.

4Pareiškėjas B. J. nurodė, jog jo brolis J. J. mirė 2000 m. balandžio 9d. Be brolio, šeimoje dar buvo vaikai: Z. J., N. P. ir jis. Po brolio mirties liko palikimas – brolio vardu registruotas gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais, esantys ( - ). Mirusysis savo šeimos neturėjo, brolis Z. J. ir sesuo N. P. į palikimą nepretenduoja. Po brolio mirties jis, kaip įstatyminis įpėdinis, palikimą priėmė, faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą – gyvena ir ūkininkauja mirusiajam priklausančioje sodyboje, rūpinasi turtu, jį prižiūri, remontuoja ir išlaiko. Po brolio mirties jis per įstatymų nustatytą terminą nesikreipė į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą dėl palikimo, likusio po brolio mirties priėmimo, tačiau palikimą priėmė pradėdamas turtą faktiškai valdyti. Juridinio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti. Prašė pareiškimą tenkinti.

5Suinteresuotas asmuo N. P. su pareiškimu sutiko, patvirtino, kad B. J. po brolio J. J. mirties remontavo namą, ūkinius pastatus, mokėjo mokesčius. Nei ji, nei brolis Z. J. į likusį po brolio mirties palikimą nepretenduoja. Brolis Jonas šeimos neturėjo. Sutinka, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas.

6Suinteresuotas asmuo Z. J. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai. Gautas suinteresuoto asmens atsiliepimas, kuriame jis nurodė, kad su pareiškimu sutinka pilnai.

7Suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai. Atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Pareiškėjo pareiškimas dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu nagrinėtinas remiantis 2000 m. Civilinio kodekso nuostatomis, nes pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 str. nuostatą, 2000 m. Civilinio kodekso penktosios knygos ,,Paveldėjimo teisė” normos taikomos paveldėjimo santykiams tada, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui, tai yra nuo 2001-07-01. Pažymėtina, kad pareiškėjo brolis J. J. mirė 2000 m. balandžio 9d.

10Iš byloje esančių dokumentų, įrodančių giminystės ryšį (b.l.15) matyti, kad pareiškėjas B. J. ir palikėjas J. J. yra broliai. J. J. mirė 2000 m. balandžio 9d. (b.l.16). J. J. po mirties testamento nepaliko (b.l.19), vaikų neturėjo (b.l.17). Iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kruonio seniūnijos 2011 m. spalio 27d. Pažymos Nr.IP-517 (b.l.21) matyti, kad pagal įrašą 1991-1998 metų Kruonio apylinkės tarybos ūkinėje knygoje Nr. 16, eilės nr.715, J. J. vardu įregistruotas nekilnojamasis turtas - gyvenamasis namas su statiniais, esantis ( - ), kuris asmeninės nuosavybės teise priklausė J. J.. Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad jis po brolio mirties gyvena šiame name, jį prižiūri ir rūpinasi kaip savu, patvirtina pridedama pažyma (b.l.22), suinteresuotų asmenų Z. J., N. P. rašytiniai pareiškimai teismui (b.l.23,24), suinteresuoto asmens N. P. paaiškinimai, duoti teismo posėdžio metu. Palikėjo brolis Z. J. ir sesuo N. P. į palikimą nepretenduoja (b.l. 23,24).

11Palikimas yra mirusio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo įpėdiniams. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 587 str. 2 d.). Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 569 str. 1 d.). Nuo palikimo atsiradimo momento (datos) atsiranda įpėdinių teisė priimti palikimą ir prasideda termino priimti palikimą eiga – 6 mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 587 str. 3 d.). Civilinė teisė numato, kad palikimo priėmimas - tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. J. J. testamento nepaliko, jo brolis B. J. iš karto po palikėjo mirties priėmė mirusio brolio palikimą, nes turtu naudojosi ir jį prižiūrėjo, t.y., palikimą priėmė pradėjęs faktiškai jį valdyti, ir šie veiksmai buvo atlikti per nustatytą terminą - 6 mėn. nuo palikėjo mirties, tačiau laiku į notarą nesikreipė ir paveldėjimo teisės liudijimo į mirusio brolio turtą negavo. J. J. turto priėmimas, pradedant faktiškai jį valdyti ir juo rūpinantis kaip savu, atitiko įstatymo keliamus reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 587 str. 2 d.).

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų. Kitokia tvarka kaip juridinio fakto nustatymas, pareiškėjui nėra galimybės gauti paveldėjimo priėmimą patvirtinančius dokumentus.

13Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas mirusio brolio J. J. palikimą priėmė per įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti pradėjęs faktiškai jo turtą valdyti, nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 str. 2 d. 8 p.). Šio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str., 270 str., 307 str.1 d., 448 str., teismas

Nutarė

15pareiškimą patenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. J., gim. 1939-09-02, po brolio J. J., gim. 1953-08-01, mirties 2000-04-09, priėmė jo palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

18Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai