Byla 2-531-876/2014
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė rašytinio proceso tvarka susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovei O. K. dėl turtinės žalos atlyginimo

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį ir prašo priteisti iš O. K. 285,06 Lt Marijampolės skyriaus naudai. Ieškinyje nurodoma, kad 2013-04-11 O. K. kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių su prašymu mokėti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją už mirusį tėvą K. K.. Kartu su prašymu O. K. pateikė ( - ) išduotą pažymą apie O. K. mokymąsi šioje gimnazijoje. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013 m. balandžio 17 d. sprendimu O. K. buvo paskirta 285,06 lt per mėnesį našlaičių pensija nuo 2013-04-01 iki sukaks 24 metai, jei mokysis nustatyta tvarka įregistruotų mokyklų dieniniame skyriuje. Buvo nustatyta, kad O K. ( - ) mokymąsi nutraukė 2013-08-29, tai yra ji niekur nesimokė, bet jai buvo mokama našlaičių pensija. O. K. nepranešė Marijampolės skyriui apie tai, kad ji nesimoko, nors pasirašytinai buvo įsipareigojusi apie tai pranešti. Todėl jai buvo nepagrįstai išmokėta našlaičių pensija už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2013-09-30.

3Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlyga. Teismingumo taisyklių laikymasis - vienas iš pagrindų, užtikrinančių asmens teisę į teisminę gynybą. Jų nepaisymas gali lemti civilinio proceso teisės principų pažeidimą bei užkirsti kelią civilinio proceso tikslų įgyvendinimui. Sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą svarbu nustatyti, ar nėra pažeidžiamos teismingumo taisyklės bei tinkamai įgyvendinama ieškovo, kaip fizinio asmens, teisė į teisminę gynybą.

4Bylų priskirtinumo institutas atriboja bendrosios ir administracinių teismų kompetenciją. Bendrosios kompetencijos teismai civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nagrinėja ginčus, kylančius iš civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ir kitų privatinių teisinių santykių (Lietuvos Respublikos CPK 1 straipsnio 1 dalis). Administraciniai teismai sprendžia ginčus, kylančius iš administracinių teisinių santykių viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalis).

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

6Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės permokėtą našlaičių pensijos sumą, t.y. permokėtas valstybinio socialinio draudimo išmokas.

7Valstybinio socialinio draudimo našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. Našlaičių pensijų skyrimas ir mokėjimas yra viešosios teisės reglamentavimo sritis. Nagrinėjamu atveju ginčo teisiniai santykiai atsirado Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui vykdant viešąjį administravimą našlaičių pensijų skyrimo ir mokėjimo srityje, todėl ginčas dėl permokėtos sumos grąžinimo yra kylantis iš administracinių teisinių santykių ir nagrinėtinas administraciniame teisme. Permokėtų išmokų teismingumo klausimas buvo išspręstas Specialiojoje komisijoje 2014 m. sausio 23 d. nutartimi.

8Esant išdėstytoms aplinkybėms, pripažįstama, kad bylos nagrinėjimas pagal ieškovės ieškinį yra neteismingas Šakių rajono apylinkės teismui, todėl yra pagrindas jį atsisakyti priimti ir pasiūlyti ieškovei su ieškiniu kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą (Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 2 dalies 2 punktas, 3 dalis, 5 dalis).

9Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 2 dalies 2 punktu, 3 dalimi, 5 dalimi, 290-291 straipsniais,

Nutarė

10atsisakyti priimti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ieškinį atsakovei O. K. dėl permokėtos našlaičių pensijos priteisimo ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11Pasiūlyti ieškovei su ieškiniu kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą.

12Paaiškinti, kad ieškovė pateikdama atskirąjį skundą dėl nutarties atsisakyti priimti ieškinį, kartu su skundu turi pateikti teismo grąžintus dokumentus.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai