Byla 2-19655-466/2017
Dėl teisės negrąžinti pinigų už neįvykusį renginį pripažinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų - bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“, išvadą teikianti valstybės institucija - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei G. K., išvadą tiekiančios valstybės institucijos atstovei Ž. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ ieškinį atsakovui T. K. dėl teisės negrąžinti pinigų už neįvykusį renginį pripažinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų - bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“, išvadą teikianti valstybės institucija - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė išnagrinėti ginčą iš esmės ir pripažinti ieškovei teisę negrąžinti pinigų už bilietus į nevykusį renginį – festivalį „Karklė Live Music Beach“. Nurodė, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-02-27 patenkinusi T. K. reikalavimą grąžinti 58,31 Eur už nesuteiktą paslaugą – neįvykusį 2016 m. rugpjūčio 12-15 d. renginį, be pagrindo įpareigojo bilietų platintoją - atskleistą tarpininką UAB „Tiketa“ grąžinti pinigus T. K., nes pagal ieškovės sutarties su renginio organizatoriumi UAB „Renginių centras“ nuostatas už renginio atšaukimą ir dėl to kilusias pasekmes turi atsakyti UAB „Renginių centras“.

5Atsakovas T. K. atsiliepime nurodė, kad jis nėra tinkamas atsakovas ir prašė atsakove laikyti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Pretenziją dėl pinigų už nustatytu metu neįvykusį renginį T. K. pareiškė UAB „Renginių centras“, o ne UAB „Tiketa“. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pinigus už neįvykusį renginį grąžinti įpareigojo UAB „Tiketa“, tačiau pinigai T. K. nėra grąžinti.

6Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepime prašė jos procesinę padėtį pakeisti į išvadą teikiančios institucijos. Nurodė, kad savo nutarimu yra patenkinusi T. K. prašymą grąžinti pinigus. Remiantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atsiliepimu jos procesinė padėtis iš trečiojo asmens buvo pakeista į išvadą teikiančios valstybės institucijos.

7Ieškovė dublike nurodė, kad renginio – festivalio „Karklė Live Music Beach“ organizatorius buvo trečiasis asmuo BUAB „Renginių centras“, su kuriuo vartotojas T. K. sudarė renginio organizavimo paslaugų sutartį. Nors T. K. už bilietą į renginį sumokėjo atsiskleidusiam tarpininkui UAB „Tiketa“, tačiau ieškovė buvo pateikusi išsamią informaciją apie tai, kad renginio organizavimo paslaugų ji neteikia, nėra atsakinga už renginio kokybę ir neatsako už būsimas aplinkybes, dėl kurių renginys gali neįvykti bei už bilietų grąžinimą renginio atšaukimo atveju. Ieškovė teigė, kad prieš įsigijant bilietą į renginį vartotojas T. K. buvo supažindintas su informacija apie tai, kas yra perkamų paslaugų teikėjas ir, kad ieškovė neatsako už perkamų paslaugų suteikimą ar nesuteikimą.

8Trečiasis asmuo BUAB „Renginių centras“, atstovaujama UAB „Vadybos apskaita“, atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu visiškai sutinka bei neprieštarauja, kad T. K. kreiptųsi į trečiąjį asmenį su 58,31 Eur kreditoriniu reikalavimu, kurio pagrindu T. K. būtų įrašytas į trečios eilės kreditorių sąrašą.

9Ieškinys tenkintinas.

10Nustatyta, kad atsakovas T. K. 2016-06-16 internetu www.tiketa.lt įsigijo du elektroninius bilietus į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“, kuris turėjo įvykti 2016 m. rugpjūčio 12‑15 dienomis Karklės k., Klaipėdos r. sav., už kuriuos atsakovas ieškovei UAB „Tiketa“ sumokėjo iš viso 93,31 Eur (59-63 b.l.). Renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“ organizavo trečiasis asmuo BUAB „Renginių centras“.

11Ieškovė UAB „Tiketa“ su trečiuoju asmeniu UAB „Renginių centras“ 2008-09-09 sudarė bilietų platinimo sutartį (toliau – Sutartis), kurios skyriuje „Sąvokos“ nurodyta, kad renginys, tai organizatoriaus organizuojamas renginys. Bilietų platinimo paslauga - tai informacijos apie renginius suteikimas, pirkėjo pageidaujamo bilieto suformavimas kompiuterinėje programoje, jo spausdinimas bei pardavimas platinimo taške Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Skyriuje „Sutarties objektas“ nurodyta, kad renginio organizatorius suteikia teisę, o UAB „Tiketa“ įsipareigoja teikti Sutartyje nurodytas paslaugas už Sutartyje nustatytą mokestį. Teikdama Sutartyje nurodytas paslaugas UAB „Tiketa“ veikia kaip organizatoriaus tarpininkas – bilietai platinami organizatoriaus vardu ir interesais. Remiantis Sutarties skyriaus „Bilietų platinimo nutraukimas ir pinigų grąžinimas“ 13 p. organizatorius raštu informuoja UAB „Tiketa“ apie bilietų platinimo nutraukimą ir nurodo, kad visiems bilietų pirkėjams būtų grąžinami pinigai, sumokėti už bilietus į neįvyksiantį arba nukeltą renginį (įskaitant aptarnavimo bei kitus mokesčius). Pagal Sutarties 15 punktą, nutraukus bilietų platinimą ieškovė UAB „Tiketa“ įsipareigojo pinigų už bilietus grąžinimą pradėti kitą darbo dieną po to, kai organizatorius (UAB „Renginių centras“) perveda UAB „Tiketa“ visus pinigus, gautus už bilietus į neįvykusį ar nukeltą renginį (7-9 b.l).

12Ieškovė pateikė renginio ataskaitą, pagal kurią į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“ buvo parduoti bilietai už 182 647,04 Eur sumą (35 b. l.). Gautas už išplatintus bilietus pinigų sumas ieškovė pagal bilietų platinimo sutarties 1.5 p. pervesdavo organizatoriui BUAB „Renginių centras“ kiekvieną trečiadienį, paskutinis mokėjimas buvo atliktas 2016-07-31. Renginio organizatorius BUAB „Renginių centras“ 2016-08-09 pranešė ieškovei, kad renginys „Karklė 2016 Live Music Beach“ atšaukiamas, perkeliamas į kitų metų vasarą ir stabdomas bilietų į šį renginį pardavimas (36 b. l.). Apie renginio „Karklė 2016 Live Music Beach“ atšaukimą ir perkėlimą į kitų metų vasarą buvo išspausdinti pranešimai internetinėse naujienų svetainėse „Delfi“, „Žmonės.lt“ ( b. l. 37-45). Internetiniame www.tiketa.lt puslapyje buvo nurodyta, kad dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas Karklės organizatorius – kompanija „Renginių centras“, kurios atstovai pranešė, kad informaciją apie galimą bilietų grąžinimą jie paskelbs artimiausiu metu (48 b. l.). Ieškovė gavo antstolio patvarkymą Nr. 0010/16/02504, pagal kurį visos pas ieškovę buvusios lėšos, gautos už išplatintus bilietus, buvo pervestos antstoliui (35 b. l.). Atsakovas T. K. 2016-10-05 kreipėsi į renginio organizatorių UAB „Renginių centras“ dėl pinigų, sumokėtų už bilietus, grąžinimo, tačiau atsakymo į pretenziją negavo, todėl 2016-11-16 T. K. pateikė prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, prašydamas nutraukti sutartį ir grąžinti pinigų sumą, sumokėtą už bilietus į atšauktą renginį (58, 59, b. l.).

13Sprendžiant šį ginčą pažymėtina bilieto įsigijimo į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“ internetu tvarka, t.y. prieš įsigydamas bilietą www.tiketa.lt internetinėje svetainėje asmuo turėjo susipažinti su UAB „Tiketa“ paslaugų teikimo taisyklėmis pažymėdamas tai specialioje tam numatytoje grafoje „Susipažinau“. To nepadarius nusipirkti bilieto internetu nebūtų įmanoma. Todėl teigtina, kad prieš nusipirkdamas bilietą į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“ atsakovas susipažino su 2009-12-15 UAB „Tiketa“ paslaugų teikimo taisyklėmis Nr. 1.0. Šių taisyklių 2.1 punkte nurodyta, kad Bendrovė parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, todėl Bendrovė nenustato kitų asmenų paslaugų teikimo kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių laiko bei kitokių tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Taisyklių 5.4 punkte nurodyta, kad jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir/ ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ ar pinigų grąžinimą (47 b. l.). Pažymėtina ir tai, kad internetinėje svetainėje www.tiketa.lt atliekant bilieto pirkimą ir pasirinkus veiksmą „pirkti“ yra atidaromas langas su renginio aprašymu, t.y. prieinama visa būtina informacija apie renginį, o kartu ir nurodomas renginio organizatorius – UAB „Renginių centras“.

14Pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos poziciją elektroniniame biliete į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“ nebuvo nurodytas renginio organizatorius (63 b.l.). Tačiau biliete yra tekstas, kad „tuo atveju, jeigu renginio organizatorius atšaukia ar nukelia renginį ir nusprendžia grąžinti pinigus už bilietus, e. bilietai grąžinami tik bilietų platintojo internetinėje svetainėje“. Tai leidžia pripažinti, kad pinigų už įsigytus bilietus į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“ grąžinimas priklausė tik nuo renginio organizatoriaus sprendimo, t.y atskleista, kad pinigus turi grąžinti renginio organizatorius. Todėl, vertinant aplinkybių visumą, teigtina, jog ieškovė UAB „Tiketa“ suteikė esminę informaciją apie renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“, kas iš esmės atitiko “Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimu Nr. 623, 11 p. numatytus reikalavimus, keliamus bilietų į renginius turiniui.

15Pažymėtina, kad atsakovas T. K., kreipdamasis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl pinigų už neįvykusį renginį grąžinimo savo prašyme nurodė, kad paslaugos teikėjas yra UAB „Renginių centras“. Šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovė UAB „Tiketa“ savo, kaip tarpininko – bilietų platintojo pareigas vykdė netinkamai. Renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“ atšaukė jo organizatorius BUAB „Renginių centras“, kuris apie renginio atšaukimą pranešė viešai. Ieškovės ir trečiojo asmens sudarytos 2008-09-09 Sutarties nuostatos leidžia teigti, kad pinigus už nupirktus bilietus į neįvykusį renginį turi grąžinti renginio organizatorius ir BUAB „Renginių centras“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog sutinka juos grąžinti T. K. Nors teikiant paslaugą bilieto pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta su ieškove, tačiau teismas neturi pagrindo konstatuoti UAB „Tiketa“, kaip tarpininko neteisėtų veiksmų pardavus atsakovui bilietą į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“ bei UAB „Tiketa“ veiksmų priežastinio ryšio su minėto renginio atšaukimu ir taikyti ieškovei sutartinę atsakomybę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 str. 3 d., 6.246 str., 6.247 str.). Esant tokiai situacijai atsakingu už pasekmes dėl neįvykusio renginio laikomas renginio „Karklė 2016 Live Music Beach“ organizatorius BUAB „Renginių centras“. Pripažintina, kad trečiasis asmuo yra faktinis paslaugos teikėjas ir yra visos BUAB „Renginių centras“ civilinės atsakomybės sąlygos, o atsakovas T. K. dėl nuostolių, patirtų sumokėjus už bilietų suformavimą bei papildomus mokesčius, atlyginimo, turi teisę kreiptis į BUAB „Renginių centras (CK 6.721 str. 2 d.). Dėl nurodyto ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu ir pripažintina ieškovės teisė negrąžinti T. K. pinigų už bilietus į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“ (CK 1.138 str. 1 p.).

16Spręsdamas šį ginčą teismas atsižvelgia į jau esančius precedentus panašiuose ginčuose kitose civilinėse bylose, kuriose įsiteisėję Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimai - civilinės bylos Nr. 2-8607-545/2017, Nr. 2-8376-545/2017, Nr. 2-19132-545/2017, Nr. 2-19349-432/2017, Nr. 2‑21698-910/2017, Nr. 2-18064-910/2017 ir Nr. 2-8378-833/2017. Šie precedentai sukurti iš esmės analogiškose bylose, kuriose ieškove taip pat yra UAB „Tiketa“, bylų faktinės aplinkybės iš esmės yra tapačios su faktinėmis aplinkybėmis šioje byloje.

17Pažymėtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-02-27 nutarimu Nr. 10-256 įpareigojo UAB „Tiketa“ grąžinti T. K. 58,31 Eur už nesuteiktą paslaugą. Teismas nėra saistomas Tarnybos, kurį Tarnyba priėmė gindama vartotojo interesus sprendimo. Atsižvelgtina į Vartotojų teisių apsaugos tarnybos įstatymo 29 str. 2 d. nuostatą, kad kreipimasis į teismą po vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas šios institucijos sprendimo apskundimu, dėl ko Vartotojų teisių apsaugos tarnybos procesinė padėtis šioje byloje buvo iš trečiojo asmens pakeista į išvadą teikiančios institucijos ir šio ginčo išsprendimas neturi įtakos minėtam tarnybos nutarimui.

18Ieškovė UAB „Tiketa“ už ieškinį sumokėjo 20 Eur žyminį mokestį, tačiau šių išlaidų neprašė priteisti iš atsakovo. Pagal ieškinyje nurodytą pagrindą teigtina, kad ieškovė reikalavimą dėl teisės negrąžinti pinigų už bilietus į neįvykusį renginį pripažinimo teisme pareiškė išimtinai dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017-02-27 priimto nutarimo Nr. 10-256, kuriuo ieškovė įpareigota grąžinti T. K. pinigus. Tuo ieškovė siekė, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017-02-27 nutarimas neįsigaliotų arba, kad nebūtų pagrindo jį vykdyti. Ieškinio reikalavimu ieškovė siekė teisės, kuri nepriklauso nuo atsakovo veiksmų, pripažinimo, todėl bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovo prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Todėl, įvertinęs aplinkybę, kad šioje situacijoje atsakovas yra vartotojo padėtyje, taip pat tai, kad ieškovė nereiškė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teismas turi pagrindą vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 str. 4 d. nuostatomis ir nepaskirstyti bylinėjimosi (tarp to ir pašto) išlaidų atsižvelgęs ir į civilinio proceso įstatymų nuostatą, jog vartotojai yra atleidžiami nuo bylinėjimosi išlaidų.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 269, 270, 307 str.,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Pripažinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“, į.k. 300037717, teisę negrąžinti T. K., a.k. ( - ), pinigų už bilietus į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašė išnagrinėti ginčą iš esmės ir pripažinti ieškovei... 5. Atsakovas T. K. atsiliepime nurodė, kad jis nėra tinkamas atsakovas ir... 6. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepime prašė jos... 7. Ieškovė dublike nurodė, kad renginio – festivalio „Karklė Live Music... 8. Trečiasis asmuo BUAB „Renginių centras“, atstovaujama UAB „Vadybos... 9. Ieškinys tenkintinas. ... 10. Nustatyta, kad atsakovas T. K. 2016-06-16 internetu www.tiketa.lt įsigijo du... 11. Ieškovė UAB „Tiketa“ su trečiuoju asmeniu UAB „Renginių centras“... 12. Ieškovė pateikė renginio ataskaitą, pagal kurią į renginį „Karklė... 13. Sprendžiant šį ginčą pažymėtina bilieto įsigijimo į renginį... 14. Pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos poziciją... 15. Pažymėtina, kad atsakovas T. K., kreipdamasis į Valstybinę vartotojų... 16. Spręsdamas šį ginčą teismas atsižvelgia į jau esančius precedentus... 17. Pažymėtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-02-27... 18. Ieškovė UAB „Tiketa“ už ieškinį sumokėjo 20 Eur žyminį mokestį,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Pripažinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“, į.k.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...