Byla 2A-667/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mavista“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1420-273/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mavista“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „PakMarkas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Murena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Mavista“, trečiajam asmeniui UAB „PakMarkas“, prašydamas pripažinti 2009 m. vasario 27 d. susitarimą Nr.1, sudarytą ieškovo UAB „Murena“ ir atsakovo UAB „Mavista“, negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, priteisti iš atsakovo 814 061,45 Lt sumą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 814 061,45 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad 2009 m. vasario 27 d. UAB „Murena“ sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr.1, pagal kurią ieškovas perleido atsakovui reikalavimo teisę į UAB „PakMarkas“ 814 061,45 Lt skolą, o už ieškovo perleistą reikalavimą atsakovas atsisakė savo reikalavimo ieškovui į 814 061,45 Lt skolą. Ieškovo teigimu, UAB „Murena“ 2009 m. vasario 27 d. sutarties sudaryti neprivalėjo, sudaryta sutartis turėjo įtakos tam, kad UAB „Murena“ negalėjo atsiskaityti su kitais kreditoriais, todėl buvo pažeistos kitų kreditorių teisės. Ieškovas pažymėjo, kad ginčijamos sutarties sudarymo metu UAB „Murena“ buvo skolinga tiek bendrovės darbuotojams, tiek Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, UAB „Murena“ kreditoriai buvo kreipęsi dėl skolos išieškojimo į teismus. Ieškovo teigimu, sandorio šalys buvo nesąžiningos, kadangi aplinkybė, jog sudaryta sutartimi pažeidžiami kitų UAB „Murena“ kreditorių interesai, buvo žinoma, nes UAB „Murena“ buvo skolinga kitiems kreditoriams, įmonė buvo gavusi ieškinius dėl skolų priteisimo, žinojo, jog yra pradelsta atsiskaityti su darbuotojais, valstybe, turtui buvo taikytas areštas, o atsakovas UAB „Mavista“, būdamas verslininku, kuriam keliami didesni rūpestingumo reikalavimai, turėjo pasidomėti, ar 2009 m. vasario 27 d. sutartimi nepažeidžiami kitų kreditorių interesai, galėjo pareikalauti pateikti UAB „Murena“ finansinę atskaitomybę, tačiau to nepadarė. Ieškovas pažymėjo, kad viešai spaudoje ir internete buvo skelbiama apie tai, kad UAB „Murena“ turi finansinių problemų, neatsiskaito su darbuotojais, tai patvirtina, jog atsakovas ne tik turėjo, bet ir žinojo apie UAB „Murena“ nemokumą ir aplinkybę, jog ginčo sandoriu bus pažeisti kitų kreditorių interesai. Ieškovas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Murena“. Ieškovas prašė ieškinį tenkinti CK 6.66 straipsnio pagrindu.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 11 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti; pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2009 m. vasario 27 susitarimą Nr. 1 dėl reikalavimo perleidimo, sudarytą UAB „Murena“ ir UAB „Mavista“; priteisti iš atsakovo UAB „Mavista“ ieškovui BUAB „Murena“ 814 061,45 Lt, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. lapkričio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo UAB „Mavista“ 12 140 Lt žyminio mokesčio bei 37,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

7Teismas pripažino pagrįstais ieškinio argumentus, kad 2009 m. vasario 27 d. ginčo sutartis turi būti pripažinta negaliojančia remianti CK 6.66 straipsniu, kaip pažeidžianti kitų kreditorių teises, kad reikalavimo teisės įgijėjas turėjo žinoti apie ieškovo nemokumą ir keliamą bankroto bylą, kad nemokus ieškovas negali teikti pirmenybės kuriam nors iš kreditorių.

8Teismas nurodė, kad dokumentų perdavimo-priėmimo aktas patvirtina, jog administratoriaus UAB „Forum regis“ įgaliotas asmuo perėmė UAB „Murena“ dokumentus 2009 m. gruodžio 28 d., todėl laikytina, kad vienerių metų ieškinio senaties terminas nėra pažeistas.

9Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Murena“.

10Teismas nurodė, kad ginčo sutartis buvo sudaryta, kai UAB „Murena“ turėjo kitų kreditorių, kuriems įsipareigojimų įvykdymo terminai buvo suėję, šios sutarties sudarymo metu UAB „Murena“ buvo skolinga tiek bendrovės darbuotojams, tiek valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai. Teismas pažymėjo, kad skolos darbuotojams, mokesčių inspekcijai ir kitiems kreditoriams buvo susidariusios nuo 2008 m. spalio-lapkričio mėnesių, UAB „Murena“ kreditoriai buvo kreipęsi į teismus dėl skolos išieškojimo. Teismo teigimu, 2009 m. spalio 1 d. kreditorinių įsipareigojimų sąrašas patvirtina, kad iš viso UAB „Murena“ kreditorinis įsiskolinimas buvo 10 945 328,87 Lt. Teismas nurodė, kad UAB „Murena“ turtui buvo taikytas areštas.

11Teismas sprendė, kad ginčo sutartimi buvo pažeistos kitų kreditorių teisės, kadangi sandorio sudarymo momentu įmonė buvo nemoki, nes įsiskolinimai kreditoriams jau 2008 m. gruodžio 31 d. dienai buvo 18 979 112 Lt, tuo tarpu bendrovės balanse turto buvo apskaityta vos už 21 125 905 Lt. Teismo teigimu, ieškovas, būdamas nemokus, sudarė su atsakovu sutartį, kuria sumažino kitų kreditorių galimybę gauti jų reikalavimo patenkinimą, taip pat suteikė pirmenybę atsakovui UAB „Mavista“, kuri yra trečios eilės kreditorius pagal išieškojimų eiliškumą, prieš kitus kreditorius. Teismas pažymėjo, kad sutarties sudarymo metu UAB „Murena“ buvo pradelsusi atsiskaityti su kitais kreditoriais, sandoriu buvo suteikta pirmenybė atsakovui prieš bendrovės darbuotojus, Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, kitus kreditorius, todėl šia sutartimi pažeistos šių kreditorių teisės.

12Teismas nurodė, kad nebuvo jokios sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų įpareigojęs atsakovą sudaryti ginčijamą sandorį, tai yra 2009 m. vasario 27 d. sutarties šalys sudaryti neprivalėjo. Nors atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Mavista“ nurodė, kad savo įsipareigojimų įvykdymui UAB „Murena“ dar 2008 m. gruodžio 12 d. atsakovui buvo išdavusi du vekselius bendrai 1 837 991,94 Lt sumai, tačiau teismas sprendė, kad išduoti vekseliai nebuvo pagrindas sudaryti šalims ginčijamą sandorį.

13Teismas sprendė, kad apie tai, jog sudarytu sandoriu pažeidžiami kitų kreditorių interesai, atsakovas UAB „Mavista“ turėjo žinoti. Vertindamas UAB „Murena“ sąžiningumą teismas konstatavo, kad UAB „Murena sudarydama ginčijamą sandorį žinojo apie sunkią finansinę padėtį, tačiau, nepaisydama kitų kreditorių interesų, sudarė sandorį su UAB „Mavista“ ir veikė pažeisdama sąžiningumo imperatyvą, be to, nurodė, kad iš Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarties iškelti bankroto bylą matyti, kad UAB „Murena“ atsiliepime nurodė, jog sutinka su pareikštu ieškiniu, nes atsakovas yra nemokus. Teismas pažymėjo, kad visi įsipareigojimų terminai yra pradelsti. Teismas atkreipė dėmesį, kad sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai, tokie duomenys gali būti gaunami iš pokalbio su sandorį sudarančia kita šalimi arba jo atstovu, iš registrų, kitų šaltinių ir toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga, kurią sustiprina šio asmens statusas (pvz., verslininkas). Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju abi ginčijamo sandorio šalys buvo verslininkai. Teismo teigimu, vertinant UAB „Mavista“ elgesį, darytina išvada, kad UAB „Mavista“ turėjo būti žinoma, kad UAB „Murena“ turi finansinių sunkumų, nevykdo kreditorinių įsipareigojimų. Teismas nurodė, kad bylos aplinkybės patvirtina, jog su ginčijamu sandoriu susiję veiksmai iš esmės atlikti tuo metu, kai UAB „Murena“ buvo nemoki. Teismas, įvertinęs tai, kad UAB „Murena“ turėjo kitų kreditorių, konstatavo, kad ginčijamą sandorį sudarius tik su UAB „Mavista“ buvo pažeistos kitos UAB „Murena“ kreditorių teisės. Teismas pažymėjo, kad UAB „Mavista“ turėjo žinoti apie blogą UAB „Murena“ finansinę būklę, kadangi 2009 m. vasario 27 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis kilo iš 2008 m. balandžio 9 d. statybos rangos sutarties Nr. AD3-08-04 tarp UAB „PakMarkas“ ir UAB „Murena“ bei iš 2008 m. balandžio 30 d. statybos subrangos sutarties Nr. AD03-08-0401 tarp UAB „Murena“ ir UAB „Mavista“, kuriose buvo numatyti atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka, ir veiksmai dėl reikalavimo perleidimo nesudaro pagrindo UAB „Mavista“ laikyti sąžininga sandorio šalimi. Teismo teigimu, sudarius ginčijamą sandorį buvo pažeistos kitų kreditorių teisės, nes buvo sumažintos jų galimybės visiškai ar iš dalies patenkinti savo kreditorinius reikalavimus, ginčijamo sandorio pagrindu iš dalies atsiskaičius su UAB „Mavista“, jai buvo suteikta nepagrįsta pirmenybė prieš kitus kreditorius, o sudarydama tokį sandorį UAB „Murena“ neteko lėšų, kurios galėjo būti panaudotos visų kreditorinių reikalavimų tenkinimui.

14Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ginčijamo sandorio šalys buvo nesąžiningos, nes sudarydamos reikalavimo perleidimo sandorį turėjo žinoti, kad pažeidžia UAB „Murena“ kreditorių teises ir interesus.

15Teismas nurodė, kad Laikinojo mokėjimų tvarkos įstatymo 3 straipsnyje, reglamentavusiame mokėjimų eilės tvarką, nustatyta, kad kai mokėtojas visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams vykdyti neturi pakankamai pinigų, mokėjimai vykdomi nurodyta eilės tvarka, mokėtojas, vykdydamas piniginius įsipareigojimus, šio straipsnio 1 dalyje nustatytos eilės tvarkos laikosi nepaisydamas, kada piniginiai įsipareigojimai atsirado. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas įstatymo nuostatas, konstatavo, kad sudarius ginčijamą sandorį buvo pažeistas ir tuo metu galiojęs teisinis reguliavimas – Laikinojo mokėjimų tvarkos įstatymas.

16Teismo įsitikinimu, išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad yra visos sąlygos taikyti actio Pauliana institutą.

17Teismas nurodė, kad pripažinus sandorį negaliojančiu, taikytina restitucija, pagal kurią pinigai grąžintini bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir jie naudojami atsiskaityti su kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėjamoje byloje pripažinus negaliojančia nuo sudarymo momento 2009 m. vasario 27 d. reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Murena“ ir UAB „Mavista“, taikytina restitucija, pagal kurią lėšos – 814 061,45 Lt, kurias buvo gavusi UAB „Mavista“, priteistinos ieškovui UAB „Murena“, kurio kreditorių interesais pareikštas actio Pauliana ieškinys.

18Teismas sprendė, kad taip pat yra pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

20Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Mavista“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.66 straipsnio nuostatas. Nustatant įmonės nemokumą turi būti atsižvelgiama į įmonės pradelstus įsipareigojimus. Nustatydamas BUAB „Murena“ nemokumo faktą, teismas nepagrįstai rėmėsi vien tik 2008 m. gruodžio 31d. balansu. Remiantis į bylą pateikta informacija apie ginčo sandorio sudarymo metu BUAB „Murena“ neįvykdytus įsipareigojimus darbuotojams, mokestines nepriemokas, taip pat pradelstus įsiskolinimus tiekėjams ir/ar subrangovams ir iki ginčijamų sandorių sudarymo įsiteisėjusius ieškovo atžvilgiu priimtus teismo sprendimus, galima daryti išvadą, kad UAB „Murena“ pradelstų įsipareigojimų suma tuo metu sudarė ne daugiau kaip 2 453 827,91 Lt. Lyginant šią BUAB „Murena“ galimai pradelstų įsipareigojimų ir 2008 m. gruodžio 31d. sudarytame balanse apskaitytą ieškovo turto vertę, akivaizdu, kad BUAB „Murena“ vykdytini turtiniai įsipareigojimai ginčijamų sandorių sudarymu metu galėjo sudaryti ne daugiau kaip penktadalį ieškovo balanse apskaityto turto vertės, kas savo ruožtu suponuoja išvadą, kad nėra actio Pauliana taikymo sąlygų, nes ginčijamo sandorio sudarymo dieną bendrovė nebuvo nemoki ir jos padėtis nesvyravo ties nemokumo riba. Įvertinus tai, kad teismas, spręsdamas dėl BUAB „Murena“ mokumo klausimą, su bendrovės turto verte lygino ne pradelstus įsipareigojimus, o balanse nurodytą per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sumą, teigtina, kad teismo sprendime nepagrįstai nustatyta, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu BUAB „Murena“ buvo nemoki. Be to, ginčijamo sandorio sudarymo metu šie BUAB „Murena“ finansinės atskaitomybės duomenys UAB „Mavista“ ir/ar kitiems tretiesiems asmenims netgi negalėjo būti žinomi, nes bendrovės finansinė atskaitomybė už 2008 metus Juridinių asmenų registre viešai paskelbta buvo tik 2009 m. liepos 17 d.
  2. Kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, taikytino bankroto atveju ir nedraudžia vykdyti finansines prievoles savo kreditoriams, todėl skolininko sudalytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, kai yra suėję kitų prievolių vykdymo terminai kitiems kreditoriams, įstatymų yra leidžiamas ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams. Toks sandoris laikomas atitinkančiu įprastą verslo praktiką, taip pat bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimus. Dėl to laikytina, kad teismas neturėjo pagrindo išvadai, jog ieškovui ir atsakovui sudarius susitarimą dėl reikalavimo teisės į UAB „PakMarkas“ perleidimo, BUAB „Murena“ sumažino savo galimybes vykdyti finansines prievoles ir atsiskaityti su kitais kreditoriais, tuo pažeisdama BUAB „Murena“ kreditorių turtinius interesus, ypač įvertinus aplinkybę, kad dėl sudaryto sandorio bankrutuojančios bendrovės turto ir skolų santykis niekaip nepasikeitė.
  3. Teismas, apie tai, kad UAB „Mavista“ veikė pažeisdama sąžiningumo imperatyvą, galėjo spręsti tik byloje esančių įrodymų pagrindu. Įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie ginčo sandorių šalių nesąžiningumą, byloje nėra pateikta. Teismas, apsiribodamas bendra išvada, jog UAB „Mavista“ turėjo būti žinoma, kad BUAB „Murena“ turi finansinių sunkumų ir nevykdo skolinių įsipareigojimų, nepagrįstai konstatavo, esant ginčijamo sandorio šalių nesąžiningumą kaip actio Pauliana taikymo sąlygą. Sutarčių buvimas ir teisėtai tarpusavio atsiskaitymo teisiniuose santykiuose naudojamų mokėjimo instrumentų taikymas verslo praktikoje, nesudaro pagrindo vertinti, kad sandorio šalys, sudarydamos ginčijamą reikalavimo perleidimo sutartį, buvo nesąžiningos.
  4. Restitucijas taikymas byloje nėra galimas. Pripažinus sandorį negaliojančiu ab initio asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo pripažinto negaliojančiu sandorio pagrindu. Laikantis šios įstatyme numatytos restitucijos taisyklės, UAB „Mavista“ galėtų būti įpareigota iš UAB „PakMarkas“ už atliktus vidaus inžinerinės sistemos įrengimo darbus gautas pinigines lėšas grąžinti trečiajam asmeniui. Pakeisti restitucijos taikymo būdą teismas gali tik išimtiniais atvejais, tačiau teismas UAB „Mavista“ gautas pinigines lėšas priteisė tiesiogiai BUAB „Murena“, o ne jas sumokėjusiai UAB „PakMarkas“ ir nemotyvavo sprendimo dėl pasirinkto restitucijos taikymo būdo. Be to, taikydamas restituciją pinigus grąžinant skolininkui, kurio atsiskaitymų su kreditoriais tvarka buvo pažeista, teismas neatsižvelgė į BUAB „Murena“ teisinio statuso ypatumus.
  5. Teismas netinkamai vertino ieškinio senaties termino eigos pradžios momentą.

21Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Murena“ prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ginčo sandoris turėjo įtaką ieškovo galimybei atsiskaityti su kreditoriais. Ieškovas nurodo, kad byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad daugelio kreditorių reikalavimai bankroto byloje nebuvo patenkinti iš viso, ar patenkinti tik maža dalimi, tuo tarpu su atsakovu buvo atsiskaityta. Tuo atveju, jei nebūtų sudarytas ginčijamas susitarimas, ieškovas būtų turėjęs galimybę proporcingai jų reikalavimams atsiskaityti su visais kreditoriais, laikantis reikalavimų tenkinimo eiliškumo, be to, jei toks sandoris būtų paliktas galioti jis būtų laikomas priešingu įmonės veiklos tikslams, bet to buvo pažeistas Laikinasis mokėjimų eilės tvarkos įstatymas bei imperatyvios teisės normos, nustatančios, kad laikino turto arešto metu areštuojamas visas turtas ir negalimas jokio turto perleidimas. Ieškovas pažymi, kad byloje buvo nustatyti faktai, kad sandorio sudarymo metu įmonė buvo nemoki, buvo suteikta pirmenybė vienam iš kreditorių, todėl laikytina, kad teismas pagrįstai nusprendė, jog kreditorių interesai ginčijamu sandoriu buvo pažeisti. Ieškovo nuomone, atsakovas nepagrįstai teigia, kad byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie šalių nesąžiningumą. Ieškovo įsitikinimu, nagrinėjamoje byloje teismas vertindamas šalių sąžiningumą pagristai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, konstatuodamas, kad atsakovai privalėjo domėtis ir žinoti UAB „Murena“ finansinę situaciją. Be to, ieškovas pateikė įrodymus, kad viešai spaudoje ir internete buvo skelbiama apie tai, kad UAB „Murena“ turi finansinių problemų, neatsiskaito su darbuotojais, o atsakovas nepateikė šiuos duomenis paneigiančių įrodymų. Ieškovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad nagrinėjamu atveju restitucija negali būti taikoma. Ieškovas taip pat nesutinka su apeliantu, kad buvo praleistas ieškinio senaties terminas, kadangi, ieškovo teigimu, nagrinėjamu atveju laikytina, jog administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas atmestinas ir Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

24Byloje nustatyta, kad 2008 m. balandžio 9 d. UAB „PakMarkas“ (užsakovas) ir UAB „Murena“ (generalinis rangovas) sudarė statybos rangos sutartį Nr. AD3-08-04, pagal kurią ieškovas savo jėgomis, lėšomis bei rizika sutartyje aptartomis sąlygomis ir terminais įsipareigojo atlikti komercinės gamybinės paskirties pastato (spaustuvės) su administracinėmis patalpomis Daržininkų k., Vilniaus rajone, statybos darbus. UAB „Murena“ šio pastato statybos rangos darbų vykdymui pasitelkė subrangovą UAB „Mavista“. Pagal 2008 m. balandžio 30 d. statybos subrangos sutartį Nr. AD03-08-04-01 UAB „Mavista“ užsakovo užsakymu statomoje spaustuvėje su administracinėmis patalpomis įrengė vidaus inžinerinius tinklus.

252009 m. vasario 27 d. ginčo šalys sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 1, pagal kurią BUAB „Murena“ perleido UAB „Mavista“ 814 061,45 Lt reikalavimo, kilusio 2008 m. balandžio 9 d. statybos rangos sutarties Nr. AD3-08-04 pagrindu, teisę į UAB „PakMarkas“, o UAB „Mavista“ atlygindama už perduoto reikalavimo teisę anuliavo UAB „Murena“ 814 061,45 Lt skolą, atsiradusią 2008 m. balandžio 30 d. statybos subrangos sutarties Nr. AD03-08-04-01 pagrindu.

26Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Murena“.

27Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.

28Dėl turinčių bylai reikšmės aplinkybių

29Civilinio kodekso 6.66 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas actio Pauliana institutas suteikia teisę kreditoriui ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti.

30Actio Pauliana institutas ir jo teisinės pasekmės taikytini esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui.

31Actio Pauliana kaip kreditorių teisių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų gynimo būdas yra taikomas nustačius, kad skolininkas sudarė sandorį kurio neprivalėjo sudaryti, šis skolininko sudarytas sandoris pažeidžia jo kreditoriaus teises, tai yra dėl tokio sandorio skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės, o skolininkas ir tretysis asmuo apie tai žinojo arba turėjo žinoti, ir nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas.

32Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas numato, kad administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. CK 6.66 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana).

33Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi iškelta bankroto byla ieškovui UAB „Murena“, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta UAB „Forum regis“.

34Į bylą pateikti Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis, 2009 m. gruodžio 28 d. ir 2010 m. sausio 4 d. dokumentų perdavimo-priėmimo aktai patvirtina, kad BUAB „Murena“ administratorius gavo UAB „Murena“ dokumentus, susijusius su ginčo sandoriu, 2009 m. gruodžio 28 d. ir 2010 m. sausio 4 d., ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą 2010 m. lapkričio 28 d., todėl laikytina, kad vienerių metų ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

35Byloje nustatyta, kad 2009 m. vasario 27 d. UAB „Murena“ sudarė reikalavimų teisių perleidimo sutartį Nr. 1, pagal kurią ieškovas perleido atsakovui reikalavimo teisę į „PakMarkas“ 814 061,45 Lt skolą, ir šia sutartimi šalys taip pat susitarė, jog už ieškovo perleistą reikalavimą atsakovas atsisakė savo reikalavimo ieškovui į 814,061, 45 Lt skolą.

36Sutartis buvo sudaryta, kai UAB „Murena“ turėjo kitų kreditorių, kuriems įsipareigojimų įvykdymo terminai buvo suėję. Ginčijamos sutarties sudarymo metu UAB „Murena“ buvo skolinga tiek bendrovės darbuotojams, tiek Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai. Skolos darbuotojams, mokesčių inspekcijai ir kitiems kreditoriams buvo susidarę nuo 2008 m. spalio - lapkričio mėnesių (t. 1, b.1.41 - 52, 70-85 ). UAB „Murena“ kreditoriai buvo kreipęsi į teismus dėl skolos išieškojimo (t. 1, b.l. 86-98 ). Todėl ginčo sutartimi buvo pažeistos kitų UAB „Murenos“ kreditorių teisės. Sandorio sudarymo momentu įmonė buvo nemoki, nes pagal įmonės balansą jau 2008 m. gruodžio 31 d. įmonės vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 18 979 112 Lt, tuo tarpu bendrovės balanse turto buvo apskaityta 21 125 905 Lt sumai ir pagal bylos duomenis iki bankroto bylos įmonei iškėlimo įmonės finansinė padėtis tik sunkėjo bei blogėjo. Į bylą nepateikti įrodymai, paneigiantys UAB „Murena“ nemokumą ieškiniu ginčijamo sandorio sudarymo momentu.

37Ieškovas, būdamas nemokus, sudarė su atsakovu sutartį, kuria sumažino kitų kreditorių galimybę gauti jų reikalavimo patenkinimą, taip pat suteikė pirmenybę atsakovui UAB „Mavista“, kuri yra trečios eilės kreditorius pagal išieškojimų eiliškumą, prieš kitus kreditorius. Sutarties sudarymo metu UAB „Murena“ buvo pradelsusi atsiskaityti su kitais kreditoriais, sandoriu buvo suteikta pirmenybė atsakovui prieš bendrovės darbuotojus, Valstybinę mokesčio inspekciją, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, kitus kreditorius, todėl šia sutartimi pažeistos šių kreditorių teisės.

38Nebuvo sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų įpareigojęs šalis sudaryti ginčijamą sandorį, tai yra 2009 m. vasario 27 d. sutarties šalys sudaryti neprivalėjo. Nors atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Mavista“ nurodė, kad savo įsipareigojimų įvykdymui UAB „Murena“ dar 2008 m. gruodžio 12 d. atsakovui buvo išdavusi du vekselius bendrai 1 837 991,94 Lt sumai, tačiau vekselių išdavimas nebuvo pagrindas sudaryti tarp šalių ginčijamą sandorį.

39Dėl netinkamo materialinių teisės normų aiškinimo apeliaciniame skunde

40Atsakovas apeliaciniame skunde pabrėžia, kad bylose, kuriose actio Pauliana pagrindu bankrutuojančios bendrovės sandorius ginčija bankroto administratorius, civilinio kodekso 6.66 straipsnio nuostatos yra taikytinos kartu su Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostatomis, todėl siekiant pripažinti sandorį negaliojančiu papildomai turi būti nustatomas šio sandorio priešingumas bendrovės veiklos tikslams ir jo įtaka bendrovės galimybėms atsiskaityti su kreditoriais.

41Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas ir priėmė pagrįstą sprendimą. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad sudarytas sandoris turėjo įtaką ieškovo galimybei atsiskaityti su kreditoriais. Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad daugelio kreditorių reikalavimai bankroto byloje nebuvo patenkinti iš viso, ar patenkinti tik maža dalimi, tuo tarpu su atsakovu buvo atsiskaityta. Tuo atveju, jei nebūtų sudarytas ginčijama sutartis, ieškovas būtų turėjęs galimybę proporcingai jų reikalavimams atsiskaityti su visais kreditoriais, laikantis reikalavimų tenkinimo eiliškumo. Be to, toks ginčijamas yra sandoris priešingas įmonės veiklos tikslams. Pažymėtina, kad ginčo sandoris sudarytas likus tik 4 mėnesiams iki bankroto bylos UAB „Murena“ iškėlimo.

42Dėl ieškinio senaties taikymo

43Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ieškinio senaties termino eigos pradžios klausimą. Atsakovas teigia, kad bankroto administratorius apie bankrutuojančios bendrovės sandorius sužinojo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė, jog ieškinio pareiškimo dieną nebuvo pasibaigęs vienerių metų ieškinio senaties terminas.

44Teisėjų kolegijos nuomone, tokie apelianto argumentai yra nepagrįsti. Atsakovas skaičiuodamas ieškinio senatį netinkami aiškina Įmonių bankroto įstatymą. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas nustato, kad administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Laikytina, kad administratorius apie sandorį sužinojo nuo dokumentų apie šio sandorio sudarymą gavimo dienos. UAB „Murena“ bankroto byla iškelta 2009 m. birželio 30 d. Byloje pateikti 2009 m. gruodžio 28 d. ir 2010 m. sausio 4 d. UAB „Murena“ dokumentų priėmimo-perdavimo aktai, kurie patvirtina, kad senaties terminas nebuvo praleistas. 2010 m. sausio 4 d. dokumentų priėmimo-perdavimo akte yra išvardinti perduodami su ginčo sandoriu susiję dokumentai. Ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė ieškinio senaties šioje byloje.

45Dėl UAB „Murena“ nemokumo ginčo sandorio sudarymo momentu

46Atsakovas apeliaciniame skunde nesutinka su teismo sprendimu ir teigia, kad Įmonių bankroto įstatymas numato, kad bendrovės mokumas yra siejamas su bendrovės turto ir pradelstų įsipareigojimų, o ne per vienerius metus mokėtinų sumų, santykiu. Atsakovas, remdamasis ieškovo pateiktais į bylą dokumentais, daro prielaidą, kad pradelstų įsipareigojimų suma sandorio sudarymo metu sudarė ne daugiau kaip 2 453 827,91 Lt.

47Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas daro nepagrįstą prielaidą, kad ginčo sandorio sudarymo momentu ieškovo pradelstų įsipareigojimų suma sudarė ne daugiau kaip 2 453 827,91 Lt. Atsakovas tokios savo prielaidos nepagrindžia įrodymais. CPK 178 straipsnyje įtvirtinta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus,- kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti.

48Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas buvo patvirtintas ir Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi, kuria ieškovui buvo iškelta bankroto byla. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje surinktais įrodymais, teisingai sprendė, kad ginčo sandorio sudarymo momentu įmonė buvo nemoki, nes pagal įmonės balansą įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai jau 2008 m. gruodžio 31 d. sudarė 18 979 112 Lt, tuo tarpu bendrovės balanse turto buvo apskaityta už 21 125 905 Lt ir pagal bylos duomenis iki bankroto bylos įmonei iškėlimo įmonės finansinė padėtis tik sunkėjo bei blogėjo. Į bylą nepateikti įrodymai, paneigiantys UAB „Murena“ nemokumą ieškiniu ginčijamo sandorio sudarymo momentu.

49Dėl įmonės kreditorių teisių pažeidimo

50Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nėra pagrindo teigti, kad šalių atsiskaitymas už atliktus darbus pažeidė kitų UAB „Murena“ kreditorių teises, BUAB „Murena“ nebuvo nemoki. Apelianto teigimu, actio Pauliana institutas negali būti aiškinamas tokiu būdu, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo momentu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką. Atsakovo manymu, kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, taikytino bankroto atveju ir nedraudžia vykdyti finansines prievoles savo kreditoriams, todėl skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, kai yra suėję kitų prievolių vykdymo terminai kitiems kreditoriams, įstatymų yra leidžiamas ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams. Apeliantas pažymi, kad nurodyto sandorio pažeidžiančiu jo teises nelaikė nė vienas bankrutuojančios įmonės kreditorius.

51Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas atsakovo teiginys, kad ginčo sandoriu nebuvo kreditorių teisių pažeidimo, kadangi aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ginčo sandorio sudarymo metu UAB „Murena“ buvo nemoki ir buvo suteikta pirmenybė UAB „Mavista“ prieš kitus įmonės kreditorius dėl atsiskaitymo.

52CPK 178 straipsnyje įtvirtinta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Atsakovas nepateikia įrodymų, patvirtinančių, kad BUAB „Murena“ sandorio sudarymo metu buvo moki įmonė. Atsakovas daro prielaidą, kad ginčijamo sandorio pažeidžiančiu kreditorių teises nelaikė nė vienas bankrutuojančios įmonės kreditorius, tačiau atsakovas nepateikia tokį teiginį pagrindžiančių įrodymų.

53Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad ginčijamas sandoris atitiko įprastą verslo praktiką ir buvo leidžiamas įstatymų. Atsakovas įrodymais nepaneigė ir bylos duomenimis nepaneigtas ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytas teiginys, kad ginčijamas sandoris pažeidė tuo metu galiojusį Laikinąjį mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 3 straipsnyje nustatytą mokėjimų eilės tvarką, pagal kurią numatyta, kad kai mokėtojas visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti neturi pakankamai pinigų pirmiausia išmokamos su darbo santykiais susijusios išmokos, žalos dėl profesinio susirgimo, sveikatos sužalojimo ar žuvimo darbe atlyginimo sumos; mokėtinos sumos už Lietuvoje supirktą ar perdirbtą žemės ūkio produkciją nurodytą Atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją įstatyme.

54Pažymėtina, kad ginčijamas sandoris taip pat pažeidė imperatyvias įstatymų normas, nustatančias, kad laikinojo arešto galiojimo metu negalimas turto perleidimas. Bylos duomenys patvirtina, kad 2009 m. vasario 27 d. sandorio sudarymo metu UAB „Murena“ turtui galiojo laikinas areštas, todėl UAB „Murena“ tuo metu negalėjo atsiskaityti su kreditoriais ir ginčijamo sandorio negalima laikyti leidžiamu įstatymų ir atitinkančiu įprastą verslo praktiką. Toks įstatymus pažeidžiantis sandoris pažeidžia ir kreditorių teises.

55CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybe kitam kreditoriui arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Norint konstatuoti kreditorių teisių pažeidimą dėl pirmenybės vienam kreditoriui suteikimo nereikia nustatyti, kad dėl piniginio atsiskaitymo skolininkas tapo nemokus. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos alternatyvios sąlygos ir kreditorių teisių pažeidimui nustatyti pakanka, kad egzistuotų viena iš jų. Nagrinėjamuoju atveju kreditorių interesų pažeidimas pasireiškė tuo, kad skolininkui esant nemokiam buvo suteikta pirmenybė kreditoriui UAB „Mavista“, kuri yra trečios eilės kreditorius pagal išieškojimų eiliškumą. Kitų įmonės kreditorių reikalavimai liko nepatenkinti iš viso arba nedidele dalimi, tuo tarpu UAB „Mavista“ reikalavimas buvo patenkintas visa apimtimi. Sutarties sudarymo metu UAB „Murena“ buvo pradelsusi atsiskaityti su kitais kreditoriais, sandoriais buvo suteikta pirmenybė atsakovams prieš bendrovės darbuotojus, valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, kitus kreditorius, todėl sudaryta sutartimi pirmiausia buvo pažeistos šių kreditorių teisės.

56Dėl sandorio šalių nesąžiningumo

57Apelianto nuomone, galioja sąžiningumo prezumpcija, pirmosios instancijos teismas nenustatė CK 6.67 straipsnyje numatytų nesąžiningumo atvejų, todėl apie šalių nesąžiningumą galėjo spręsti tik byloje esančių įrodymų pagrindu. Atsakovo vertinimu, įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie ginčo sandorio šalių nesąžiningumą, byloje nėra pateikta. Atsakovo teigimu, atsakovui buvo žinoma, kad UAB „Murena“ dėl apyvartinių lėšų stygiaus kurį laiką negali atsiskaityti su dalimi užsakovo objektuose darbus atliekančių subrangovų, tačiau ši aplinkybė nesudarė pagrindo spręsti, kad ginčijamo sandorio sudarymas sukels ar sustiprins ieškovo nemokumą, ir/ar pažeis kreditorių interesus.

58Nurodyti apelianto teiginiai nėra pagrįsti. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovas nepagrįstai teigia, kad byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie šalių nesąžiningumą.

59Ieškovas pateikė į bylą dokumentus apie ginčo sandorio sudarymo metu galiojusį laikinąjį areštą. Turto arešto aktų registro 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Turto arešto aktų registro duomenys yra vieši. Su šiais duomenimis Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka gali susipažinti kiekvienas asmuo. Atsakovas negali būti laikomi sąžiningu, nes būdamas verslininku nepasidomėjo, ar Turto arešto aktų registre nėra įregistruoto arešto akto, ar UAB „Murena“ turi teisę disponuoti turtu. 2009 m. vasario 27 d. sandorio sudarymo metu buvo įregistruotas laikinas turto arešto aktas, todėl UAB „Murena“ neturėjo teisės disponuoti turtu ir sudaryti 2009 m. vasario 27 d. susitarimo. Turto arešto registrų duomenys yra vieši, taigi atsakovas žinojo ir turėjo žinoti, kad UAB „Murena“ turtui galioja laikinas areštas ir šį ribojimą pažeidžiantys atsiskaitymai yra neteisėti.

60Atkreiptinas dėmesys, kad asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal asmens informatyvumą apie tam tikrus faktus. Vienu atveju įstatyme nustatytas reikalavimas, kad asmuo žinotų apie tam tikras aplinkybes, kitu atveju - asmuo neturi tam tikrų aplinkybių žinoti. „Žinojimas“ suprantamas kaip asmens turėjimas tam tikrų duomenų, o „turėjimas žinoti“ aiškinamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta pareiga pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys. Taigi sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tokie duomenys gali būti gaunami iš pokalbio su turtą parduodančiu asmeniu arba jo atstovu, iš registrų, kitų šaltinių (oficialių ar privačių). Kreditoriaus interesų gynimas pagal actio Pauliana apima ne tik tuos atvejus, kai yra suvaržytos skolininko daiktinės teisės, bet ir tuos, kai skolininkas turi kreditorių, o skolininko daiktinės teisės neapribotos. Svarbu įvertinti, ar sandorio sudarymu objektyviai nebus pažeistos kreditoriaus teisės. Sudarant kiekvieną sandorį turto įgijėjas yra suinteresuotas neturėti sunkumų dėl įgyjamo turto, siekia apsisaugoti, kad šis nebūtų išreikalaujamas. Tai reiškia, kad turto įgijėjas taip pat yra suinteresuotas civilinių teisinių santykių stabilumu. Vadinasi, jis, elgdamasis apdairiai, prieš sudarydamas sutartį turi pasidomėti, ar patikima kita sandorio šalis, ar ji elgiasi sąžiningai. Iš būsimos sandorio šalies yra pagrįsta reikalauti paaiškinimo ir kitų duomenų, ar ji neturi kreditorių, kurių interesams gali būti padaryta žala sandorio sudarymu. Jeigu asmuo gauna žinių apie galimo kontrahento kreditorių, tai privalo svarstyti, ar skolininko turto įgijimu nepažeis kreditoriaus interesų. Protingu ir apdairiu, t. y. sąžiningu, minėta, gali būti laikomas tas įgijėjas. kuris i am prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandori ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandori nebus pažeisti jų interesai. Tai daroma iš dalies jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga, kurią sustiprina šio asmens statusas, pvz., verslininkas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, vertindamas šalių sąžiningumą, pagristai ir tinkamai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, konstatuodamas, kad atsakovas privalėjo domėtis ir žinoti UAB „Murena“ finansine situaciją. Ieškovas su ieškiniu pateikė į bylą įrodymus, kad viešai spaudoje ir internete jau buvo skelbiama apie tai, kad UAB „Murena“ turi finansinių problemų, neatsiskaito su darbuotojais. Atsakovas nepateikia šiuos duomenis paneigiančių įrodymų.

61Dėl imperatyvių teisės normų reikalavimų

62Pažymėtina, ginčijamas sandoris buvo sudarytas tuo metu, kai UAB „Murena“ turtui galiojo laikinas areštas ir turto perleidimas buvo negalimas.

63Teismų praktikoje suformuota pozicija, kad laikinas areštas reiškia, jog yra areštuojamas visas turtas, kol nebus sudarytas turto aprašas ir identifikuotas konkretus areštuojamas turtas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2010 konstatavo: „teismas, priimdamas nutartį dėl arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, taikymo, apribojo viso kasatoriui priklausančio turto disponavimą iki antstolis aprašys konkretų skolininko turtą. Antstoliui neaprašius pakankamai turto, kurio užtektų teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvykdyti, laikoma, kad teismo nustatytas areštas taikomas visam skolininko turtui. Taigi kasatorius nuo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 12 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos negalėjo perleisti jokio savo turto. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasatoriaus sudaryta mainų sutartis laikytina nustatytų arešto apribojimų pažeidimu CPK 145 straipsnio 8 dalies prasme, t. y. asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti, taip pat tais atvejais, kai nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės priimama šiam asmeniui nedalyvaujant, – nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.“ Lietuvos Aukščiausiasis Teismas mainų sutarties sudarymą laikė laikino turto arešto pažeidimu. Nagrinėjamuoju atveju dėl laikino turto arešto galiojimo taip pat nebuvo galimas reikalavimo teisės perleidimas. Tai patvirtina ieškiniu ginčijamo sandorio šalių nesąžiningumą ir sandorio ydingumą bei negaliojimą.

64Dėl restitucijos taikymo

65Apeliantas teigia, kad laikantis CK 6.145 straipsnio 1 dalyje numatytos taisyklės, UAB „Mavista“ galėtų būti įpareigota iš UAB „ PakMarkas“ gautas pinigines lėšas grąžinti nebent UAB „PakMarkas“. Apeliantas pabrėžia, kad teismas neatsižvelgė į BUAB „Murena“ teisinio statuso ypatumus. BUAB „Murena“ yra bankrutuojanti įmonė, todėl panaikinus ginčo sandorį ir taikius restituciją UAB „Mavista“ galimybės atgauti dalį skolos už atliktus darbus būtų itin ribotos ar atgavimas būtų visiškai neįmanomas, dėl to jos padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitų BUAB „ Murena“ kreditorių atitinkamai pagerėtų.

66Nurodyti apelianto teiginiai nėra pagrįsti. Vadovaujantis CK 6.66 straipsnio 4 dalimi, CK 6.145 straipsniu, pripažinus ginčo sandorį negaliojančiu nuo sudarymo momento, šalys grąžintinos į pradinę padėtį, tai yra UAB „Mavista“ turėtų grąžinti UAB „PakMarkas“ 814 061,45 Lt, o UAB „PakMarkas“ šią sumą turėtų grąžinti UAB „Murena“, tuo tarpu UAB „Murena“ įsiskolinimas UAB „Mavista“ turėtų padidėti 814 061,45 Lt suma. Atsižvelgus į tai, kad pagal ginčo sandorį pinigus gavo atsakovas UAB „Mavista“, taikant restituciją ginčo sandorio pagrindu sumokėtos lėšos turi būti priteistos UAB „Murena“ naudai, todėl iš atsakovo UAB „Mavista“ ieškovo naudai priteistina 814 061,45 Lt suma. Ieškovas neprašė pakeisti restitucijos taikymo būdo, tiesiog nurodė, kad lėšos iš karto turėtų būti sumokamos tiesiogiai BUAB „Murena“, o ne UAB „Mavista“ grąžinamos UAB „PakMarkas“ ir vėliau iš UAB „PakMarkas“ pervedamos BUAB „Murena“.

67Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad restitucija negali būti taikoma. Ieškovo kaip bankrutuojančios įmonės statusas nėra pagrindas netaikyti restitucijos. Nepagrįstas ir teiginys, kad UAB „Mavista“ padėtis nepagrįstai pablogėtų. Atsakovui buvo suteikta pirmenybė prieš kitus įmonės kreditorius dėl atsiskaitymo, su kitais kreditoriais nebuvo atsiskaityta. Pritaikius restituciją atsakovas atsidurtų tokioje pat padėtyje kaip kiti įmonės kreditoriai.

68Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str.). Kadangi UAB „Murena“ iškelta bankroto byla, todėl teisinių pasekmių ir padarinių klausimas sprendžiamas kitaip nei bendrai kitais atvejais, t.y. CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Skolininko nepagrįstai perleistas turtas (pinigai) grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005).

69Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

70Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

71Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Murena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 11 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 7. Teismas pripažino pagrįstais ieškinio argumentus, kad 2009 m. vasario 27 d.... 8. Teismas nurodė, kad dokumentų perdavimo-priėmimo aktas patvirtina, jog... 9. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad ginčo sutartis buvo sudaryta, kai UAB „Murena“... 11. Teismas sprendė, kad ginčo sutartimi buvo pažeistos kitų kreditorių... 12. Teismas nurodė, kad nebuvo jokios sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo,... 13. Teismas sprendė, kad apie tai, jog sudarytu sandoriu pažeidžiami kitų... 14. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ginčijamo sandorio šalys... 15. Teismas nurodė, kad Laikinojo mokėjimų tvarkos įstatymo 3 straipsnyje,... 16. Teismo įsitikinimu, išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad yra visos... 17. Teismas nurodė, kad pripažinus sandorį negaliojančiu, taikytina... 18. Teismas sprendė, kad taip pat yra pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimą... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 20. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Mavista“ prašo apeliacinės instancijos... 21. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Murena“ prašo... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacinis skundas atmestinas ir Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 11... 24. Byloje nustatyta, kad 2008 m. balandžio 9 d. UAB „PakMarkas“ (užsakovas)... 25. 2009 m. vasario 27 d. ginčo šalys sudarė reikalavimo teisių perleidimo... 26. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi iškelta bankroto byla... 27. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.... 28. Dėl turinčių bylai reikšmės aplinkybių... 29. Civilinio kodekso 6.66 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas actio Pauliana... 30. Actio Pauliana institutas ir jo teisinės pasekmės taikytini esant CK 6.66... 31. Actio Pauliana kaip kreditorių teisių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų... 32. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas numato, kad... 33. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartimi iškelta bankroto byla... 34. Į bylą pateikti Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis, 2009... 35. Byloje nustatyta, kad 2009 m. vasario 27 d. UAB „Murena“ sudarė... 36. Sutartis buvo sudaryta, kai UAB „Murena“ turėjo kitų kreditorių, kuriems... 37. Ieškovas, būdamas nemokus, sudarė su atsakovu sutartį, kuria sumažino... 38. Nebuvo sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų įpareigojęs... 39. Dėl netinkamo materialinių teisės normų aiškinimo apeliaciniame skunde... 40. Atsakovas apeliaciniame skunde pabrėžia, kad bylose, kuriose actio Pauliana... 41. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė... 42. Dėl ieškinio senaties taikymo... 43. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino... 44. Teisėjų kolegijos nuomone, tokie apelianto argumentai yra nepagrįsti.... 45. Dėl UAB „Murena“ nemokumo ginčo sandorio sudarymo momentu... 46. Atsakovas apeliaciniame skunde nesutinka su teismo sprendimu ir teigia, kad... 47. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas daro nepagrįstą prielaidą, kad... 48. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas... 49. Dėl įmonės kreditorių teisių pažeidimo... 50. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nėra pagrindo teigti, kad šalių... 51. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas atsakovo teiginys, kad ginčo... 52. CPK 178 straipsnyje įtvirtinta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 53. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad ginčijamas sandoris atitiko įprastą... 54. Pažymėtina, kad ginčijamas sandoris taip pat pažeidė imperatyvias... 55. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus... 56. Dėl sandorio šalių nesąžiningumo... 57. Apelianto nuomone, galioja sąžiningumo prezumpcija, pirmosios instancijos... 58. Nurodyti apelianto teiginiai nėra pagrįsti. Teisėjų kolegija pagal bylos... 59. Ieškovas pateikė į bylą dokumentus apie ginčo sandorio sudarymo metu... 60. Atkreiptinas dėmesys, kad asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal... 61. Dėl imperatyvių teisės normų reikalavimų... 62. Pažymėtina, ginčijamas sandoris buvo sudarytas tuo metu, kai UAB... 63. Teismų praktikoje suformuota pozicija, kad laikinas areštas reiškia, jog yra... 64. Dėl restitucijos taikymo... 65. Apeliantas teigia, kad laikantis CK 6.145 straipsnio 1 dalyje numatytos... 66. Nurodyti apelianto teiginiai nėra pagrįsti. Vadovaujantis CK 6.66 straipsnio... 67. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad restitucija negali būti taikoma. Ieškovo... 68. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija... 69. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 70. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 71. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą....