Byla 2-995/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „ERP“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 04 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ERP“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl tiekėjo interesų atvirame konkurse „Projekto „Elektroninių paslaugų sukūrimo socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje“ informacinės sistemos modernizavimo ir elektroninių paslaugų sukūrimo paslaugų pirkimo“ gynimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „ERP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl tiekėjo interesų atvirame konkurse „Projekto „Elektroninių paslaugų sukūrimo socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje“ informacinės sistemos modernizavimo ir elektroninių paslaugų sukūrimo paslaugų pirkimo“ gynimo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbto atviro konkurso (pirkimo Nr. 95340) „Projekto „Elektroninių paslaugų sukūrimo socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje“ informacinės sistemos modernizavimo ir elektroninių paslaugų sukūrimo paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras, išskyrus teisę nutraukti pirkimą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 04 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovo vykdomas projektas yra finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-ivpk-01 „Elektroninės valdžios paslaugos“ bei yra susijęs su būtinybe tinkamai užtikrinti valstybei itin svarbios institucijos, kuri teikia viešąsias paslaugas, efektyvią veiklą, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūrų sustabdymas – sąlygotų pagrįstų visuomenės interesų pažeidimą bei turėtų neigiamą įtaką žmonių gerovei, tai yra pažeistų viešą interesą bei prieštarautų ekonomiškumo principui.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Apeliantas UAB „ERP“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas, priimdamas nutartį, nereiškė argumentų dėl to, kad ginčo pirkimų procedūrų sustabdymas gali sužlugdyti konkursą, o tik vadovavosi prielaidomis, kad dėl vėlavimo modernizuoti sistemą gali sutrikti dabar naudojamos sistemos veikla.

142. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsižvelgiant į tai, kad būtų teikiamos esamų ir naudojamų informacinių sistemų modernizavimo paslaugos, o projekto įgyvendinimui yra numatyti pakankamai ilgi terminai, nepažeistų viešojo intereso ir ekonomiškumo principo.

153. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomu, nes atsakovas, nepaisant daromų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, siekia ko greičiau sudaryti sutartį. Sudarius sutartį apeliantas prarastų galimybę apginti savo pažeistus interesus bei išlieka grėsmė, jog sutartis gali būti sudaryta su tiekėju, kurio pateiktas pasiūlymas nebus ekonomiškai naudingiausias. Tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus įgyvendinta viešojo intereso apsauga, bus įgyvendintas ekonomiškumo bei operatyvumo principas išvengiant papildomų teisminių procesų dėl galimai teisminio proceso metu atsakovo sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais.

16Atsakovas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija prašo skundą atmesti. Nurodo, kad vykdant projektą yra modernizuojama socialinės paramos šeimai informacinė sistema, kuri yra neatsiejama socialinės paramos teikimo proceso dalis. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kyla rizika, kad informacinės sistemos modernizavimas nebus atliktas laiku, dėl to šios sistemos veikimas gali sutrikti, todėl atitinkamai sutriks ir pačios socialinės paramos teikimo procesas. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas gali patirti ir netiesioginius nuostolius, nes dėl užtrukusio projekto įgyvendinimo vėluotų planuojami projekto rezultatai, tarp kurių yra ir planuojamas sutaupymas dėl informacinės sistemos įdiegimo. Be to, laiku neįgyvendinus projekto nebūtų įsisavintos Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos, kas turėtų neigiamų pasekmių ne tik atsakovui, bet ir visuomenei. Pažymėjo, kad 2010 m. gruodžio 20 d. pasibaigė pasiūlymų minėtam pirkimui pateikimo terminas. Apeliantas nustatytu laiku pasiūlymo nepateikė ir konkurse nedalyvauja.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą pagrįstumo.

19Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Galimų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių rūšis nustato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali taikyti ir kituose įstatymuose numatytas laikinąsias apsaugos priemones, kurių nesiėmus pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalimi teismas, nagrinėdamas ginčus dėl viešųjų pirkimų, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų ir pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tokio pobūdžio bylose teismas privalo vadovautis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Tuo atveju, kai laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, teismas gali nuspręsti jų netaikyti. Net ir tuo atveju, kai egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, jeigu jomis bus pažeidžiamas viešasis interesas – valstybės pripažintas ir teisės ginamas visuomeninis interesas. Tai, ar konkrečiu atveju yra viešasis interesas, sprendžia teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006). Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinį teismas atskleidžia analizuojant konkrečios bylos faktines aplinkybes ir aiškinant bei taikant joms konkrečias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1103/2003; 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006; 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2006.).

20Būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones apeliantas grindžia tuo, kad, atsižvelgiant į tai, jog bus teikiamos esamų informacinių sistemų paslaugos, o projekto įgyvendinimui yra numatyti pakankamai ilgi terminai, pirkimų procedūrų sustabdymas nepažeis viešojo intereso ir ekonomiškumo principo bei bus išvengta papildomų teisminių procesų dėl galimai teisminio proceso metu atsakovo sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais.

21Skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą bei prieštarautų ekonomiškumo principui, nes vykdomas projektas yra susijęs su būtinybe tinkamai užtikrinti valstybei itin svarbios institucijos, teikiančios viešąsias paslaugas, efektyvią veiklą bei yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

22Įgyvendinamu projektu yra siekiama modernizuoti socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Ši sistema yra neatsiejama socialinės paramos teikimo proceso dalis. Būtinumas modernizuoti šią informacinę sistemą leidžia daryti išvadą, kad šiuo metu naudojama sistema nėra pakankama tinkamam socialinės paramos teikimui. Neatlikus informacinės sistemos modernizavimo laiku, jos veikimas gali sutrikti, kas sąlygotų ir pačios socialinės paramos teikimo proceso sutrikimus, dėl ko nukentėtų didelės socialiai pažeidžiamos visuomenės dalies interesai. Be to, socialinės paramos šeimai informacinės sistemos modernizavimo projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius šio projekto įgyvendinimą kyla grėsmė, kad jis nebus įgyvendintas nustatytu laiku bei bus prarastas būtent šiam projektui skirtas finansavimas. Pažymėtina, kad įgyvendinant Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 patvirtintą 2007 m. kovo 30 d. nacionalinę bendrąją strategiją – Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, ir Europos Komisijos sprendimais patvirtintas veiksmų programas, Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamais projektais siekiama patenkinti būtent viešąjį interesą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad socialinės paramos šeimai informacinės sistemos modernizavimas yra susijęs su viešuoju interesu (siekiu laiku bei tinkamai teikti socialinę paramą socialiai pažeidžiamiems asmenims), kurį apsaugoti būtina kuo greičiau, o ginčijami ieškovo reikalavimai ir su jais siejamas reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali paneigti ar sumenkinti viešąjį interesą.

23Įvertinus aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o skundas atmestinas.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 04 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 7. Ieškovas UAB „ERP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 04 d. nutartimi atmetė ieškovo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Apeliantas UAB „ERP“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 13. 1. Teismas, priimdamas nutartį, nereiškė argumentų dėl to, kad ginčo... 14. 2. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsižvelgiant į tai, kad... 15. 3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo teismo sprendimo... 16. Atsakovas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija prašo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias... 19. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 20. Būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones apeliantas grindžia tuo,... 21. Skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad... 22. Įgyvendinamu projektu yra siekiama modernizuoti socialinės paramos šeimai... 23. Įvertinus aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 04 d. nutartį palikti nepakeistą....