Byla 1S-1218-114/2012
Dėl nuteistojo A. T. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Algimanto Smolsko, teisėjų Jūratės Jakubonienės ir Nerijaus Meilučio, sekretoriaujant Žanetai Misiūnienei, teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo A. T. skundą dėl 2012 m. birželio 20 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutarties, kuria atmestas Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos administracijos teikimas dėl nuteistojo A. T. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,-

Nustatė

3A. T., a/k ( - ) gim. ( - )., Vilniaus rajone, teistas: 2000-10-17. Vilniaus m. 4-os apylinkės teismo pagal BK 271 str. 2 d., 16 str. 2 d., 271 str. 2 d., 42 str.- 1 metams laisvės atėmimo. Pritaikius LR 2000-04-11. įst. „Dėl amnestijos“ Nr. VII-1619 1 str. 1 d. 3 p. nuo bausmės atleistas. 2003-11-17 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 140 str. 1 d., 187 str. 1 d., 25 str. 2 d., 284 str. 1 d. ir BK 38 str. byla nutraukta. 2007-05-30 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 145 str. 1 d.—1 metams laisvės apribojimo. 2009-10-22 Vilniaus m. 3-os apylinkės teismo pagal BK 180 str. 1 d.- 2 metams 9 mėn. laisvės atėmimo. Pritaikius BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 2 metams.

4Nuteistas: 2010-07-19 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p., 180 str. 1 d., 24 str. 5 d., 236 str. 1 d., 63 str. 1, 2 d.d. ir 5 d. 1 p. ir 6-9 d.d., subendrinta su 2009-10-22 nuosprendžiu ir galutinė bausmė- 4 metai laisvės atėmimo (įskaitytos 12 d. suėmimo). Bausmę atlieka nuo 2010 m. spalio 29 d.

5Nuteistasis A. T. skundu prašo panaikinti 2011-06-20 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartį ir taikyti lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietos. Skunde nurodo, kad jis paskirtos bausmės dalį atliko tinkamai, nepadarė nei vieno pažeidimo, nebaustas administracinėmis nuobaudomis, yra skatintas už gerą elgesį ir dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose. Apeliantas nurodo, jog teikimas dėl lygtinio paleidimo pateiktas atlikus 1/3 bausmės, nes turi du nepilnamečius vaikus. Socialiniai ryšiai su šeima geri, vaikai ir žmona lanko pataisos namuose. Atsižvelgiant į tai, prašo panaikinti apylinkės teismo nutartį ir paleisti jį iš pataisos namų, kadangi nori padėti žmonai, gyventi su vaikais, juos auginti ir auklėti.

6Nuteistojo A. T. skundas atmetamas.

7LR BVK 157 str. nustato, kad teismo gali būti lygtinai paleisti iš pataisos namų tik tie asmenys, kuriuos įmanoma toliau taisyti neizoliuotus nuo visuomenės, bet prižiūrimus. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietos yra pataisos priemonė nuteistajam, kuri taikoma atsižvelgiant į nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, į asmenybę, taip pat į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą bei pobūdį (BVK 8 str.1d.). Bausmės paskirtis yra ne tik sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, bet ir nubausti jį už padarytą nusikaltimą, atimti bei apriboti jam galimybę daryti naujus nusikaltimus, paveikti nusikaltimą padariusį asmenį taip, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (LR BK 41 str.).

8Kolegijos nuomone, apylinkės teismas teisingai įvertino visas bylos aplinkybes ir padarė teisingą išvadą, kad nuteistojo A. T. atžvilgiu nėra pagrindo taikyti BVK 157 str. nuostatas ir jį lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, nes priešingu atveju nebūtų įgyvendinti bausmės tikslai – sulaikyti asmenį nuo naujų nusikaltimų padarymo, atimti ar apriboti jo galimybes daryti naujus nusikaltimus. Be to, būtų pažeisti bausmės individualizavimo bei teisingumo principai. Lygtinio paleidimo iš pataisos namų taikymas yra galimas, bet neprivalomas. Nors nuteistasis A. T. formaliai ir atitinka LR BVK 157 str. numatytas sąlygas, tačiau tai negali būti besąlyginiu pagrindu išvadai, jog jis jau pasitaisė tiek, kad šiuo metu jau gali būti taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, bet prižiūrimas. Nuteistasis charakterizuojamas tik patenkinamai, bausmę atlieka paprastosios grupės sąlygomis ir yra atlikęs vos daugiau kaip 1/3 dalį laisvės atėmimo bausmės. Neatlikta bausmės dalis yra didelė- 2 metai 3 mėnesiai ir 24 dienos. Bausmės atlikimo metu nuteistasis nebuvo baustas drausminėmis nuobaudomis, režimo nepažeidė, buvo vieną kartą skatintas už gerą elgesį ir dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose, buvo įdarbintas pataisos namuose ir dirbo šaltkalviu, tačiau iš nuteistojo asmens bylos ir pateiktos chrakteristikos matyti, kad jis pripažįsta nuteistųjų subkultūros nuostatas. Psichologinės tarnybos išvadoje pažymėta, kad nuteistojo savianalizės įgūdžiai menki, trūksta savikontrolės, apsvaigimo būsenoje galimas agresyvaus pobūdžio elgesys, tikėtina vidutinė integracija į visuomenę. Apygardos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, jog lygtinis paleidimas iš pataisos namų atlikus 1/3 bausmės asmenų, turinčių mažamečių vaikų, galimas tik išimtinai vaiko interesais, atsižvelgiant į nuteistojo ir vaiko socialinį, šeimos ryšį ir kitas išimtines aplinkybes. Tokių išimtinių aplinkybių nėra nustatyta. Be to, A. T. anksčiau ne kartą teistas, o dabar atlieka bausmę už sunkių nusikaltimų padarymą. Apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje teisingai pažymėjo, kad, atsižvelgiant į paskirtos bausmės trukmę, neatliktos bausmės dalis dar nėra maža. Per trumpas paskirtos bausmės atlikimo laikas gali asmeniui suformuoti klaidingą nuomonę dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už pavojingą visuomenei veiką, todėl būtina atsižvelgti į visuomenės interesą, jog pavojingą nusikalstamą veiką padaręs asmuo turi būti nubaustas ir atlikti tokią bausmės dalį, kuri paveiktų nuteistąjį, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas ir bausmės paskirtis.

9Kolegijos nuomone, apylinkės teismas atsižvelgė į visas šias aplinkybes ir padarė teisingą bei pagrįstą išvadą, kad šiuo metu dar nėra pakankamo pagrindo nuteistąjį A. T. toliau taisyti neizoliavus nuo visuomenės, bet prižiūrimą. Jį lygtinai paleidus iš pataisos namų, būtų pažeista bausmės paskirtis bei nusižengta teisingumo principui.

10Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 1 p., LR BVK 157 str.,-

Nutarė

11nuteistojo A. T. skundą atmesti ir palikti galioti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartį.

12Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai