Byla 2-1021-922/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant pareiškėjai J. K., jos atstovui advokatui Virginijui Gžimailai, nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims - A. K., G. Š., Šiaulių apskrities VMI atstovui, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovui bei suinteresuotam asmeniui VĮ valstybės žemės fondo Šiaulių filialo atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. K. pareiškimą ir patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims - A. K., G. Š., Šiaulių apskrities VMI, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM bei VĮ valstybės žemės fondo Šiaulių filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

3pareiškėja J. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu ir patikslintu pareiškimu, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė sutuoktinio S. K., mirusio ( - ), palikimą faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą. Nurodė, jog juridinę reikšmę turintis faktas reikalingas nustatyti tikslu gauti paveldėjimo tesės liudijimą.

4Teismo posėdžio metu pareiškėja J. K. ir jos atstovas Virginijus Gžimaila pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad pareiškėja su S. K. susituokė ( - ). Sutuoktinis S. K. ( - ) mirė, o po jo mirties liko santuokoje įgytas turtas - ( - ) ha žemės sklypas, esantis ( - ), ( - ) ha žemės sklypas, esantis ( - ), pastatas-sodo namelis, esantis ( - ), butas, esantis ( - ). Po sutuoktinio mirties į notarų biurą nesikreipė dėl paveldėjimo, nes manė, jog tai daryti nereikia, nes žemės sklypai, sodo namelis ir butas yra registruoti jos vardu. Po vyro mirties ji liko gyventi tame pačiame bute, prižiūrėjo likusį visą turtą, dirbo žemę, naudojosi ir jais disponavo, mokėjo mokesčius, todėl tokiu būdu pradėjo visą paveldimą turtą valdyti. Į paveldimą turtą nei sūnus, nei dukra nepretenduoja, todėl prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji- J. K. priėmė palikimą atsiradusį po sutuoktinio S. K. mirties.

5Į teismo posėdį suinteresuoti asmenys - A. K., G. Š. bei suinteresuoti asmenys Šiaulių apskrities VMI, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM ir VĮ valstybės žemės fondo Šiaulių filialo atstovai neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką informuoti tinkamai (b.l. 41, 42, 55, 56). Teisme gauti suinteresuotų asmenų atsiliepimai į pareikštą pareiškimą, kuriuose nurodyta, jog dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo neprieštarauja, prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 44, 46, 47-48, 59, 62-63).

6Pareiškimas ir patikslintas pareiškimas tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja J. K., a.k. ( - ), ir S. K., a.k. ( - ), susituokė ( - ), įrašo Nr. ( - ) (b.l. 8). J. K. ir S. K. turėjo du vaikus– dukrą G. Š., a.k. ( - ), gyv. ( - ) (b.l. 60), ir sūnų A. K., a.k. ( - ), gyv. ( - ) (b.l. 61). S. K., a.k. ( - ), mirė ( - ), įrašo Nr. ( - ) (b.l. 16). Iš Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnijos pažymos matyti, kad S. K. (iki mirties ( - )) deklaravęs savo gyvenamąją vietą ( - ) (b.l. 10), J. K. deklaruota gyvenamoji vieta - ( - ) (b.l. 9).

8Pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-06-22 išrašą J. K., a.k. ( - ), vardu yra registruota žemės sklypas - ( - ) ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esantis ( - ) (b.l. 20); pastatas-sodo namelis, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esantis ( - ) (b.l. 21); žemės sklypas - ( - ) ha, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esantis ( - ) (b.l. 22-23); bei butas/patalpa - butas, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esantis ( - ) (b.l. 24). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-06-22 duomenimis S. K. nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus neįregistruotos (b.l. 18).

9Iš Akmenės rajono 2-ojo notaro biuro notarės Stasės Martinaitienės rašto matyti, kad mirus ( - ) S. K., pareiškimo dėl palikimo priėmimo Akmenės rajono 2-ajame notaro biure niekas nepadavė (b.l. 11). Iš testamentų registro išrašo (b.l. 12) matyti, kad S. K. testamento nesudarė.

10Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra) (LR CK 5.13 str.). J. K. į notarą dėl paveldėjimo nesikreipė, tačiau įstatymas numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (CK 5.50 str. 2 d.). Taip pat įstatyme nurodyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu visą palikimą, kai jis faktiškai pradėjo valdyti kokią nors palikimo dalį ar daiktą (CK 5.51 str. 1 d.). Šią aplinkybę leistinomis įrodinėjimo priemonėmis privalo įrodyti pareiškėjas (CPK 177 str. 2 d.; 178 str.). Pareiškėja J. K. bei jos atstovas paaiškino, kad po sutuoktinio S. K. mirties ji ir toliau naudojosi butu, sodo nameliu bei žemės sklypais, juos dirbo, mokėjo mokesčius. Šias aplinkybes patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l. 25-33), įrodantys, jog J. K. po savo sutuoktinio mirties butą, sodo namelį, žemės sklypus valdė ir jais naudojosi, mokėjo mokesčius už komunalinius patarnavimus. J. K. po sutuoktinio mirties per 3 mėnesių terminą į notaro biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo nesikreipė. Todėl akivaizdu, jog kitokia, nei teismo tvarka, pareiškėja negali gauti dokumentų, patvirtinančių jog ji po sutuoktinio mirties priėmė palikimą. Todėl prašomas juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas teismine tvarka, teismo posėdžio metu įvertinus dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, rašytinius įrodymus (CPK 445 str.). Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas sukels teisines pasekmes pareiškėjai, kadangi ji kreipėsi į notaro biurą dėl S. K. palikimo priėmimo. Ginčo dėl teisės į palikimą nėra.

11Vertinant visumą įrodymų konstatuotina, kad įrodymai tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems, ir jų visuma leidžia daryti pakankamai tikėtiną išvadą, jog pareiškėjos nurodomi faktai egzistavo - todėl laikytina įrodyta (bei nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas), jog pareiškėja J. K., a.k. ( - ), priėmė palikimą, atsiradusį po sutuoktinio S. K., a.k. ( - ), mirusio 2011-11-16, mirties, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą (CK 5.50 str. 2 d.; CPK 177, 178, 185 str. 444 str. 2 d. 8 p.; 2004-12-30 LAT Senato nutarimo nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 3 punktas).

12Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu pareiškėjai gauti paveldėjimo teisės liudijimą (CPK 448 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259- 270 ir 442-448 str., teismas

Nutarė

14pareiškimą ir patikslintą pareiškimą patenkinti.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. K., a.k. ( - ), priėmė palikimą, atsiradusį po sutuoktinio S. K., a.k. ( - ), mirusio ( - ), mirties, jos vardu įregistruotus nekilnojamuosius daiktus - žemės sklypą - ( - ) ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esantį ( - ); pastatą-sodo namelį, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esantį ( - ); žemės sklypą - ( - ) ha, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esantį ( - ); bei butą/patalpą - butą, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esantį ( - ); nuo palikimo atsiradimo momento, faktiškai pradėjusi šį turtą valdyti.

16Turintis juridinę reikšmę faktas nustatomas tikslu pareiškėjai J. K. gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai