Byla 2S-2445-527/2012
Dėl žalos regreso tvarka priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Transmiva“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-16103-435/2012 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovei UAB „Transmiva“ dėl žalos regreso tvarka priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė 2012-09-10 kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu (b. l. 2-4), prašydama priteisti iš atsakovės 11 237,86 Lt žalą, 6 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovės kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui 11 237,86 litams. Ieškovė nurodė, kad skolos suma yra didelė, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įgyvendinimas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012-09-11 nutartimi (b. l. 42-43) ieškovės prašymą tenkino: taikė laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškinio sumai areštavo atsakovės kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, uždraudžiant jais disponuoti. Laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė konstatuodamas faktą, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutu yra siekiama apsaugoti ieškovės interesus, o tuo pačiu užtikrinti sprendimo įvykdymą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovė atskiruoju skundu (b. l. 44-46) prašo panaikinti 2012-09-11 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovės teigimu, į bylą kartu su atskiruoju skundu teikiami įrodymai (atsakovės balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, ilgalaikio turto suvestinė ir kt.) patvirtina, kad ieškovės ieškiniu reikalaujama priteisti skolos suma, lyginant su atsakovės turto verte, nėra didelė, todėl objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymui neegzistuoja ir nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš atsakovės balanso matyti, kad atsakovė valdo 1 122 789 Lt vertės turtą, o ilgalaikio turto vertė sudaro 55 2093 Lt (b. l. 48-49); įstatinis kapitalas sudaro 200 000 Lt. Akivaizdu, kad realizavus minėtą turtą gautų lėšų daugiau nei pakaktų 11 237,86 Lt skolai padengti pagal byloje galimai ieškovės naudai priimtą teismo sprendimą. Įvertinus atsakovės finansinius duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą ir jo vertę bei ieškovės reikalavimo dydį, akivaizdu, jog bylą išsprendus ieškovės naudai atsakovė turėtų daugiau nei pakankamai išteklių teismo sprendimui įvykdyti.

8Ieškovė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 54-55) prašo palikti 2012-09-11 nutartį nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Ieškovė nurodo, kad atsakovės pateikti bendrovės finansiniai dokumentai geros finansinės padėties nepatvirtina. Kaip matyti iš atsakovės pateikto 2012-07-31 balanso, bendrovė turi ilgalaikio turto, kurio vertė yra 552 093 Lt, o atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 628 579 Lt. Taigi pateikti įmonės finansinės padėties įrodymai neeliminuoja abejonių dėl atsakovės galimybės įvykdyti teismo sprendimą ieškinio patenkinimo atveju, o taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama, kad visą bylos nagrinėjimo laiką atsakovės turtinė padėtis išliktų tokia, kokia buvo prieš bylos nagrinėjimą, kad būtų reali galimybė įvykdyti priimtą teismo sprendimą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Paprastai pagal teismų praktiką didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Apeliantės nuomone, ieškinio suma (11 237,86 Lt) jai yra nedidelė. Aukščiau minėta prezumpcija yra nuginčijama, kurią atsakovas gali motyvuotai paneigti, pateikdama teismui duomenis apie savo gerą turtinę padėtį. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į skolininko finansines galimybes, t. y., ar jam ši ieškinio suma yra didelė.

12Apeliantė savo gerą materialinę padėtį įrodinėja kartu su atskiruoju skundu pateiktu 2012-07-31 balansu (b. l. 47-48), pagal kurio duomenis atsakovė valdo 1 122 789 Lt turto, iš kurio ilgalaikio turto vertė sudaro 55 2093 Lt (b. l. 48-49), be to, įstatinis kapitalas sudaro 200 000 Lt.

13Kaip matyti iš 2012-07-31 sudaryto balanso (b. l. 48-49), apeliantė iš tiesų deklaravo tuo metu turėjusi 1 122 789 Lt turto, kurį sudaro 552 093 Lt ilgalaikis turtas, iš jo 3 286 Lt programinė įranga, 547 982 Lt transporto priemonės ir 825 Lt kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, ir 570 696 Lt trumpalaikis turtas, iš jo 29 345 Lt atsargos, 29 345 Lt žaliavos ir komplektavimo gaminiai, 29 345 Lt nebaigta statyba, 436 086 Lt per vienerius metus gautinos sumos, 285 578 Lt pirkėjų įsiskolinimas, 50 508 Lt kitos gautinos sumos ir 105 265 Lt kitas trumpalaikis turtas. 2012 metais skolininkė turėjo 275 451 Lt pelno. Pagal apeliantės 2012-07-31 sudarytą balansą mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 628 579 Lt, iš kurių 40 792 Lt mokėtini po vienerius metų, o 587 787 Lt per vienerius metus.

14Teismas pažymi, kad nors šie apeliantės pateikti įrodymai ir patvirtina, kad ji 2012-07-31 turėjo gana nemažos vertės turto palyginus su prašoma priteisti suma, tačiau šių apeliantės pateiktų finansinių rodiklių nepakanka norint nustatyti tikrąją apeliantės finansinę padėtį šiuo metu bei įvertinti jos tikruosius pajėgumus įvykdyti galimai palankų ieškovei teismo sprendimą. Iš pateikto balanso matyti, jog beveik visą apeliantės ilgalaikį turtą 2012-07-31 sudarė transporto priemonės, tačiau iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog atsakovės atžvilgiu yra užvesta (ar baigta) ir daugiau civilinių bylų, kas suponuoja išvadą, jog galimai turėtas turtas ar jo dalis šiuo metu gali būti areštuoti (priešingi duomenys nepateikti). Apeliantė nepateikė duomenų apie tai, kad jos turtui šiuo metu nėra nustatyta jokių apsunkinimų. Kita vertus, pačios apeliantės per vienerius metus mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 2012-07-31 duomenimis siekė 587 787 Lt, o gautinos sumos palyginus su įsipareigojimais sudarė tik 436 086 Lt. Be to, trumpalaikis turtas dėl savo pobūdžio nėra pakankamas garantas, kad būtų galima netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

15Atskirojo skundo argumentai bei įrodymai, kuriais apeliantė įrodinėja, kad ieškinio suma nėra laikytina didele, atmestini kaip nepakankamai įrodyti ir kaip nepaneigiantys galimybę jos atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK12, 144 str. 1 d., 178 str.).

16Pažymėtina, jog atsakovė, surinkusi duomenis apie teigiamus finansinės padėties pokyčius, t. y. pateikdama daugiau duomenų apie savo turtinę padėtį (pvz. kredito įstaigų duomenis bei duomenis iš įmonės sąskaitų apie turimas lėšas, duomenis apie gaunamas pajamas ir įsiskolinimus, duomenis apie materialaus turto likvidumą, apie turto apsunkinimus (areštus) ir kita), o ne tik finansinės atskaitomybės dokumentą, gali bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje kreiptis į teismą, kurio žinioje yra byla, su nauju prašymu dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Kadangi pagal ieškovės pareikštus reikalavimus egzistuoja ieškinio didelės sumos prezumpcija, o atsakovė, kartu su atskiruoju skundu pateikusi tik įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų dalį, šios prezumpcijos nepaneigė, apeliacinės instancijos teismo nuomone, daryti išvadą, kad atsakovei ieškinio suma nėra didelė, negalima.

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai