Byla 2-4347-868/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,

2sekretoriaujant Jūratei Maldžiūtei,

3dalyvaujant ieškovui L. K.,

4atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovui A. B.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka

6išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. K. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

7Ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 7500,00 Lt nuostolių atlyginimą (b.l. 2-3).Nurodė, kad 2012 m. birželio mėn. 11 d. kelyje Vilnius - Kaunas -Klaipėda, 30-ame kilometre apie 23 val. įvyko eismo įvykis, kurio metu jo vairuojama, jam priklausanti transporto priemonė Audi COUPE, valstybinis numeris ( - ) partrenkė staiga į kelio važiuojamąją dalį išbėgusią stirną. Eismo įvykio metu buvo apgadina jam priklausanti transporto priemonė. Įvykio metu sugadintos dalys: kapotas, buferis, lęšinis keleivio pusės žibintas, keleivio pusės rūko žibintas, priekinės centrinės dalies konstrukciniai elementai, aušinimo radiatorius, aušinimo ventiliatoriai (2vnt.), variklio priekinės apsaugos, vairo stiprintuvo pompa, įpurškimo kolektorius, generatorius, automatinis dirželio įtempėjas, nutrauktas paskirsymo dirželis, dėl kurio galėjo būti sulankstyti vožtuvai. Įvykio metu patirtus nuostolius vertinu 7500Lt.

8Nutarime, gautame iš Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus kelių policijos poskyrio nustatyta, kad jo vairuotas automobilis apgadintas, nepažeidžiant KET.

9Laukinė stirna, pagal medžioklės įstatymą (3 str. 1d.), nuosavybės teisėmis priklauso valstybei, o kadangi laukinių žvėrių padaryta žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka, remiantis LAT praktika (civilinė byla 3K-3-509/2009), laukinio gyvūno padaryta žala transporto priemonei nesant transporto priemonės vairuotojo kaltės, yra atlyginama laukinio gyvūno valdytojo - valstybės.

10Todėl prašo teismą priteisti iš Lietuvos Respublikos vyriausybės, kaip eismo įvykio dalyvio savininkės, jo patirtus nuostolius, kilusius dėl šio eismo įvykio. Atsakovui nesutinkant su jo patirtų nuostolių vertinimu, prašo leisti patikslinti ieškinyje nurodomą patirtą žalą, kreipiantis į nepriklausomus ekspertus.

11Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 22 straipsnio 6 dalis numato, kad valstybei nuosavybės teise priklausančių laukinių gyvūnų eismo įvykių metu padaryta žala atlyginama, jeigu įrodomi neteisėti valstybės veiksmai (neveikimas), kaltė ir priežastinis ryšys ir jeigu žala atsirado ne dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens veiksmų arba kitų Civilinio kodekso 6.253 straipsnyje nurodytų veiksmų, ir išieškoma Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12Ieškovo pareiga yra į bylą pateikti visus įrodymus, pagrindžiančius visas įvykio faktines aplinkybes, tačiau į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kad tame eismo įvykyje dalyvavo būtent laukinis gyvūnas - stirna. Šiuo atveju, ieškovas nepateikė nei policijos priimto nutarimo nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną dėl įvykusio eismo įvykio, nei kitų rašytinių įrodymų. Taigi ieškovas nepateikė rašytiniais įrodymais patvirtintų oficialių ir neginčijamų įrodymų, kad eismo įvykį sukėlė laukinis gyvūnas - stirna. Taip pat pažymėtina, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kurių pagrindu butų galima daryti išvadą, kad atsakovas netinkamai reguliavo arba nereguliavo stirnų populiacijos, kad kelio ruožą, kuriame įvyko eismo įvykis, kerta laukinių gyvūnų migracijos takai. Kadangi tokie įrodymai nepateikti, ieškinys valstybei, kaip laukinių gyvūnų savininkei, atmestinas.

13Be to, ieškovas nenurodo, kad kokia nors valstybės institucija pagal jai priskirtas funkcijas pažeidė kokias nors teisės normas, dėl ko atsakovui galėtų atsirasti civilinė atsakomybė; nepateikė jokių duomenų apie tai, kad atsakovas būtų pažeidęs kelių ženklinimo tvarką, kitų teisės aktų reikalavimus; nepateikė jokių duomenų (mokslinių darbų, studijų, tyrimų, kompetentingų institucijų ar pareigūnų išvadų), kurių pagrindu būtų galima teigti, jog tame kelyje ar jo ruože turėjo būti papildomai įrengti atitinkami įspėjamieji kelio ženklai ar kitos priemonės.

14Ieškovas savo ieškinyje net nemėgina įrodyti neteisėtų valstybės veiksmų (neveikimo), kaltės ir priežastinio ryšio, o remiasi tik 2009 metais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2009, kuri buvo priimta dar iki naujos Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo redakcijos įsigaliojimo (2010 m. liepos 10 d.). Taigi šiuo atveju žalą patyrusiam asmeniui nepakanka įrodyti tik žalą tam, kad atsirastų skolininko pareiga atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius. Atsakovo veiksmų neteisėtumą, kaip civilinės atsakomybės sąlygą, privalėjo įrodyti ieškovas, tačiau to nepadarė.

15Teismo posėdžio metu ieškovas prašė ieškinį tenkinti.

16Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti.

17Bylos duomenimis, ieškovo ir atsakovo atstovo paaiškinimais nustatyta, kad 2012 m. birželio 23 d. apie 23.00 val., kelio Vilnius-Kaunas–Klaipėda 30,3 km įvyko eismo įvykis, kurio metu L. K., vairuodamas jam priklausantį automobilį Audi Coupe, valst. Nr. ( - ) susidūrė su stirna. Autoįvykio metu transporto priemonė Audi Coupe valst. Nr. ( - ) buvo apgadinta: deformuota priekinė panelė, sugadintas variklio dangtis, priekiniai žibintai, aušinimo skysčio radiatorius (b.l. 6). Valstybės reikšmės kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruože nuo 27 km iki 31 km, t. y. toje vietoje, kur įvyko eismo įvykis, yra įrengta apsauginė tinklo tvora (b. l. 25).

18Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 22 str. 6 d. numato, kad valstybei nuosavybės teise priklausančių laukinių gyvūnų eismo įvykių metu padaryta žala atlyginama, jeigu įrodomi neteisėti valstybės veiksmai (neveikimas), kaltė ir priežastinis ryšys ir jeigu žala atsirado ne dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens veiksmų arba kitų Civilinio kodekso 6.253 straipsnyje nurodytų veiksmų, ir išieškoma Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Atitinkamai byloje ieškovas be žalos dydžio privalo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus (neveikimą), kaltę ir priežastinį ryšį.

19Byloje nustatyta, kad kelio ruože, kuriame įvyko eismo įvykis, yra įrengta apsauginė tinklo tvora (b. l. 25). Tačiau ieškovas nurodo, kad atsakovas nesiėmė kompleksinių veiksmų kelio eismo saugumui užtikrinti, todėl įvyko eismo įvykis. Ieškovas teismui pateikė Europos šalių kelių direkcijos vadovų konferencijos ištrauką (b. l. 53-55), tačiau teismas negali jos laikyti tinkamu įrodymu, nes teismui nepateikta ištraukos originali versija, bei netinkamai atliktas vertimas. Taip pat ieškovas teismui pateikė elektroninį laišką ( b. l. 50), kurį ieškovo teigimu, jis gavo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, tačiau teismas jo irgi neturi pagrindo laikyti tinkamu įrodymu, nes neturi duomenų dėl jo tikrumo.

20Ieškovas nurodo, jog dėl to, kad yra tvora, o nėra kitų apsaugos priemonių, gyvūnas, patekęs į važiuojamąjį kelio dalį, yra spąstuose, ir atsakovas nesiėmė tinkamų, kompleksinių priemonių tokių įvykių prevencijai. Teismas nurodo, jog šiam teiginiui pagrįsti ieškovas turėjo teismui pateikti duomenis apie tame ruože įvykusių eismo įvykių dėl laukinių gyvūnų, tačiau tokio įrodymo ieškovas teimui nepateikė. Teismas 2012-10-15 parengiamojo teismo posėdžio metu siūlė ieškovui pasirūpinti atstovavimu, tačiau ieškovas tokia teise nepasinaudojo ( b. l. 27). Taip pat teismas pažymi, jog ieškovas ieškinyje yra nurodęs LAT praktika civ. byloje Nr. 3K-3-509/2009, kuri yra pasikeitusi (2011-07-21 LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-338/2011 ir 2011-10-04 LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-371/2011).

21Sprendžiant dėl laukinio žvėries savininko atsakomybės, konkrečiai – dėl jo veiksmų, -imantis priemonių žalai, sukeliamai laukinių žvėrių, išvengti, pakankamumo, be kita ko, turi būti atsižvelgiama ir į laukinių žvėrių, kaip valstybės nuosavybės objekto, specifiką, bei ribotas tokių žvėrių savininko galimybes juos valdyti. Taip pat turi būti atsižvelgiama į situaciją toje kelio vietoje (įvykio vietoje), kuriame įvyko šiai bylai išspręsti reikšmingas eismo įvykis. Tačiau ieškovas į bylą nepateikė duomenų apie toje vietoje įvykusius eismo įvykius bei jų skaičių.

22Teismas konstatuoja, jog ieškovas byloje neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų ar neveikimo. Kadangi byloje ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų ar neveikimo, todėl nėra pagrindo nustatyti, jog atsakovas yra kaltas dėl ieškovui atsiradusios žalos bei nėra pagrindo spręsti, ar yra priežastinis ryšis tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo), kaltės ir atsiradusios žalos.

23Byloje nustatyta, jog įvykio vietoje nėra galiojančio ženklo „Laukiniai gyvūnai“, tačiau yra apsauginė tvora. Taip pat byloje nustatyta, kad ieškovas vėlai vakare, t. y. tamsiu paros metu, važiavo 100 km/val. greičiu toje vietoje, kur yra leistinas greitis - 110 km/val., todėl nustatytina, kad ieškovas pats buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas ir nepasirinko saugaus greičio, leidžiančio išvengti susidūrimo.

24Ieškovas byloje neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų ar neteisėto neveikimo, todėl atsakovas neprivalo atlyginti ieškovui padarytos žalos (Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 22 str. 6 d.).

25Atsižvelgiant į nustatytas ir nurodytas aplinkybes, ieškinys atmestinas.

26Atmetus ieškinį, iš ieškovo valstybės naudai priteisiama 24,95 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ( CPK 88 str., 92 str., 93 str. 1 d.).

27Vadovaudamasis LR ( - )270 str., 93 str., teismas

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo L. K. valstybės naudai 24,95 Lt (dvidešimt keturis Lt 95 ct ) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,... 2. sekretoriaujant Jūratei Maldžiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovui L. K.,... 4. atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka... 6. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. K. ieškinį atsakovui Lietuvos... 7. Ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo... 8. Nutarime, gautame iš Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono policijos... 9. Laukinė stirna, pagal medžioklės įstatymą (3 str. 1d.), nuosavybės... 10. Todėl prašo teismą priteisti iš Lietuvos Respublikos vyriausybės, kaip... 11. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti.... 12. Ieškovo pareiga yra į bylą pateikti visus įrodymus, pagrindžiančius visas... 13. Be to, ieškovas nenurodo, kad kokia nors valstybės institucija pagal jai... 14. Ieškovas savo ieškinyje net nemėgina įrodyti neteisėtų valstybės... 15. Teismo posėdžio metu ieškovas prašė ieškinį tenkinti.... 16. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti.... 17. Bylos duomenimis, ieškovo ir atsakovo atstovo paaiškinimais nustatyta, kad... 18. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 22 str. 6 d. numato, kad... 19. Byloje nustatyta, kad kelio ruože, kuriame įvyko eismo įvykis, yra įrengta... 20. Ieškovas nurodo, jog dėl to, kad yra tvora, o nėra kitų apsaugos... 21. Sprendžiant dėl laukinio žvėries savininko atsakomybės, konkrečiai –... 22. Teismas konstatuoja, jog ieškovas byloje neįrodė atsakovo neteisėtų... 23. Byloje nustatyta, jog įvykio vietoje nėra galiojančio ženklo „Laukiniai... 24. Ieškovas byloje neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų ar neteisėto... 25. Atsižvelgiant į nustatytas ir nurodytas aplinkybes, ieškinys atmestinas.... 26. Atmetus ieškinį, iš ieškovo valstybės naudai priteisiama 24,95 Lt... 27. Vadovaudamasis LR ( - )270 str., 93 str., teismas... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo L. K. valstybės naudai 24,95 Lt (dvidešimt keturis Lt... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...