Byla 2S-1167-232/2016
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (skolininko) V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės D. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja antstolė D. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama skolininkui V. K. skirti baudą už kiekvieną vykdomojo dokumento neįvykdymo dieną, išieškotojo UAB „Bankroto administratorių kompanija“, naudai. Nurodė, kad vykdo Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį dokumentą dėl įpareigojimo UAB „Šiltas miestas“ direktoriui V. K., per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui UAB „Bankroto administratorių kompanija“ UAB „Šiltas miestas“ turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus. S. V. K. reikalavimas per 10 dienų įvykdyti Vilniaus apygardos teismo sprendimą buvo įteiktas 2012-03-29 viešo paskelbimo būdu, nes skolininko buvimo vieta nežinoma. Kadangi skolininkas sprendimo neįvykdė bei nepateikė antstolei informacijos apie sprendimo įvykdymą ar neįvykdymo priežastis, 2012-04-19 antstolė surašė Sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo aktą. Sprendimo neįvykdymas akivaizdžiai pažeidžia išieškotojo teises ir teisėtus interesus, todėl skolininkui V. K. skirtina bauda.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 30 d. nutartimi antstolės prašymą iš esmės patenkino. S. V. K. už Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutarties dalies, įpareigojančios V. K. perduoti UAB „Šiltas miestas“ turtą pagal finansinę atskaitomybę ir bendrovės dokumentus bankroto administratoriui UAB „Bankroto administratorių kompanija“, nevykdymą paskyrė baudą - po dešimt (10) litų už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo nutartį dieną, nuo 2012-04-10 iki Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutartyje nustatytų įpareigojimų įvykdymo, išieškotojo UAB „Bankroto administratorių kompanija“ naudai.

6Teismas nurodė, kad bankrutuojančios bendrovės vadovas nevykdo teismo įpareigojimo perduoti bendrovės turtą pagal finansinę atskaitomybę bei dokumentus bankroto administratoriui. Reikalavimas dėl minėto įpareigojimo vykdymo skolininkui nebuvo įteiktas asmeniškai, tačiau antstolė vadovavosi CPK 660 str. 1 d. nuostata, kuri numato, kad tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, raginimas įvykdyti teismo sprendimą skelbiamas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Teismas atsižvelgęs į minėtą aplinkybę, sprendė, kad reikalavimas įvykdyti vykdomąjį dokumentą skolininkui laikytinas įteiktu tinkamai. Teismas laikė, kad skolininkui V. K., kaip bankrutuojančios UAB „Šiltas miestas“ direktoriui, neabejotinai buvo žinoma ir apie bankroto bylos jo vadovaujamai bendrovei iškėlimą bei su tuo susijusias teisines pasekmes, tarp jų ir 2011 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus apygardos teismo nutartyje nustatytus įpareigojimus, kurių pagrindu buvo išduotas antstolės vykdomas vykdomasis raštas. Teismas taip pat sprendė, kad skolininkas, nevykdydamas teismo įpareigojimų, pažeidžia UAB „Šiltas miestas“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ teises ir teisėtus interesus, tokiu būdu apsunkindamas ir patį bankroto procesą. Pažymėjo ir tai, kad iš 2011 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties turinio matyti, kad skolininkas jau buvo baustas už teismo įpareigojimų nevykdymą, taigi teismo įpareigojimų nevykdo sistemingai. Atsižvelgęs į nurodyta, V. K. skyrė 10,00 Lt dydžio bauda už kiekvieną teismo nutarties nevykdymo dieną.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8S. V. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012-05-30 nutartį. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012-05-30 nutartis yra neteisėta, ja nustatytas įpareigojimas skolininko atžvilgiu yra neproporcingas ir pačios nutarties įvykdyti nėra galimybės, kadangi bankroto byla yra pasibaigusi, o skolininkas už dokumentų neperdavimą ir jų praradimą buvo nuteistas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka pagal BK223 str. 1 d. Be kita ko, nurodytos aplinkybės, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-02-15 vykdomasis dokumentas negali būti įvykdytas buvo jau ir skundžiamos 2012-05-30 nutarties priėmimo metu. Pažymėjo ir tai, kad UAB „Šiltas miestas“ šiuo metu yra bankrutavusi, likviduota ir dar 2014-01-07 buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Remiantis viešai prieinamais Juridinių asmenų registro duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2013-12-20 priėmė sprendimą dėl UAB „Šiltas miestas“ pabaigos, kuris įsiteisėjo 2013-12-20, atitinkamai 2014-01-07 buvo pateiktas prašymas išregistruoti UAB „Šiltas miestas“ iš juridinių asmenų registro. Akivaizdu, kad UAB „Šiltas miestas“ bankroto procedūros, pradėtos Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutartimi yra baigtos, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012-05-30 nutartimi paskirtoji bauda bankroto administratoriaus naudai nebeatitinka baudos tikslų, nes UAB „Šiltas miestas“, kaip juridinis asmuo, šiuo metu neegzistuoja ir bankroto administratorius šioje procedūroje nebevykdo jokių veiksmų. Be to pareiškėjas negali pateikti minėtų dokumentų, kadangi jie neegzistuoja, tai yra nustatęs ir Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 2013-02-18 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje.

9Pareiškėja antstolė D. M. atsiliepimu prašė skolininko V. K. atskirąjį skundą atmesti; pakeisti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-05-30 nutartį, nustatant aiškiai apibrėžtą terminą iki kokios datos ar įvykio turėtų būti skaičiuojama paskirtoji bauda. Nurodė, kad įsiteisėjusi 2012-05-30 nutartis dėl baudos skyrimo V. K. antstolei D. M. išieškotojo UAB „Bankroto administratorių kompanija“ pateikta vykdyti 2012-07-11 bei užvesta vykdomoji byla Nr.0012/112/0144/. Šioje vykdomoje byloje iš skolininko išieškota iš viso 116,82 Eur, iš kurių 966,26 Eur pervesta išieškotojui UAB „Bankroto administratorių kompanija“, o 150,56 Eur panaudota vykdomosios bylos vykdymo išlaidoms dengti. Nurodė, jog nėra pagrindo panaikinti įsiteisėjusios teismo nutarties vėliau kilusių aplinkybių pagrindu. V. K. apkaltinamasis nuosprendis baudžiamoje byloje buvo priimtas 2013-02-18, taigi praėjus bemaž metams po skundžiamos teismo nutarties priėmimo, todėl faktas, jog V. K. buvo pripažintas kaltu dėl aplaidaus UAB „Šiltas miestas“ buhalterijos tvarkymo nėra pagrindas pripažinti skundžiamą nutartį neteisėta. CPK 18 str. nustato, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, jog bauda yra paskirta nuo 2012-04-10 iki Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutartyje nustatytų įpareigojimų įvykdymo. Aptariamu atveju nėra nustatyta jokių neteisėtų antstolio veiksmų – atskirajame skunde skolininkas tokių aplinkybių ir nenurodo, todėl panaikinus Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-05-30 nutartį liktų neišspręstas išieškotų lėšų grąžinimo klausimas – tokiu atveju taikytinas sprendimo įvykdymo atgręžimo institutas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria skolininikui V. K. paskirta bauda už Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutarties dalies, įpareigojančios perduoti UAB „Šiltas miestas“ turtą pagal finansinę atskaitomybę ir bendrovės dokumentus bankroto administratoriui, nevykdymą.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė D. M. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2012-02-15 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. B2-5046-611/2011, kurio pagrindu V. K., kaip bankrutuojančios UAB „Šiltas miestas“ valdymo organas (direktorius) buvo įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą dienos perduoti bankroto administratoriui UAB „Bankroto administratorių kompanija“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus UAB „Šiltas miestas“ dokumentus. Kadangi procesinių dokumentų skolininkui (visais žinomais adresais) antstolei įteikti nepavyko, reikalavimas įvykdyti teismo nutartį skolininkui buvo įteiktas viešai paskelbiant specialiame internetiniame puslapyje antstoliai.lt. 2012-04-19 surašytas sprendimo, įpareigojančio atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas ir antstolė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos V. K. skyrimo. Teismas 2012-05-30 skundžiama teismo nutartimi antstolės prašymą iš esmės tenkino, skolininkui V. K. už Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutarties dalies, įpareigojančios V. K. perduoti UAB „Šiltas miestas“ turtą pagal finansinę atskaitomybę ir bendrovės dokumentus bankroto administratoriui UAB „Bankroto administratorių kompanija“, nevykdymą paskyrė baudą - po dešimt (10) litų už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo nutartį dieną, nuo 2012-04-10 iki Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutartyje nustatytų įpareigojimų įvykdymo, išieškotojo UAB „Bankroto administratorių kompanija“ naudai.

14Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais, jog Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutarties (kuria iškelta bankroto byla UAB „Šiltas miestas“) nėra galimybės įvykdyti, kadangi bankroto byla yra pasibaigusi, o pareiškėjas už dokumentų neperdavimą ir jų praradimą buvo nuteistas Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka pagal Baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d.

15Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi visiems valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymą. Teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Vykdymo procese antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemonę – baudą.

16Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896 Eur baudą. Taip pat bankrutuojančios įmonės administratorius turi teisę pagal CPK 588 ir 646 straipsnius prašyti teismo išduoti vykdomąjį raštą dėl teismo nutarties dalies, kuria yra nustatyti įmonės vadovui įpareigojimai perduoti dokumentus ir turtą, vykdymo. Pagal CPK 771 str. 5 d., jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis atlikti skolininką tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik pats skolininkas, antstolis surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą ir jį perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, kuris, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki 289 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvydyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. Nurodytas teisinis reguliavimas nustato įmonės vadovui pareigą perduoti įmonės dokumentus ir turtą bankroto administratoriui ir pagal Įmonių bankroto įstatymą, teismui nagrinėjant bankroto bylą, ir pagal antstolio reikalavimą vykdymo procese. Taip pat abu šie procesai numato galimybę skirti vadovui baudą už nustatytos pareigos nevykdymą. Todėl CPK vykdymo procesą reglamentuojančios nuostatos dėl baudos skyrimo ir ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. nuostatos turi būti taikomos sistemiškai, baudos skyrimo klausimą vykdymo procese nagrinėjantis apylinkės teismas turi atsižvelgti į apygardos teisme nagrinėjamos bankroto bylos aplinkybes.

17Akcentuotina, jog baudos pagrįstumo ir teisėtumo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į antstolio kreipimosi į teismą dieną įstatymo nustatytas sąlygas ir pagrindus. Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta, jog skundžiamos nutarties priėmimo metu antstolei būtų buvę pateikti duomenys apie Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutarties įvykdymą ar nevykdymo priežastis. Kita vertus skolininkas įmonei vadovavo nuo 2006 m., bet to kartu buvo ir vienintelis įmonės akcininkas, todėl privalėjo turėti pakankamai patirties ir žinių apie įmonės vadovo pareigas ir atsakomybę, kada įmonei yra iškeliama bankroto byla. Todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagal byloje nustatytas aplinkybes iš esmės pagrįstai sprendė, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą buvo pagrindas skolininkui paskirti baudą. Skundžiama nutartimi bauda skirta už kiekvieną 2011-09-09 teismo nutartyje nustatytų įpareigojimų nevykdymo dieną, skaičiuotiną nuo 2012-04-10 iki Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutartyje nustatytų įpareigojimų įvykdymo.

18Apelianto teigimu Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutarties (kuria iškelta bankroto byla UAB „Šiltas miestas“) nėra galimybės įvykdyti, kadangi bankroto byla yra pasibaigusi, o pareiškėjas už dokumentų neperdavimą ir jų praradimą buvo nuteistas Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka pagal Baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d.

19Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-18 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.1-399-891/2013 pareiškėjas V. K. buvo pripažintas kaltu pagal Baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d. už tai, kad būdamas UAB „Šitas miestas“ direktoriumi laikotarpiu nuo 2010-02-27 iki 2012-01-23 aplaidžiai tvarkė UAB „Šiltas miestas“ buhalterinę apskaitą ir neišsaugojo UAB „Šiltas miestas“ buhalterinės apskaitos dokumentų, todėl jam buvo paskirta 35 MGL dydžio bauda. Minėtas teismo nuosprendis įsiteisėjo 2013-03-13. Apelianto teigimu įsiteisėjusiu nuosprendžiu paskirtą baudą jis yra sumokėjęs. Pagal bylos duomenis bauda sumokėta 2013-09-11.

20Akcentuotina ir tai, jog UAB „Šiltas kelias“ jau yra bankrutavusi, t.y. Vilniaus apygardos teismo 2013-11-19 sprendimu pripažinta BUAB „Šiltas miestas“ pabaiga, šis teismo sprendimas įsiteisėjo 2013-12-20, 2014-01-07 minėta įmonė išregistruota iš juridinių asmenų registro. Taigi Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutartimi pradėtos UAB „Šiltas kelias“ bankroto procedūros yra baigtos įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismui 2013-11-19 sprendimui.

21Apeliacinės instancijos teismo vertinimu atsižvelgiant į byloje susiklosčiusią situaciją, kai skundžiama nutartimi bauda iš esmės buvo paskirta į ateitį, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-18 nuosprendžiu skolininkas V. K. buvo pripažintas kaltu pagal baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d., už tai, kad aplaidžiai tvarkė UAB „Šiltas miestas“ buhalterinę apskaitą ir neišsaugojo UAB „Šiltas miestas“ buhalterinės apskaitos dokumentų, bei į tai, kad 2013-11-19 sprendimu UAB „Šiltas miestas“ pripažinta pasibaigusia, yra išregistruota iš juridinių asmenų registro ir kaip juridinis asmuo nebeegzistuoja, bankroto administratorius neatlieka jokių bankroto procedūrų, akivaizdu, jog Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutarties įvykdymas (perduoti bankroto administratoriui UAB „Šiltas miestas“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus) ir šios teismo nutarties pagrindu sankcijų taikymas ateityje prarado savo prasmę, iš esmės nesant galimybės nutartį įvykdyti. Nurodytos aplinkybės yra pagrindas užbaigti vykdymo procesą ir netaikyti sankcijų ateityje, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais nustatytina, jog bauda skaičiuotina tik iki Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-18 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.1-399-891/2013 įsiteisėjimo (2013-03-13).

22Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta Vilniaus mieto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutartis keistina, nustatant, kad bauda skaičiuotina iki 2013-02-18 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.1-399-891/2013 įsiteisėjimo (2013-03-13).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 4 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutartį pakeisti, nustatant, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012-05-30 nutartimi paskirta bauda skaičiuotina iki 2013-02-18 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.1-399-891/2013 įsiteisėjimo (2013-03-13).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja antstolė D. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 30 d. nutartimi antstolės... 6. Teismas nurodė, kad bankrutuojančios bendrovės vadovas nevykdo teismo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. S. V. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 9. Pareiškėja antstolė D. M. atsiliepimu prašė skolininko V. K. atskirąjį... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 12. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė D. M. vykdo Vilniaus apygardos teismo... 14. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirąjį... 15. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi... 16. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. įmonės valdymo organai... 17. Akcentuotina, jog baudos pagrįstumo ir teisėtumo klausimas sprendžiamas... 18. Apelianto teigimu Vilniaus apygardos teismo 2011-09-09 nutarties (kuria... 19. Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-18... 20. Akcentuotina ir tai, jog UAB „Šiltas kelias“ jau yra bankrutavusi, t.y.... 21. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu atsižvelgiant į byloje... 22. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta Vilniaus mieto apylinkės teismo 2012 m.... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutartį pakeisti,...