Byla e2-14006-877/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovui S. E. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 92,59 Eur skolą už komunalinių atliekų tvarkymą ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui ieškinys su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo per 14 dienų pateikimo įteikti CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – išsiuntus procesinius dokumentus atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir laikant įteiktais praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie įteiktinus dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje (b. l. 33). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.).

5Teismas

konstatuoja:

6ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovui priklauso butas ( - ). Rašytinė sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarp šalių sudaryta nebuvo, bet atsakovas faktiškai naudojosi ieškovės teikiamomis paslaugomis, tačiau už jas laiku neatsiskaitė ir už 2016 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpį įsiskolino 92,59 Eur. Į raginimus skolą susimokėti gera valia atsakovas nereagavo. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą ieškovė grindžia: Nekilnojamojo turto registro išrašu, Gyventojų registro išrašu, sąskaitomis, raginimais atsakovui.

8Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

9Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 92,59 Eur skola už 2016 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpį (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.716 str. 1 d., 6.720 str.).

10Tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis ir 30 Eur už advokato paslaugas, iš viso 45 Eur (CPK 80 str.1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

11Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara”, juridinio asmens kodas 132616649, iš atsakovo S. E. M., asmens kodas ( - ) 92,59 Eur (devyniasdešimt du eurus 59 ct) skolą už 2016 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpį ir 45 Eur (keturiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai