Byla 2S-468-198/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės, Laimanto Misiūno,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Top Auto“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Top Auto“ ieškinį atsakovams Belgijos draudimo bendrovei N. V. Winterthur-Europa, atstovaujamai firmos „Scorpio“, Panevėžio miesto Vyriausiajam policijos komisariatui, trečiajam asmeniui Y. D. dėl turto pagerinimo išlaidų atlyginimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų Belgijos draudimo bendrovės N. V. Winterthur-Europa ir Panevėžio miesto Vyriausiojo policijos komisariato 40 590 Lt turto pagerinimo išlaidų. Nurodė, kad UAB „Top Auto“ 2007-03-18 sutarties pagrindu nuosavybės teise iš trečiojo asmens D. Y. įgijo lengvąjį automobilį AUDI A6, kurį pirko Prancūzijoje. Šį automobilį parsivežė į Lietuvą, suremontavo ir norėjo įregistruoti ir parduoti. 2007-05-11 automobilis buvo paimtas, įtarus, kad jis yra pavogtas Belgijoje. Panevėžio miesto VPK 2008-01-02 informavo, kad baudžiamojoje byloje Nr. 50-1-00324-07 priimtas nutarimas grąžinti paimtą automobilį jos savininkui N. V. Winterthur-Europa draudimo įgaliotam atstovui firmai Scorpio. Ieškovo manymu, Panevėžio miesto VPK negalėjo priimti tokio nutarimo, kol tikrasis turto savininkas neatlygino turto pagerinimo išlaidų. Kadangi Lietuvoje yra atsakovui priklausantis turtas – automobilis, prievolė atsiskaityti už automobiliui padarytas išlaidas atsirado Lietuvoje ir prievolė turi būti įvykdyta Lietuvoje, nes ieškovo bendrovė registruota šioje šalyje, todėl ieškinys turi būti nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teismuose (CPK 787 str.). Be to, kadangi atsakovo turto buvimo vieta yra Panevėžyje, tai byla teisminga Panevėžio miesto apylinkės teismui.

62008 m. rugsėjo 22 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismas ieškovo ieškinį atsisakė priimti. Nurodė, jog jau Panevėžio miesto apylinkės teismas 2007 m. kovo 5 d. nutartimi ieškovo UAB “Top auto” ieškinį dėl turto pagerinimo išlaidų atlyginimo atsakovui Belgijos draudimo bendrovei N. V. Winterthur-Europa atsisakė priimti tuo pagrindu, kad pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr.44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“ įtvirtintą bendrąjį principą byla yra teisminga atsakovo nuolatinės buveinės valstybės teismui, tuo labiau, kad šiuo atveju nėra pagrindo taikyti reglamente nustatytas išimtis, t. y. alternatyvųjį teismingumą, nes ginčas nėra kilęs nei iš sutartinių santykių, nei iš delikto, nei tiesiogiai dėl žalos, padarytos nusikalstamais veiksmais, atlyginimo, nei iš kitų reglamente numatytų alternatyviojo teismingumo atvejų, taip pat nėra pagrindų taikyti ir Reglamente nustatytas specialiojo teismingumo taisykles bei išimtinį teismingumą. Be to, ieškinio pareiškimo metu atsakovo nėra Lietuvoje ir jo buveinė nėra Lietuvoje, byloje nėra duomenų, kad automobilis AUDI A6 yra įregistruotas Lietuvoje atsakovo vardu ir kad atsakovas laiko šį turtą Lietuvoje. Teismas, vadovaudamasis tuo, kad automobilis AUDI A6 buvo pavogtas Belgijoje, t. y. nuosavybės teisės atsiradimo ir nuosavybės teisės pažeidimo faktai įvyko ne Lietuvoje, o užsienio valstybėje, CK 1.48 str. 1 dalimi, kad nuosavybės ir kitos daiktinės teisės į nekilnojamąjį ir kilnojamąjį daiktą nustatomos pagal valstybės, kurioje buvo tas daiktas jo teisinės padėties pasikeitimo metu, teisę, įvertindamas argumentus, išdėstytus Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartyje, padarė išvadą, kad ieškinys yra neteismingas Panevėžio miesto apylinkės teismui. Be to, taip pat atsižvelgė į tai, kad tais atvejais, kai Lietuvos teismuose pareiškiamas vindikacinis ieškinys dėl kilnojamojo daikto, pavogto užsienio valstybėje, išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo Lietuvoje, šio daikto savininko daiktinių teisių gynimui turi būti taikoma užsienio valstybės, kurioje tas daiktas pavogtas, teisė. Teismas sprendė, kad ieškovas nepagrįstai atsakovu traukia Panevėžio miesto Vyriausiąjį policijos komisariatą remdamasis vien tik ta aplinkybe, kad Panevėžio miesto Vyriausiasis policijos komisariatas priėmė nutarimą grąžinti automobilį savininkui, tuo labiau, jog nenurodo materialinės teisės normų, kurias pažeidė atsakovu traukiamas asmuo.

7Atskiruoju skundu ieškovas prašo apylinkės teismo nutartį, kaip neteisėtą ir nepagrįstą, panaikinti ir klausimą dėl ieškinio priėmimo perduoti spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad šiuo atveju turtas, dėl kurio reiškiamas ieškinys, yra Lietuvoje, jis yra nusikaltimo objektas ir dėl šio nusikaltimo objekto paėmimo yra kilęs ginčas. UAB „Top Auto“ 2007-03-18 sutarties pagrindu iš trečiojo asmens nuosavybės teise įgijo automobilį AUDI A6, kuris nupirktas Prancūzijoje ir pargabentas į Lietuvą. Tokiu būdu, šioje byloje turi būti remiamasi šia sutartimi ir turi būti taikytinas 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.44/2001 5 str. 1 punktas, nustatantis teisę kreiptis į Lietuvos teismus. Teigia, jog dėl atsakovo Panevėžio miesto Vyriausiojo policijos komisariato, kuris yra Lietuvos Respublikos subjektas, atsakomybės teismas nutartimi, neišsprendęs bylos iš esmės, negalėjo pasisakyti. Tokiu būdu, taikytina Reglamente nustatyta teisė pareikšti ieškinį tam teismui, kuriame nagrinėjama baudžiamoji byla ir kur yra vienas iš atsakovų.

8Atskirasis skundas tenkintinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-09-22 nutartis panaikinama ir ieškinio priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ginčas dėl turto pagerinimo išlaidų, t.y. 40 590 Lt, kuriuos ieškovas UAB „Top Auto“ , kurios buveinė Lietuvos Respublikoje, prašo solidariai priteisti iš atsakovų Belgijos draudimo bendrovės N. V. Winterthur-Europa ir Panevėžio miesto Vyriausiojo policijos komisariato. Vieno atsakovo – draudimo bendrovės N. V. Winterthur-Europa buveinė yra Belgijos Respublikos teritorijoje, o kito – Panevėžio miesto Vyriausiojo policijos komisariato – Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog civilinė byla nepriklauso Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai.

10Lietuvos Respublika daugiašalės sutarties pagrindu 2004 m. gegužės 1 d. tapo Europos Sąjungos nare. ES institucijos bendriems siekiams įgyvendinti pagal konvenciniu pagrindu nustatytą kompetenciją išleidžia įvairius teisės aktus. Tarptautinio civilinio proceso šaltinis, sprendžiant civilinių bylų teismingumo klausimus, yra Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“, kuris dar vadinamas Reglamentu ,,Briuselis I”. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog sprendžiant šios bylos teismingumo klausimą turi būti taikomas Reglamentas „Briuselis I“. Apeliantas sutinka, jog sprendžiant bylos teismingumo klausimą turi būti vadovaujamasi minėto Reglamento „Briuselis I“ nuostatomis. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog pagal Reglamente „Briuselis I“ įtvirtintą bendrąjį principą byla yra teisminga atsakovo nuolatinės buveinės valstybės teismui. Tačiau šioje byloje yra du atsakovai ir jų buveinės yra skirtingų valstybių teritorijose. Jeigu vienas iš atsakovų yra Lietuvoje, o kitas užsienio valstybėje, ieškovo teisė pasirinkti teismą ribojama tarptautinio teismingumo taisyklėmis ir ieškovas gali rinktis vienos iš dviejų ar daugiau valstybių teismą tik tada, jeigu byla yra teisminga visų valstybių teismams ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2000m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr.28 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės teisės normas “). Ieškovo UAB „Top Auto“ reikalavimas abiems atsakovams analogiškas – iš atsakovų prašoma priteisti solidariai 40 590 litų. Iš abiejų atsakovų ieškovas reikalauja atlyginti automobilio (turto), kuris įgytas iš trečiojo asmens D. Y. 2007-03-18 sutarties pagrindu, pagerinimo išlaidas, t.y. ginčas tarp šalių yra kilęs ne iš sutartinių santykių, o iš delikto. Reglamento „Briuselis I“ II skyriaus 1 skirsnio 3 straipsnio 1 p. nurodyta, jog „valstybėje narėje nuolat gyvenantiems asmenims bylos gali būti keliamos kitos valstybės narės teismuose tik pagal šio skyriaus 2- 7 skirsniuose nustatytas taisykles“. Reglamento „Briuselis I“ II skyriaus 2 skirsnio 5 straipsnio 3 p. nustatyta, kad „valstybėje narėje nuolat gyvenančiam asmeniui kitoje valstybėje narėje byla dėl civilinės teisės pažeidimų, delikto arba kvazidelikto gali būti iškelta vietos, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis ar jis gali įvykti“. Teisingumo teismas yra nustatęs, kad tai yra vieta, kurioje padaroma žala, arba vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis. Iš bylos duomenų matyti, kad automobilį AUDI A6 ieškovas 2007-03-18 sutarties pagrindu įsigijo iš trečiojo asmens. Automobilį pargabeno ir remontavo Lietuvoje. Lietuvoje paaiškėjo, jog nupirktas automobilis buvo pavogtas Belgijoje. Panevėžio miesto Vyriausiasis Policijos komisariatas priėmė nutarimą grąžinti automobilį savininkui. Priėmus šį nutarimą ieškovas inicijavo bylą dėl turto ( automobilio) pagerinimo išlaidų priteisimo. Taigi, ieškovo UAB „Top Auto“ keliama byla atsakovams Belgijos draudimo bendrovei N. V. Winterthur-Europa ir Panevėžio miesto Vyriausiajam policijos komisariatui dėl turto pagerinimo išlaidų priteisimo yra teisminga abiejų valstybių - Belgijos ir Lietuvos teismams ir šiuo atveju ieškovo teisė pasirinkti vienos ar kitos valstybės teismą negali būti ribojama. Ieškovas turi teisę pasirinkti, kurios valstybės teisme ginti savo pažeistas teises. Tai neprieštarauja 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentui (EB) Nr.44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovas nepagrįstai įtraukė į bylą atsakovu Panevėžio miesto Vyriausiąjį policijos komisariatą. Teismo argumentai apie tai, kad ieškovas nenurodė materialinių teisės normų, kurias pažeidė pastarasis atsakovas, prieštarauja įstatyme įtvirtintai ieškovo teisei ginti savo teises kreipiantis į teismą, tuo pačiu pasirenkant atsakovą, kuris jo manymu, turi pagal pareikštą ieškinį atsakyti. Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog dėl Panevėžio Vyriausiojo policijos komisariato atsakomybės teismas negalėjo pasisakyti, neišsprendęs bylos iš esmės, nes abiem atsakovams ieškovas reiškia analogišką reikalavimą – turto pagerinimo išlaidas prašo priteisti solidariai iš abiejų atsakovų. Bylos teismingumui neturi įtakos taikytina teisė, todėl teismas negali atsisakyti priimti ieškinio motyvuojant tuo, kad šalių santykiams reikia taikyti ne Lietuvos, o užsienio valstybės teisę.

11Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, neteisingai išaiškino ir pritaikė procesines teisės normas, todėl skundžiama nutartis panaikinama ir ieškovo UAB „Top Auto“ ieškinio priėmimo klausimas perduodamas tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

13Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 22 d. nutartį panaikinti ir UAB „Top Auto“ ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai