Byla 2S-1774-253/2015
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys B. P., UAB „Medicinos bankas“, Danske bank AS, Kredito unija Pajūrio kredito unija, taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-09-11 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo I. K. (I. K.) pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys B. P., UAB „Medicinos bankas“, Danske bank AS, Kredito unija Pajūrio kredito unija, taikyti laikinąsias apsaugos priemones,

Nustatė

2Klaipėdos rajono apylinkės teisme civilinėje byloje, iškeltoje pagal pareiškėjo I. K. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, 2015-09-09 gautas suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pareiškėjui I. K. priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, piniginių lėšų (įskaitant ir darbo užmokestį) ir turtinių teisių, esančių pas pareiškėją ar trečiuosius asmenis, areštą iki įsiteisės teismo nutartis dėl bankroto bylos pareiškėjui iškėlimo ar neiškėlimo, uždraudžiant turtu/turtinėmis teisėmis/piniginėmis lėšomis disponuoti, įkeisti, perleisti, nuomoti ir/ar atlikti veiksmus, kuriais būtų mažinamas, suvaržomas ar kitaip apsunkinamas turtas/turtinės teisės/piniginės lėšos.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2015-09-11 nutartimi prašymo netenkino. Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 str. 6 d., fizinio asmens turto realizavimas ar išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka, sustabdomas automatiškai, todėl priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, klausimas dėl išieškojimo sustabdymo atskirai nespręstinas. Atsižvelgęs į tai, kad 2015-07-14 teismas nutartimi priėmė pareiškėjo I. K. pareiškimą dėl bankroto bylos jam iškėlimo, teismas darė išvadą, jog nėra pagrindo tenkinti suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

4Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-09-11 nutartį ir tenkinti apeliantės 2015‑09-09 prašymą. Nurodo, kad FABĮ tiesiogiai nereglamentuoja, kokie apribojimai taikytini fizinio asmens turtui nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo teisme (nuo šio momento antstolis nebegali atlikti išieškojimo, turto realizavimo veiksmų) iki teismo nutarties iškelti arba atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Tačiau pažymi, kad FABĮ 5 str. 3 d. 2 p. numatyta galimybė teismui CPK nustatyta tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš pareiškėjo 2015‑08-11 skundo dėl antstolio veiksmų matyti, kad pareiškėjas pageidauja visa apimtimi disponuoti savo turtu be apribojimų. Pareiškėjo pareiškime nurodytos skolos kreditoriams yra ypač didelės. Taigi tiek UAB „Medicinos bankas“, tiek kitiems kreditoriams svarbu, kad pareiškėjo turto masėje būtų išsaugota kiek įmanoma daugiau turto, kuris vėliau galėtų būti panaudotas atsiskaitant su kreditoriais bankroto proceso metu. Pažymi, kad nekėlė išieškojimo iš pareiškėjo galimumo klausimo.

5Atsiliepimu pareiškėjas I. K. prašo atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-09-11 nutartį palikti galioti. Remdamasis FABĮ 5 str. 7 d. bei 16 str. 1 d., nurodo, kad apeliantės siekis taikyti pareiškėjo turtui laikinąsias apsaugos priemones yra betikslis ir perteklinis. Nurodo, kad FABĮ 6 str. 3 d. bei 5 d. 3 p. nuostatos taikomos teismui nusprendus iškelti bankroto bylą. Remiantis FABĮ 5 str. 3 d. 2 p., teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bet neprivalo. Teismas, priimdamas pareiškėjo pareiškimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo neįžvelgė, dėl to, pareiškėjo nuomone, apeliantės prašymas nepagrįstas. Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėjas siekia ne disponuoti visu turtu, o tik disponuoti savo darbo užmokesčio lėšomis, to iki bankroto bylos iškėlimo FABĮ nedraudžia. Nesutinka su apeliantės teiginiais dėl pareiškėjo neva nustatyto nesąžiningumo.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

8Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2015-07-14 nutartimi priėmė pareiškėjo I. K. pareikšimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Bylos duomenimis suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ 2015-09-09 byloje pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pareiškėjui priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, piniginių lėšų (įskaitant ir darbo užmokesčio) ir turtinių teisių areštą iki įsiteisės teismo nutartis dėl bankroto bylos pareiškėjui iškėlimo arba neiškėlimo. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai atsisakė tenkinti jos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjui.

9Apeliantė nurodo, kad nekvestionuoja FABĮ 5 str. 6 d. nuostatos ir nekelia išieškojimo iš pareiškėjo galimumo klausimo, kai yra priimtas pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. FABĮ 5 str. 6 d. numato, kad teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos šios nutarties nuorašą išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos; nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka. Atskirajame skunde pažymima, kad iki nutarties, kuria bus atsakoma į klausimą, ar pareiškėjui keltina bankroto byla, įsiteisėjimo UAB „Medicinos bankas“ ir kiti kreditoriai neturi galimybės reikalauti, kad antstolis atliktų išieškojimo, turto realizavimo veiksmus – taigi pareiškėjas gali laisvai disponuoti savo gaunamomis pajamomis, turtu, dėl to, remdamasi FABĮ 5 str. 3 d. 2 p., prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis pareiškėjui būtų apribota disponavimo turtu galimybė.

10FABĮ 5 str. 3 d. 2 p. numato, kad gavęs pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, teismas gali CPK nustatyta tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galiosiančias iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą arba atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos. CPK 144 str. reglamentuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus. Tokių priemonių taikymo pagrindas, atsižvelgiant į CPK 144 str. 1 d., yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas.

11Šiuo atveju suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ prašė teismo taikyti CPK 145 str. 1 d. 1, 3 p. numatytas laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą grindžia tuo, kad pareiškėjo pareiškime nurodytos skolos kreditoriams yra ypač didelės ir tiek UAB „Medicinos bankas“, tiek kitiems kreditoriams svarbu, kad pareiškėjo turto masėje būtų išsaugota kiek įmanoma daugiau turto, kuris vėliau galėtų būti panaudotas atsiskaitant su kreditoriais bankroto proceso metu. Apeliantė nurodo, kad laikotarpiu nuo pareiškėjo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo teisme iki teismo nutarties iškelti arba atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos atsiranda rizika, kad fizinis asmuo gali nevaržomai disponuoti savo turtu ir paslėpti jį nuo kreditorių, tokie veiksmai gali lemti, kad šis turtas negalės būti panaudotas atsiskaitant su kreditoriais bankroto proceso metu ir nebus užtikrinta kreditorių interesų apsauga.

12Kaip matyti iš duomenų šioje byloje, Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-07-14 nutartyje, kuria priimtas pareiškėjo pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, vadovaujantis FABĮ 5 str. 6 d., nurodyta nutartį išsiųsti antstoliams, nurodant, kad nuo nutarties gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens I. K. turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ prašė taikyti pareiškėjo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą, tačiau prašyme nenurodyta, kad vykdant išieškojimus iš pareiškėjo turto, areštuotas ne visas jo turtas. Apeliantė taip pat pažymi, kad pareiškėjas gali laisvai disponuoti savo gaunamomis pajamomis – pagrindinės pareiškėjo pajamos yra jo gaunamas darbo užmokestis, tokias pajamas pareiškėjas numato gauti ir bankroto proceso metu. Apeliantė, remdamasi pareiškėjo 2015-08-11 pateiktu skundu dėl antstolio veiksmų, teigia, kad pareiškėjas pageidauja visa apimtimi disponuoti savo turtu. Tačiau iš FABĮ 6 str. 5 d. 3 p. reglamentavimo matyti, kad draudimas fiziniam asmeniui disponuoti turimu turtu (jį parduoti, kitaip perleisti ar sudaryti kitokius sandorius), išskyrus minėto įstatymo numatytas išimtis, numatytas nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo, kadangi nuo to momento šiuo turtu disponuoja bankroto administratorius FABĮ nustatyta tvarka.

13Kita vertus, pažymėtina, kad FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 str. 1 d.). Tad fizinio asmens bankroto institutą reglamentuojantis specialusis įstatymas pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pateikusiam pareiškėjui bankroto proceso metu taip pat numato atitinkamus su asmens sąžiningumu sietinus įpareigojimus, o taip pat ir kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimo priemones fizinio asmens bankroto proceso metu. Vadovaujantis FABĮ 16 str. 1 p., fizinis asmuo bankroto proceso metu privalo atsakingai valdyti ir naudoti visą turimą turtą nuo fizinio asmens pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui dienos iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. FABĮ 18 str. 1 d. taip pat numato, kad nuo fizinio asmens pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fizinis asmuo visą turimą turtą valdo ir naudoja atsakingai; fiziniam asmeniui draudžiama atlikti veiksmus ar sudaryti sandorius, kurie pablogintų jo turtinę būklę ar pakenktų kreditorių interesams. Šią nuostatą pažeidžiantys sandoriai yra negaliojantys nuo jų sudarymo momento (FABĮ 18 str. 4 d.). Taigi, atsižvelgiant į fizinių asmenų bankroto instituto specifiką, minėti įpareigojimai pareiškėjui nustatyti būtent apeliantės nurodomam bankroto proceso laikotarpiui.

14Apeliantė nurodo, kad atsiliepime į pareiškimą pateikė visumą aplinkybių dėl pareiškėjo nesąžiningumo ir siekio nuslėpti pajamas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju sprendžiamas klausimas dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistavimo, o fizinio asmens sąžiningumo vertinimas yra vienas iš aspektų, nagrinėjamų iš esmės sprendžiant klausimą, ar yra pagrindas iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, ir tada nustačius fizinio asmens nesąžiningumą, teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 5 str. 8 d. 2 p.).

15Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ nurodyti argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad šiuo atveju yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentais skundžiamos nutarties naikinti nėra teisinio pagrindo, dėl to atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 str., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

17Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-09-11 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai