Byla 2YT-1226-400/2016
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., UAB „(duomenys neskelbtini)“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „( - )“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., UAB „( - )“,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „( - )“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, nurodydamas, kad 2015 m. gruodžio 2 d. pareiškėjas išsiuntė antstoliui A. B. 2015 m. gruodžio 1 d. raštą, kuriuo buvo prašoma pateikti informaciją apie vykdomosios bylos Nr. ( - ) ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) vykdymo eigą bei nurodyti visus iki šiol atliktus vykdymo veisimus bei 2015 m. gruodžio 1 d. raštą, kuriuo buvo prašoma pateikti informaciją apie kreditoriaus UAB „( - )“ naudai areštuotas lėšas skolininko UAB „( - )“ ir solidaraus skolininko J. G. sąskaitose, tačiau antstolis į minėtus raštus per įstatymo nustatytą terminą – ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų, neatsakė.

3Antstolis 2016 m. sausio 15 d. patvarkymu pareiškėjo skundą atsisakė tenkinti, nurodydamas, kad į pareiškėjo UAB „( - )“ prašymus nebuvo galimybės operatyviai sureaguoti, kadangi prašymų pateikimo metu abi vykdomosios bylos Nr. ( - ) bei Nr. ( - ) buvo Panevėžio miesto apylinkės teisme, kurios buvo grąžintos ne vienu metu. Nurodė, kad gavęs vykdomąsias bylas surašė UAB „( - )“ pažymas apie išieškojimą nepaisant to, kad nebuvo sumokėtos papildomos vykdymo išlaidos už pažymų apie vykdymo eigą parengimą.

4Suinteresuotas asmuo UAB „( - )“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo bylą nutraukti. Nurodo, kad antstolis, nors ir praleisdamas įstatyme numatytus terminus, tačiau įvykdė pareiškėjo prašymuose bei skunde nurodytus reikalavimus, todėl antstolio patvarkymas atsisakyti tenkinti skundą buvo priimtas be jokio teisinio pagrindo ir dėl nesuprantamų priežasčių.

5Skundas atmestinas.

6Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, kad antstolis nesilaikė Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 str. 5 dalyje nustatytų terminų.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolio A. B. kontoroje 2011 m. rugsėjo 2 d. užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ), remiantis Panevėžio apygardos teismo vykdomuoju raštu (civilinė byla Nr. 2-1000-425-2010), išduotu 2011 m. liepos 18 d. dėl 502608,62 Lt išieškojimo iš solidarių skolininkų UAB „( - )“ ir J. G. ieškotojo UAB „( - )“ naudai.

8Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 4 d. antstolio A. B. kontoroje gauti du 2015 m. gruodžio 1 d. pareiškėjo UAB „( - )“ surašyti prašymai, kuriais prašoma pateikti informaciją apie išieškojimo eigą vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (vykdomosios bylos Nr. ( - ), 3t., b.l. 63-66). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 str. 5 d., antstolis jam pateiktus prašymus ir skundus dėl jo veiklos, išskyrus prašymus ir skundus, kuriuos pagal įstatymus nagrinėja teismas, privalo ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų išnagrinėti ir raštu pateikti motyvuotus atsakymus, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad vykdomoji byla Nr. ( - ) antstoliui A. B. iš Panevėžio miesto apylinkės teismo buvo grąžinta tik 2015 m. gruodžio 15 d. (vykdomosios bylos Nr. ( - ), 3t., b.l. 69). Po vykdomosios bylos grąžinimo, t.y. 2015 m. gruodžio 31 d. antstolis pateikė atsakymą į pareiškėjo prašymus, surašydamas dvi pažymas apie išieškojimų vykdymą ir išsiuntė jas pareiškėjui (vykdomosios bylos Nr. ( - ), 3 t., b.l. 70-72). Siekiant pateikti pareiškėjui jo prašomą informaciją bei atlikti kitus vykdymo veiksmus, 2015 m. gruodžio 30 d. buvo surašytas prašymas Panevėžio miesto apylinkės teismui grąžinti vykdomąją bylą Nr. ( - ) (vykdomosios bylos Nr. ( - ), 3t., b.l. 65). Vykdomoji byla antstoliui grąžinta 2016 m. sausio 12 d. Grąžinus vykdomąją bylą Nr. ( - ), 2016 m. sausio 15 d. antstolis pateikė atsakymą į pareiškėjo prašymą surašydamas pažymą apie išieškojimą ir išsiuntė ją pareiškėjui (vykdomosios bylos Nr. ( - ), 3 t., b.l. 72-73).

9Atsižvelgiant į tai, kad antstolis atsakymų į pareiškėjo UAB „( - )“ prašymus nepateikė dėl to, kad prašymų pateikimo metu vykdomosios bylos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) buvo Panevėžio miesto apylinkės teisme, teismas vertina, kad įstatymo nustatytą keturiolikos darbo dienų terminą antstolis praleido dėl nuo jo valios priklausančių, objektyvių priežasčių, todėl šias priežastis pripažįsta svarbiomis. Antstoliui surašius 2015 m. gruodžio 31 d. bei 2016 m. sausio 12 d. pažymas apie išieškojimo eigą vykdomosiose bylose, pareiškėjo prašymuose bei skunde nurodyti reikalavimai yra pilnai įvykdyti, todėl išnykus skundo pagrindui, skundas atmestinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str., 513 str., teismas

Nutarė

11atmesti pareiškėjo UAB „( - )“ skundą.

12Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai