Byla 2A-1937-656/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovų (apeliantų) O. M., A. M., N. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo pagal ieškovo UAB „Priemiestis“ ieškinį, pareikštą atsakovams O. M., A. M., N. M., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I.Bylos esmė Ieškovas nurodė, kad ieškovas yra paskirtas administruoti daugiabutį namą, esantį adresu ( - ). Atsakovams dalinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). Atsakovai yra įsiskolinę už jiems suteiktas komunalines paslaugas, atliktus darbus bei ieškovės vykdomą ( - ), esančio namo administravimą ir kitas paslaugas už laikotarpį nuo 2009-02-01 iki 2014-08-30 – 4244,49 Lt, kurių gera valia nemoka. Lifto modernizavimo/remonto darbai buvo atlikti ir mokesčiai už šiuos darbus paskirstyti apmokėjimui namo bendraturčiams proporcingai jų turimam plotui, vadovaujantis bendraturčių daugumos 2010-03-25 ir 2011-07-11 prašymu dėl piniginių lėšų rinkimo lifto modernizacijai, 2012-06-01 prašymu dėl lifto papildomo el. skaitytuvų įrengimo. Nors atsakovai gyvena pirmame aukšte, liftu nesinaudoja, bet įstatymas numato, kad atsakovai kaip namo bendraturčiai, turi prievolę kaip ir visi kiti bendraturčiai, dalyvauti išlaikant bendrą turtą. CK 4.85 str. 1 d. nustato, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. CK 4.85 str. 5 d. nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nešaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Todėl namo bendratučių susirinkimas nėra vienintelis būdas namo bendraturčiams priimti visus namo bendraturčius įpareigojantį sprendimą dėl namo naudojimo objektų valdymo. Atsakovai yra nesąžiningi, taikydami, kaip jiems patogiau, dvigubus standartus dėl namo remonto darbų priėmimo, nes už kitus darbus apmoka. Be to, atsakovų įsiskolinimas (4244,49 Lt) yra ženkliai didesnis nei atsakovams tenkanti apmokėti dalis už lifto modernizacijos ir remonto darbus. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti: 1) po ¼ įsiskolinimo, t.y. po 1061,12 Lt iš A. M. ir N. M. 2) ½ įsiskolinimo iš O. M., t.y. 2122,24 Lt.

3Atsakovai prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog atsakovai gyvena pirmame aukšte ir nėra lifto naudotojai. Taip pat atsakovai nedavė sutikimo dėl šių lifto remonto darbų, niekas nederino su atsakovais nurodytų darbų būtinybės, jokio susirinkimo dėl lifto modernizavimo darbų ir jokių sprendimų, protokolų dėl šio klausimo sudaryta nebuvo. Buvo pažeista susirinkimų, parašų rinkimo tvarka, be to neaiški darbų atlikimo sąmata, su kuria atsakovai taip pat nebuvo supažindinti.

4II. Teismo sprendimo esmė

5Pirmosos instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui UAB “Priemiestis” iš atsakovo A. M. 2202,92 Lt skolos ir 65,91 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš atsakovo N. M., a.k. ( - ) 680,52 Lt skolos ir 20,36 Lt bylinėjimosi išlaidų ir iš atsakovės O. M., a.k. ( - ) 1361,05 Lt skolos ir 40,73 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje patikslinto ieškinio netenkino.

6Teismas nurodė, kad liftai yra bendrosios inžinierinės įrangos sudedamoji dalis. CK 4.82 str. 1 d. nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, o pagal CK 4.84 str. 4 d. taip pat apmokėti namo administravimo išlaidas. Atsakovai yra ir name esančio lifto bendraturčiai. Todėl pagal CK 4.82 str. 3 d. jie privalo dengti namo, o tuo pačiu ir name esančio lifto, išlaikymo išlaidas, lifto išsaugojimo ir atnaujinimo, modernizavimo išlaidas. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Atsakovai nėra atleidžiami nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą - liftą, nors juo ir nesinaudoja, nes nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotojai; atsakovų subjektinė teisė atsisakyti naudojimosi liftu paslaugų ir šiai daliai tenkančių išlaidų yra ginama, tačiau tai neturi įtakos jos, kaip bendraturčių, pareigoms, kurios kyla iš įstatymu jai suteiktų pareigų dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą. Lifto modernizavimo (remonto) darbai buvo atliekami ne ieškovo iniciatyva, tačiau daugumos minėto daugiabučio butų gyventojų prašymu, todėl pats ieškovas kaip neorganizavęs nei apklausos, nei bendratučių susirinkimo, negalėjo pažeisti šios tvarkos, nes šių veiksmų ieškovas tiesiog neatliko, t.y. parašų nerinko, susirinkimo nerengė, pati bendra lifto kaina buvo numatyta daugiabučio namo gyventojų prašymuose. Šiuo atveju teismui yra pateikti įrodymai (kurie nenuginčyti), kad butų savininkų balsų dauguma buvo nutarta atlikti namo modernizavimo, lifto keitimo darbus. Atsakovai taiko dvigubus standartus pagal kuriuos daugiabučių namo gyventojų prašymų pagrindu administratoriaus įvykdytus darbus, t.y. už kai kuriuos jie nori mokėti mokesčius, o už kai kuriuos ne, tai pavyzdžiui teismui į bylą yra pateiktas to paties daugiabučio namo gyventojų daugumos prašymas administratoriui ne dėl lifto darbų, tačiau dėl kitų darbų siekiant padidinti energetinį namo naudingumą atlikimo. Todėl darytina išvada, kad yra susiklosčiusi reali praktika, kad visi ( - ), namo bendraturčių sprendimai yra priimami/išreiškiami iš esmės analogiška forma. Ieškovo pateikti gyventojų prašymai dėl lifto ir namo modernizavimo, atliktų lifto ir namo modernizavimo darbų sąskaitos ir atliktų darbų aktai, susirašinėjimo su namo gyventojais dėl lifto modernizavimo medžiagą įrodo, kad ieškovas laikėsi CK 4.85 str. 3 d. reikalavimų: rašytiniai įrodymai - prašymai dėl lifto ir namo modernizavimo įrodo, kad butų savininkų balsų dauguma buvo nutarta atlikti namo modernizavimo, lifto keitimo darbus. Aplinkybė, jog kuris nors bendraturtis nedavė sutikimo apmokėti tam tikrų išlaidų, nėra absoliuti sąlyga, eliminuojanti daugiabučio namo butų savininkų pareigą jas apmokėti. CK 4.83 str. 4 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkas neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 str. ir 4.85 str. nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – kad išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Todėl pareiga apmokėti pastarąsias išlaidas nepriklauso nei nuo buto ir kitų patalpų savininko sutikimo, nei nuo administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo. CK 4.85 str. 7 d. nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Namo bendraturčiai pateikė namo administratoriui (ieškovui) bendraturčių daugumos prašymus dėl lifto modernizacijos, dėl pinigių lėšų lifto keitimui, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimu, prašymą dėl lifto papildomų el. skaitytuvų įrengimo. 23 butų savininkai iš 37 sutiko ir pageidavo, kad būtų atlikti naujo lifto įrengimo darbai pagal UAB “Schindler-liftas” pateiktą sąmatą, sudarančią 114151,40 Lt. Atsakovai dar iki šių lifto darbų atlikimo jie išreiškė administratoriui savo valią raštišku pranešimu, kuriame išreiškė savo valią ir nurodė, jog kategoriškai nesutinka mokėti už lifto remontą ar keitimą. Aplinkybė, jog bendraturtis nedavė sutikimo apmokėti tam tikras išlaidas, nėra absoliuti vada neatlikti prašomų darbų, ar nemokėti už jau atliktus darbus.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai.

8Atsakovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl 2722,10 Lt skolos už lifto modernizavimo darbus priteisimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1

  1. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351, lifto keitimas ir remontas nėra priskiriamas prie privalomųjų darbų, liftas yra gyventojams suteiktas patogumas. Liftas nėra esminis statinio reikalavimas. Neveikiantis liftas leidžia ir netrukdo naudotis pastatu.
  2. Pagal Reglamento 15 punktą gyvenamojo namo būklė ir jos atitikimas privalomųjų reikalavimų visumai įvertinami atliekant šias apžiūras, stebėjimus ir tyrinėjimus. Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi darbai, sudaromi remonto darbų ir jų finansavimo planai. 25 punkte nurodyta, kad namo energetinio audito išvados ir jų pagrindu parengtas namo energetinio efektyvumo didinimo darbų planas turi būti patvirtintas daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos susirinkimo arba butų ir kitų patalpų susirinkimo, arba jiems balsuojant raštu (balsų dauguma), jeigu bendrijos įstatuose ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.
  3. Pažeista CK 4.85 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo tvarka. Negalima laikyti 2010-03-25, 2011-07-11 namo gyventojų prašymus bendrasavininkių sutikimais, nes pažeista sutikimų, parašų rinkimo tvarka.

9Ieškovas atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė šiuos argumentus:

  1. Namo liftas yra bendrojo naudojimo objektas, priklausantis bendrosios dalinės nuosavybės teise visiems ( - ) esančio namo patalpų savininkams. Dėl to visi patalpų savininkai, nepriklausomai nuo to, ar jie faktiškai naudojasi liftu ar ne, privalo proporcingai savo nuosavybės daliai prisidėti prie šio objekto išlaikymo. Įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei kiti asmenys.
  2. Administratorius privalo organizuoti bendrojo naudojimo sistemų saugaus naudojimo užtikrinimą, nustatęs ar gavęs informacijos apie kritinę inžinierinės įrangos būklę, skubiai imtis priemonių avarinei būklei likviduoti, žmonių saugumui užtikrinti (Vilniaus miesto patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 7.1-7.3 punktai). Kai atliekami darbai, susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, tokiems darbams atlikti ir dėl jų patiriamoms išlaidoms administratorius neprivalo gauti savininkų sutikimo. Tokiu atveju, namo patalpų savininkas neturi teisinio pagrindo atsisakyti padengti jam tenkančios dalies išlaidų, patirtų dėl privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros darbų.
  3. Pagal LR aplinkos ministro 2002-07-01 d. įsakymu Nr. 351 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka (toliau - Reglamentas) 4.3 punktą privalomieji darbai yra atskiri ar kompleksas darbų, kuriuos atlikus užtikrinama gyvenamojo namo būklė, atitinkanti statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą. Reglamento 5 punktas nustato, kad privalomųjų reikalavimų visumą sudaro reikalavimai: i) išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus, tarp jų - mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos saugojimo; ii) gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Tarp Reglamento priede išvardytų daugiabučio namo techninės priežiūros pagrindinių darbų nurodyta ir namo lifto naudojimas bei priežiūra pagal Liftų naudojimo taisykles, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-02-24 d. įsakymu Nr. Al-61.
  4. Ieškovas yra pateikęs į bylą rašytinius įrodymus – ( - ) bendraturčių daugumos. 2010-03-25 d. prašymą dėl piniginių lėšų rinkimo lifto modernizacijai; 2011-07-11 d. prašymą dėl piniginių lėšų rinkimo lifto keitimui; 2012-06-01 d. prašymą dėl lifto papildomų el. Skaitytuvų įrengimo. Vadovaujantis šiais bendraturčių daugumos prašymais ieškovas ir atliko remonto darbus, nes prašymuose ( - ) esančio daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčiai išreiškė poreikį ir būtinybę atlikti lifto modernizavimo (keitimo) darbus.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

11Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais. CK 4.76 str. reglamentuoja bendraturčių teisės ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant: kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Remiantis CK 4.82 str. 1 d., butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, įskaitytinai ir liftai. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (to paties straipsnio 3 d.). Šios CK normos aiškiai ir nedviprasmiškai nustato daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčio pareigą apmokėti išlaidas, susijusias ne tik su bendrojo naudojimo patalpomis, bet ir su bendro naudojimo įranga. Tai reiškia, jog apeliantai, kaip namo bendraturčiai, turi apmokėti jiems proporcingai tenkančią dalį už tokio įrenginio, kaip liftas, eksploatavimą, remontą arba pakeitimą, nors jie patys ir realiai liftu nesinaudoja. Taigi tokia prievolė jam kyla tiesiogiai iš įstatymo (CK 6.2 str.) Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkas, kuris kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu ar jos išlaikymu tokios būklės, kad nekeltų pavojaus. Bendrųjų namo objektų išlaikymas yra pagrįstas ne jų faktiniu naudojimu, o bendrąja nuosavybe ir visų bendraturčių prievole išlaikyti atitinkamą techninę bendrosios nuosavybės objektų būklę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti visas išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (LAT 2003-11¬26 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (LAT2009-11-27 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Todėl atsakovai, kaip daugiabučio namo bendraturčiai, nėra atleidžiami nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą (liftą), nes nėra vien tik teikiamos paslaugos vartotojas; atsakovų subjektinė teisė atsisakyti naudojimosi liftu paslaugų ir šiai daliai tenkančių išlaidų yra ginama, tačiau tai neturi įtakos jų, kaip bendraturčių, pareigoms, kurios kyla iš įstatymų suteiktų pareigų dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą (LAT 2009-11-27 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Konstatuotina, kad bendrųjų namo objektų išlaikymo pareiga kyla ne iš faktinio jų naudojimo, bet daiktinės teisės pagrindu atsirandančios bendraturčio prievolės išlaikyti tinkamą bendrosios nuosavybės objektų būklę (LAT 2009-11-27 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009 ir kt).

13CK 4.82 str. 4 d. nustato šios bendros taisyklės išimtį - butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo LR CK 4.84 str. ir 4.85 str. nustatyta tvarka. Kasacinio teismo yra išaiškinta, | kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti dviem atvejais: i) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimta sprendimo; ir ii) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga - išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (LAT 2009-11-27 d nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009; 2013-04-19 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2013; 2014-10-16 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-489/2013).

14Atsakovai teigia, kad jie nėra davę sutikimo lifto remonto (modernizavimo) darbams, o taip pat, kad lifto remonto (modernizavimo) darbai nebuvo būtini, nėra pagrindo lifto keitimo nauju darbų pripažinti privalomaisiais. LR Vyriausybės 2002-05-28 d. nutarimu Nr. 752 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų Pavyzdinių administravimo nuostatų 3 punkte gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai apibrėžiami kaip įstatymuose, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų patvirtintuose norminiuose dokumentuose (statybos techniniuose reglamentuose, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, kituose teisės aktuose) nustatyti pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo kiti pastato, jo inžinierinių sistemų naudojimo ir priežiūros reikalavimai. Pagal LR aplinkos ministro 2002-07-01 d. įsakymu Nr. 351 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka (toliau - Reglamentas) 4.3 punktą privalomieji darbai yra atskiri ar kompleksas darbų, kuriuos atlikus užtikrinama gyvenamojo namo būklė, atitinkanti statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą. Reglamento 5 punktas nustato, kad privalomųjų reikalavimų visumą sudaro reikalavimai: i) išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus, tarp jų - mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos saugojimo; ii) gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Tarp Reglamento priede išvardytų daugiabučio namo techninės priežiūros pagrindinių darbų nurodyta ir namo lifto naudojimas bei priežiūra pagal Liftų naudojimo taisykles, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-02-24 d. įsakymu Nr. Al-61. Ieškovas pateikė 2010-03-25 prašymą dėl piniginių lėšų rinkimo lifto modernizacijai; 2011-07-11 prašymą dėl piniginių lėšų rinkimo lifto keitimui; 2012-06-01 d. prašymą dėl lifto papildomų el. Skaitytuvų įrengimo. Vadovaujantis šiais bendraturčių daugumos (22 iš 37) prašymais ieškovas ir atliko remonto darbus, nes prašymuose Parko g. 30, Vilniuje esančio daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčiai išreiškė poreikį ir būtinybę atlikti lifto modernizavimo (keitimo) darbus. Lifto savybės neatitiko esminių reikalavimų, saugaus naudojimo. Daugumos bendraturčiu valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Namo administratorius (ieškovas), vykdydamas savo pareigą įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, turėjo pagrindą atlikti lifto modernizavimo (keitimo) darbus ir reikalauti apmokėjimo už šiuos darbus iš visų namo bendraturčių proporcingai jų turimai nuosavybės daliai.

15Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 str. 1 d.), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises - valdymo ir naudojimo - balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 str. 1 d.). Parko g. 30, Vilniuje esančio namo bendraturčių prašymai dėl lifto remonto nėra susiję su disponavimu bendruoju turtu, todėl jiems priimti visų bendraturčių bendras sutarimas nebuvo būtinas, pakako bendraturčių balsų daugumos (LR CK 4.85 str. 1 d.). Spendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo bei jų naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, o tokie spendimai, priešingai nei nurodo atsakovai, gali būti priimami ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą (CK 4.85 str. 5 d.). Ieškovas pagrįstai nurodė, kad yra susiklosčiusi reali praktika, pagal kurią Parko g. 30, Vilniuje namo bendraturčių sprendimai yra priimami ir išreiškiami analogiška (pasirašytų prašymų) forma. Ieškovas pateikė namo bendraturčių daugumos 2013-01-24 prašymą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų siekiant padidinti energetinį namo naudingumą, vadovaujantis kuriuo, ieškovas atliko papildomus remonto darbus. Atsakovė O. M. minėtą prašymą pasirašė ir tokiu būdu jam pritarė, nepaisant to, kad dėl šių darbų poreikio nebuvo organizuotas namo bendraturčių susirinkimas ar apklausa raštu ir šiuos darbus apmokėjo. Atsakovams yra žinoma, kokia tvarka namo bendraturčiai de facto priima sprendimus name ir kaip juos įformina. Taigi ir gyventojų nuomonės pareiškimo tvarka, su kuo apeliantai nesutinka, šiuo atveju atitiko įstatymų reikalavimams. Tokiu atveju, daugiabučio namo daugumos gyventojų išreikšta pozicija dėl lifto atnaujinimo tapo privaloma ir apeliantams, tame tarpe ir prievolė prisidėti savo lėšomis kaip daugiabučio namo bendrasavininkui.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai