Byla A-63-977-08
Dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. V. visuomeninio maitinimo įmonės „Laima“ skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. V. visuomeninio maitinimo įmonės „Laima“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. V. visuomeninio maitinimo įmonės „Laima“ skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. V. visuomeninio maitinimo įmonė „Laima“ (toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas) 2007 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. Tl‑79 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-79 2.1 punktą, kuriuo pareiškėjui buvo apribotas laikas prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 10.00 iki 24.00 val.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo apeliacinį skundą, 2008 m. birželio 13 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimą nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

7II.

8Pareiškėjas 2008 m. birželio 28 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti pareiškėjo naudai iš atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos su administracinės bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusias išlaidas – 3 540 Lt už advokato pagalbą (atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir atstovavimą teisme).

9Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo prašymą prašo prašymo dalį dėl išlaidų už advokato atstovavimą teisme atmesti ir išspręsti klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą atlyginimo.

10Atsakovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 bei 8 punktai nustato kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama siekiant nustatyti priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas maksimalius dydžius. Pabrėžia, kad nagrinėjamoje byloje prašomų priteisti atstovavimo išlaidų dydis yra nepagrįstai didelis, todėl prieštarauja Rekomendacijose įtvirtintiems kriterijams, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams. Rekomendacijose įtvirtinti indeksai už procesinių dokumentų rengimą yra maksimalūs. Pabrėžia, kad atstovavimas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, kaip advokato paslauga, už kurią pareiškėjas prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, nebuvo aptartas tarp pareiškėjo ir advokato sudarytoje 2007 m. lapkričio 12 d. paslaugų sutartyje, todėl šis pareiškėjo prašymas yra nepagrįstas. Nurodo, kad ta pati advokatų kontora atstovavo pareiškėją ir pirmosios instancijos teisme, todėl advokato darbo sąnaudos nagrinėjamoje administracinėje byloje yra mažesnės. Pažymi, kad byla nėra sudėtinga, todėl teismas nustatydamas atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydį neturėtų taikyti Rekomendacijose numatytų maksimalių atlygintino užmokesčio dydžių.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Prašymas tenkintinas iš dalies.

14Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, tuo atveju, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį, išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo, išlaidas susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas bei kitas išlaidas, numatytas šioje straipsnio dalyje. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

15CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis nustatytas Rekomendacijose.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007 m. lapkričio 29 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktas pareiškėjo atsiliepimas į apeliacinį skundą (b. l. 95 – 97), advokatas Laimontas Gasiūnas dalyvavo 2008 m. birželio 11 d. teismo posėdyje, kuris vyko 25 minutes (b. l. 113 – 114). Advokato teisę atstovauti pareiškėjui patvirtina 2007 m. lapkričio 12 d. atstovavimo sutartis (b. l. 136). Pareiškėjo turėtas išlaidas už advokato pagalbą pagrindžia 2008 m. birželio 26 d. mokėjimo nurodymas Nr. 504 (b. l. 137) bei 2008 m. birželio 12 d. PVM sąskaita faktūra (b. l. 138).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA) nuo 2007 m. liepos 1 d. buvo 700 Lt, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ patvirtinta MMA nuo 2008 m. sausio 1 d. yra 800 Lt.

18Vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.11 punktais, pareiškėjui priteistina maksimali suma už advokato teikiamas paslaugas surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1 050 Lt (700 Lt x 1,5). Tačiau pažymėtina, jog Rekomendacijos nustato ne tik maksimalius priteistinus dydžius, tačiau kartu įtvirtina priteistino užmokesčio už teisines paslaugas dydžio nustatymo kriterijus (2 p.), tarp kurių yra ir bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, ankstesnis (pakartotinis) dalyvavimas toje byloje ir kita. Be to, visais atvejais nagrinėjant klausimą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu teisme, priteisimo, turi būti atsižvelgiama į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus. Įvertinus bylos sudėtingumą, surašyto atsiliepimo į apeliacinį skundą apimtį (atsiliepimas nedidelės apimties) bei turinį, aplinkybę, kad advokatas L. Gasiūnas atstovavo pareiškėją nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, laikytina, jog pareiškėjui priteistina 1 050 Lt užmokesčio už skundo surašymą suma yra per didelė, ir ši suma turėtų būti sumažinta iki 850 Lt.

19Rekomendacijų 9 punkte numatyta, kad jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Kaip minėta, 2008 m. birželio 11 d. teismo posėdis truko 25 minutes, todėl užmokestis už advokato atstovavimą teisme nagrinėjamu atveju neskaičiuojamas.

20Pareiškėjas nepateikė detalizuotos užmokesčio apskaičiavimo pažymos, todėl jam priteistinas užmokestis tik už advokato pagalbą ruošiant atsiliepimą į apeliacinį skundą.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22A. V. visuomeninio maitinimo įmonės „Laima“ prašymą tenkinti iš dalies.

23A. V. visuomeninio maitinimo įmonei „Laima“ iš atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos priteisti 850 Lt Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. V. visuomeninio maitinimo įmonė „Laima“ (toliau –... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo... 7. II.... 8. Pareiškėjas 2008 m. birželio 28 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 9. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo prašymą prašo prašymo dalį dėl... 10. Atsakovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m.... 11. Teisėjų kolegija... 12. III.... 13. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 14. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1... 15. CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007 m. lapkričio 29 d. Lietuvos vyriausiajam... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu... 18. Vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.11 punktais, pareiškėjui priteistina... 19. Rekomendacijų 9 punkte numatyta, kad jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko... 20. Pareiškėjas nepateikė detalizuotos užmokesčio apskaičiavimo pažymos,... 21. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 punktu,... 22. A. V. visuomeninio maitinimo įmonės „Laima“ prašymą tenkinti iš... 23. A. V. visuomeninio maitinimo įmonei „Laima“ iš atsakovo Druskininkų... 24. Nutartis neskundžiama....