Byla e2-5672-620/2018
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo , atsakovas I. A., institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Loreta Kukelkienė, dalyvaujant teismo posėdžio sekretorei Jūratei Meiluvienei, ieškovei V. N. , jos atstovui advokatui Irmantui Ruželei, institucijos, teikiančios išvadą byloje atstovei Loreta Repšienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. N. ieškinį dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo , atsakovas I. A., institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4Pateiktame ieškinyje ieškovė nurodė ir ji bei jos atstovas teisme paaiškino, kad su atsakovu I. A. turi dukrą A. N., gim. ( - ). Nuo dukros gimimo ieškovė ją augina ir rūpinasi viena. Atsakovas neteikia dukrai jokio išlaikymo nuo pat jos gimimo, nebendrauja su ja. Atsakovas žadėjo vaiku pasirūpinti, ją aplankyti, tačiau savo pažadų nevykdo.

5Šiuo metu dukra lanko Rokiškio lopšelį – darželį „( - )“. Augant dukrai jos poreikiai nuolat didėja. Per mėnesį dukros išlaikymui ieškovė patiria apie 400 Eur išlaidų, iš kurių apie 150,00 Eur maistui, įmoka už darželį - 38,16 Eur, vaistai, vitaminai – 15 Eur, drabužiai ir avalynė – 50 Eur, patalynė, rankšluosčiai – 20 Eur, higienos priemonėms – 20 Eur, būsto komunalinės išlaidos (138,21 Eur :2) – apie 70 Eur šildymo sezono metu, apie 30 Eur šiltojo sezono metu, žaislai, knygelės, lavinimo priemonės – 20 Eur, laisvalaikio išlaidos (vaikų žaidimų kambarys, spektakliai, kino teatras) – 30 Eur. Dukrą išlaikyti jai padeda jos motina, t.y. mergaitės močiutė.

6Ieškovės pajamos 2018 m. kovo mėnesį buvo iš ( - ) gaunamos 167,22 Eur socialinės išmokos: per mėnesį 122 Eur socialinė pašalpa, 45,22 Eur išmoka vaikui. Nuo 2018-03-26 ieškovė pradėjo dirbti ( - ) ir gauna apie 380 Eur darbo užmokestį. Kitų pajamų ieškovė neturi, nori mokytis , įgyti specialybę, kad galėtų dirbti socialine darbuotoja. Ji registruoto nekilnojamojo turto nei transporto priemonių neturi.

7Atsižvelgiant į tai, kad nepilnamečio vaiko A. N. išlaikymui reikia vidutiniškai 400 Eur per mėnesį, o išlaikymą turi teikti abu tėvai, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovo ½ vaiko išlaikymo išlaidų po 200 Eur kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo dienos iki vaiko pilnametystės.

8Atsakovas neteikė jokio išlaikymo dukrai nuo jos gimimo, todėl iš jo turi būti priteistas išlaikymo įsiskolinimas už trejų metų laikotarpį. Kadangi dukros poreikiai, atsižvelgiant į jos amžių buvo mažesni, todėl ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo įsiskolinimą po 170 Eur kas mėnesį už trejų metų laikotarpį nuo 2015-04-22 iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos (2018-04-22), kas sudaro 6120 Eur (170 Eur x 36 mėn.).

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 3.192 str.,3.194 str.1d.,3.196 str.1d.1p.,3.200 str. prašo priteisti iš atsakovo I. A., gim. ( - ), a.k. ( - ) dukrai A. N., gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Eur (du šimtus eurų) kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos (2018-04-23) iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, ir įsiskolinimą – 6120 Eur (šešis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt eurų) už trejų metų laikotarpį nuo 2015-04-22 iki 2018-04-22, pavedant priteistą išlaikymą uzufrukto teise tvarkyti dukros motinai V. N., a.k. ( - ) Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas valstybei.

10Atsakovas teismo posėdžio metu nedalyvavo , apie jo laiką ir vietą jam yra pranešta tinkamai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 123 straipsnio 3 dalį ir iš jo per teismo nustatytą terminą nebuvo gautas atsiliepimas į ieškinį, nepateikti prašomi įrodymai apie jo gaunamas pajamas, išmokas.

11Pateiktas ieškinys tenkintinas .

12Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija (Konvencijos 27 str. 1, 2 d.) numato visuotinai pripažįstamą kiekvieno vaiko teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. CK 3.192 str. nustatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Tačiau, nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, turi būti laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo (CK 3.3 str. 1 d.), kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus. Tėvai, įstatyminę asmeninę pareigą išlaikyti savo vaikus privalo įgyvendinti sąžiningai, nepiktnaudžiauti LR CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu proporcingumo principu ir dirbtinai nebloginti savo turtinės padėties, įstatyminė tėvų pareiga išlaikyti vaikus suponuoja ir pareigą teikti įrodymus apie realią turtinę padėtį. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje E. D. v. L. D., bylos Nr.3K-3-1017/2003, 2004 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje B. M. v. Z. M., bylos Nr.3K-3-5/2004; 2004 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje A. P. v. S. P., bylos Nr. 3K-3-231/2004). Su vaiku susiję klausimai sprendžiami, vadovaujantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos principu (CK 3.3 str. 1 d.).

13Šalys turi dukrą A. N., gim. ( - ) (popierinės bylos, b.l.3).

14Iš byloje surinktų įrodymų matyti, jog ieškovė neturi jokio nekilnojamojo turto (popierinės bylos b.l.6) .Iki 2018 m. balandžio mėnesio gavo nedarbo draudimo išmoką, išmoką vaikui, o nuo 2018 m. vasario ir kovo mėnesį iš Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus gavo socialinę išmoką, vasario mėnesį 43,36 Eur, o kovo mėnesį-122 Eur, bei 45,22 Eur dydžio išmoką vaikui (popierinės bylos , b.l.3-4). Nuo 2018-03-26 ieškovė pradėjo dirbti ( - ) ir pagal Sodros informaciją gauna vidutiniškai apie 486 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį.

15Atsakovas I. A. jokių duomenų apie savo įdarbinimus, gaunamas pajamas, ar išmokas nepateikė. Išreikalavus duomenis iš Sodros matyti, kad jis niekur nedirba (popierinės bylos, b.l.11), nekilnojamojo turto, ar transporto priemonių neturi (popierinės bylos, b.l.12-13).

16Nepilnametė šalių dukra A. N. yra mažametė. Ieškovė nurodė kokie yra vaiko poreikiai ir kokia suma yra reikalinga vaikui išlaikyti per mėnesį (400 Eur) , kuri atitinka šių dienų realią padėtį.

17Vertinant atsakovo galimybes teikti ieškovės prašomą išlaikymo dydį vaikui , atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kokios yra jo gaunamos pajamos, nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neatvyko į teismo posėdį, kas rodo jo abejingą požiūrį į pareigą išlaikyti savo dukrą. Tiek ieškinyje, tiek ir teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad nuo mergaitės gimimo tėvas niekada dukra nesidomėjo, neskambino, nebuvo atvykęs aplankyti, pabendrauti , neteikė išlaikymo jokia forma. Jis ją matė tuomet, kai sutiko vaiko gimimo liudijime būti įrašytas kaip mergaitės tėvas. Ieškovės nuomone, dukra atsakovui buvo reikalinga, kad palengvintų jo padėtį, kai jis buvo patekęs į įkalinimo įstaigą, o šiuo metu jis yra laisvėje, lankosi naktiniuose klubuose, tačiau aplankyti dukters neturi laiko. Ieškovė nurodė, kad kai ji su atsakovu dar gyveno kartu prieš gimstant dukrai, jis vykdavo užsidirbti į užsienį, iš kur matė kaip atsiveždavo pinigų, mašinų, kurias registruodavo ne savo vardu, bet motinos. Ieškovė nurodė, kad žino, jog atsakovas turi daug skolų, nuolatinio darbo neturi. Atsakovas iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje iš esmės pabaigos nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad neišgali teikti vaikui reikalingo išlaikymo dėl objektyvių priežasčių, ar kad yra nedarbingas ar kad negali dirbti ir gauti pajamų dėl susiklosčiusių objektyvių , nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių. Institucijos teikiančios išvadą byloje atstovė nurodė, kad atsakovas yra visiškai nusišalinęs nuo pareigų dukters atžvilgiu, jis nuo mergaitės gimimo neprisidėjo prie jos išlaikymo, ieškovei mergaitę auginti padeda jos mama, prašomas išlaikymo dydis yra pagrįstas. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, dukters A. N. poreikių tenkinimui reikalingos lėšos priteistinos, prioritetu laikant nepilnametės teisėtus interesus. Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus laikytina, kad prašomi priteisti A. N. interesais išlaikymo periodinėmis išmokomis ir išlaikymo įsiskolinimo dydžiai atitinka nepilnamečio vaiko poreikius maistui, aprangai, higienai, sveikatai, poilsiui ir kitokiam vaiko ugdymui, įvertinus jos amžių, proporcingumo principą, teisingumo ir protingumo kriterijus.

18Dėl išdėstyto priteistinas iš atsakovo I. A., gim. ( - ), a.k. ( - ) dukrai A. N., gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymas periodinėmis išmokomis po 200 Eur (du šimtus eurų) kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos (2018-04-23) iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją ir išlaikymo įsiskolinimas – 6120 Eur už trejų metų laikotarpį (po 170 Eur per mėnesį, atsižvelgiant į jos amžių , jog poreikiai buvo mažesni) nuo 2015-04-22 iki 2018-04-22 (CK 3.194 str., 3.201 str., 3.208 str.) , priteisto išlaikymo tvarkymą uzufrukto teise iki vaiko pilnametystės pavedant ieškovei (CK 3.185, 3.190 straipsniai). Teismo sprendimas šioje dalyje vykdytinas skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 282 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas).

19Šalims išaiškintina, kad pasikeitus aplinkybėms, augant vaikui, jo poreikiams, ar iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ir kt., galima kreiptis į teismą su ieškiniu dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

20Ieškovei 2018 m. balandžio 18 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyriaus sprendimu Nr. 2.4.(NTP-2)-18-T-910-7248 suteikta antrinė teisinė pagalba, atleidžiant ją 100 procentų nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei. Išlaidos už antrinės teisinės pagalbos suteikimą ieškovei pagal minėtos tarnybos 2018 m. gegužės 2 d. pažymą Nr. NTP-7-2749 sudaro 273 Eur. Atsakovas nuo bylinėjimosi išlaidų neatleistas, todėl vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš jo valstybei priteistina 54 Eur žyminio mokesčio už reikalavimą dėl periodinių išmokų priteisimo,138 Eur žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo ,273 Eur už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą ( CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas,7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas,96 straipsnio 1 dalis) ir 3,80 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

21Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 - 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškovės V. N. ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo I. A., gim. ( - ), a.k. ( - ) dukrai A. N., gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Eur (du šimtus eurų) kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos (2018-04-23) iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Priteisto išlaikymo tvarkymą uzufrukto teise iki vaiko pilnametystės pavesti motinai V. N., a.k. ( - ) Šioje dalyje teismo sprendimą vykdyti skubiai.

24Priteisti iš atsakovo I. A., gim. ( - ), a.k. ( - ) dukrai A. N., gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą – 6120 Eur (šešis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt eurų) už trejų metų laikotarpį nuo 2015-04-22 iki 2018-04-22 .

25Šalims išaiškinti, kad pasikeitus aplinkybėms, gali būti pateiktas ieškinys dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo.

26Priteisti iš atsakovo I. A., a.k. ( - ) 273 Eur (du šimtus septyniasdešimt tris eurus ) antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir 195,80 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt penkis eurus 80 euro ct) kitų bylinėjimosi išlaidų valstybei. Priteistą valstybei sumą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) pasirinktą sąskaitą (dėl 273 Eur sumokėjimo įmokos kodas - 5630, dėl 195,80 Eur sumokėjimo įmokos kodas - 5660).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. N.... 3. Teismas... 4. Pateiktame ieškinyje ieškovė nurodė ir ji bei jos atstovas teisme... 5. Šiuo metu dukra lanko Rokiškio lopšelį – darželį „( - )“. Augant... 6. Ieškovės pajamos 2018 m. kovo mėnesį buvo iš ( - ) gaunamos 167,22 Eur... 7. Atsižvelgiant į tai, kad nepilnamečio vaiko A. N. išlaikymui reikia... 8. Atsakovas neteikė jokio išlaikymo dukrai nuo jos gimimo, todėl iš jo turi... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 3.192... 10. Atsakovas teismo posėdžio metu nedalyvavo , apie jo laiką ir vietą jam yra... 11. Pateiktas ieškinys tenkintinas .... 12. Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija (Konvencijos... 13. Šalys turi dukrą A. N., gim. ( - ) (popierinės bylos, b.l.3).... 14. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, jog ieškovė neturi jokio nekilnojamojo... 15. Atsakovas I. A. jokių duomenų apie savo įdarbinimus, gaunamas pajamas, ar... 16. Nepilnametė šalių dukra A. N. yra mažametė. Ieškovė nurodė kokie yra... 17. Vertinant atsakovo galimybes teikti ieškovės prašomą išlaikymo dydį... 18. Dėl išdėstyto priteistinas iš atsakovo I. A., gim. ( - ), a.k. ( - ) dukrai... 19. Šalims išaiškintina, kad pasikeitus aplinkybėms, augant vaikui, jo... 20. Ieškovei 2018 m. balandžio 18 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 21. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 22. ieškovės V. N. ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovo I. A., gim. ( - ), a.k. ( - ) dukrai A. N., gim. ( - ),... 24. Priteisti iš atsakovo I. A., gim. ( - ), a.k. ( - ) dukrai A. N., gim. ( - ),... 25. Šalims išaiškinti, kad pasikeitus aplinkybėms, gali būti pateiktas... 26. Priteisti iš atsakovo I. A., a.k. ( - ) 273 Eur (du šimtus septyniasdešimt... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...